Search form

1 Timotio 3

Sɨyikɨ́ Jisasoyá imónɨgɨ́áyo wipeŋweagɨ́áwa nánɨrɨnɨ.

1Xwɨyɨ́á re rɨnɨŋɨ́pɨ dɨŋɨ́ ŋwɨrárɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. “Ámá Gorɨxoyá sɨyikɨ́ imónɨŋɨ́ bimɨ” go go “Oumeŋweámɨnɨ.” nɨyaiwirɨ́náyɨ́, “Nionɨ apɨ e oemɨnɨ.” wimónarɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ awiaxɨ́rɨnɨ. 2Ayɨnánɨ Gorɨxoyá sɨyikɨ́ imónɨŋɨ́yɨ́ bimɨ wipeŋweaŋɨ́ go go rɨpɨ rɨpɨ imónɨ́wɨnɨgɨnɨ. Xwɨyɨ́á mumeárɨpaxɨ́ imónɨ́wɨnɨgɨnɨ. Apɨxɨ́ ná wínɨ meáwɨnɨgɨnɨ. Dɨŋɨ́ nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋɨ́ nánɨ mɨkɨkayó naŋɨ́ nánɨnɨ kɨkayówɨnɨgɨnɨ. Dɨŋɨ́ naŋɨ́ nɨmorɨ ámáyá sɨŋwɨ́yo dánɨ wé rónɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨnɨ éwɨnɨgɨnɨ. Wé íkwiaŋwɨ́yo uŋwɨrárɨpaxɨ́ imónɨ́wɨnɨgɨnɨ. Ámá wímeááná nipemeámɨ nurɨ aiwá míraŋɨ́ wíwɨnɨgɨnɨ. Wínɨyo uréwapɨyipaxɨ́ imónɨ́wɨnɨgɨnɨ. 3Iniɨgɨ́ nɨnɨrɨ́ná papɨkɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ mɨŋɨ́ minɨpa éwɨnɨgɨnɨ. Wáwɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ apaxɨ́ mé mɨxɨ́ mimónɨpa erɨ awayinɨ wirɨ éwɨnɨgɨnɨ. Mɨxɨ́ nípéa memepa éwɨnɨgɨnɨ. “Nɨgwɨ́ bɨ aí mɨnɨmúropa oenɨ.” yaiwiarɨgɨ́ápɨ wí dɨŋɨ́ ɨ́á mɨmaxɨrɨpa éwɨnɨgɨnɨ. 4Xegɨ́ sɨ́wí niaíwɨ́ píránɨŋɨ́ méwɨnɨgɨnɨ. E nerɨ́ná niaíwɨ́yɨ́ xanoyá maŋɨ́ arɨ́á wiro wéyo umero éɨ́rɨxɨnɨrɨ éwɨnɨgɨnɨ. 5Ámá majɨ́á nerɨ xegɨ́ sɨ́wí niaíwɨ́ píránɨŋɨ́ mumepa nerɨ́náyɨ́, “Gorɨxoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ bimɨ ananɨ píránɨŋɨ́ umeŋweapaxɨ́rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, e nerɨ́náyɨ́, píránɨŋɨ́ mumeŋweapaxɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 6Jisasomɨ sɨnɨ aí dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ nɨxɨ́dɨrɨ́ná negɨ́ neaipeŋweaŋɨ́ wo oimónɨrɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. O e nimónɨrɨ nánɨ wárí imónarɨ́ná obo seáyɨ e seáyɨ e nimónɨrɨ nánɨŋɨ́ neánɨrɨ xwɨyɨ́á meárɨnɨŋɨ́pa o enɨ xwɨyɨ́á meárɨnɨgɨnɨrɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 7Ámá wí xegɨ́ yoɨ́ ráná dɨŋɨ́ Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́néyáyo dánɨnɨ marɨ́áɨ, sɨpɨ́áyɨ́yá dɨŋɨ́yo dánɨ enɨ “Naŋorɨnɨ.” yaiwiarɨgɨ́o, o seaipeŋweáwɨnɨgɨnɨ. Dɨŋɨ́ e mɨwiaiwiarɨgɨ́o eŋánáyɨ́, ámá wí nɨwiápɨ́nɨmearo o ayá wimopaxɨ́ eŋɨ́pɨ nánɨ ráná awí oboyá ŋwɨrárɨnɨgɨnɨrɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo seáyɨ́ wiiarɨgɨ́áyɨ́ nánɨrɨnɨ.

