Search form

2 Korinɨ 8

“Masedonia ŋweáyɨ́ wínɨyo arɨrá wianɨro nánɨ nɨgwɨ́ nɨroaárɨro ŋweaŋoɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Negɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́á Masedonia pɨropenɨsɨ́yo aŋɨ́ apɨ apimɨ ŋweagɨ́áyɨ́ naŋɨ́ Gorɨxo wá wianɨŋɨ́pimɨ dánɨ egɨ́ápɨ nɨjɨ́á imónɨpɨ́rɨ nánɨ áwaŋɨ́ bɨ osearaneyɨ. 2Xeanɨŋɨ́ rɨ́mewá wipaxɨ́pɨ nɨwímearɨŋɨ́pimɨ dánɨ “Eŋɨ́ rɨ́a eánɨŋoɨ?” nɨrɨro iwamɨ́ó wíwapɨyíagɨ́a aí apɨ peá numɨxɨro dɨŋɨ́ niɨ́á ayá wí winɨŋɨnigɨnɨ. Wiwanɨŋɨ́yɨ́ uyípeayɨ́nɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ aiwɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́á wínɨyo arɨrá owianeyɨnɨrɨ nɨgwɨ́ nɨroarɨ́ná bɨ onɨmiápɨ mɨroá aga ayá wí roaárɨgɨ́árɨnɨ. 3Wigɨ́ wínɨyo arɨrá wianɨro nánɨ nɨgwɨ́ nɨroaro wipaxɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nɨroaro aiwɨ wigɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ apimɨ nɨmúroro ámɨ bɨ tɨ́nɨ roaarɨŋagɨ́a sɨŋwɨ́ wɨnaroŋwáone eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 4Ayɨ́ arɨ́kí rɨxɨŋɨ́ re nearɨgɨ́awixɨnɨ, “Ámá Gorɨxoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́á Judia pɨropenɨsɨ́yo ŋweagɨ́áyo wínɨyɨ́ arɨrá wiarɨgɨ́ápa nene enɨ arɨrá wianɨ nánɨ xe nɨgwɨ́ ɨ́áyo oroápoyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ neanɨ́poyɨ.” nearɨgɨ́awixɨnɨ. 5E neróná none “E epɨ́ráoɨ.” nɨyaiwirane dɨŋɨ́ ikwɨ́moŋwápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mé xámɨ Ámɨná Gorɨxo pí pí wimónarɨŋɨ́pɨ oxɨ́daneyɨnɨro nɨpáwimáná o wimónarɨŋɨ́pɨ nɨxɨ́dɨróná Porowane enɨ neaɨ́wiapɨgɨ́awixɨnɨ. 6Ayɨnánɨ Taitasomɨ seyɨ́né tɨ́ŋɨ́ e nánɨ nurowárɨrɨ́ná eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ nɨwirɨ re urɨŋwanigɨnɨ, “Iwamɨ́ó Korinɨyo ŋweáyɨ́ joxɨ tɨ́nɨ negɨ́ wínɨyo arɨrá wianɨ́wá nánɨ wá nɨwianɨrane nɨgwɨ́ ɨ́áyo oroaaneyɨnɨro egɨ́ápa ámɨ nero nɨgwɨ́ xámɨ ‘Apɨ roáwanɨgɨnɨ.’ rárɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ yárɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋwanigɨnɨ. 7Pí pí seyɨ́né neróná ámá wí yarɨgɨ́ápimɨ múroarɨgɨ́áyɨ́né nimónɨro yarɨgɨ́árɨnɨ. Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorónáranɨ, apɨ nánɨ ámáyo áwaŋɨ́ nurɨrónáranɨ, apɨ nánɨ nɨjɨ́á nimónɨrónáranɨ, Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨ yanɨro nánɨ sɨ́mɨ́ nɨxeadɨ́pénɨrónáranɨ, none nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí none seaimɨxɨŋwápimɨ dánɨ nɨseairɨ́náranɨ, apɨ nɨpɨnɨ neróná múroarɨgɨ́áyɨ́né nimónɨro yarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ segɨ́ wínɨyo arɨrá wianɨro nánɨ nɨgwɨ́ nɨroaróná enɨ múroarɨgɨ́áyɨ́ yapɨ nimónɨro yárɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.

