Search form

2 Timotio 2

“Xwɨyɨ́ápɨ wíyo enɨ ɨ́ánɨŋɨ́ wiepɨ́xɨ́niasíɨrɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Ayɨnánɨ gɨ́ niaíwɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋoxɨ, joxɨ re nɨyaiwinɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ, “Kiraisɨ Jisaso tɨ́nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ Gorɨxo wá wí mɨnɨwianɨpa yarɨŋɨ́ranɨ?” nɨyaiwinɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ eáneɨ. 2Xwɨyɨ́á nionɨ ámá obaxɨ́ arɨ́á egɨ́e dánɨ rarɨ́ná arɨ́á niŋɨ́pɨ joxɨ enɨ ámá dɨŋɨ́ uŋwɨrárɨpaxɨ́ imónɨgɨ́áyo áwaŋɨ́ nurɨrɨ ɨ́ánɨŋɨ́ wiepɨ́xɨ́niasíɨrɨxɨnɨ. Ayɨ́ e dánɨ xamɨŋɨ́ wíyo uréwapɨyipaxɨ́ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.

“Jisasomɨ xɨ́darɨŋagɨ nánɨ sikárɨ́ápɨ xwámámɨ́ wíɨrɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

3Ewayɨ́ xwɨyɨ́á bɨ rɨpɨ nánɨ dɨŋɨ́ moɨ. Sɨmɨŋɨ́ wínarɨgɨ́áyɨ́ wamɨ wímeanɨ́pɨ nánɨ ududɨ́ mirɨnɨpa nero wigɨ́ mɨxɨ́ ináyomɨ eŋɨ́ neánɨro númɨ uxɨ́darɨgɨ́áwa yapɨ joxɨ enɨ axɨ́pɨ e nimónɨrɨ Kiraisɨ Jisasomɨ nɨxɨ́dɨrɨ́ná símeanɨ́ápɨ nánɨ ududɨ́ mirɨnɨpa nerɨ xe onímeanɨrɨ xɨ́dɨ́ɨrɨxɨnɨ. 4Sɨmɨŋɨ́ wínarɨgɨ́áwa sɨmɨŋɨ́ wínarɨŋwáo none yarɨŋwápɨ nánɨ yayɨ́ owinɨnɨrɨ pí pí omɨŋɨ́ ámá sɨ́á ayɨ́ ayo yarɨgɨ́ápɨ xe nawínɨ rɨ́gwɨrɨ́gwɨ́nɨŋɨ́ oeánɨnɨrɨ mé ná bɨnɨ xɨ́o wimónarɨŋɨ́pɨnɨ yarɨgɨ́árɨnɨ. 5Ewayɨ́ xwɨyɨ́á rɨpɨ nánɨ enɨ dɨŋɨ́ moɨ. Yamɨyamúrónɨgɨ́ inarɨgɨ́á go go yamɨyamúrónɨgɨ́ inɨpɨ́rɨ nánɨ xiáwo rárɨ́ɨ́pimɨ xɨxenɨ arɨ́á mɨwí anɨŋɨ́ winɨ́agɨ nánɨ maŋɨ́ nɨwiaíkirɨ xegɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ áwɨnɨ e nɨyaimɨ nɨyapɨrɨ́náyɨ́, yayɨ́ nɨwimorɨ yamɨyamúrónɨgɨ́ ninɨrɨ́ná múróomɨ mɨnɨ winɨ́pɨ wipaxɨ́ menɨnɨ. 6Ewayɨ́ xwɨyɨ́á rɨpɨ nánɨ enɨ dɨŋɨ́ moɨ. Ámá nɨrɨ́kwínɨrɨ omɨseáyɨ́ éo, o xámɨ wɨ́wamɨ nɨmúrorɨ aiwá nɨmirɨ nɨpaxorɨnɨ. 7Ewayɨ́ xwɨyɨ́á nionɨ nɨra weaparɨŋáyɨ́ nánɨ dɨŋɨ́ moɨ. Joxɨ e nerɨ́ná Ámɨnáo simɨxɨŋɨ́pimɨ dánɨ re yaiwipaxɨ́rɨnɨ, “Ayɨ́ apɨ nánɨ rɨ́a rɨnɨnɨ? Apɨ nánɨ rɨ́a rɨnɨnɨ?” yaiwipaxɨ́ eŋagɨ nánɨ “Apɨ nánɨ dɨŋɨ́ moɨ.” rɨrarɨŋɨnɨ.

