Search form

1 Timotio 5

“Ámáyo píránɨŋɨ́ owimɨxɨmɨnɨrɨ nurɨrɨ́ná dɨxɨ́yo urarɨŋɨ́pa urɨ́ɨrɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Ámɨnápia wímɨ píránɨŋɨ́ owimɨxɨmɨnɨrɨ nerɨ́ná xwamiánɨ́ tɨ́nɨ murɨpanɨ. Dɨxɨ́ ápowamɨ nɨpenɨ́ urarɨŋɨ́pa urɨ́ɨrɨxɨnɨ. Íwɨ́ sɨkɨŋowamɨ píránɨŋɨ́ owimɨxɨmɨnɨrɨ nerɨ́ná dɨxɨ́ rɨgwáowamɨ urarɨŋɨ́pa nɨpenɨ́ urɨ́ɨrɨxɨnɨ. 2Apiaŋɨ́piamɨ nurɨrɨ́ná dɨxɨ́ rinókíwamɨ urarɨŋɨ́pa urɨ́ɨrɨxɨnɨ. Apɨyáíwamɨ nurɨrɨ́ná íkwɨráɨ́ wɨnánɨŋɨ́ nimónɨrɨ rɨnapíwamɨ urarɨŋɨ́pa urɨ́ɨrɨxɨnɨ.

Apɨxɨ́ aníwa nánɨ urɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

3Apɨxɨ́ anɨ́ wí úmayí imónɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ́ná wéyo uméɨrɨxɨnɨ. 4E rɨrarɨŋagɨ aí apɨxɨ́ anɨ́ gí gí niaíwɨ́ tɨ́ŋí imónɨrɨranɨ, ɨ́wiárɨ́awéyɨ́ tɨ́ŋí imónɨrɨranɨ, eŋánáyɨ́, ayɨ́ epɨ́rɨ́á seáyɨ e imónɨŋɨ́pɨ rɨpɨrɨnɨ. Wigɨ́ imónɨgɨ́áyo wéyo umepɨ́rɨ́a nánɨ éwapɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Wigɨ́ xanɨyaú umegɨ́ípa wiwanɨŋɨ́yɨ́ enɨ rɨxa xwé niwiarorɨ́ná axɨ́pɨ umepɨ́rɨ́a nánɨ éwapɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. E nerónáyɨ́, Gorɨxo yayɨ́ winarɨŋɨ́pɨ yarɨŋagɨ́a nánɨ rarɨŋɨnɨ. 5Apɨxɨ́ anɨ́ aga úmayɨ́ imónɨŋɨ́ gí gí Gorɨxo arɨrá oninɨrɨ dɨŋɨ́ wikwɨ́moarɨŋɨ́rɨnɨ. E nerɨ́ná árɨ́wɨyimɨranɨ, ikwáwɨyiranɨ, omɨ rɨxɨŋɨ́ urɨrɨ yarɨŋɨ́ wirɨ yarɨŋɨ́rɨnɨ. 6E nerɨ aí apɨxɨ́ anɨ́ gí gí “Pí enɨŋoɨ?” nɨyaiwirɨ mɨŋɨ́ winarɨŋɨ́pɨnɨ “Oemɨnɨ.” nɨwimónɨrɨ́náyɨ́, sɨnɨ sɨŋɨ́ nimónɨrɨ nɨŋwearɨ aí aga peŋínɨŋɨ́ imónɨnɨ. 7Apɨxɨ́ aníwayá niaíwɨ́yɨ́ tɨ́nɨ ɨ́wiárɨ́awéyɨ́ tɨ́nɨ píránɨŋɨ́ numero xwɨyɨ́á murɨpaxɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ nionɨ rɨrarɨŋápɨ sekaxɨ́ nura úɨrɨxɨnɨ. 8Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ “Nionɨ rɨrarɨŋápɨ sekaxɨ́ nura úɨrɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋɨnɨ. Ámá go go xegɨ́ imónɨŋɨ́yo mumepa nerɨ́ná Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋɨ́pɨ rɨ́wɨ́ rɨrɨwámɨnɨ nɨmamorɨ sɨpí ámá dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́roarɨgɨ́áyɨ́ yarɨgɨ́ápimɨ nɨmúrorɨ aga sɨpí imónɨŋɨ́pɨ yarɨnɨ. E nerɨ aí go go xanɨpiaúmɨ mumepa nerɨ́ná ayɨ́ aga aŋɨpaxɨ́ sɨpí imónɨŋɨ́pɨ yarɨnɨ.

