Search form

3 Jono 1

1Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo wipeŋweaarɨŋáonɨ gɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ rɨyiŋá Gaiasoxɨ nánɨ payɨ́ rɨna eaarɨŋɨnɨ. Joxɨ nepa dɨŋɨ́ sɨxɨ́ rɨyiŋɨnɨ. 2Gɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ rɨyiŋáoxɨnɨ, Gorɨxomɨ joxɨ nánɨ rɨpɨ yarɨŋɨ́ rɨwiiarɨŋárɨnɨ, “O Jisasomɨ píránɨŋɨ́ nɨxɨ́dɨrɨ nánɨ xegɨ́ dɨŋɨ́ naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ Gorɨxoxɨnɨyá dɨŋɨ́yo dánɨ naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨnɨ wímearɨ wará inɨrɨ éwɨnɨgɨnɨ.” yarɨŋɨ́ e rɨwiiarɨŋárɨnɨ. 3Negɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́ wí joxɨ nánɨ áwaŋɨ́ re nɨrémeáagɨ́a, “O nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ —Jisaso nearéwapɨyiŋɨ́pɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Apɨ nɨxɨ́dɨrɨ nerɨ́ná yapɨ́ bɨ mɨneaiepɨsí apɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ yarɨnɨ. Nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ nerɨ́ná axɨ́pɨ píránɨŋɨ́ xɨ́darɨnɨ.” Áwaŋɨ́ e nɨrarɨŋagɨ́a arɨ́á nɨwirɨ nánɨ nionɨ yayɨ́ seáyɨmɨ dánɨ ninɨŋɨ́rɨnɨ. 4“Dɨxɨ́ niaíwɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ xwɨyɨ́á nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ ɨ́á nɨxɨrɨro xɨxenɨ xɨ́darɨŋoɨ.” rarɨŋagɨ́a arɨ́á nɨwirɨ́ná yayɨ́ seáyɨmɨ dánɨ ninarɨŋɨ́pɨ amɨpí wí nánɨ yayɨ́ ninarɨŋɨ́pɨ apɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mimónɨnɨ.

“Nɨrɨxɨ́meáyo arɨrá wiarɨŋɨ́pa sɨnɨ axɨ́pɨ nɨwia úɨrɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

5Gɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ rɨyiŋáoxɨnɨ, joxɨ negɨ́ nɨrɨxɨ́meáyo arɨrá nɨwirɨ́ná úrapí bɨ mɨwikárɨ́ dɨŋɨ́ rɨŋwɨrárɨpaxɨ́pɨ wíwapɨyarɨŋɨ́rɨnɨ. Nɨrɨxɨ́meá joxɨ sɨnɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨŋɨ́ aí xegɨ́ bɨ marɨ́áɨ, axɨ́pɨnɨ wiarɨŋɨ́rɨnɨ. 6Ámá ayɨ́ joxɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nuyirɨ arɨrá wiarɨŋɨ́pɨ nánɨ Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨŋwá re ŋweaŋwaéne rɨxa áwaŋɨ́ nearɨgɨ́awixɨnɨ. Joxɨ Gorɨxomɨ píránɨŋɨ́ nɨxɨ́dɨrɨ́ná epaxɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nerɨ óɨ́ e nánɨ arɨrá nɨwirɨ nɨwiowárɨrɨ́ná yarɨŋɨ́pɨ naŋɨ́ yarɨŋɨnɨ. 7Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ “Arɨrá wíɨrɨxɨnɨ.” rɨrarɨŋɨnɨ. Ámá ayɨ́ yoɨ́ Jisasɨ Kiraisoyá émá imónɨgɨ́áyo wáɨ́ urɨmeanɨro nuróná “Wáɨ́ nurɨrane aí wigɨ́ amɨpí ourápaneyɨ.” nɨyaiwiro amɨpí bɨ murápɨ́ yarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. 8Ayɨnánɨ Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋwaéne xwɨyɨ́á nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ nɨrɨga eméwɨnɨgɨnɨrɨ ayo arɨrá wíwanɨgɨnɨ.

