Search form

1 Tesaronaika 5

“Ámɨnáo bɨnɨ́áyi nánɨ sɨŋwɨ́ tɨ́nɨ ŋweáwanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, Ámɨnáo weapɨnɨ́áyi nánɨ seyɨ́né rɨxa arɨ́á wigɨ́á eŋagɨ nánɨ rɨ́wamɨŋɨ́ bɨ nearɨ áwaŋɨ́ searɨpaxɨ́ mimónɨnɨ. 2Rɨpɨ nánɨ seyɨ́né rɨxa nɨjɨ́á imónɨŋagɨ́a nánɨ rarɨŋɨnɨ. “Ámá árɨ́wɨyimɨ ɨ́wɨ́ meaarɨgɨ́áyɨ́ ríná bɨpɨ́rɨréoɨ?” mɨyaiwipa yarɨ́ná barɨgɨ́ápa Ámɨnáo enɨ axɨ́pɨ “Ríná bɨnɨrɨ́enɨŋoɨ?” mɨyaiwipa eŋáná bɨnɨ́árɨnɨ. Apɨ nánɨ seyɨ́né rɨxa nɨjɨ́á imónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 3Ayɨ́ re rarɨ́ná, “Rɨxa nɨwayɨrónɨrɨ ŋweaŋwɨnɨ. Amɨpí wí nánɨ wáyɨ́ neainɨpaxɨ́ mimónɨnɨ.” rarɨ́ná sɨnɨ mé rɨ́mewá inɨpaxɨ́ rɨ́á tɨ́ŋɨ́ wímeanɨ́árɨnɨ. Rɨ́nɨŋɨ́ apɨxíwa niaíwɨ́ xɨranɨróná nawínánɨ winarɨŋɨ́pa axɨ́pɨ wímeááná apimɨ wí urakínɨpɨ́rɨ́á menɨnɨ. 4Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, seyɨ́né sɨ́á yinɨŋɨ́mɨnɨ memearɨgɨ́áyɨ́né eŋagɨ nánɨ Ámɨnáo nɨweapɨrɨ nɨseaímearɨ́ná ámá ɨ́wɨ́ xaurápɨmɨnɨrɨ wímeááná sɨrɨ́ pɨkínarɨgɨ́áyɨ́ yapɨ pɨkínɨpaxɨ́ mimónɨgɨ́áyɨ́nérɨnɨ. 5Nɨyɨ́nénɨ wɨ́á ónarɨŋɨ́mɨnɨ nemero ikwáwɨyíná yarɨgɨ́áyɨ́né imónɨŋagɨ́a nánɨ seararɨŋɨnɨ. Nene sɨ́á yinɨŋɨ́mɨnɨ nemerane árɨ́wɨyimɨ yarɨŋwaénemanɨ. 6Ayɨnánɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́rogɨ́áyɨ́ sɨ́á o weapɨnɨ́áyi nánɨ sɨŋwɨ́ manɨ́ maiwí sá wearɨgɨ́ápa mepa éwanɨgɨnɨ. Sɨŋwɨ́ tɨ́nɨ nɨŋwearane pɨ́reánɨ́wanɨgɨnɨ. 7Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá sá wearɨgɨ́áyɨ́ árɨ́wɨyimɨ wearɨgɨ́árɨnɨ. Ámá iniɨgɨ́ xwapɨ́ nɨnɨro papɨkɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ árɨ́wɨyimɨ nɨnɨro papɨkɨ́ yarɨgɨ́árɨnɨ. 8E nerɨ aí nene ikwáwɨyíná emearɨŋwaéne imónɨŋagwɨ nánɨ pɨ́reánɨ́wanɨgɨnɨ. Ámá mɨxɨ́ inanɨro nánɨ ikɨ́narɨgɨ́ápa nene axɨ́pɨ Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rorane dɨŋɨ́ sɨxɨ́ uyirane yarɨŋwápɨ sorɨ́á mɨxɨ́ nánɨ yínarɨgɨ́ápánɨŋɨ́ yínɨrane “Gorɨxo yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́árɨnɨ.” nɨyaiwirane ikwɨ́moarɨŋwápɨ arɨxɨ́ mɨxɨ́ nánɨ dɨ́kínarɨgɨ́ápánɨŋɨ́ dɨ́kínɨrane éwanɨgɨnɨ. 9Gorɨxo xegɨ́ wikɨ́ rɨ́á ápiáwɨ́nɨŋɨ́ wearɨŋɨ́pɨ wímeáwɨnɨgɨnɨrɨ neaiaiwiárɨŋenemanɨ. Negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso neaiiŋɨ́pimɨ dánɨ yeáyɨ́ uyimɨxemeáɨmɨgɨnɨrɨ neaiaiwiárɨŋenerɨnɨ. 10Nene sɨnɨ ŋweaŋáná nɨweapɨrɨ́náranɨ, peŋwámɨ eŋáná nɨweapɨrɨ́náranɨ, xɨ́o tɨ́nɨ nawínɨ ŋweaanɨ́wá nánɨ neapeiŋɨnigɨnɨ. 11Ayɨnánɨ xɨxe mɨŋɨ́ ikɨŋwɨ́ mɨrɨnɨro sɨ́kɨ́kɨ́ omɨxɨnɨro éɨ́rɨxɨnɨ. “Seyɨ́né rɨxa e inarɨgɨ́ápɨ sɨnɨ niga úɨ́rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ.

