Search form

2 Korinɨ 3

“Xwɨyɨ́á sɨŋɨ́ réroárɨnɨŋɨ́pɨ nánɨ wáɨ́ wurɨmeiarɨŋwáonerɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Nionɨ e seararɨŋagɨ nánɨ seyɨ́né “Porowa ámɨ rɨxa weyɨ́ mearɨnarɨŋoɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, seyɨ́né none wáɨ́ nɨrɨmeranéná yarɨŋwápɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨpɨ́rɨ nánɨ ámá wí seáyɨ e nɨneamɨ́eyoaro “Porowa wáɨ́ nɨrɨmerɨ́ná imɨrɨŋɨ́ mɨyarɨgɨ́áwarɨnɨ.” nɨrɨro payɨ́ wɨna neaeaiarɨgɨ́onemanɨ. Ámá wí enɨ none yarɨŋwápɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨpɨ́rɨ nánɨ seyɨ́né “Porowa e yarɨgɨ́áwarɨnɨ.” nɨrɨro payɨ́ wɨna neaeaiarɨgɨ́onemanɨ. Wa nánɨ e nɨrɨro payɨ́ weaipaxɨ́ aiwɨ none nánɨ wí e nɨrɨrɨ payɨ́ neaeaipaxɨ́manɨ. 2Payɨ́ “Porowa e imónɨgɨ́áwarɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ́nɨŋɨ́ seyɨ́né rɨxa imónɨŋoɨ. Negɨ́ payɨ́nɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́né negɨ́ mimáyo tɨnɨŋagwɨ nánɨ wí peá seamopaxɨ́yɨ́némanɨ. Payɨ́nɨŋɨ́ seyɨ́né imónɨgɨ́ápɨ ámá nɨ́nɨ nɨjɨ́á nimónɨro ɨ́á roarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 3Payɨ́nɨŋɨ́ seyɨ́né imónɨgɨ́ápɨ sɨwá rénɨŋɨ́ inarɨgɨ́árɨnɨ. Kiraiso xewanɨŋo nɨrɨrɨ eaŋɨ́pɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋwɨnɨ. Sɨwá énɨŋɨ́ inarɨgɨ́árɨnɨ. None searéwapɨyiŋwápimɨ dánɨ Kiraiso payɨ́ seyɨ́né imónɨgɨ́ápɨ́nɨŋɨ́ nearɨ́ná iniɨgɨ́ rɨ́wamɨŋɨ́ eánarɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ meá Ŋwɨ́á anɨŋɨ́ sɨŋɨ́ imónɨŋoyá kwíyɨ́pɨ tɨ́nɨ seaeaŋɨ́rɨnɨ. Moseso tɨ́ŋíná Gorɨxo ŋwɨ́ ikaxɨ́ nurɨrɨ́ná sɨ́ŋáyo eaŋɨ́pánɨŋɨ́ meá ámáyɨ́néyá dɨŋɨ́pimɨ seaeaŋɨ́rɨnɨ.

4None Kiraisoyá dɨŋɨ́yo dánɨ Gorɨxo nánɨ dɨŋɨ́ sɨ́ŋá neaeánarɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 5“Newanɨŋone imónɨŋwápimɨ dánɨ wáɨ́ rɨmeapaxɨ́ imónɨŋwɨnɨ.” wí yaiwinɨpaxonemanɨ. Wáɨ́ rɨmepaxɨ́ imónɨŋwápɨ, ayɨ́ Gorɨxo neaimɨxɨŋɨ́pimɨ dánɨnɨ e imónɨŋwɨnɨ. 6O ámɨ sɨŋɨ́ bɨ “E nɨseaiimɨ́árɨnɨ.” nɨrɨrɨ réroárɨnɨŋɨ́pɨ wáɨ́ nurɨmeipaxɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ neaimɨxɨŋɨ́rɨnɨ. Sɨŋɨ́ réroárɨnɨŋɨ́ apɨ ámá ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ nɨxɨ́dɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ onɨxɨ́dɨ́poyɨnɨrɨ réroárɨnɨŋɨ́pɨmanɨ. Kwíyɨ́pɨ nipemeámɨ neawarɨŋɨ́pimɨ dánɨ onɨxɨ́dɨ́poyɨnɨrɨ réroárɨnɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ ámá “Xɨxenɨ oxɨ́daneyɨ.” nɨyaiwiro aí apimɨ wiaíkiarɨgɨ́a eŋagɨ nánɨ pemɨxarɨŋɨ́rɨnɨ. E nerɨ aí xegɨ́ kwíyɨ́pɨ ámáyo dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́pɨ sɨxɨ́ umímoarɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ xwɨyɨ́á sɨŋɨ́ réroárɨnɨŋɨ́pɨ nánɨ wáɨ́ nurɨmeipaxɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ neaimɨxɨŋɨ́rɨnɨ.