“Seyɨ́né enɨ roaárɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

8“Poro sekaxɨ́ nɨrɨrɨ neararɨnɨ.” mɨyaiwipanɨ. Gɨ́ dɨŋɨ́ rɨpɨnɨ eŋagɨ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ wínɨyɨ́ Judia pɨropenɨsɨ́yo ŋweáyo arɨrá wianɨro nánɨ sɨ́mɨ́ nɨxeadɨ́pénɨro yarɨgɨ́ápɨ nánɨ repɨyɨ́ seaíáná seyɨ́né enɨ sɨwá rénɨŋɨ́ oneaípoyɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ. Negɨ́ Judia pɨropenɨsɨ́yo ŋweáyɨ́ nánɨ nepa dɨŋɨ́ sɨpí neainarɨnɨ. Sɨwá énɨŋɨ́ oneaípoyɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ. 9Seyɨ́né negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso wá nɨneawianɨrɨ neaiiŋɨ́pɨ nánɨ rɨxa nɨjɨ́á imónɨŋagɨ́a nánɨ rarɨŋɨnɨ. O aŋɨ́namɨ nɨŋwearɨ́ná amɨpí mɨmúrónɨŋo nimónɨrɨ aiwɨ seyɨ́né yeáyɨ́ seayimɨxemeámɨ́ánɨrɨ xwɨ́á tɨ́yo nánɨ nɨbɨrɨ́ná uyípeayónɨŋɨ́ nimónɨrɨ seyɨ́né aŋɨ́namɨ dáŋɨ́ amɨpí mɨmúrónɨgɨ́áyɨ́né imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ seaiiŋɨ́rɨnɨ.

10Seyɨ́né Judia pɨropenɨsɨ́yo ŋweagɨ́áyo arɨrá owianeyɨnɨrɨ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ dɨŋɨ́ nionɨyá, ayɨ́ rɨpɨrɨnɨ. Xwiogwɨ́ aga xámɨ pweŋomɨ seyɨ́né iwamɨ́ó nɨgwɨ́ roaárɨgɨ́ápɨ agwɨ néra nuro yoparɨ́pɨ nɨyárɨrɨ́náyɨ́, “Ayɨ́ ananɨrɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Iwamɨ́ó nɨgwɨ́ roaárɨgɨ́áyɨ́, ayɨ́ seyɨ́né aiwɨ xámɨ oyaneyɨnɨrɨ wimónarɨgɨ́áyɨ́, ayɨ́ axɨ́yɨ́né eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 11Ayɨnánɨ nɨgwɨ́ “Apɨ oroaaneyɨ.” rárɨgɨ́ápɨ rɨxa nɨpɨnɨ roaárɨ́poyɨ. Iwamɨ́ó oyaneyɨnɨríná dɨŋɨ́ rɨ́á seaweŋɨ́pa yoparɨ́pɨ nɨroaárɨrɨ́ná seyɨ́né roaárɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ roaárɨpɨ́rɨ́a nánɨ xe dɨŋɨ́ rɨ́á seawéwɨnɨgɨnɨ. 12Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gɨyɨ́ gɨyɨ́ ámá wíyo arɨrá wianɨro nánɨ “Nɨgwɨ́ apɨ roaárɨ́wanɨgɨnɨ.” nɨyaiwimáná amɨpí roaárɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ roaáránáyɨ́, Gorɨxo “Ayɨ́ ananɨrɨnɨ.” wiaiwiarɨŋɨ́rɨnɨ. Amɨpí ayɨ́ mɨroaárɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ “Roaárɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” wí yaiwiarɨŋomanɨ. 13Nɨgwɨ́ searápɨpɨ́rɨ́áyɨ́ kikiɨ́á ŋweapɨ́rɨ́a nánɨ seyɨ́né anɨŋɨ́ seaikárɨmɨnɨrɨ nerɨ mɨrarɨŋɨnɨ. Ayɨ́ enɨ seyɨ́né tɨ́nɨ xɨxenɨ apánɨ tɨ́gɨ́áyɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ rarɨŋɨnɨ. 14Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ wí amɨpí wí mɨmúrónɨgɨ́áyɨ́ imónɨŋáná wí dɨ́wɨ́ ikeamónɨgɨ́áyɨ́ mimónɨ́ nɨ́nɨ apánɨ tɨ́gɨ́áyɨ́ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ agwɨ ríná amɨpí ayá wí seyɨ́né tɨ́gɨ́ápɨ dɨ́wɨ́ ikeamónɨgɨ́áyo arɨrá wiarɨŋoɨ. Seyɨ́né enɨ rɨ́wéná amɨpí wí nánɨ dɨ́wɨ́ ikeamónɨro ayɨ́ enɨ amɨpí ayá wí tɨ́gɨ́áyɨ́ imónɨro nerɨ́náyɨ́, arɨrá seaipɨ́rɨ́árɨnɨ. 15Bɨkwɨ́yo dánɨ eŋíná Isɨrerɨyɨ́ ámá dɨŋɨ́ meaŋe nemeróná egɨ́ápɨ nánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ nionɨ seararɨŋápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ, “Ámá aiwá manáɨ rɨnɨŋɨ́pɨ xwé meáɨ́áyɨ́ xwé nɨmearo aí wigɨ́ nɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ seáyɨ e tɨ́gɨ́áyɨ́ mimónɨgɨ́awixɨnɨ. Ámá onɨmiápɨ meáɨ́áyɨ́ onɨmiápɨ nɨmearo aí aiwápɨ nánɨ dɨ́wɨ́ ikeamónɨgɨ́áyɨ́ mimónɨgɨ́awixɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ nionɨ seararɨŋápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

