Search form

2 Korinɨ 11

Mimónɨ́ wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwa nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Agwɨ xe Poro majɨ́á nikárɨnɨrɨ xegɨ́ eŋɨ́pɨ nánɨ mɨxɨ́ bɨ omeakɨ́nɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ nanɨ́poyɨ. E seararɨŋagɨ aí rɨxa sɨŋwɨ́ e nanarɨŋoɨ. 2Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ “Xe mɨxɨ́ bɨ omeakɨ́nɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ nanɨ́poyɨ.” seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo seyɨ́né naŋɨ́ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ dɨŋɨ́ rɨ́á wearɨŋɨ́pa nionɨ enɨ nɨwearɨnɨ. Seyɨ́né ámá yapɨ́ seaíwapɨyanɨro yarɨgɨ́á wíyo arɨ́á nɨwiro mɨxɨ́dɨ́ sɨnɨ apɨyáíwayɨ́nénɨŋɨ́ imónɨŋáná Kiraisomɨ seaŋwɨrárɨmɨ́a nánɨ oxɨ́ ná womɨ omɨ́nɨŋɨ́ meánɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ searéroárɨŋá eŋagɨ nánɨ seyɨ́né nánɨ dɨŋɨ́ rɨ́á nɨwearɨnɨ. 3E nerɨ aí eŋíná sidɨro Ipímɨ yapɨ́ nɨwíwapɨyirɨ́ná xegɨ́ ináyɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pimɨ dánɨ wíwapɨyiŋɨ́pa ámá wa seyɨ́né enɨ yapɨ́ nɨseaíwapɨyiro xeŋwɨ́mɨ dánɨ nɨméra seawarɨ́ná seyɨ́né sɨnɨ íkwɨráɨ́nánɨŋɨ́ nimónɨro Kiraisomɨnɨ píránɨŋɨ́ mɨxɨ́dɨpa epɨ́rɨxɨnɨrɨ wáyɨ́ ninarɨnɨ. 4Seyɨ́né rɨpɨ rɨpɨ yarɨŋagɨ́a nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá wa Jisaso nánɨ rɨnɨŋɨ́pɨ xɨxenɨ mɨsearɨ́ xegɨ́ bɨ seararɨ́ná seyɨ́né ananɨ arɨ́á wiarɨgɨ́árɨnɨ. Kwíyɨ́ none searáná seaaínɨŋɨ́pɨ marɨ́áɨ, xegɨ́ bɨ nánɨ searáná xe oneaaínɨrɨ arɨ́á wiarɨgɨ́árɨnɨ. Xwɨyɨ́á yayɨ́ seainarɨŋɨ́ none wáɨ́ searɨŋwápɨ marɨ́áɨ, xegɨ́ bɨ imónɨŋɨ́pɨ searáná ananɨ arɨ́á wiarɨgɨ́árɨnɨ.

