Search form

2 Korinɨ 6

Wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwamɨ wímeaarɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

1Ámá xɨ́o tɨ́nɨ nawínɨ gwiaumɨ́ inɨpɨ́rɨ nánɨ o tɨ́nɨ nawínɨ yarɨŋwáone eŋagwɨ nánɨ eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ nɨseairɨrɨ rɨpɨ osearaneyɨ, “Gorɨxo wá seawianɨŋɨ́yɨ́né xe surɨ́má oneaímeanɨrɨ mepanɨ.” osearaneyɨ. 2Ayɨ́ Bɨkwɨ́yo rɨpɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ seararɨŋwɨnɨ, “Gorɨxonɨ rɨxɨŋɨ́ seyɨ́né nɨrarɨgɨ́ápɨ arɨ́á seaipaxíná rɨxa arɨ́á seaiŋanigɨnɨ. Sɨ́á ámáyɨ́né yeáyɨ́ seayimɨxemeámɨ́a nánɨ imónáná rɨxa arɨrá seaiŋanigɨnɨ.” Apɨ Bɨkwɨ́yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ píránɨŋɨ́ arɨ́á ókiarɨ́ nɨmónɨ́poyɨ. Gorɨxo arɨ́á neaipaxíná, ayɨ́ rínárɨnɨ. Sɨ́á o yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ imónɨŋɨ́yi, ayɨ́ rɨyirɨnɨ. Ayɨnánɨ “Gorɨxo wá nɨneawianɨrɨ neaiiŋɨ́pɨ xe surɨ́má oneaímeanɨrɨ mepanɨ.” seararɨŋwɨnɨ. 3Wáɨ́ wurɨmeiarɨŋwáone nemeranéná negɨ́ yarɨŋwápɨ nánɨ xwɨyɨ́á mɨneamearɨpaxɨ́ oimónaneyɨnɨrɨ ámá none yarɨŋagwɨ sɨŋwɨ́ nɨneanɨróná óreámioapaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ bɨ yarɨŋagwɨ sɨŋwɨ́ mɨneanɨpa oépoyɨnɨrɨ anɨŋɨ́ minɨ́ yarɨŋwárɨnɨ. 4Pí pí neranéná “Ámá awa Gorɨxomɨ xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro píránɨŋɨ́ omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áwarɨ́anɨ?” oneaiaiwípoyɨnɨrɨ yarɨŋwárɨnɨ. E neranéná pí pí xeanɨŋɨ́ neaímeáɨ́pɨ xwámámɨ́ wirane anɨŋɨ́ neainɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́ neaímeaarɨŋɨ́pɨ xwámámɨ́ wirane dɨŋɨ́ rɨ́á neawepaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ xwámámɨ́ wirane yarɨŋwárɨnɨ. 5Iwaŋɨ́ neamépearɨ́náranɨ, gwɨ́ aŋɨ́yo neaŋwɨrárarɨ́náranɨ, sɨpí owikárɨ́poyɨnɨrɨ sɨ́mɨ́ráxwɨró yarɨgɨ́áyɨ́ ɨkwɨkwierɨ́ ninɨro neaiarɨ́náranɨ, xwámámɨ́ wiarɨŋwárɨnɨ. Omɨŋɨ́ anɨŋɨ́ minɨ́ okɨŋɨ́ tɨ́nɨ erane eŋwáonerɨnɨ. Si rorane agwɨ́nɨ erane eŋwáonerɨnɨ. 