8Ámá go go “Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo seáyɨ́ wiiarɨŋá wonɨ oimónɨmɨnɨ.” nɨwimónɨrɨ́náyɨ́, dɨŋɨ́ ɨ́á xɨrɨŋo imónɨ́wɨnɨgɨnɨ. Naŋɨ́ rɨrɨ sɨpí rɨrɨ mepa éwɨnɨgɨnɨ. Iniɨgɨ́ papɨkɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ mɨŋɨ́ minɨpa éwɨnɨgɨnɨ. “Amɨpí wí mɨnɨmúropa oenɨ.” nɨyaiwirɨ ɨ́wɨ́ urápɨmɨnɨrɨ mepa éwɨnɨgɨnɨ. 9Apɨ apɨ mepa nerɨ xwɨyɨ́á eŋíná dánɨ yumɨ́í imónɨŋɨ́ Gorɨxo wɨ́á ókímɨxɨŋɨ́pɨ nánɨ sɨnɨ ududɨ́ mɨwinɨ́ “Aga nepa rɨ́a rɨnɨnɨ?” nɨyaiwirɨ xaíwɨ́ ɨ́á xɨrɨ́wɨnɨgɨnɨ. 10Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨŋwaéne seáyɨ́ neaiipaxɨ́ imónɨŋɨ́ worɨ́anɨrɨ xámɨ iwamɨ́ó iwamɨ́ó wíwapɨyíɨ́rɨxɨnɨ. E nerɨ́ná rɨxa mɨmɨwiáró nerɨ wí xwɨyɨ́á mumeárɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ néra warɨŋagɨ nɨwɨnɨrónáyɨ́, xe e oimónɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 11Apɨxíwa enɨ dɨŋɨ́ ɨ́á xɨrɨgɨ́áyɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Mɨmayɨ́ó mɨropa ero dɨŋɨ́ nɨpɨkwɨnɨ mimónɨŋɨ́ nánɨ mɨkɨkayó naŋɨ́ nánɨnɨ kɨkayoro éɨ́rɨxɨnɨ. Pí pí nerɨ́ná ámá dɨŋɨ́ ŋwɨrárɨpaxɨ́pɨnɨ éɨ́rɨxɨnɨ. 12Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́né seáyɨ́ seaiiarɨgɨ́áwa apɨxɨ́ ná wínɨ meáɨ́rɨxɨnɨ. Wigɨ́ sɨ́wí niaíwɨ́ píránɨŋɨ́ méɨ́rɨxɨnɨ. 13Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ “Seáyɨ́ seaiiarɨgɨ́áwa apɨ apɨ éɨ́rɨxɨnɨ.” rarɨŋɨnɨ. Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo seáyɨ́ wiiarɨgɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ píránɨŋɨ́ nɨwiirónáyɨ́, ayo wé íkwiaŋwɨ́yo uŋwɨrárɨpɨ́rɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Kiraisɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́ápɨ nánɨ wíyo áwaŋɨ́ nurɨrɨ́ná enɨ igigɨ́ mé ananɨ urɨpaxɨ́ imónɨpɨ́rɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

“Joxɨ ámá Gorɨxoyáyɨ́ epaxɨ́pɨ nánɨ nɨjɨ́á oimónɨrɨ eaarɨŋɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

14Nionɨ xwɨyɨ́á rɨpɨ rɨ́wamɨŋɨ́ neáa nurɨ́ná “Rɨxa ríná nɨbɨrɨ símeáɨmɨgɨnɨ.” nɨyaiwirɨ dɨŋɨ́ sikwɨ́moŋɨnɨ. 15E nerɨ aiwɨ nionɨ mɨbɨpaxɨ́ nimónánáyɨ́, joxɨ nɨjɨ́á re imónɨrɨ́a nánɨ payɨ́ rɨna eaarɨŋɨnɨ. Ámá Gorɨxoyá gwɨ́ imónɨgɨ́árí —Arí ámá Gorɨxo, dɨŋɨ́ mɨ́kɨ́ ikiŋoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Íkɨ́á xwɨyɨ́á xaíwɨ́pɨ́nɨŋɨ́ nimónɨro xwɨyɨ́á nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pimɨ sopɨŋɨ́ warɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Ayɨ́ Gorɨxo e éɨ́rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nerɨ́ná epaxɨ́pɨ nánɨ joxɨ nɨjɨ́á imónɨrɨ́a nánɨ eaarɨŋɨnɨ. 16Aga neparɨnɨ. Xwɨyɨ́á nene dɨŋɨ́ ɨkwɨ́roarɨŋwápɨ, Gorɨxo wɨ́á mókímɨxɨpa eŋáná sɨnɨ nɨjɨ́á mimónɨpa eŋwápɨ —“Apɨ aga seáyɨ émɨ imónɨŋɨ́pɨrɨ́anɨ?” nɨyaiwirane rarɨŋwápɨrɨnɨ. Ayɨnánɨ seaŋɨ́ nɨrɨranéná rɨpɨ rarɨŋwárɨnɨ, “O sɨŋánɨ ámá imónɨrɨ kwíyɨ́pɨ ‘O aga wé rónɨŋorɨnɨ.’ owiaiwípoyɨnɨrɨ neaíwapɨyirɨ eŋorɨnɨ. Aŋɨ́najowa sɨŋwɨ́ wɨnaxɨ́dɨro xwɨyɨ́á o nánɨ rɨnɨŋɨ́pɨ aŋɨ́ nɨmɨnɨ rɨnɨmerɨ eŋorɨnɨ. Ámá xwɨ́á tɨ́yo ŋweagɨ́áyɨ́ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roro Gorɨxo aŋɨ́namɨ nánɨ wɨ́ránɨrɨ eŋorɨnɨ.” rarɨŋwárɨnɨ.

Ámá Jisasomɨ rɨ́wɨ́ numoro kwíyɨ́ xegɨ́ bimɨ xɨ́dɨpɨ́rɨ́áyɨ́ nánɨrɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index