Search form

Wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwa 14

Poro tɨ́nɨ Banabaso tɨ́nɨ Aikoniamɨ dánɨ egɨ́í nánɨrɨnɨ.

1Awaú xámɨ egɨ́ípa Aikoniamɨyo nɨrémómáná Judayɨ́yá rotú aŋɨ́yo nɨpáwiri nurɨríná píránɨŋɨ́ reŋwɨpearɨŋagɨ́i nánɨ ámá xwé ayá wí, Judayɨ́ tɨ́nɨ Gɨrikɨyɨ́ tɨ́nɨ ámá gwɨ́ apiaú dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogɨ́awixɨnɨ. 2E nerɨ aiwɨ Judayɨ́ arɨ́á nɨwiro dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́ropa éɨ́áyɨ́ Gɨrikɨyɨ́ ámá Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyo sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ owípoyɨnɨrɨ sɨ́mírírɨ́ nɨwiro yarɨŋagɨ́a nánɨ 3awaú e ayá wí nɨŋwearíná “Ámá tɨyɨ́ wí mɨxɨ́ nɨyeaipaxɨ́ aí Ámɨnáo ananɨ yeamenɨŋoɨ.” nɨyaiwiri ayá igigɨ́ bɨ mɨwinɨ́ sa nɨra ugɨ́isixɨnɨ. E yarɨ́ná Ámɨnáo “Awaú neararɨgɨ́ípɨ nepa rɨ́a neararɨŋiɨ?” owipɨmónɨ́poyɨnɨrɨ gɨ́ dɨŋɨ́yo dánɨ xe nurɨri emɨmɨ́ tɨ́nɨ ayá rɨwamónɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ owíwapɨyípiyɨnɨrɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ nɨweámɨxa uŋɨnigɨnɨ. 4E nerɨ aí ámá aŋɨ́ apimɨ ŋweagɨ́áyɨ́ dɨŋɨ́ bɨ biaú nɨxɨrɨro wí Judayɨ́, dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́roarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ kumɨxɨnɨro wí wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́íwaú tɨ́nɨ kumɨxɨnɨro neróná re eŋɨnigɨnɨ. 5Gɨrikɨyɨ́ wí tɨ́nɨ Judayɨ́ wí wigɨ́ seáyɨ e nimónɨro umeŋweagɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ ayɨ́ nɨwiápɨ́nɨmearo “Awaúmɨ sɨpí nɨwikárɨrane sɨ́ŋá tɨ́nɨ opɨkianeyɨ.” nɨrɨnɨro yarɨ́ná 6e owianeyɨnɨro yarɨgɨ́ápɨ nánɨ awaú nɨjɨ́á nimónɨri nánɨ Raikonia pɨropenɨsɨ́yo aŋɨ́ sɨmɨ́ biaú xegɨ́ yoɨ́ Risɨtɨrapimɨ tɨ́nɨ Debipimɨ tɨ́nɨ nánɨ éɨ́ uri aŋɨ́ mɨdɨmɨdánɨ ikwɨ́rónɨŋɨ́piamɨ enɨ nánɨ éɨ́ uri neri 7aŋɨ́ ayo dánɨ xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ wáɨ́ urɨmegɨ́isixɨnɨ.

Poro tɨ́nɨ Banabaso tɨ́nɨ Risɨtɨrapimɨ dánɨ egɨ́ípɨ nánɨrɨnɨ.