Sɨŋɨ́ réroárɨnɨŋɨ́pɨ xámɨ réroárɨnɨŋɨ́pimɨ seáyɨ e wimónɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

7Gorɨxo xegɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́pɨ sɨ́ŋá piáráyo akɨreŋɨ́ nɨperɨ nɨŋwɨrárɨrɨ Isɨrerɨyo mɨnɨ wíáná wɨ́á xɨ́o pɨrɨpɨrɨ́ nerɨ ókímɨxarɨŋɨ́pɨ enɨ sɨŋánɨ wimónɨŋɨnigɨnɨ. Apɨ Mosesomɨ wɨ́á wókímɨxáná oyá sɨ́mɨmaŋɨ́ xwɨnɨ́á eaŋɨnigɨnɨ. Xwɨnɨ́á o eaŋɨ́pɨ awayinɨ awayinɨ neayɨpoáa warɨŋagɨ aí axíná sɨnɨ eŋɨ́ tɨ́nɨ xwɨnɨ́á eaarɨŋagɨ nánɨ arɨ́owa sɨŋwɨ́ mɨmɨŋɨ́ winarɨŋagɨ nánɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpaxɨ́ imónagɨ́árɨnɨ. Ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́ apɨ, ámá pemɨxarɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ uráráná Gorɨxoyá wɨ́á pɨrɨpɨrɨ́ nerɨ ókímɨxarɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ enɨ sɨŋánɨ imónɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ 8“Xwɨyɨ́á sɨŋɨ́ re réroárɨnɨŋɨ́ ‘Kwíyɨ́pɨ ámaéne ananɨ nɨneaaínɨrɨ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ tɨ́ŋwaéne neaimɨxɨpaxɨ́rɨnɨ.’ rɨnɨŋɨ́pɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ wiárɨ́ nɨmúrorɨ wɨ́á mókímɨxɨpaxɨ́ imónɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? 9Xámɨ réroárɨnɨŋɨ́pɨ —Apimɨ dánɨ ámá anɨ́nɨpɨ́rɨ́a nánɨ xwɨyɨ́á meárɨnarɨgɨ́ápɨrɨnɨ. Apɨ awiaxɨ́ imónagɨ́ aiwɨ sɨŋɨ́ réroárɨnɨŋɨ́pɨ —Apimɨ dánɨ Gorɨxo “Ámá wé rónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.” rárɨnɨ́a nánɨ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ xámɨ réroárɨnɨŋɨ́pimɨ seáyɨ e nɨwimónɨrɨ aga awiaxɨ́ imónɨnɨ. 10Re rɨpaxɨ́rɨnɨ, “Xámɨ réroárɨnɨŋɨ́pɨ awiaxɨ́ aiwɨ sɨŋɨ́ réroárɨnɨŋɨ́pɨ sogwɨ́yo uyɨ́wɨ́ mɨxáróáná peá unarɨŋɨ́pa peá umɨxɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rɨxa supɨkínárɨŋagɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́rɨnɨ.” rɨpaxɨ́rɨnɨ. 11Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ e rɨpaxɨ́rɨnɨ. Xwɨyɨ́á xámɨ réroárɨnɨŋɨ́pɨ —Apɨ opínagwɨ́á neayɨpoáa warɨŋɨ́pánɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ awiaxɨ́ imónagɨ́ aiwɨ xwɨyɨ́á sɨŋɨ́ réroárɨnɨŋɨ́pɨ —Apɨ yaxwɨ́ mɨréroárɨnɨ́ anɨŋɨ́ réroárɨnɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ awiaxɨ́ nimónɨrɨ xámɨ imónɨŋɨ́pimɨ aga wiárɨ́ seáyɨ e múrónɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