“Sɨpí yarɨgɨ́áyo ikanɨŋɨ́ mɨwiaxɨ́dɨpanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

9Nionɨ wáɨ́ rɨmearɨgɨ́á ayɨ́ nánɨ Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́á e ŋweagɨ́áyɨ́né áwaŋɨ́ osearɨmɨnɨrɨ nánɨ payɨ́ bɨ nearɨ seawɨ́rénapɨ́agɨ aiwɨ segɨ́ ámá wo, Daiotɨrepisoyɨ rɨnɨŋo —O “Nionɨ seáyɨ e wimónɨŋáná wínɨyɨ́ ínɨmɨ onurɨ́nɨ́poyɨ.” wimónarɨŋorɨnɨ. O xwɨyɨ́á none urarɨŋwá bɨ arɨ́á neaiarɨŋɨ́manɨ. 10Ayɨnánɨ nionɨ seyɨ́né tɨ́ŋɨ́ e nánɨ nɨbɨrɨ amɨpí o yarɨŋɨ́yɨ́ nánɨ waropárɨ́ seaimɨ́árɨnɨ. O mɨ́kɨ́ wí meŋagɨ aiwɨ none nánɨ ikayɨ́wɨ́ rɨmearɨŋɨ́rɨnɨ. “E nerɨ́ná apánɨ yarɨŋɨnɨ.” mɨyaiwí none rarɨŋwápɨ nɨwiaíkirɨ nɨrɨxɨ́meá segɨ́ tɨ́ámɨnɨ bɨ́áyo mumímɨnɨpa yarɨŋɨ́rɨnɨ. Wínɨyɨ́ wigɨ́ aŋɨ́yo nánɨ nipemeámɨ wanɨro yarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ́ná pɨ́rɨ́ urakiarɨŋɨ́rɨnɨ. Apɨnɨ mé e yarɨgɨ́áyo Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́né awí eánarɨgɨ́e dánɨ mɨmɨxeámɨ́ yarɨŋɨ́rɨnɨ. 11Gɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ rɨyiŋáoxɨnɨ, ámá naŋɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ Gorɨxo tɨmeaŋɨ́yɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋoɨ. E nerɨ aí sɨpí yarɨgɨ́áyɨ́ Gorɨxomɨ sɨnɨ sɨŋwɨ́ mí mɨwómɨxɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Ayɨnánɨ joxɨ sɨpí imónɨŋɨ́pimɨ ikanɨŋɨ́ mɨwiaxɨ́dɨpa nerɨ naŋɨ́pimɨnɨ ikanɨŋɨ́ wiaxɨ́dɨ́ɨrɨxɨnɨ.

12Demitɨriaso nánɨ ámá nɨ́nɨ “Naŋorɨnɨ.” rarɨgɨ́orɨnɨ. Xewanɨŋo xwɨyɨ́á nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ nɨxɨ́dɨrɨ́ná nerɨŋɨ́pimɨ dánɨ enɨ “Nionɨ ámá naŋonɨrɨnɨ.” nɨrɨrɨ sɨwánɨŋɨ́ neainarɨŋorɨnɨ. None enɨ “Naŋorɨnɨ.” urarɨŋwáorɨnɨ. Xwɨyɨ́á none rarɨŋwápɨ nepa imónɨnɨ. Joxɨ nɨjɨ́á e imónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

13Joxɨ nánɨ “Payɨ́ oeámɨnɨ.” nɨyaiwirɨ́ná rɨ́wamɨŋɨ́ obaxɨ́ ayá wí eapaxɨ́ aiwɨ “Nɨpɨnɨ nɨrɨrɨ payɨ́ rɨnamɨ oeámɨnɨ.” mɨnimónarɨnɨ. 14-15E nerɨ aiwɨ “Nionɨ sɨnɨ mé nɨbɨrɨ nɨsímeámáná axɨ́ e dánɨ xwɨyɨ́á rɨnanɨ́wírɨnɨ.” nɨyaiwirɨ dɨŋɨ́ ikwɨ́moŋɨnɨ. Joxɨ píránɨŋɨ́ orɨwayɨrónɨnɨ. Nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨŋwáyɨ́ re dánɨ yayɨ́ seaiwárénaparɨŋoɨ. Joxɨ tɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨgɨ́áyo e dánɨ womɨnɨ womɨnɨ yayɨ́ nɨwiéra úɨrɨxɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index