Search form

2 Korinɨ 13

Íkwairɨrɨ́ nɨwirɨ́ná urɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

1Seyɨ́né tɨ́ŋɨ́ e nánɨ rɨxa biaú bɨŋáonɨ ámɨ bɨ bɨmɨ́árɨnɨ. Rɨxa nɨseaímearɨ́ná xwɨyɨ́á Bɨkwɨ́yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ rɨpɨ “Xwɨyɨ́á nimɨxɨrɨ́ná sɨŋwɨ́ wɨnaróɨ́á waúranɨ, waú woranɨ, sopɨŋɨ́ norónáyɨ́, ‘Apɨ nepa rɨ́a imónɨnɨ?’ yaiwipaxɨ́rɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pimɨ nɨxɨ́dɨrane xwɨyɨ́á imɨxanɨ́wárɨnɨ. 2Xámɨ nɨbɨmáná ámɨ rɨ́wɨ́yo nɨbɨrɨ́ná íkwairɨrɨ́ seaiŋápa agwɨ seyɨ́né sɨnɨ mɨseaímeapa nerɨ́ná segɨ́ ɨ́wɨ́ éɨ́áyo tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ méɨ́á wínɨyɨ́né tɨ́nɨ nánɨ payɨ́ nearɨ íkwairɨrɨ́ seawárénaparɨŋɨnɨ. Nionɨ ámɨ bɨ nɨbɨrɨ́ná ámá ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ sɨnɨ xe oépoyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨmɨ́ámanɨ. 3Seyɨ́né dɨŋɨ́ re yaiwiarɨŋagɨ nánɨ e emɨ́árɨnɨ, “Nene ‘Kiraiso nepa Poromɨ dánɨ rarɨŋɨ́rɨnɨ.’ yaiwianɨ nánɨ o e oneaíwapɨyinɨ.” yaiwiarɨŋagɨ́a nánɨ e emɨ́árɨnɨ. O píránɨŋɨ́ owimɨxɨmɨnɨrɨ nerɨ́ná samɨŋɨ́ nɨwerɨ seaiarɨŋomanɨ. Eŋɨ́ tɨ́nɨ seaiarɨŋorɨnɨ. 4Eŋíná o samɨŋɨ́ weŋáná íkɨ́á yoxáɨ́pámɨ yekwɨroárɨgɨ́á aiwɨ Gorɨxoyá eŋɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ dánɨ ámɨ sɨŋɨ́ ŋweaŋorɨnɨ. Xɨ́o tɨ́nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋwá eŋagɨ nánɨ eŋɨ́ samɨŋɨ́ weŋwáone aiwɨ seyɨ́né tɨ́ŋɨ́ e nánɨ nɨbɨrane píránɨŋɨ́ seaimɨxanɨrɨ neranéná sɨŋo tɨ́nɨ nawínɨ nɨkumɨxɨnɨrane imónɨŋwá eŋagɨ nánɨ eŋɨ́ eánɨŋɨ́ Gorɨxoyá tɨ́nɨ seameanɨ́wárɨnɨ.