8Joxɨ Jisasɨ Kiraiso nánɨ arɨ́á wí mikeamopanɨ. Nionɨ xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ wáɨ́ nɨrɨrɨ́ná re rarɨŋápa “O nɨpémáná ámɨ xwárɨ́páyo dánɨ wiápɨ́nɨmeaŋorɨnɨ. Negɨ́ arɨ́o mɨxɨ́ ináyɨ́ Depitoyá ɨwiárɨ́awéyɨ́ worɨnɨ.” E rarɨŋápa o xɨxenɨ apɨ e imónɨŋorɨnɨ. 9Nionɨ xwɨyɨ́á apɨ wáɨ́ urarɨŋagɨ nánɨ “O nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨnɨnɨ.” nɨniaiwiro xeanɨŋɨ́ nɨnikárayiro ámá rɨkɨkɨrɨ́ó yarɨgɨ́áyo gwɨ́ ŋwɨrárarɨgɨ́ápa apɨ enɨ apɨ enɨ nigɨ́árɨnɨ. Nionɨ gwɨ́ nɨŋwɨrárɨgɨ́á aiwɨ xwɨyɨ́á Gorɨxoyápɨ enɨ gwɨ́nɨŋɨ́ mɨŋwɨrárɨnɨnɨ. 10Xwɨyɨ́á Gorɨxoyápɨ enɨ gwɨ́nɨŋɨ́ mɨŋwɨrárɨnɨŋagɨ nánɨ nionɨ ámá Gorɨxo xegɨ́ ɨ́á yɨyamɨxɨmɨ́ eŋɨ́yɨ́ nánɨ dɨŋɨ́ nɨmorɨ nionɨ nikárarɨgɨ́ápɨ nɨpimɨnɨ xwámámɨ́ wiarɨŋárɨnɨ. Ámá ayɨ́ Kiraisɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róáná o tɨ́nɨ nawínɨ nikárɨnɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ yeáyɨ́ uyimɨxemearɨ aŋɨ́namɨ xɨ́o tɨ́nɨ anɨŋɨ́ seáyɨ e nimónɨro ŋweapɨ́rɨ́a nánɨ wimɨxɨrɨ éwɨnɨgɨnɨrɨ e yarɨŋárɨnɨ. 11Xwɨyɨ́á re rɨnɨŋɨ́pɨ nene dɨŋɨ́ ŋwɨrárɨpaxɨ́pɨrɨnɨ, “O tɨ́nɨ nikárɨnɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ peŋwaénénɨŋɨ́ eŋánáyɨ́, dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ enɨ tɨ́ŋwaéne nimónɨrɨ o tɨ́nɨ ŋweanɨ́wárɨnɨ. 12Nene pí pí neaímeáɨ́yo xwámámɨ́ nɨwiranénáyɨ́, wíyo enɨ seáyɨ e nɨwimónɨrane xɨ́o tɨ́nɨ nawínɨ umeŋweanɨ́wárɨnɨ. Nene ‘O negɨ́ Ámɨnáomanɨ.’ nɨrɨranénáyɨ́, xɨ́o nene nánɨ enɨ ‘Ayɨ́ nánɨ nionɨ majɨ́árɨnɨ. Gɨ́ ámá wímanɨ.’ rɨnɨ́árɨnɨ. 13Nene íníná dɨŋɨ́ neaŋwɨrárɨpaxɨ́pɨ mepa yarɨŋagwɨ aiwɨ o sa anɨŋɨ́ dɨŋɨ́ uŋwɨrárɨpaxɨ́pɨ yarɨŋorɨnɨ. Ámɨ sɨŋɨ́ bɨ nimɨxɨrɨ rɨpaxɨ́ mimónɨŋo eŋagɨ nánɨrɨnɨ.” Xwɨyɨ́á e rɨnɨŋɨ́pɨ nene dɨŋɨ́ ŋwɨrárɨpaxɨ́pɨrɨnɨ.