6None nánɨ “Awa Gorɨxomɨ xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro píránɨŋɨ́ omɨŋɨ́ yarɨgɨ́áwarɨ́anɨ?” oneaiaiwípoyɨnɨrɨ rɨpɨ enɨ yarɨŋwárɨnɨ. Íkwɨráɨ́nánɨŋɨ́ nimónɨrɨ erane nepaxɨŋɨ́pɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨrane sanɨŋɨ́ imónɨrane wá nɨwumɨxɨrane arɨrá wirane Gorɨxoyá kwíyɨ́ neaaínɨ́ɨ́pimɨ dánɨ erane mimónɨ́ imónɨŋɨ́pɨ mɨwíwapɨyí ámáyo nepa dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirane erane 7xwɨyɨ́á nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ yaŋɨ́ urɨrane eŋɨ́ eánɨŋɨ́ Gorɨxo neaimɨxɨ́ɨ́pimɨ dánɨ erane yarɨŋwárɨnɨ. Ámá mɨxɨ́ nánɨ imónɨŋɨ́pɨ ɨ́á xɨrarɨgɨ́ápa none nemeranéná wé rónɨŋɨ́ yarɨŋwápɨ wɨ́á tɨnanɨ́wá nánɨ wé onamɨŋú tɨ́nɨ ɨ́á xɨrɨrane xɨxe mɨxɨ́ wianɨ́wá nánɨ wé náú tɨ́nɨ ɨ́á xɨrɨrane yarɨŋwáonerɨnɨ. 8Wí yayɨ́ neamero wí paimamɨ́ neairo neaiarɨgɨ́onerɨnɨ. Wí none nánɨ repɨyɨ́ nɨwiróná “Sɨpí yarɨgɨ́áwarɨnɨ.” urɨro wí “Naŋɨ́ yarɨgɨ́áwarɨnɨ.” urɨro yarɨgɨ́onerɨnɨ. Nepánɨ yarɨŋwáone aiwɨ wí “Yapɨ́ neaiepɨsarɨgɨ́áwarɨ́anɨ?” neaiaiwiarɨgɨ́árɨnɨ. 9None nánɨ wí “Porowa gowarɨ́anɨ? ‘Awa nánɨ ámá obaxɨ́ nɨjɨ́á imónɨŋoɨ.’ rɨseaimónarɨnɨ?” rarɨŋagɨ́a aí ámá obaxɨ́ none nánɨ nepa nɨjɨ́á imónɨŋoɨ. None amɨ amɨ nemeranéná yoɨ́ mayɨ́ nimónɨrane aí sɨnɨ ŋweaŋwɨnɨ. Sɨyikɨ́ neaeaarɨgɨ́one imónɨŋagwɨ aiwɨ sɨnɨ wí mɨneapɨkigɨ́onerɨnɨ. 10Íkɨ́nɨŋɨ́ sɨpí neaiarɨŋagɨ aiwɨ íníná dɨŋɨ́ niɨ́á neainarɨŋɨ́rɨnɨ. “Awa amɨpí nánɨ dɨ́wɨ́ ikeamónɨgɨ́áwarɨ́anɨ?” neaiaiwiarɨŋagɨ́a aí none xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ wáɨ́ urarɨ́ná ámá obaxɨ́ arɨ́á neairɨŋɨ́pimɨ dánɨ Kiraiso tɨ́nɨ nawínɨ nikárɨnɨro nánɨ amɨpí mɨmúrónɨgɨ́áyɨ́ yapɨ imónarɨgɨ́árɨnɨ. “Amɨpí bɨ ɨ́á mɨmaxɨrɨgɨ́áwarɨnɨ.” neaiaiwiarɨŋagɨ́a aí amɨpí Kiraiso neaiiŋɨ́pɨ bɨ mɨneamúroŋonerɨnɨ.

