Search form

1 Tesaronaika 3

Timotio eŋɨ́ sɨxɨ́ oweámɨxɨnɨrɨ urowárɨgɨ́í nánɨrɨnɨ.

1-2Ayɨnánɨ seyɨ́né nɨseawárɨmɨ re nánɨ nɨbɨranéná amɨpí seaímeáɨ́pɨ nánɨ majɨ́á nimóga núwasáná “Majɨ́á oimónaneyɨ.” sɨnɨ mɨneaimónɨpaxɨ́ nerɨ́ná re egwɨ́isixɨnɨ. “Yawawi Timotio, negɨ́ nɨrɨxɨ́meáo —O Gorɨxoyá xwɨyɨ́á Kiraiso nánɨ yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ wáɨ́ wurɨmeinɨ́a nánɨ imónɨŋɨ́yɨ́ worɨnɨ. O aŋɨ́ Atenɨsɨyɨ rɨnɨŋɨ́ rɨpimɨ yeawáráná ayɨ́ ananɨrɨnɨ.” nɨyaiwirai segɨ́ tɨ́ámɨnɨ nurowárénapɨraíná Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́ápɨ xaíwɨ́ ɨ́á xɨrɨpɨ́rɨ nánɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ seaeámɨxɨrɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seamímorɨ éwɨnɨgɨnɨrɨ urowárénapɨgwɨ́isixɨnɨ. 3Segɨ́yɨ́ wo aí xeanɨŋɨ́ seaímeáɨ́ apimɨ dánɨ ududɨ́ mɨwinɨpa oenɨrɨ Timotio apɨ e éwɨnɨgɨnɨrɨ urowárénapɨgwɨ́isixɨnɨ. E nerai aí eŋíná dánɨ Gorɨxo “Xeanɨŋɨ́ apɨ ayo xe wímeáwɨnɨgɨnɨ.” yaiwiárɨŋene imónɨŋagwɨ nánɨ sewanɨŋɨ́yɨ́né nɨjɨ́árɨnɨ. 4Xámɨ seyɨ́né tɨ́nɨ sɨnɨ nɨŋwearanéná “Rɨ́wéná xeanɨŋɨ́ nɨneaímeanɨŋoɨ.” mɨsearayipa reŋwanigɨnɨ? Apɨ rɨxa nɨseaímeáagɨ nánɨ seyɨ́né “Rɨpɨ apɨrɨ́anɨ?” nɨyaiwiro rɨxa nɨjɨ́á imónɨŋoɨ. 5Ayɨnánɨ Timotiomɨ urowárénapɨŋanigɨnɨ. Rɨxa seyɨ́né imónɨgɨ́ápɨ nánɨ “Sɨnɨ majɨ́á oimónɨmɨnɨ.” mɨnimónɨpaxɨ́ nerɨ́ná o seyɨ́né Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogɨ́ápɨ sɨnɨ píránɨŋɨ́ rɨ́a wɨkwɨ́roŋoɨnɨrɨ mí seaómɨxɨnɨ́a nánɨ urowárénapɨŋanigɨnɨ. “Ámáyo yapɨ́ wíwapɨyarɨŋo —O oborɨnɨ. O seyɨ́né Kiraisomɨ pɨ́nɨ owiárɨ́poyɨnɨrɨ yapɨ́ seaíwapɨyíáná none anɨŋɨ́ minɨ́ eŋwápɨ anɨpá imónɨnɨgɨnɨrɨ urowárénapɨŋanigɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ.