5Ai nionɨ wí re yaiwiarɨŋáonɨmanɨ, “ ‘Kiraisoyá wáɨ́ wurɨmeiarɨŋwá seáyɨ e imónɨŋwáonerɨnɨ.’ rɨnarɨgɨ́áwa nionɨ imɨmɨ́ nimɨxɨŋoɨ.” yaiwiarɨŋáonɨmanɨ. 6Nionɨ ámá sɨŋwɨ́ anɨgɨ́e dánɨ xwɨyɨ́á nɨrɨrɨ́ná irɨ́ mɨrépearɨŋáonɨrɨ́anɨ? Irɨ́ répearɨŋáonɨrɨ́anɨ? Nionɨ majɨ́árɨnɨ. E nerɨ aiwɨ nɨjɨ́á xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ nánɨ imónɨŋápɨ bɨ onɨmiápɨ mimónɨŋɨnɨ. Ai none seyɨ́né tɨ́nɨ nɨŋwearane pí pí neranéná “Porowa nɨjɨ́á seáyɨ e imónɨgɨ́áwarɨ́anɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ́nɨŋɨ́ sɨwá seainɨŋwárɨnɨ. 7Nionɨ seyɨ́né kwíyɨ́ emaxɨnɨpɨ́rɨ́a nánɨ Gorɨxoyá xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ wáɨ́ nɨsearɨrɨ́ná nɨgwɨ́ bɨ mɨsearápɨŋápimɨ dánɨ sɨyikwɨ́pɨnɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋárɨnɨ. Nionɨ e eŋápɨ nánɨ “Poro sɨpí neaikárɨŋɨnigɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? 8Nionɨ xámɨ seyɨ́né searéwapɨyimɨ nánɨ Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́á wínɨyɨ́ nɨgwɨ́ nɨmónapáná nionɨ ɨ́wɨ́nɨŋɨ́ urápɨŋanigɨnɨ. 9Ayɨ́ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ seyɨ́né tɨ́nɨ ŋweaŋáná negɨ́ nɨrɨxɨ́meá Masedonia pɨropenɨsɨ́yo dáŋɨ́yɨ́ wí nɨbɨro amɨpí nionɨ dɨ́wɨ́ ikeamónɨŋápɨ xɨxenɨ niapɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ segɨ́yɨ́ womɨ aí anɨŋɨ́ wí mɨwikárɨŋanigɨnɨ. Pí pí nerɨ́ná Korinɨ ŋweáyɨ́né anɨŋɨ́ oseaikárɨmɨnɨrɨ meŋanigɨnɨ. Rɨ́wéná ámɨ nɨseaímearɨ́ná enɨ axɨ́pɨnɨ emɨ́árɨnɨ. 10Xwɨyɨ́á Kiraiso nánɨ nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ ɨ́á xɨrɨŋáonɨ aga nepa re seararɨŋɨnɨ, “Nionɨ ‘Korinɨ ŋweáyo nuréwapɨyirɨ́ná nɨgwɨ́ bɨ muráparɨŋárɨnɨ.’ nɨrɨrɨ mɨxɨ́ meakɨ́nɨnɨ́ápɨ segɨ́ Gɨrikɨ pɨropenɨsɨ́yo nɨmɨnɨ yanɨ́ niwéa warɨ́ná ámá wo áwɨnɨ e dánɨ nɨrakinɨ́ámanɨ.” seararɨŋɨnɨ. 11“Poro pí nánɨ rɨ́a e neararɨnɨ?” rɨseaimónarɨnɨ? “Dɨŋɨ́ sɨxɨ́ mɨneayarɨŋo eŋagɨ nánɨ neararɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, nionɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayarɨŋagɨ nánɨ Gorɨxo nɨjɨ́árɨnɨ. 12Dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayarɨŋáonɨ aiwɨ “Kiraisoyá wáɨ́ wurɨmeiarɨŋwá seáyɨ e imónɨŋwáonerɨnɨ.” rɨnarɨgɨ́áwa “Porowa wáɨ́ nɨrɨmerɨ́ná yarɨgɨ́ápa axɨ́pɨ yarɨŋwáonerɨnɨ.” nɨrɨro weyɨ́ mearɨnarɨgɨ́ápɨ mɨwiáróɨmɨgɨnɨrɨ nɨgwɨ́ mɨsearápɨ́ yarɨŋápɨ axɨ́pɨnɨ néra umɨ́árɨnɨ. 13Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ e néra umɨ́árɨnɨ. Ámá nionɨ seararɨŋáwa sa mimónɨ́ wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwarɨnɨ. Ámáyo yapɨ́ wíwapɨyanɨro nánɨ yarɨgɨ́áwarɨnɨ. “Kiraisoyá wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́á warɨ́anɨ?” oneaiaiwípoyɨnɨrɨ wigɨ́ imónɨgɨ́ápɨ rɨtɨ́ ninɨro xegɨ́ bɨ imɨxɨnarɨgɨ́árɨnɨ. 