“Sɨŋánɨ seararɨŋwá eŋagwɨ nánɨ seyɨ́né enɨ xɨxenɨ neaiípoyɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

11Korinɨyo ŋweáyɨ́né, apɨ apɨ nɨseara nuranéná yumɨ́í bɨ mɨseaí sɨŋánɨ rɨ́wárɨnɨ. E nɨsearɨranéná seyɨ́né dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayiŋwáone sɨwánɨŋɨ́ seainɨ́wárɨnɨ. 12None dɨŋɨ́ sɨxɨ́ muyipa oyaneyɨnɨrɨ wí éwáonemanɨ. Sewanɨŋɨ́yɨ́né awamɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ muyipa oyaneyɨnɨrɨ éɨ́á eŋagɨ nánɨ nawínɨ mimónɨŋwɨnɨ. 13Ayɨnánɨ xanonɨ gɨ́ niaíwɨ́yo urɨpaxɨ́ rɨpɨ osearɨmɨnɨ, “Xɨxe oinaneyɨ. None dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayarɨŋwápa seyɨ́né enɨ neayípoyɨ.” osearɨmɨnɨ.

“Dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́rogɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ gwɨ́ mɨmónɨpanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

14Jisasomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́roarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ wigɨ́ yarɨgɨ́ápɨ oyaneyɨnɨrɨ wí gwɨ́ mɨmónɨpanɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. “Ámá wé rónɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨnɨ yarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ maŋɨ́ wiaíkiarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ axɨ́pɨnɨ epɨ́rɨ́a nánɨ imónɨpaxɨ́ imónɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? “Axíná wɨ́á ónɨrɨ sɨ́á yinɨrɨ epaxɨ́rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? 15“Kiraiso tɨ́nɨ Obo tɨ́nɨ dɨŋɨ́ axɨ́pɨnɨ xɨrɨŋiɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? “Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogɨ́áyɨ́ dɨŋɨ́ moro dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́rogɨ́áyɨ́ dɨŋɨ́ moro neróná axɨ́pɨ bɨ mopaxɨ́rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? 16“Gorɨxoyá aŋɨ́ ŋwɨ́á —Iwámɨ dánɨ nene yayɨ́ umearɨŋwáiwárɨnɨ. Iwá tɨ́nɨ ŋwɨ́á ámá meŋweaarɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ ananɨ axɨ́ e kumɨxárɨpaxɨ́rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, nene Ŋwɨ́á anɨŋɨ́ sɨŋɨ́ imónɨŋoyá aŋɨ́ ŋwɨ́áiwánɨŋɨ́ imónɨŋagwɨ nánɨ wí e yaiwipaxɨ́manɨ. Nionɨ seararɨŋápɨ Gorɨxo xewanɨŋo rɨŋɨ́ rɨpɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ seararɨŋɨnɨ, “Nionɨ gɨ́ ámáyɨ́ tɨ́nɨ nawínɨ darónɨmɨ́árɨnɨ. Nionɨ wigɨ́ Ŋwɨ́áonɨ imónɨŋáná ayɨ́ gɨ́ ámáyɨ́ imónɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.” Ámɨnáo e nɨrɨrɨ nánɨ 17ámá xegɨ́ imónɨgɨ́áyo rɨpɨ enɨ urɨŋɨ́rɨnɨ, “ ‘Ámá Gorɨxonɨ dɨŋɨ́ mɨnɨkwɨ́ró wigɨ́ ŋwɨ́áyo xɨ́darɨgɨ́áyɨ́ tɨ́ŋɨ́ e dánɨ nɨmɨxeámɨnɨmɨ xegɨ́ bɨ imónɨgɨ́áyɨ́né imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.’ Ámɨnáonɨ e seararɨŋɨnɨ. ‘Wigɨ́ ŋwɨ́á imónɨŋɨ́pimɨ —Apimɨ dánɨ piaxɨ́ seaeánɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pimɨrɨnɨ. Apimɨ bɨ onɨmiá amáɨ́ mɨrónɨ́ anɨŋɨ́nɨ wé ɨ́á ayɨmeaénɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Seyɨ́né e nerónáyɨ́, nionɨ ananɨ seamímɨnɨmɨ́árɨnɨ. 18Nionɨ segɨ́ áponɨ imónɨŋáná seyɨ́né gɨ́ niaíwɨ́ oxoyɨ́né imónɨro niaíwɨ́ apɨxíwayɨ́né imónɨro epɨ́rɨ́árɨnɨ.’ Ámɨnáonɨ —Nionɨ eŋɨ́ eánɨgɨ́á nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋáonɨrɨnɨ. Nionɨ e rarɨŋɨnɨ.” Xwɨyɨ́á apɨ Bɨkwɨ́yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ “Jisasomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́roarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ wigɨ́ yarɨgɨ́ápɨ oyaneyɨnɨrɨ wí gwɨ́ mɨmónɨpanɨ.” seararɨŋɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index