9Apɨxɨ́ anɨ́ wí sɨnɨ xwiogwɨ́ 60 mɨmúropa eŋáná íkwɨ́ Jisasoya sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́né apɨxɨ́ aníwamɨ arɨrá wianɨ́wanɨro nánɨ wigɨ́ yoɨ́ ŋwɨrárarɨgɨ́ánamɨ mɨŋwɨrárɨpa éɨrɨxɨnɨ. E nerɨ aí í oxɨ́ ná womɨnɨ píránɨŋɨ́ meánagí eŋagɨ wɨnɨrɨ 10“Saŋɨ́ píránɨŋɨ́ nearáparɨŋírɨnɨ.” rarɨŋagɨ́a arɨ́á wirɨ “Xegɨ́ niaíwɨ́ píránɨŋɨ́ meagírɨnɨ.” rarɨŋagɨ́a arɨ́á wirɨ ámá aŋɨ́ mɨdáŋɨ́yo aiwá míraŋɨ́ yagí imónɨŋagɨ wɨnɨrɨ ámá Gorɨxoyáyo arɨrá nɨwirɨ́ná sɨyikwɨ́pɨ́nɨŋɨ́ nimónɨmáná arɨrá wiagí imónɨŋagɨ wɨnɨrɨ ámá wí dɨŋɨ́ rɨ́á uxearɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ́ná seáyɨ́ wiagí imónɨŋagɨ wɨnɨrɨ pí pí naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ “Oemɨnɨ.” nɨyaiwirɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roagí imónɨŋagɨ wɨnɨrɨ nerɨ́náyɨ́, íyá yoɨ́ ananɨ íkwɨ́namɨ ŋwɨrárɨ́ɨrɨxɨnɨ. 11E nerɨ aí apɨxɨ́ anɨ́ sɨnɨ apiaŋɨ́pia mimónɨpa egɨ́íwayá yoɨ́ mɨŋwɨrárɨpa éɨrɨxɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Apɨxɨ́ anɨ́ sɨnɨ apiaŋɨ́pia mimónɨgɨ́íwa “Ámɨ oxɨ́ wo tɨ́nɨ oinaiyɨ.” wimónáná sɨnɨ Kiraiso nánɨ dɨŋɨ́ mamónɨŋɨ́ nero “Ámɨ womɨ omeánɨmɨnɨ.” wimónarɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 12Íwa e nerónáyɨ́, oyá sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ́nɨŋɨ́ re rárɨgɨ́ápɨ, “Ámɨ oxɨ́ mɨmeánɨ́ sa Kiraiso tɨ́nɨ nikárɨnɨrɨ́ná apánɨrɨnɨ.” rárɨgɨ́ápɨ rɨ́wɨ́mɨnɨ mamoarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ xwɨyɨ́á meárɨnɨgɨ́íwa imónarɨgɨ́árɨnɨ. 13Rɨpɨ enɨ yarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Omɨŋɨ́ bɨ mé kikiɨ́á néra wanɨro nánɨ néwapɨ́ga nuro aí nepa kikiɨ́á bɨ yarɨgɨ́ámanɨ. Aŋɨ́ iwá iwámɨ nemeróná xwɨyɨ́á mɨmayɨ́ó roro wiárɨ́ nɨrémoro xwɨyɨ́á répɨroro neróná xwɨyɨ́á píránɨŋɨ́ nɨrɨpaxɨ́ mimónɨŋɨ́pɨ rarɨgɨ́árɨnɨ. 14Ayɨnánɨ “Apɨxɨ́ anɨ́ sɨnɨ apiaŋɨ́pia mimónɨgɨ́íwa re éɨ́rɨxɨnɨ.” nimónarɨnɨ. “Ámɨ oxɨ́ nɨmeánɨro niaíwɨ́ nɨxɨrɨro uméɨ́rɨxɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Íwa e neróná ámá Jisasomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́ró nene nánɨ wikɨ́ neaónɨŋɨ́yɨ́ wo íwa apɨnɨ yarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ́ná “Íwa sɨpí yarɨŋoɨ.” nearɨpaxɨ́ wí imónɨnɨ́ámanɨ. 15E nerɨ aí apɨxɨ́ anɨ́ wíwa Setenomɨ xɨ́dɨpɨ́rɨ nánɨ rɨxa Jisasomɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ wigɨ́mɨ warɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 16Apɨxɨ́ Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ wigɨ́ apɨxɨ́ anɨ́ eŋánáyɨ́, Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo anɨŋɨ́ wikárɨpɨ́rɨxɨnɨrɨ wiwanɨŋɨ́yɨ́ íwamɨ píránɨŋɨ́ numero arɨrá wíɨ́rɨxɨnɨ. Ayɨ́ Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ apɨxɨ́ anɨ́ úmayɨ́ imónɨgɨ́íwamɨ arɨrá wipɨ́rɨ́a nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo wipeŋweagɨ́áwa nánɨrɨnɨ.

17Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo wipeŋweagɨ́á numeŋwearɨ́ná naŋɨ́ nero píránɨŋɨ́ yarɨgɨ́áwa yayɨ́ owinɨnɨrɨ aiwáranɨ, nɨgwɨ́ranɨ, mɨnɨ wiarɨgɨ́ápɨ “Biaú mɨnɨ wipaxowarɨ́anɨ?” nɨyaiwiro wé íkwiaŋwɨ́yo uŋwɨrárɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Wipeŋweagɨ́á xwɨyɨ́á Gorɨxoyápimɨ dánɨ eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ wiro uréwapɨyiro yanɨro nánɨ anɨŋɨ́ minɨ́ yarɨgɨ́áwa nánɨ ayɨ́ aŋɨpaxɨ́rɨnɨ. 18Bɨkwɨ́yo dánɨ xwɨyɨ́á rɨpiaú nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, “Burɨmákaú witɨ́pɨ exwexwɨmɨ́ oenɨrɨ xwɨrɨŋwɨ́ xapɨxapɨ́ nosaxa pwarɨ́ná bɨ mɨnɨpa oenɨrɨ maŋɨ́ gwɨ́ mɨkɨrɨ́wipanɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨrɨ “Nɨgwɨ́ omɨŋɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ wigɨ́ omɨŋɨ́ egɨ́ápɨ nánɨ nɨgwɨ́ meapaxɨ́rɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨrɨ eŋagɨ nánɨ wipeŋweagɨ́áyɨ́ re yaiwíɨ́rɨxɨnɨrɨ rarɨŋɨnɨ, “Neaipeŋweagɨ́áwamɨ yayɨ́ owinɨnɨrɨ mɨnɨ wiarɨŋwápɨ biaú mɨnɨ wipaxowarɨ́anɨ?” yaiwíɨ́rɨxɨnɨrɨ rarɨŋɨnɨ.