14Awa nánɨ seararɨŋápɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨpɨkínɨro ududɨ́ mɨseainɨpanɨ. Seteno aí xegɨ́ imónɨŋɨ́pɨ ananɨ rɨtɨ́ ninɨrɨ aŋɨ́najɨ́ wɨ́á ókímɨxarɨŋɨ́yɨ́ wónɨŋɨ́ imónarɨŋɨ́rɨnɨ. 15Ayɨnánɨ oyá xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áwa wigɨ́ imónɨgɨ́ápɨ rɨtɨ́ ninɨro ámáyá sɨŋwɨ́ tɨ́ŋɨ́ e dánɨ ámá wé rónɨgɨ́á oimónɨ́poyɨnɨrɨ yarɨgɨ́áyɨ́ imónɨgɨ́ápánɨŋɨ́ imónáná sɨrɨ́ mɨpɨkínɨpanɨ. Yoparɨ́ imónɨ́e wigɨ́ egɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ Gorɨxo pɨrɨ́ umamonɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Wáɨ́ nɨrɨmerɨ́ná wímeaŋɨ́pɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

16Xámɨ rɨ́ápɨ ámɨ dirɨrɨ́ nerɨ bɨ osearɨmɨnɨ. Nionɨ mɨxɨ́ meakɨ́nɨmɨ́pɨ nánɨ “Poro majɨ́á nikárɨnɨrɨ rarɨŋorɨnɨ.” mɨniaiwipanɨ. E nɨsearɨrɨ aí sɨnɨ “Poro majɨ́á nikárɨnɨrɨ rarɨŋorɨnɨ.” nɨniaiwirónáyɨ́, nionɨ segɨ́ arɨ́á egɨ́e dánɨ mɨxɨ́ meakɨ́nɨmɨ nánɨ seyɨ́né majɨ́á ikárɨnarɨŋɨ́ wo weyɨ́ mearɨnarɨ́ná xe oenɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnarɨgɨ́ápa nionɨ enɨ sɨŋwɨ́ nanɨ́poyɨ. 17Nionɨ mɨxɨ́ nɨmeakɨ́nɨnɨrɨ searɨmɨ́pɨ Ámɨnáo e ourɨnɨrɨ wimónarɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ searɨmɨméɨnɨ. Aga majɨ́á nikárɨnɨrɨ “E yarɨŋáonɨrɨ́anɨ?” nɨyaiwirɨ dɨŋɨ́ sɨ́ŋá neánarɨŋɨ́ wonɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ searɨmɨ́ɨnɨ. 18Ámá obaxɨ́ wigɨ́ eŋɨ́ eánɨgɨ́ápimɨ dánɨ egɨ́ápɨ nánɨ mɨxɨ́ meakɨ́nɨnarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ nionɨ enɨ axɨ́pɨ bɨ mɨxɨ́ meakɨ́nɨnɨmɨ́ɨnɨ. 19Dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ mogɨ́áyɨ́né ámá wa majɨ́á nikárɨnɨro rarɨŋagɨ́a arɨ́á nɨwiróná ananɨ yayɨ́ tɨ́nɨ arɨ́á wiarɨgɨ́áyɨ́né eŋagɨ nánɨ nionɨ enɨ segɨ́ arɨ́á egɨ́e dánɨ mɨxɨ́ bɨ meakɨ́nɨnɨmɨ́ɨnɨ. 20Ai ámá wa seyɨ́né áxeŋwarɨ́ seaianɨro nánɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ xegɨ́ bɨ searékwɨ́kwɨyíánáranɨ, segɨ́ amɨpí seamɨwiárekɨxéánáranɨ, yapɨ́ nɨseaíwapɨyirɨŋɨ́pimɨ dánɨ segɨ́ amɨpí ɨ́wɨ́ searápánáranɨ, wiwanɨŋowa seáyɨ e nɨmɨ́eyoánɨro paimɨmɨ́ seaíánáranɨ, wé tɨ́nɨ sɨ́mɨmaŋɨ́yo seaupɨkákwíánáranɨ, xe oneaípoyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnarɨgɨ́áyɨ́né eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 21Xámɨ nionɨ seyɨ́né tɨ́nɨ nɨŋwearɨ́ná awa seaikárarɨgɨ́ápa axɨ́pɨ seaikárɨmɨ nánɨ eŋɨ́ meánɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ aga ayá ninarɨnɨ.