“Uréwapɨyarɨgɨ́áyɨ́ xwɨyɨ́á xɨmɨxɨmɨ́ ninɨro mɨrɨnɨpa éɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

14Xwɨyɨ́á nionɨ rɨrarɨŋápɨ ámá joxɨ tɨ́ŋɨ́ e ŋweagɨ́áyo dirɨrɨ́ wíɨrɨxɨnɨ. E nerɨ́ná Gorɨxo sɨŋwɨ́ anɨŋe dánɨ joxɨ rɨperɨrɨ́ xwɨyɨ́ánɨŋɨ́ bɨ mɨrɨ́ aga nepa sekaxɨ́ re urɨ́ɨrɨxɨnɨ, “Xwɨyɨ́á nánɨ xɨmɨxɨmɨ́ ninɨro mɨrɨnɨpa époyɨ.” urɨ́ɨrɨxɨnɨ. Xɨmɨxɨmɨ́ ninɨro rɨnarɨgɨ́ápɨ ámá wíyo naŋɨ́ bɨ wiiarɨŋɨ́manɨ. Arɨ́á wiarɨgɨ́áyo xwɨrɨ́á wikɨxearɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 15Gorɨxo “Timotio mɨmɨwiároarɨŋɨ́ wo rɨ́a imónɨnɨ?” osiaiwinɨrɨ anɨŋɨ́ minɨ́ éɨrɨxɨnɨ. Xwɨyɨ́á nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ xegɨ́ rɨnɨŋɨ́pa nɨreŋwɨpéa nurɨ urɨ́ɨrɨxɨnɨ. E nerɨ re éɨrɨxɨnɨ. Ámá wigɨ́ omɨŋɨ́ nerɨ́ná naŋɨ́ éɨ́á eŋagɨ nánɨ “Ámá omɨŋɨ́ nionɨ éápɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨrɨ́náyɨ́, ayá ninɨpaxɨ́manɨ.” yaiwiarɨgɨ́áyɨ́ yarɨgɨ́ápa axɨ́pɨ éɨrɨxɨnɨ.

Sɨpí xwɨyɨ́á Gorɨxomɨ mɨxɨ́darɨgɨ́áyɨ́ rarɨgɨ́ápɨ nánɨrɨnɨ.