12None “Xwɨyɨ́á sɨŋɨ́ réroárɨnɨŋɨ́pɨ wí neayɨpoáa unɨ́a menɨnɨ.” nɨyaiwirane dɨŋɨ́ sɨ́ŋá neaeánɨ́agɨ nánɨ wáɨ́ nɨrɨmeranéná ayá igigɨ́ bɨ mé rɨmearɨŋwárɨnɨ. 13None Moseso yagɨ́pa wí yarɨŋwáonemanɨ. O re yagorɨnɨ. Xegɨ́ sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ xwɨnɨ́á eaŋɨ́pɨ neayɨpoáa warɨ́ná gɨ́ Isɨrerɨyɨ́ sɨŋwɨ́ mɨnanɨpa oépoyɨnɨrɨ sɨ́mɨmaŋɨ́yo rapɨrapɨ́ axɨmɨ́ó bɨ tɨ́nɨ rɨtɨ́ inagɨ́rɨnɨ. 14E seararɨŋagɨ aiwɨ wigɨ́ dɨŋɨ́ wakɨsɨ́ inagɨ́árɨnɨ. Ai sɨ́á rɨyi tɨ́ŋɨ́ e nánɨ gínɨ gíná xwɨyɨ́á xámɨ réroárɨnɨŋɨ́pɨ ɨ́á uroíáná rapɨrapɨ́ axɨmɨ́ó axɨ́pɨ tɨ́nɨ́nɨŋɨ́ wigɨ́ dɨŋɨ́yo sɨnɨ ɨkwarɨmoárɨnɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ wigɨ́ dɨŋɨ́yo sɨnɨ ɨkwárɨmoárɨnɨnɨ. Ámá Kiraiso tɨ́nɨ nawínɨ nikárɨnɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ rapɨrapɨ́ axɨmɨ́ópɨ Gorɨxo yípɨmoarɨŋɨ́rɨnɨ. 15E nerɨ aí gɨ́ Isɨrerɨyɨ́ gínɨ gíná eŋíná dánɨ sɨ́á rɨyi tɨ́ŋɨ́ e nánɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ Moseso eaŋɨ́pɨ ɨ́á nɨrorɨ́ná rapɨrapɨ́ axɨmɨ́ó bɨ sɨnɨ wigɨ́ dɨŋɨ́yo ɨkwarɨmoárɨnɨnɨ. 16Sɨnɨ wigɨ́ dɨŋɨ́yo ɨkwarɨmoárɨnɨŋagɨ aiwɨ Ámɨnáo tɨ́ámɨnɨ nɨkɨnɨmónɨrɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ́náyɨ́, rapɨrapɨ́ wigɨ́ dɨŋɨ́yo ɨkwarɨmoárɨnɨŋɨ́pɨ́nɨŋɨ́ yípɨmónarɨgɨ́árɨnɨ. 17Ámɨná tɨ́ámɨnɨ kɨnɨmónɨpɨ́rɨ́o, ayɨ́ Gorɨxoyá kwíyɨ́pɨrɨnɨ. O xwɨyɨ́á sɨŋɨ́ nɨréroárɨrɨ́ná kwíyɨ́ apɨ nánɨ réroárɨŋɨ́rɨnɨ. Ámɨnáoyá kwíyɨ́ apɨ ámá gɨyo nɨwaínɨrɨ́náyɨ́, ayɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ dánɨ áxeŋwarɨ́ minɨgɨ́áyɨ́ imónɨpaxɨ́rɨnɨ. 18Ayɨnánɨ Ámɨnáomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋwá nɨnenenɨ xɨ́o imónɨŋɨ́pɨ nánɨ sɨwánɨŋɨ́ nɨwinɨranéná negɨ́ sɨ́mɨmaŋɨ́ rɨtɨ́ bɨ minɨŋagɨ nánɨ wɨ́á Ámɨnáo ónarɨŋɨ́pɨ negɨ́ sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ xwɨnɨ́ánɨŋɨ́ weámɨxarɨŋɨ́rɨnɨ. E nerɨ́ná nene wɨ́á xɨ́o seáyɨ e nimónɨrɨ ónarɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónanɨ́wá nánɨ wɨ́á ámɨ bɨ ámɨ bɨ nógánɨŋɨ́ warɨŋwɨnɨ. Ámɨnáo ayɨ́ kwíyɨ́pɨrɨnɨ. Apimɨ dánɨ xɨ́o imónɨŋɨ́pɨ́nɨŋɨ́ nimóga warɨŋwɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index