Timotio Poromɨ yayɨ́ xwɨyɨ́á urémeaŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

6E éagɨ aiwɨ agwɨ Timotio seyɨ́né tɨ́ámɨnɨ pɨ́nɨ nɨseawiárɨmɨ nɨbɨrɨ xwɨyɨ́á yayɨ́ yeainɨpaxɨ́pɨnɨ áwaŋɨ́ yearémeáɨnigɨnɨ. Seyɨ́né sɨnɨ Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roro xɨxe dɨŋɨ́ sɨpí inɨro yarɨŋagɨ́a sɨŋwɨ́ seanɨ́ɨ́pɨ nánɨ áwaŋɨ́ yearémeáɨnigɨnɨ. None nánɨ dɨŋɨ́ nɨmoróná wá seaunɨrɨ none seyɨ́né nánɨ “Sɨŋwɨ́ owɨnaneyɨ.” neaimónarɨŋɨ́pa seyɨ́né axɨ́pɨ Porowamɨ sɨŋwɨ́ owɨnaneyɨnɨrɨ íkɨ́nɨŋɨ́ sɨpí seairɨ yarɨŋagɨ́a sɨŋwɨ́ seanɨ́ɨ́pɨ nánɨ enɨ áwaŋɨ́ yearémeáɨnigɨnɨ. 7Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, Timotio apɨ áwaŋɨ́ yearémeáɨ́ eŋagɨ nánɨ dɨŋɨ́ rɨ́á neaxepaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xeanɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ apɨ nɨpɨnɨ neaímeaarɨ́ná dɨŋɨ́ sɨpí mɨneaí dɨŋɨ́ sɨxɨ́ ínɨŋwanigɨnɨ. O re yearɨ́agɨ nánɨ, “Kiraisomɨ sɨnɨ píránɨŋɨ́ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋoɨ.” yearɨ́agɨ nánɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ ínɨŋwanigɨnɨ. 8Seyɨ́né eŋɨ́ neánɨro Ámɨnáo tɨ́nɨ ikárɨnɨgɨ́ápɨ xaíwɨ́ ɨ́á nɨxɨrɨrónáyɨ́, none seáyɨ́ nikárɨnɨrane ŋweapaxɨ́ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 9Gorɨxomɨ seyɨ́né nánɨ yayɨ́ anɨŋɨ́ minɨ́ nɨwirane aí yayɨ́ seyɨ́né nánɨ wipaxɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mimónɨŋwɨnɨ. Ayɨ́ pí nánɨnɨ marɨ́áɨ, seyɨ́né nánɨ yayɨ́ nɨwiranéná dɨŋɨ́ niɨ́á onɨmiá neainarɨŋɨ́manɨ. Ayá wí neainarɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 10Segɨ́ sɨ́mɨmaŋɨ́ sɨŋwɨ́ nɨseanɨrane Kiraisomɨ anɨŋɨ́ píránɨŋɨ́ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́ropɨ́rɨ́a nánɨ sɨnɨ mimónɨgɨ́ápɨ osearéwapɨyaneyɨnɨrɨ anɨŋɨ́ minɨ́ ikwáwɨyiranɨ, árɨ́wɨyiranɨ, waunɨ́ rɨxɨŋɨ́ urarɨŋwárɨnɨ.

Poro Tesaronaika ŋweáyɨ́ nánɨ rɨxɨŋɨ́ wurɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

11Negɨ́ ápo Gorɨxo tɨ́nɨ Ámɨná Jisaso tɨ́nɨ awaú none seyɨ́né tɨ́ŋɨ́ e banɨ́wá nánɨ “Ámɨ óɨ́ neaimóisixɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 12None seyɨ́né nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí nɨneairɨ arɨrá seaiarɨŋwápa seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ xɨxe dɨŋɨ́ sɨpí ninɨro arɨrá ninɨrónáranɨ, wínɨyɨ́ nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí nɨwiro arɨrá nɨwirónáranɨ, ayá wí epɨ́rɨ́a nánɨ “Ámɨnáo e seaimɨxɨ́wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 13Ámɨná Jisaso ámá xɨ́o xegɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ ámɨ nɨweapɨrɨ́ná seyɨ́né negɨ́ ápo Gorɨxo sɨŋwɨ́ anɨŋe dánɨ xwɨyɨ́á mɨseaxekwɨ́mopaxɨ́ imónɨro sɨyikwɨ́ mínɨgɨ́áyɨ́né imónɨro epɨ́rɨ́a nánɨ sɨ́kɨ́kɨ́ seaomɨxɨ́wɨnɨgɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index