Search form

1 Timotio 1

1Poronɨ —Nionɨ Kiraisɨ Jisasoyá wáɨ́ wurɨmeiarɨŋá wonɨrɨnɨ. Gorɨxo —O nɨweapɨrɨ nene yeáyɨ́ neayimɨxemeaarɨŋorɨnɨ. O tɨ́nɨ Kiraisɨ Jisaso —O nene neairɨménapɨnɨ́a nánɨ dɨŋɨ́ nikwɨ́morɨ ŋweaŋwáorɨnɨ. O tɨ́nɨ awaú Poro wáɨ́ yeaurɨmeinɨ́a nánɨ imónɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrɨ́peagɨ́íonɨrɨnɨ. 2Nionɨ payɨ́ rɨna Timotioxɨ —Joxɨ nionɨ wáɨ́ rɨmearɨŋápimɨ dánɨ Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋɨ́ eŋagɨ nánɨ gɨ́ piaxɨ́ rɨmearɨŋá woxɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋoxɨrɨnɨ. Joxɨ nánɨ payɨ́ rɨna nearɨ mónaparɨŋɨnɨ. “Ápo Gorɨxo tɨ́nɨ negɨ́ Ámɨná Kiraisɨ Jisaso tɨ́nɨ awaú wá rɨwianɨri ayá rɨrɨmɨxɨri joxɨ nɨwayɨrónɨrɨ ŋwearɨ nánɨ siiri éisixɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

“Xwɨyɨ́á wigɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ nipɨmorɨ rarɨgɨ́áyo wiaíkíɨrɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

3Nionɨ Epesasɨyo pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ Masedonia pɨropenɨsɨ́yo nánɨ umɨnɨrɨ nerɨ́ná rɨrɨŋápa ámɨ axɨ́pɨ orɨrɨmɨnɨ. Joxɨ Epesasɨyo nɨŋwearɨ ámá xwɨyɨ́á Jisaso nánɨ nepaxɨŋɨ́pɨ nɨmusɨroro xegɨ́ bɨ uréwapɨyarɨgɨ́áyo pɨ́rɨ́ nɨwiaíkímorɨ “Apɨ e muréwapɨyipanɨ.” ureɨ. 4“Pɨyɨŋɨ́ ikayɨ́wɨ́ rɨnɨŋɨ́pimɨ tɨ́nɨ arɨ́owa eŋíná dánɨ wigɨ́ niaíwɨ́ nemeága nuro yoɨ́ wɨ́rɨgɨ́ápimɨ tɨ́nɨ apiaúmɨ manaxɨ́dɨpanɨ.” ureɨ. Apimɨ nanaxɨ́dɨrɨ́náyɨ́, Gorɨxo “Nionɨ dɨŋɨ́ nɨnɨkwɨ́rorɨŋɨ́pimɨ dánɨnɨ gɨ́ imónɨgɨ́áyo numeíɨ́rɨxɨnɨ.” yaiwiŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mé wigɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ nipɨmoro sɨwiánɨ rɨŋwanarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 5Ayɨ́ wigɨ́ wínɨyo nánɨ nepa dɨŋɨ́ sɨpí winɨnɨ́a nánɨ “Sekaxɨ́ e urɨ́ɨrɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋɨnɨ. Ámá ayɨ́ apɨ xɨxenɨ nɨxɨ́dɨrɨ́náyɨ́, dɨŋɨ́ ínɨmɨ bɨ nɨkwɨ́rómáná mɨrɨ́ ero dɨŋɨ́ nɨyaikirorɨ “Nepa Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨ rɨ́a yarɨŋwɨnɨ?” nɨyaiwirɨ́ná esɨsɨ́ bɨ minɨ́ ero Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ́ná sɨrɨrowiárɨ́ mepa ero epaxɨ́rɨnɨ. Apɨ apɨ nerɨŋɨ́pimɨ dánɨ wigɨ́ wínɨyo nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí winɨnɨ́á eŋagɨ nánɨ e urɨ́ɨrɨxɨnɨ. 6Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Ámá wa apɨ apimɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨro nánɨ rɨxa xaxá nero ararɨxɨ́nɨŋɨ́ rarɨŋoɨ. 7Awa wigɨ́ dɨŋɨ́yo dánɨ nipɨmorɨ rarɨgɨ́ápɨ nánɨ majɨ́á nero re nɨyaiwinɨro rarɨgɨ́ápɨ, “Nɨjɨ́á mimónɨŋwɨ́ reŋwɨnɨ? Bɨkwɨ́yo e e rɨnɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ apɨ apɨ nánɨ rɨnɨnɨ.” rarɨgɨ́ápɨ nánɨ enɨ majɨ́á nero aí ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ nánɨ negɨ́ wíyo uréwapɨyanɨ nánɨ oimónaneyɨnɨro yaiwinarɨgɨ́áwarɨnɨ.

Ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

8Yawawi nɨjɨ́árɨnɨ. Ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ naŋɨ́ imónɨnɨ. E nimónɨŋagɨ aí Gorɨxo ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨŋɨ́pɨ ayɨ́ ámá wigɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ nipɨmorɨ rarɨgɨ́ápimɨ sopɨŋɨ́ onɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ rɨŋɨ́manɨ. 9Gorɨxo e éɨ́rɨxɨnɨrɨ wimónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nerɨ́ná ayɨ́ re yaiwipɨ́ráoɨ, “Ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́yɨ́ ámá wé rónɨgɨ́áyɨ́ nánɨmanɨ. Ayɨ́ ámá xwɨyɨ́á xowiaíkímɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ uniɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ. Ámá Gorɨxomɨ rɨ́wɨ́ rɨwámɨnɨ mamoarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ. Ámá Gorɨxomɨ paimɨmɨ́ wiarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ arɨ́kí imónɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ. Xanɨyaúmɨ pɨkiarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ pɨkioyɨ́mɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ. 10Ámá apɨxɨ́ wí tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ inarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ oxɨ́ waúnɨranɨ, apɨxɨ́ wípaúnɨranɨ, onarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ ámá pɨkiomeaarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ yapɨ́ rarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ ‘Sɨ́ŋá romɨ dánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.’ nurɨmáná ná mɨyarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ ayɨ́ nɨ́nɨ nánɨrɨnɨ. Ŋwɨ́ ikaxɨ́yɨ́, ayɨ́ xwɨyɨ́á naŋɨ́ imónɨŋɨ́yo pí pí wiaíkiarɨgɨ́áyɨ́ nánɨ enɨ rɨnɨnɨ.” yaiwipɨ́ráoɨ. 11Xwɨyɨ́á apɨ, ayɨ́ xwɨyɨ́á seáyɨ e imónɨŋɨ́, nene yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨnɨ. Apɨ Gorɨxo —O ámá nɨ́nɨ yayɨ́ umepaxɨ́ imónɨŋorɨnɨ. O xwɨyɨ́á nionɨ dɨŋɨ́ nɨnɨŋwɨrárɨrɨ wáɨ́ nurɨmeíwɨnɨgɨnɨrɨ nɨrɨ́peaŋɨ́pɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Poro xɨ́omɨ wá wianɨŋɨ́pɨ nánɨ yayɨ́ wiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

12Negɨ́ Ámɨná Kiraisɨ Jisasomɨ yayɨ́ wiarɨŋárɨnɨ. O “Poro dɨŋɨ́ uŋwɨrárɨpaxorɨ́anɨ?” nɨniaiwirɨ xwɨyɨ́á oyápɨ wáɨ́ urɨméwɨnɨgɨnɨrɨ nɨnɨrɨ́pearɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ neámɨxɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ omɨ yayɨ́ wiarɨŋárɨnɨ. 13Xámɨ nionɨ omɨ ikayɨ́wɨ́ umearɨrɨ ámá xɨ́oyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo xeanɨŋɨ́ rɨ́á tɨ́ŋɨ́ wikárɨrɨ arɨ́kí númɨ nurɨ anɨŋɨ́ mɨxɨ́ wiaxɨ́dɨrɨ yagáonɨ aiwɨ nionɨ omɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́ropa nerɨ nánɨ majɨ́á nikárɨnɨrɨ e yarɨŋagɨ nánɨ o ayá nɨnɨrɨmɨxɨrɨ apɨ e niiŋɨ́rɨnɨ. 14Nionɨ sɨpí imónɨŋɨ́ e yagáonɨ aiwɨ negɨ́ Ámɨná Kiraisɨ Jisaso wá xwapɨ́ ayá wí nɨwianɨ́agɨ ámá xɨ́o tɨ́nɨ nawínɨ nikárɨnɨrɨ́ná dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rorɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ uyirɨ yarɨgɨ́ápɨ nionɨ enɨ axɨ́pɨ nímeaŋɨnigɨnɨ.