“Taitasomɨ tɨ́nɨ ámá waúmɨ tɨ́nɨ urowárénaparɨŋɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

16Nionɨ seyɨ́né arɨrá seaimɨ nánɨ dɨŋɨ́ rɨ́á nɨwearɨŋɨ́pa Gorɨxo Taitaso enɨ seyɨ́né arɨrá seainɨ nánɨ dɨŋɨ́ rɨ́á owenɨrɨ wimɨxarɨŋagɨ nánɨ yayɨ́ owianeyɨ. 17Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ “Taitaso enɨ seyɨ́né arɨrá seainɨ nánɨ dɨŋɨ́ rɨ́á wearɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. “Joxɨ Korinɨyo ŋweáyɨ́ tɨ́ŋɨ́ e nánɨ ámɨ nɨneauipaxoxɨranɨ?” uráná “Ananɨrɨnɨ.” rɨ́ɨ́ eŋagɨ nánɨnɨ mɨseararɨŋɨnɨ. Xewanɨŋo enɨ “Oumɨnɨ.” nɨyaiwirɨ sɨ́mɨ́ nɨxeadɨ́pénɨrɨ nánɨ xegɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ seyɨ́né tɨ́ŋɨ́ e nánɨ barɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 18None omɨ tɨ́nɨ negɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́ womɨ tɨ́nɨ enɨ urowárarɨŋwɨnɨ. O xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ wáɨ́ nurɨmerɨ́ná eŋɨ́pɨ nánɨ Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́á amɨ gɨmɨ ŋweagɨ́áyɨ́ nɨjɨ́á ninɨro ɨ́á earoárɨnɨgɨ́orɨnɨ. 19O apɨnɨ imónɨŋomanɨ. Rɨpɨ enɨ imónɨŋorɨnɨ. Jisasoya sɨyikɨ́ imónɨgɨ́á Masedonia pɨropenɨsɨ́ tɨ́yo ŋweagɨ́áyɨ́ o none Judia pɨropenɨsɨ́yo ŋweáyo arɨrá wianɨ́wá nánɨ nɨgwɨ́ Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́á apɨ apimɨ urápɨmearɨ́ná Porowa tɨ́nɨ nawínɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ eméwɨnɨgɨnɨrɨ urɨ́peáɨ́orɨnɨ. Ámá wí none nɨgwɨ́ awí eaamearɨŋagwɨ nɨneanɨróná Ámɨnáomɨ seáyɨ e umɨ́eyoaro none nánɨ “Wigɨ́ wínɨyo arɨrá wipɨ́rɨ nánɨ dɨŋɨ́ rɨ́á wearɨgɨ́áwarɨ́anɨ?” neaiaiwiro epɨ́rɨ́a nánɨ rɨpɨ yarɨŋwɨnɨ. 20Dɨ́wɨ́ ikeamónɨgɨ́á nánɨ nɨgwɨ́ yaŋɨ́ ewaniɨ́ nimónɨro xwénɨ xwénɨ nɨroaro neaiapowáráná yarɨŋwápɨ nánɨ ámá wí “Porowa nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋoɨ.” neamearɨpɨ́rɨxɨnɨrɨ píránɨŋɨ́ niŋwɨperane ámá o tɨ́nɨ nawínɨ urápɨmearɨŋwɨnɨ. 21None pí pí oyaneyɨnɨrɨ neranéná Ámɨnáo “Ayɨ́ e neróná wé rónɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ yarɨŋoɨ.” yaiwiarɨŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨmorane aiwɨ apɨ nánɨnɨ dɨŋɨ́ nɨmorane yarɨŋwáonemanɨ. Ámá “E neróná wé rónɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ yarɨŋoɨ.” yaiwiarɨgɨ́ápɨ nánɨ enɨ dɨŋɨ́ nɨmorane yarɨŋwáone eŋagɨ nánɨ seararɨŋwɨnɨ.