19Ámá ná wonɨ nɨwiápɨ́nɨmearɨ Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo wipeŋweaŋɨ́ womɨ xwɨyɨ́á nuxekwɨ́morɨ “Sɨpí yarɨnɨ.” rɨránáyɨ́, arɨ́á mɨwipanɨ. E nerɨ aí sɨŋwɨ́ wɨnaróɨ́áyɨ́ waúranɨ, waú woranɨ, eŋánáyɨ́, ayɨ́ ananɨ arɨ́á wíɨrɨxɨnɨ. 20Wipeŋweagɨ́á arɨ́kí ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́áyo Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́á nɨyɨ́yá sɨŋwɨ́ anɨgɨ́e dánɨ mɨxɨ́ urɨ́ɨrɨxɨnɨ. Wa enɨ wáyɨ́ nero axɨ́pɨ mepa epɨ́rɨ́a nánɨ “Nɨyɨ́yá sɨŋwɨ́ anɨgɨ́e dánɨ urɨ́ɨrɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋɨnɨ. 21E nerɨ aí nionɨ Gorɨxoyá sɨŋwɨ́ tɨ́ŋɨ́ e dánɨ tɨ́nɨ Kiraisɨ Jisasoyá sɨŋwɨ́ tɨ́ŋɨ́ e dánɨ tɨ́nɨ aŋɨ́najɨ́ xɨ́o ɨ́á yɨyamɨxɨmɨ́ eŋɨ́yɨ́yá sɨŋwɨ́ tɨ́ŋɨ́ e dánɨ tɨ́nɨ xwɨyɨ́á joxɨ mɨrɨmúropaxɨ́ imónɨŋɨ́ rɨpɨ orɨrɨmɨnɨ. Joxɨ nionɨ wipeŋweagɨ́áwa nánɨ rɨrarɨŋápɨ nerɨ́ná wí nánɨ “Ámá nionɨyáyɨ́rɨ́anɨ?” nɨyaiwirɨ nɨyiŋwɨ́rónɨrɨ mepa éɨrɨxɨnɨ. Wí dɨxɨ́yonɨ sɨ́mɨ́ sɨ́mɨ́ e nɨmerɨ mepa éɨrɨxɨnɨ. Xɨxenɨ wigɨ́ yarɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ wiíɨrɨxɨnɨ. 22Joxɨ ámá wo ayá tɨ́nɨ nɨmearɨ Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo wipeŋweaŋɨ́ wo imónɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ nɨwimɨxɨrɨ wé seáyɨ e mɨwikwiárɨpanɨ. Apaxɨ́ mé wipeŋweaŋɨ́ wo oimónɨrɨ wimɨxáná ɨ́wɨ́ ayɨ́ yarɨgɨ́ápɨ rɨxɨ́meanɨgɨnɨrɨ rarɨŋɨnɨ. Joxɨ ɨ́wɨ́ bɨ mé íkwɨráɨ́naxɨ́nɨŋɨ́ imónɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ rarɨŋɨnɨ. 23Timotioxɨ, íníná aga sɨmɨxɨ́ agwɨ́yo siayarɨŋɨ́pɨ naŋɨ́ sinɨ nánɨ aga iniɨgɨ́nɨ mɨnɨpa nerɨ marɨsɨnɨ́á nánɨ wayɨ́á iniɨgɨ́ wainɨ́ bɨ tɨ́nɨ nɨ́ɨrɨxɨnɨ. 24Sɨpí ámá wa éɨ́ápɨ sɨŋánɨŋe dánɨ éɨ́á eŋagɨ nánɨ sɨnɨ pɨ́á minɨŋáná aí rɨxa sɨŋánɨ imónarɨŋɨ́rɨnɨ. E nimónɨrɨ aí sɨpí wa éɨ́ápɨ ínɨmɨ dánɨ éɨ́á eŋagɨ nánɨ pɨ́á néɨ́asáná eŋáná sɨŋánɨ imónarɨŋɨ́rɨnɨ. 25Axɨ́pɨ énɨŋɨ́ naŋɨ́ wa éɨ́ápɨ sɨŋánɨŋe dánɨ éɨ́á eŋagɨ nánɨ sɨŋánɨ imónarɨŋɨ́rɨnɨ. E nimónɨrɨ aí naŋɨ́ wa yumɨ́í éɨ́ápɨ anɨŋɨ́ yumɨ́í imónárɨpaxɨ́manɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index