16Xwɨyɨ́á ámá Gorɨxomɨ mɨxɨ́dɨpa nerɨ́ná rɨro íkɨ́á ɨwɨ́yo dánɨ rɨro yarɨgɨ́ápɨ gɨ́ tɨ́ŋɨ́ e dánɨ orɨ́poyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpa éɨrɨxɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Xwɨyɨ́á íkɨ́á ɨwɨ́yo dánɨ rarɨgɨ́ápɨ, ayɨ́ Gorɨxomɨ mɨxɨ́dɨpa epɨ́rɨ́a nánɨ ná jɨ́e xɨxoyɨ́piɨ́ mɨ́oarɨŋɨ́rɨnɨ. 17Ámá ayɨ́ wigɨ́ pɨ́né e rarɨgɨ́ápɨ oremánɨŋɨ́ xwé nimóga unɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ámá e rarɨgɨ́áyɨ́ wigɨ́ waú Xaimeniaso tɨ́nɨ Pairitaso tɨ́nɨ awaúrɨnɨ. 18Awaú xwɨyɨ́á nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨri majɨmajɨ́á néra xeŋwɨ́mɨ nuríná re rarɨgɨ́íwaúrɨnɨ, “Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rówaéne negɨ́ dɨŋɨ́ sɨŋɨ́ neaimɨxɨ́ɨ́pimɨ dánɨ rɨxa wiápɨ́nɨmeáwá eŋagɨ nánɨ nɨpémáná negɨ́ warápɨ ámɨ rɨ́wéná bɨ wiápɨ́nɨmeanɨ́ámanɨ.” rarɨŋagɨ́i nánɨ ámá dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogɨ́á wí mɨdɨmɨdánɨ ayagwɨ́ imɨxárɨnɨ́árɨnɨ. 19Wí mɨdɨmɨdánɨ ayagwɨ́ imɨxárɨnɨ́á eŋagɨ aiwɨ xwɨyɨ́á Gorɨxoyápɨ sɨ́ŋánɨŋɨ́ eaárɨnɨnɨ. Xwɨyɨ́á oyápɨ sɨ́ŋá aŋɨ́ nɨmɨrɨróná sɨ́ŋá iwamɨ́ó nɨtɨwayɨrorɨ tɨ́gɨ́ápɨ wí mɨkwierómioá xaíwɨ́ sɨ́ŋánɨŋɨ́ eánɨŋɨ́pɨ yapɨ imónɨnɨ. Sɨ́ŋánɨŋɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ rɨ́wamɨŋɨ́ rɨpiaú nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Ámá xɨ́oyá imónɨgɨ́áyɨ́ ayɨ́ Ámɨnáo o nɨjɨ́árɨnɨ.” rɨnɨrɨ “ ‘O gɨ́ Ámɨnáorɨnɨ.’ rarɨgɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ wigɨ́ sɨpí yarɨgɨ́ápɨ rɨ́wɨ́mɨnɨ umamóɨ́rɨxɨnɨ.” rɨnɨrɨ eŋɨ́piaú apimɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ.

“Gorɨxomɨ seáyɨ́ naŋɨ́ wiipaxoxɨ imónɨ́ɨrɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

20Aŋɨ́ xwé wiwámɨ sɨxɨ́ xɨxegɨ́nɨ wenɨ. Sɨxɨ́ awiaxɨ́ sɨ́ŋá gorɨ́ tɨ́nɨranɨ, sɨ́ŋá sirɨpá tɨ́nɨranɨ, imɨxɨnɨŋɨ́pɨnɨ mɨwenɨnɨ. Úrapí sɨxɨ́ íkɨ́á tɨ́nɨranɨ, xwɨ́á tɨ́nɨranɨ, imɨxɨnɨŋɨ́pɨ enɨ wí wenɨ. Wínɨyɨ́ ayá tɨ́nɨ mearɨgɨ́ápɨrɨnɨ. Wínɨyɨ́ ayá tɨ́nɨ mɨmearɨgɨ́ápɨrɨnɨ. 21Ayɨnánɨ ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́ sɨpí apɨ nɨpɨnɨ nánɨ igɨ́ánɨŋɨ́ eánɨgɨ́áyɨ́, ayɨ́ ámá Gorɨxomɨ seáyɨ́ naŋɨ́ wiipaxɨ́yɨ́rɨnɨ. Sɨxɨ́ ayá tɨ́nɨ mearɨgɨ́áwánɨŋɨ́ imónɨŋoɨ. Xɨ́o “Awá tɨ́nɨ e éɨmɨgɨnɨ.” wimónarɨŋɨ́pɨ nánɨ rárɨŋɨ́ imónɨŋɨ́wánɨŋɨ́ imónɨŋoɨ. Sɨxɨ́ rɨxa dɨŋɨ́ peyeaŋɨ́wá yapɨ mimónɨ́ aŋɨ́ xiáwo sɨnɨ awá tɨ́nɨ aiwá rɨ́á yeaanɨpaxɨ́ imónɨŋwá yapɨ imónɨŋoɨ. Sɨxɨ́ pí pí naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ nerɨ́ná meámɨ́ánɨrɨ wí e píránɨŋɨ́ nimɨxɨnɨro weŋɨ́wá yapɨ imónɨŋoɨ. 22Ayɨnánɨ íwɨ́ sɨkɨŋoyɨ́né ɨ́eapá seainɨ́ɨ́pɨ pɨ́rɨ́ nɨwiaíkiárɨmɨ éɨ́ úɨrɨxɨnɨ. “Wé rónɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pimɨnɨ oiponɨmɨnɨ.” yaiwirɨ “Xwɨyɨ́á nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pimɨ dɨŋɨ́ nɨkwɨ́róa oumɨnɨ.” yaiwirɨ “Ámáyo dɨŋɨ́ sɨpí owimɨnɨ.” yaiwirɨ “Ámá tɨ́nɨ pɨyɨ́á owɨ́rɨnaneyɨ.” yaiwirɨ nerɨ ámá íkwɨráɨ́nánɨŋɨ́ imónɨgɨ́ápimɨ dánɨ Ámɨnáo arɨrá oneainɨrɨ urarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ nawínɨ xɨxenɨ e éɨ́rɨxɨnɨ.