“Apɨ apɨ éɨ́rɨxɨnɨ.” nura uŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

12Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, bɨ rɨpɨ éɨ́rɨxɨnɨrɨ yarɨŋɨ́ oseaimɨnɨ. Segɨ́ arɨrá seaianɨro nánɨ anɨŋɨ́ minɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ —Ayɨ́ Ámɨnáoyá dɨŋɨ́yo dánɨ seameŋwearo searéwapɨyiro epɨ́rɨ nánɨ imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Ayo seyɨ́né wéyo umepɨ́rɨ nánɨ éɨ́rɨxɨnɨ. 13Ámá ayɨ́ saŋɨ́ searápanɨro yarɨŋagɨ́a nánɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ uyiro wé íkwiaŋwɨ́yo ŋwɨrárɨro éɨ́rɨxɨnɨ. Sérɨxɨ́meá tɨ́nɨ xepɨxepá mɨrónɨ́ nawínɨ nimónɨro ŋweáɨ́rɨxɨnɨ.

14Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, bɨ rɨpɨ enɨ éɨ́rɨxɨnɨrɨ yarɨŋɨ́ oseaimɨnɨ. Segɨ́ ámá rɨ́wɨ́ sɨwɨ́á yigɨ́áyo yumɨxɨro ayá igigɨ́ yarɨgɨ́áyo dɨŋɨ́ sɨxɨ́ umímoro i wegɨ́áyo arɨrá wiro éɨ́rɨxɨnɨ. Ámá nɨyonɨ nurɨrɨ́ná sɨmeaxɨ́dɨ́ mɨwí wigɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ “E oyaneyɨ.” nɨyaiwirɨ́ná e éɨ́rɨxɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 15Ámá sɨpí seaikárɨ́áyo seyɨ́né enɨ pɨrɨ́ numamoro sɨpí mɨwikárɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Pí pí seaikárarɨŋagɨ́á aí “Negɨ́ wínɨyo arɨge nerɨ́ná naŋɨ́ wiianɨréwɨnɨ?” nɨyaiwiro e wianɨro nánɨ éɨ́rɨxɨnɨ. Ámá nɨyonɨ aí e wianɨro nánɨ éɨ́rɨxɨnɨ. 16-17Íníná dɨŋɨ́ niɨ́á seainɨ́wɨnɨgɨnɨ. Íníná Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ urɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 18Pí pí seaímeááná Gorɨxomɨ yayɨ́ wíɨ́rɨxɨnɨ. Kiraisɨ Jisaso tɨ́nɨ nawínɨ ikárɨnɨgɨ́áyɨ́né Gorɨxo e éɨ́rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 19Seyɨ́né kwíyɨ́ Gorɨxoyá yarɨŋɨ́pimɨ pɨ́rɨpɨ́rɨ́ mɨwipa nero 20apimɨ dánɨ xwɨyɨ́á wɨ́á rókiamoarɨgɨ́ápɨ paimɨmɨ́ mɨwipa éɨ́rɨxɨnɨ. 21E mepa nero aí wɨ́á nɨsearókiamorɨ́ná “Xwɨyɨ́á rɨpɨ Gorɨxo tɨ́ámɨnɨ imónɨŋɨ́pɨ rarɨŋɨnɨ.” searánáyɨ́, píránɨŋɨ́ pɨ́á nɨmeaxɨ́dɨmáná naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨnɨ xaíwɨ́ ɨ́á xɨrɨro 22sɨpí imónɨŋɨ́pɨ nɨpɨnɨ rɨ́wɨ́ umoro éɨ́rɨxɨnɨ.

23Gorɨxo —O ámá nɨwayɨrónɨro ŋweapɨ́rɨ nánɨ mɨ́kɨ́ ikiŋorɨnɨ. “O seyɨ́né sɨyikwɨ́ mínɨŋɨ́ nimónɨga nuro yóɨ́ imónɨpɨ́rɨ nánɨ seaimɨxɨ́wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. “Ámɨná Jisasɨ Kiraiso báná seyɨ́né xwɨyɨ́á seaxekwɨ́mopaxɨ́ mimónɨpa epɨ́rɨ́a nánɨ Gorɨxo segɨ́ dɨŋɨ́pɨnɨ marɨ́áɨ, warápɨ enɨ seaerɨ́kiemeáwɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 24Nionɨyáyɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ wéyo ɨ́á seaumɨrarɨŋo —O ámá wikwiárɨnɨpaxɨ́ imónɨŋorɨnɨ. O xɨxenɨ apɨ apɨ e seaiinɨ́árɨnɨ.

25Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, none nánɨ enɨ rɨxɨŋɨ́ neaurɨyíɨ́rɨxɨnɨ. 26Sérɨxɨ́meá gɨyɨ́ gɨyo yayɨ́ nɨwirɨ́ná yayɨ́ óɨ́ weánɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 27Ámɨnáo arɨ́á eŋe dánɨ sekaxɨ́ rɨpɨ osearɨmɨnɨ, “Payɨ́ rɨna nɨmearɨ́ná sérɨxɨ́meá nɨyonɨ ɨ́á urowieméɨ́rɨxɨnɨ.” 28“Negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso wá seawianɨ́wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index