22Awaú tɨ́nɨ negɨ́ nɨrɨxɨ́meá ámɨ womɨ tɨ́nɨ enɨ urowárénaparɨŋwɨnɨ. “O none pí pí urarɨŋwápɨ xɨxenɨ xɨ́dɨnɨrɨ́enɨŋoɨ?” nɨyaiwirane “Apɨ eɨ. Apɨ eɨ.” urɨŋwápimɨ dánɨ iwamɨ́ó wíwapɨyayíáná o arɨ́kí xɨxenɨ xɨ́darɨŋagɨ wɨnɨŋwáorɨnɨ. O seyɨ́né “Nɨgwɨ́ apɨ roaárɨ́wanɨgɨnɨ.” rárɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ “Xɨxenɨ nɨroaárɨpɨ́ráoɨ.” nɨyaiwirɨ dɨŋɨ́ sɨ́ŋá weánarɨŋagɨ nánɨ “Nionɨ enɨ saŋɨ́ urɨ́narómɨnɨ.” nɨyaiwirɨ awaú tɨ́nɨ barɨnɨ. 23Taitaso nánɨ seyɨ́né rɨxa nɨjɨ́á imónɨŋoɨ. O xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ wáɨ́ urɨmeaanɨ́wi nánɨ gɨ́ gwɨ́ mónɨgwɨ́í worɨnɨ. Seyɨ́né seáyɨ́ seaiianɨrai nánɨ nawínɨ nimónɨrɨ yarɨgwɨ́í worɨnɨ. O tɨ́nɨ nawínɨ barɨgɨ́íwaú awaú Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́á pɨropenɨsɨ́ tɨ́yo ŋweagɨ́áyɨ́ urowárɨ́áwaúrɨnɨ. Egɨ́ nerɨgɨ́ípimɨ dánɨ Kiraisomɨ seáyɨ e umɨ́eyoaarɨgɨ́íwaúrɨnɨ. 24Ayɨnánɨ ámá waú wo awa nɨbɨro sɨŋwɨ́ seanɨŋáná “Nene ámáyo dɨŋɨ́ sɨpí wiiarɨŋwaénerɨnɨ.” rarɨgɨ́ápɨ “Neparɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ apɨ e iwamɨ́ó éɨ́rɨxɨnɨ. Seyɨ́né e éánáyɨ́ Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́á apɨ apɨ seyɨ́né nánɨ re seaiaiwipɨ́rɨ́árɨnɨ, “Ayɨ́ ámáyo dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirɨ wiiarɨgɨ́áyɨ́rɨ́anɨ?” yaiwipɨrɨ́árɨnɨ. None seyɨ́né nánɨ mɨxɨ́ nɨmeakɨ́nɨrɨ urɨŋwápɨ nánɨ enɨ “Apánɨ nearɨgɨ́awixɨnɨ.” yaiwipɨ́rɨ́árɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index