8Awaú aŋɨ́ yoɨ́ Risɨtɨraɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ emearɨ́ná ámá e dáŋɨ́ wo —O xɨnáí agwɨ́yo dánɨ sɨkwɨ́ ikɨ́ eŋɨ́ xɨrɨŋorɨnɨ. Xegɨ́ sɨkwɨ́yo eŋɨ́ bɨ meánɨŋagɨ nánɨ o bɨ onɨmiápɨ irú nɨpɨ́mɨxɨrɨ aŋɨ́ yagomanɨ. O éɨ́ nɨŋwearɨ 9Poro urarɨŋɨ́pɨ arɨ́á wiarɨ́ná re eŋɨnigɨnɨ. Poro sɨŋwɨ́ agwɨ́ nɨwɨnárɨrɨ́ná wɨnɨ́ɨ́yɨ́ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Xegɨ́ sɨkwɨ́ sɨpí eŋɨ́yɨ́ naŋɨ́ wimɨxɨnɨ nánɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 10ímɨ́ tɨ́nɨ nɨrɨrɨ “Nɨwiápɨ́nɨmearɨ dɨxɨ́ sɨkwɨ́ tɨ́nɨ píránɨŋɨ́ éɨ́ roɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. Úrapí éɨ́ nɨroamorɨ aŋɨ́ eŋɨnigɨnɨ. 11Poroyá maŋɨ́yo dánɨ éɨ́ nɨroamorɨ aŋɨ́ yarɨŋagɨ ámá e epɨ́royɨ́ egɨ́áyɨ́ sɨŋwɨ́ apɨ nɨwɨnɨro xwɨyɨ́á nɨmɨ́eyoaro nɨrɨróná wigɨ́ Raikoniayɨ́ pɨ́né tɨ́nɨ re rɨgɨ́awixɨnɨ, “Negɨ́ ŋwɨ́á aŋɨ́namɨ ŋweagɨ́áwa rɨxa ámá nimónɨro nene tɨ́ŋɨ́ e nánɨ riwaú weapɨ́iɨ.” nɨrɨro 12“Banabaso, o negɨ́ ŋwɨ́áo Susoyɨ wɨ́rɨnɨŋorɨnɨ.” rɨro Poro xwɨyɨ́á yaŋɨ́ umeaiarɨŋo eŋagɨ nánɨ “O negɨ́ ŋwɨ́áo Xemisoyɨ wɨ́rɨnɨŋorɨnɨ.” rɨro neróná 13Susoyɨ wɨ́rɨnɨŋo —O nánɨ aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwá aŋɨ́ apimɨ ákɨŋáyo bɨ́arɨwámɨ dánɨ umɨrɨyinɨŋorɨnɨ. Oyá apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨŋo urɨ́á ɨwɨ́ yeyɨ́ inɨŋɨ́ bɨ nɨmaxɨrɨmɨ burɨmákaú oxɨ́ wo tɨ́nɨ nɨméra nɨbɨrɨ ákɨŋá ɨ́wí e éɨ́ nɨrómáná ámá e epɨ́royɨ́ egɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ “Awaú nánɨ rɨdɨyowá owianeyɨ.” nɨwimónɨro e wianɨro yarɨ́ná 14wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́íwaú, Banabaso tɨ́nɨ Poro tɨ́nɨ ayɨ́ “Awaú nánɨ e owianeyɨ.” rɨnarɨŋagɨ́a arɨ́á nɨwiri re egɨ́isixɨnɨ. Ayɨ́ “Nene wianɨrɨ yarɨŋwápɨ awaú aga mɨwímónarɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ egɨ́ iyɨ́á naxeri ámá epɨ́royɨ́ egɨ́e áwɨnɨmɨ aŋɨ́nɨ nuri xwɨyɨ́á ímɨ́ tɨ́nɨ nɨra nuri 15re urɨgɨ́isixɨnɨ, “Ámá tɨyɨ́né, pí nánɨ e yeaianɨro yarɨŋoɨ? Yawawi enɨ seyɨ́né imónɨgɨ́ápa ámáwawirɨnɨ. Yawawi sa rɨpɨ nánɨ yarɨŋwiɨ. Seyɨ́né segɨ́ ŋwɨ́ápɨ nɨxɨ́dɨróná surɨ́má yarɨgɨ́ápɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ Gorɨxomɨ —Ŋwɨ́á nepa dɨŋɨ́ tɨ́ŋo ayɨ́ orɨnɨ. O aŋɨ́na imɨxɨrɨ xwɨ́á imɨxɨrɨ rawɨrawá imɨxɨrɨ nerɨ amɨpí nɨ́nɨ ayo yarɨŋɨ́pɨ imɨxɨŋorɨnɨ. Omɨ seyɨ́né xɨ́dɨpɨ́rɨ nánɨ yawawi xwɨyɨ́á yayɨ́ seainɨpaxɨ́ rɨpɨ wáɨ́ seararɨŋwiɨ. 16Ámá gwɨ́ wɨrɨ́ wɨrí nɨ́nɨ aga eŋíná dánɨ nɨŋweaxa bɨgɨ́áyɨ́ Gorɨxo wigɨ́ sɨwɨ́yo xe oxɨ́dɨ́poyɨnɨrɨ nɨwɨga nɨbɨrɨ aiwɨ 17xewanɨŋo imónɨŋɨ́pɨ nánɨ yumɨ́í mɨseainɨ́ xegɨ́ naŋɨ́ nɨseaiirɨŋɨ́pimɨ dánɨ sɨwánɨŋɨ́ nɨseaiga bɨŋɨ́rɨnɨ. Segɨ́ omɨŋɨ́ ná wearɨŋíná wenɨ́a nánɨ oyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ iniá eaénapɨrɨ aiwá pɨ́rɨpɨ́rɨ́ inɨrɨ yarɨ́ná seyɨ́né nɨnɨro yayɨ́ niga warɨgɨ́árɨnɨ. Ayɨnánɨ o e nɨseaiirɨŋɨ́pimɨ dánɨ xewanɨŋo imónɨŋɨ́pɨ nánɨ sɨwánɨŋɨ́ nɨseaiga bɨŋɨ́rɨnɨ.” 18Xwɨyɨ́á e nurɨri aiwɨ ámá ayɨ́ arɨ́kí “Awagwí nánɨ xe rɨdɨyowá oépoyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ neanɨ́piyɨ.” urarɨŋagɨ́a awaú anɨŋɨ́ minɨ́ pɨ́rɨ́ urakianɨri néɨ́isáná eŋáná ayɨ́ kikiɨ́á egɨ́awixɨnɨ.