E nerɨ aí nionɨ rɨxa majɨmajɨ́á nikárɨnɨrɨ wa ayá nepeárɨmáná pí pí mɨxɨ́ meakɨ́nɨnarɨgɨ́ápɨ nánɨ nionɨ enɨ mɨxɨ́ meakɨ́nɨnɨmɨ́ɨnɨ. 22Awa “Xibɨruone imónɨŋwɨnɨ.” rarɨŋagɨ́a aí nionɨ enɨ wonɨ menɨranɨ? Awa “Isɨrerone imónɨŋwɨnɨ.” rarɨŋagɨ́a aí nionɨ enɨ wonɨ menɨranɨ? Awa “Ebɨrɨ́amoyáonerɨnɨ.” rarɨŋagɨ́a aí nionɨ enɨ oyá wonɨ menɨranɨ? 23Ai “Nionɨ rɨxa xóxwɨ́ nerɨ rarɨŋɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Awa “Kiraisomɨ xɨnáíwanénɨŋɨ́ nimónɨrane wiiarɨŋwáonerɨnɨ.” rarɨŋagɨ́a aí nionɨ Kiraisomɨ nɨxɨ́dɨrɨ nɨwiirɨ́ná awamɨ wiárɨ́ seáyɨ e nɨmúrorɨ yarɨŋáonɨrɨnɨ. Nɨrɨ́kwínɨmáná omɨŋɨ́ anɨŋɨ́ minɨ́ nerɨ múroarɨŋáonɨrɨnɨ. Gwɨ́ ámɨ ámɨ nɨŋwɨrárɨgɨ́onɨ riwonɨrɨnɨ. Iwaŋɨ́ ámɨ ámɨ ayá wí nɨmépegɨ́onɨ riwonɨrɨnɨ. Nɨpepaxɨ́ xwapɨ́ nikárɨgɨ́onɨ riwonɨrɨnɨ. 24Gɨ́ Judayɨ́ wé wú ɨ́á nɨnɨxeayiro iwarogɨ́ nɨnɨmépéa nuróná 39 imónayinɨ nánɨ neaayigɨ́onɨrɨnɨ. 25Romɨyɨ́ biaú bɨ ɨ́á nɨnɨxeayiro wegwɨ́á tɨ́nɨ iwaŋɨ́ neaayigɨ́onɨrɨnɨ. Bɨnɨ sɨ́ŋá tɨ́nɨ nearɨ nɨtɨgɨ́onɨrɨnɨ. Biaú bɨ sɨpɨxɨ́yo nurɨ́ná sɨpɨxɨ́ sɨpí éáná rawɨrawáyo piéroayiŋáonɨrɨnɨ. Sɨ́á wɨyimɨ rawɨrawáyo ikwiárɨnɨmeŋáonɨrɨnɨ. 26Wáɨ́ urɨmemɨnɨrɨ nánɨ aŋɨ́ nɨkɨrorɨ́ná iniɨgɨ́ waxɨ́ ámɨ ámɨ nɨmároayipaxɨ́ eŋonɨrɨnɨ. Ámɨ ámɨ nɨrápekɨxeayipaxɨ́ nigɨ́onɨrɨnɨ. Gɨ́ gwɨ́ axɨ́rí imónɨŋwáyɨ́ sɨpí nikárayipaxɨ́ egɨ́onɨrɨnɨ. Émáyɨ́ enɨ sɨpí nikárayipaxɨ́ egɨ́onɨrɨnɨ. Aŋɨ́ xwéyo nemerɨ́náranɨ, ámá dɨŋɨ́ meaŋe nemerɨ́náranɨ, rawɨrawáyo nurɨ́náranɨ, mimónɨ́ nɨrɨxɨ́meá imónɨgɨ́áyɨ́ tɨ́ŋɨ́ e nemerɨ́náranɨ, anɨ́nayipaxɨ́ néra emeŋáonɨrɨnɨ. 