“Xwɨyɨ́á ikweakwɨ́mɨ́ rarɨgɨ́ápɨ arɨ́á mɨwí píránɨŋɨ́ wé uróɨrɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

23E nerɨ aí xwɨyɨ́á majɨmajɨ́á nikárɨnɨro dɨŋɨ́ rɨ́á nɨxeyánɨmáná ikweakwɨ́mɨ́ rɨnarɨgɨ́ápɨ bɨ xe onɨxɨ́meanɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpa éɨrɨxɨnɨ. Joxɨ nɨjɨ́árɨnɨ. Xwɨyɨ́á apɨ nɨrɨnɨróná sa xɨmɨxɨmɨ́nɨ ninɨro rɨnarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 24Ámɨnáoyá xɨnáínɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ xwɨyɨ́á xɨmɨxɨmɨ́ ninɨro mɨrɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. E mepa nero ámá nɨ́nɨ nánɨ wá wumɨxɨro píránɨŋɨ́ uréwapɨyipaxɨ́ imónɨro “Sɨpí ámá ayɨ́ nikárɨ́ápɨ ananɨrɨnɨ.” yaiwiro éɨ́rɨxɨnɨ. 25Uréwapɨyarɨ́ná maŋɨ́ pɨ́rɨ́ wiaíkímɨ́ yarɨgɨ́áyo awayinɨ xwɨyɨ́á nurɨro píránɨŋɨ́ wé uroanɨro éɨ́rɨxɨnɨ. Ayɨ́ “Xwɨyɨ́á nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ apɨrɨ́anɨ?” nɨyaiwiro xɨxenɨ e waropárɨ́ epɨ́rɨ́a nánɨ xámɨ imónɨgɨ́ápɨ Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ rɨ́wɨ́mɨnɨ mamóɨ́rɨxɨnɨrɨ awayinɨ xwɨyɨ́á nurɨro píránɨŋɨ́ wé uróɨ́rɨxɨnɨ. 26Ámá ayɨ́ ámɨ dɨŋɨ́ ɨ́á nɨxɨrɨro awí obo —O xɨ́o wimónarɨŋɨ́pɨ oépoyɨnɨrɨ yapɨ́ wíwapɨyiŋorɨnɨ. O awí ŋweaŋɨ́ maŋɨ́ umónɨ́ápimɨ dánɨ ayɨ́ nurakínárɨmɨ úɨ́rɨxɨnɨrɨ awayinɨ xwɨyɨ́á nurɨro píránɨŋɨ́ wé uróɨ́rɨxɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index