Poromɨ sɨ́ŋá nearo tɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.

19Judayɨ́ wí Adiokɨ dánɨ bɨro Aikoniamɨ dánɨ bɨro nero ámá obaxɨ́ e ŋweagɨ́áyo dɨŋɨ́ ukɨnɨmɨxáná “Poromɨ sɨpí e owikáraneyɨ.” wimónarɨŋɨ́pɨ nɨxɨ́dɨro re egɨ́awixɨnɨ. Omɨ sɨ́ŋá tɨ́nɨ nearo “Rɨxa pɨyɨ́rɨ́anɨ?” nɨyaiwiro aŋɨ́ apimɨ dánɨ níropémɨ nɨpeyearo e wárɨ́agɨ́a aí 20ámá Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro xɨ́darɨgɨ́áyɨ́ pɨyo weŋe mɨdɨmɨdánɨ rówapáná re eŋɨnigɨnɨ. O ámɨ wiápɨ́nɨmeaŋɨnigɨnɨ. Ámɨ nɨwiápɨ́nɨmearɨ aŋɨ́ apimɨ nánɨ nurɨ sá weŋo wɨ́ápɨ tɨ́nɨ Banabaso tɨ́nɨ aŋɨ́ yoɨ́ Debi rɨnɨŋɨ́pimɨ nánɨ nuri 21aŋɨ́ apimɨ dánɨ xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ wáɨ́ nurɨmerɨ́ná ámá obaxɨ́ Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro ouxɨ́dɨ́poyɨnɨrɨ nɨwimɨxárɨmɨ ámɨ Risɨtɨra nánɨ nuri e enɨ nurára múrori Aikoniamɨ e enɨ nurára múrori Adiokɨ e enɨ nurára múrori neríná 22awaú xámɨ nura púáná Jisasomɨ uxɨ́dɨgɨ́áyɨ́ eŋɨ́ neánɨro omɨ pɨ́nɨ mɨwiárɨ́ anɨŋɨ́ minɨ́ xɨ́dɨpɨ́rɨ́a nánɨ eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ nɨwiéra nuri re urɨgɨ́isixɨnɨ, “Xeanɨŋɨ́ ayá wí nɨneaímeáa numáná eŋáná Gorɨxoyá xwioxɨ́yo páwianɨ́wárɨnɨ.” nurɨri 23ámá wa Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo wipeŋweapɨ́rɨ́áwa aŋɨ́ apɨ apimɨ nɨwurɨ́peaária nɨweri xámɨ aiwá ŋwɨ́á ŋwɨrárɨnɨri Gorɨxomɨ xwɨyɨ́á rɨrɨmɨ́ wiri néɨ́isáná Ámɨnáo, wigɨ́ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́o píránɨŋɨ́ oumenɨnɨrɨ wéyo nɨwimɨ ugɨ́isixɨnɨ.

Poro tɨ́nɨ Banabaso tɨ́nɨ ámɨ egɨ́ axɨ́mɨnɨ ugɨ́í nánɨrɨnɨ.

24E nemowaú Pisidia pɨropenɨsɨ́yo áwɨnɨmɨ nɨpuri Pabiria pɨropenɨsɨ́yo nɨrémori 25aŋɨ́ yoɨ́ Pega rɨnɨŋɨ́pimɨ xwɨyɨ́á Gorɨxoyápɨ nurára nɨmúrori aŋɨ́ yoɨ́ Ateria rɨnɨŋɨ́pimɨ nánɨ nɨweri 26e dánɨ sɨpɨxɨ́ womɨ nɨpɨxemoánɨri nɨŋweámáná nuri Adiokɨyo nánɨ nuri —E ayɨ́ awaú rɨxa eméɨ́ípɨ wáɨ́ emearɨ́ná Gorɨxo wá wianɨ́ápimɨ dánɨ éɨ́isixɨnɨrɨ omɨ wéyo nɨwiro wárɨgɨ́erɨnɨ. E nánɨ nuri 27nɨrémómáná Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo awí neaárɨri amɨpí awaú nemeríná Gorɨxo eŋɨ́pɨ nánɨ repɨyɨ́ nɨwiéra nuri Gorɨxo émáyɨ́ nɨkɨnɨmónɨro dɨŋɨ́ onɨkwɨ́rɨ́poyɨnɨrɨ ówaŋɨ́nɨŋɨ́ wɨ́kwiiŋɨ́pɨ nánɨ repɨyɨ́ nɨwiri 28e nemowaú Jisasomɨ uxɨ́darɨgɨ́á aŋɨ́ apimɨ ŋweáyɨ́ tɨ́nɨ nawínɨ sɨ́á ayá wí e ŋweagɨ́isixɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index