15Xwɨyɨ́á “Kiraisɨ Jisaso ámá ɨ́wɨ́ yarɨŋwaéne yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ xwɨ́á tɨ́yo nánɨ bɨŋɨ́rɨnɨ.” rɨnɨŋɨ́pɨ dɨŋɨ́ ŋwɨrárɨpaxɨ́pɨrɨnɨ. Ámá nɨ́nɨ arɨ́á nɨwiro “Neparɨnɨ.” yaiwipaxɨ́pɨrɨnɨ. Nɨnenenɨ ɨ́wɨ́ yarɨŋwaéne aiwɨ ayɨ́ yarɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mé seáyɨ e imónɨŋɨ́pɨ yagáonɨ, ayɨ́ nionɨrɨnɨ. 16Nionɨ e imónɨŋáonɨ aí Jisasɨ Kiraiso ámá xɨ́o nánɨ re owiaiwípoyɨnɨrɨ, “O apaxɨ́ mé pɨrɨ́ mumamó ámá wigɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́ápɨ rɨ́wɨ́mɨnɨ umamopɨ́rɨ nánɨ xwayɨ́ nɨwɨnɨrɨ kikiɨ́á ŋweaarɨŋorɨ́anɨ?” owiaiwípoyɨnɨrɨ nionɨ ayá nɨnɨrɨmɨxɨrɨ yeáyɨ́ nɨyimɨxemeaŋɨ́rɨnɨ. Kiraiso e nerɨŋɨ́pimɨ dánɨ ámá rɨ́wɨ́yo dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ tɨ́gɨ́á imónɨpɨ́rɨ́áyɨ́ nánɨ nionɨ, ɨ́wɨ́ xwapɨ́ yagáonɨ sɨŋwepɨgɨ́ niŋɨ́rɨnɨ. 17Ayɨnánɨ Gorɨxo, aŋɨ́namɨnɨ mɨxɨ́ ináyɨ́ anɨŋɨ́ minɨ́ imónɨŋo —O wí mɨpé yarɨŋorɨnɨ. Ámá sɨŋwɨ́ wɨnɨpaxɨ́ mimónɨŋorɨnɨ. Ná wonɨ onɨ ŋwɨ́á nepaxɨŋɨ́ imónɨŋo, ayɨ́ orɨnɨ. Omɨ anɨŋɨ́ íníná seáyɨ e umɨ́eyoarane yayɨ́ umerane néra úwanɨgɨnɨ.

“Xámɨ rɨrɨŋwápɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨmorɨ xopɨrárɨ́ wíɨrɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

18Timotioxɨ, gɨ́ íwoxɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋoxɨ, agwɨ payɨ́ rɨna nearɨ “Joxɨ éɨrɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋápɨ, ayɨ́ xwɨyɨ́á xámɨ joxɨ rɨ́wɨ́yo erɨ́ápɨ nánɨ Gorɨxoyá dɨŋɨ́yo dánɨ wɨ́á nɨrókiamorɨ́ná rɨrɨŋwápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ axɨ́pɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Xwɨyɨ́á apimɨ dánɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nínɨrɨ xopɨrárɨ́ wíɨrɨxɨnɨ. 19E nerɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋwápɨ xaíwɨ́ ɨ́á xɨrɨrɨ dɨŋɨ́ nɨyaikirorɨ “Nepa naŋɨ́ rɨ́a yarɨŋɨnɨ?” nɨyaiwirɨ́ná esɨsɨ́ bɨ minarɨŋɨ́pɨ sɨŋwɨ́ ainenaxɨ́dɨrɨ éɨrɨxɨnɨ. Ámá wa “Joxɨ e éɨrɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋápɨ rɨ́wɨ́mɨnɨ nɨmamoro mepa neróná sɨnɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́ró ewé sɨ́ŋáyo sɨxɨ́ núrorɨ xwɨrɨ́á ikɨxenarɨŋɨ́pa axɨ́pɨ e inɨgɨ́awixɨnɨ. 20Ayɨ́ waú rɨwaúrɨnɨ. Xaimeniaso tɨ́nɨ Arekɨsadao tɨ́nɨ awaúrɨnɨ. Awaú “Gorɨxomɨ ikayɨ́wɨ́ umearɨpaxowawimanɨ.” oyaiwinɨ́piyɨnɨrɨ Seteno xe xeanɨŋɨ́ owikárɨnɨrɨ mɨnɨ wiŋárɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index