27Omɨŋɨ́ rɨ́á tɨ́ŋɨ́ anɨŋɨ́ minɨ́ nerɨŋɨ́pimɨ dánɨ okɨŋɨ́ nɨweŋonɨrɨnɨ. Sɨ́á obaxɨ́yo si ragáonɨrɨnɨ. Agwɨ́nɨ yayagáonɨrɨnɨ. Iniɨgɨ́ nánɨ gwɨ́nɨ́ yeáyɨ́ niayagonɨrɨnɨ. Aiwá nánɨranɨ, iyɨ́á nánɨranɨ, aŋɨ́ nánɨranɨ, ámɨ ámɨ dɨ́wɨ́ ikeamónayagáonɨrɨnɨ. 28Apɨ tɨ́nɨ ámɨ bɨ sɨnɨ mɨsearɨpa nerɨ aiwɨ sɨ́á ayɨ́ ayo Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ nánɨ “Omɨ nuxɨ́dɨróná arɨge rɨ́a yarɨŋoɨ?” nɨyaiwirɨŋɨ́pimɨ dánɨ dɨŋɨ́ saŋɨ́ nunarɨnɨ. 29Wo Jisasomɨ píránɨŋɨ́ oxɨ́dɨmɨnɨrɨ nerɨ samɨŋɨ́ wéáná nionɨ enɨ dɨŋɨ́ sɨpí niarɨŋagɨ nánɨ eŋɨ́ samɨŋɨ́ nɨwearɨŋɨ́rɨnɨ. Womɨ ámá wí xeŋwɨ́mɨnɨ nɨméra warɨŋagɨ́a nánɨ ɨ́wɨ́ éáná nionɨ dɨŋɨ́ rɨ́á nɨxearɨŋɨ́rɨnɨ.

30Mɨxɨ́ meakɨ́nɨnarɨŋápɨ wí pɨ́nɨ mɨwiárɨpaxɨ́ nimónɨ́agɨ nánɨ amɨpí nionɨ eŋɨ́ meánɨpa nerɨ eŋápɨ —Apɨ nánɨ ámá dɨŋɨ́ nɨmorɨ́ná “Poro eŋɨ́ samɨŋɨ́ wearɨŋorɨ́anɨ?” yaiwiarɨgɨ́ápɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ enɨ iwamɨ́ó nɨrɨrɨ mɨxɨ́ meakɨ́nɨnɨmɨ́ɨnɨ. 31Gorɨxo —O negɨ́ Ámɨná Jisasomɨ xano imónɨrɨ Ŋwɨ́áo imónɨrɨ eŋorɨnɨ. Anɨŋɨ́ íníná seáyɨ e numéra upaxorɨnɨ. O nionɨ yapɨ́ mɨseararɨŋá eŋagɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨnɨ. 32Nionɨ eŋɨ́ meánɨ́ nerɨ eŋá rɨpɨ nánɨ mɨxɨ́ omeakɨ́nɨnɨmɨnɨ. Eŋíná nionɨ aŋɨ́ Damasɨkasɨyɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ ŋweaŋáná mɨxɨ́ ináyɨ́ Aretasoyá kiapɨxo ɨ́á nɨxɨranɨro nánɨ xegɨ́ sɨmɨŋɨ́ wínarɨgɨ́áyo ákɨŋá ɨ́wí nɨyonɨ awí nurára uŋɨnigɨnɨ. 33E éagɨ negɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́ wí nionɨ soxɨ́ ɨ́áyo nɨnɨmiárɨrɨ gwɨ́ nɨjárɨmáná ákɨŋá pɨ́pɨ́wɨ́ wɨyimɨ dánɨ awayinɨ nɨmamówára nɨnɨpiéroro nánɨ oyá ámáyɨ́ wí ɨ́á mɨnɨxegɨ́awixɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index