5Seyɨ́né woxɨnɨ woxɨnɨ “Nepa Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋá wonɨrɨ́anɨ? Mɨwɨkwɨ́roarɨŋá wonɨrɨ́anɨ?” nɨyaiwinɨrɨ iwamɨ́ó inɨ́ɨrɨxɨnɨ. Sewanɨŋɨ́yɨ́né woxɨnɨ woxɨnɨ sɨŋwɨ́ ainenaxɨ́dɨ́ɨrɨxɨnɨ. “Jisasɨ Kiraiso tɨ́nɨ mɨŋínɨŋwaénerɨnɨ.” nɨyaiwinɨro sɨŋwɨ́ mí nómɨxɨnɨro nɨjɨ́á mimónɨpa reŋoɨ? E nɨsearɨrɨ aí sɨŋwɨ́ nainenaxɨ́dɨrɨ́ná mɨwiáróɨ́áyɨ́ imónɨŋánáyɨ́, “Kiraiso tɨ́nɨ mɨŋínɨŋwaénerɨnɨ.” nɨyaiwinɨro sɨŋwɨ́ mí ómɨxɨnɨpaxɨ́ menɨnɨ. 6E nɨsearɨrɨ aí nionɨ dɨŋɨ́ re seaikwɨ́moŋɨnɨ. Seyɨ́né none sɨŋwɨ́ nɨneanaxɨ́dɨróná rɨxa mɨmɨwiárówáone imónɨŋagwɨ neanarɨŋoɨ. 7Seyɨ́né sɨpí wí mepa oépoyɨnɨrɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ seaurɨyarɨŋwárɨnɨ. Ámá wí re oneaiaiwípoyɨnɨrɨ, “Porowa Korinɨ ŋweáyo wáɨ́ nurɨmerɨ́ná wí mɨmɨwiárogɨ́awixɨnɨ.” oneaiaiwípoyɨnɨrɨ seaurɨyarɨŋwámanɨ. “Porowa mɨwiárogɨ́awixɨnɨ.” neaiaiwiarɨŋagɨ́a aiwɨ seyɨ́né naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ epɨ́rɨ nánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ seaurɨyarɨŋwárɨnɨ. 8Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. None pí pí neranéná xwɨyɨ́á nepaxɨŋɨ́pimɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́ropa oépoyɨnɨrɨ wí yarɨŋwáonemanɨ. Apimɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́ropaxɨ́pɨnɨ yarɨŋwáonerɨnɨ. 9None eŋɨ́ samɨŋɨ́ neawéagɨ aí seyɨ́né eŋɨ́ neánɨro Kiraisomɨ xɨ́darɨŋagɨ́a nɨseanɨrɨ́ná yayɨ́ yarɨŋwárɨnɨ. Seyɨ́né yóɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ seaurɨyarɨŋwárɨnɨ. 10Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ agwɨ nionɨ seyɨ́né tɨ́nɨ mɨŋweá wí e dánɨ nɨŋweámáná payɨ́ rɨna eaarɨŋɨnɨ. “Nionɨ segɨ́ tɨ́ŋɨ́ e nánɨ nɨbɨrɨ́ná Gorɨxo nénɨ́ tɨ́ŋónɨŋɨ́ oimónɨrɨ nimɨxɨŋɨ́pimɨ dánɨ rɨ́á tɨ́ŋɨ́ oseamemɨnɨ.” mɨnimónarɨŋagɨ nánɨ payɨ́ rɨna nearɨ wɨ́rénaparɨŋɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Gorɨxo nénɨ́ tɨ́ŋónɨŋɨ́ oimónɨrɨ nɨnimɨxɨrɨ́ná ámá xɨ́omɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyo uyɨ́niɨ́ uméwɨnɨgɨnɨrɨ nimɨxɨŋɨ́manɨ. Eŋɨ́nɨ wímɨxɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ nimɨxɨŋɨ́rɨnɨ.

Yoparɨ́pɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

11Negɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, yoparɨ́ rɨpɨ nearɨ́ná yayɨ́ seawárénaparɨŋɨnɨ. Seyɨ́né yóɨ́ oimónaneyɨnɨro anɨŋɨ́ minɨ́ ero nionɨ eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ seaiarɨŋápɨ arɨ́á ókiarɨ́ mónɨro dɨŋɨ́ axɨ́pimɨnɨ xɨ́dɨro pɨyɨ́á wero éɨ́rɨxɨnɨ. Seyɨ́né e nerónáyɨ́, Gorɨxo —O ámá nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí seainɨ nánɨ seaimɨxɨrɨ pɨyɨ́á wepɨ́rɨ nánɨ seaimɨxɨrɨ eŋorɨnɨ. O íníná dɨŋɨ́ seakɨkayonɨ́árɨnɨ. 12Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogɨ́áyɨ́né yayɨ́ ninɨróná yayɨ́ óɨ́ eánenɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 13Gorɨxoyá ámá nionɨ tɨ́nɨ re ŋweagɨ́áyɨ́ yayɨ́ seawárénaparɨŋoɨ. 14“Seyɨ́né nɨyɨ́nénɨ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso wá seawianɨrɨ Gorɨxo dɨŋɨ́ sɨpí seairɨ oyá kwíyɨ́pɨ nawínɨ seakumɨxárɨrɨ éwɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index