Search form

Wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwa 17

Tesaronaika ŋweáyɨ́ Poromɨ tɨ́nɨ Sairasomɨ tɨ́nɨ iwaŋɨ́ weanɨro egɨ́á nánɨrɨnɨ.

1E nemowa e dánɨ nuro aŋɨ́ biaú Abiporisɨ tɨ́nɨ Aporonia tɨ́nɨ rɨnɨŋɨ́piaúmɨ nɨmúróa nuro aŋɨ́ Tesaronaikaɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ —Aŋɨ́ apimɨ Judayɨ́ wigɨ́ rotú aŋɨ́ wiwá mɨrɨnɨŋɨ́pimɨrɨnɨ. Apimɨ nɨrémómáná 2Poro xegɨ́ íníná yarɨŋɨ́pa e enɨ axɨ́pɨ nerɨ Sabarɨ́á wɨyaú wɨyimɨ Judayɨ́ wigɨ́ rotú aŋɨ́yo awí neánɨro ŋweaŋáná nɨwímearɨ Bɨkwɨ́ Gorɨxoyáyo dánɨ nureŋwɨpéa nurɨ́ná 3ayɨ́ re oyaiwípoyɨnɨrɨ urayiŋɨnigɨnɨ, “Bɨkwɨ́yo dánɨ apɨ apɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ ámá yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨŋwáomɨ wa pɨkíáná rɨ́nɨŋɨ́ o nɨmearɨ xwárɨpáyo dánɨ wiápɨ́nɨmeaŋɨ́pɨ apimɨ wí nɨmúropaxɨ́ mimónɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ mɨ́kɨ́pɨ nánɨ uréwapɨyirɨ mɨŋɨ́ niróa urɨ nerɨ́ná re urayiŋɨnigɨnɨ, “Ámá Jisasoyɨ rɨnɨŋɨ́ ro, nionɨ wáɨ́ seararɨŋáo, o ayɨ́ ámá yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨŋwáorɨnɨ.” urayiŋɨnigɨnɨ. 4E nurɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ Judayɨ́ wíyo dɨŋɨ́ ukɨnɨmɨxɨ́agɨ ayɨ́ dɨŋɨ́ “Neparɨnɨ.” nɨwipɨmónɨrɨ nánɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro Poro tɨ́nɨ Sairaso tɨ́nɨ nawínɨ nɨkumɨxɨnɨro Gɨrikɨyɨ́ Gorɨxomɨ wáyɨ́ nɨwiro nánɨ yayɨ́ umearɨgɨ́áyɨ́ obaxɨ́ tɨ́nɨ aŋɨ́ apimɨ seáyɨ e nimónɨro meŋweagɨ́áwayá apɨxɨ́ wíwa tɨ́nɨ enɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro nánɨ awaúmɨ nɨkumɨxɨnayiro yarɨ́ná 5Judayɨ́ Jisasomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́róɨ́áwa awaúmɨ sɨpí dɨŋɨ́ nɨwiaiwiro nánɨ nɨwiápɨ́nɨmearo re egɨ́awixɨnɨ. Makerɨ́á imɨxarɨgɨ́e dánɨ ámá sɨpíyɨ́ wa Poromɨ tɨ́nɨ Sairasomɨ tɨ́nɨ wikɨ́ nɨwónɨro mɨxɨ́ wipɨ́rɨ nánɨ sɨ́mɨ́ráxwɨró nɨwiemero ayɨ́ rɨxa ɨkwɨkwierɨ́ niga uro wikɨ́ nɨwóga uro yarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨro nɨwirɨmeámɨ aŋɨ́ apimɨ áwɨnɨmɨ nɨpuróná mɨxɨ́nɨ népɨ́mɨxamóa nɨpuro Poro tɨ́nɨ Sairaso tɨ́nɨ aŋɨ́ Jesonoyáiwámɨ rɨ́a ŋweaŋiɨnɨro e nánɨ nuro awaúmɨ ámá negɨ́ aŋɨ́ rɨpimɨ ŋweagɨ́áyɨ́yá sɨŋwɨ́ anɨgɨ́e dánɨ xwɨrɨxɨ́ oumeaneyɨnɨro aŋɨ́ iwámɨ pɨ́rɨ́ ɨ́kwieámɨ́ néra nɨpáwiro 6awaú nánɨ pɨ́á nɨmegɨnɨro nánɨ Jesonomɨ tɨ́nɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro nánɨ xexɨrɨ́meá imónɨgɨ́á wamɨ tɨ́nɨ ɨ́á nɨxero aŋɨ́ apimɨ dáŋɨ́ gapɨmanowa tɨ́ŋɨ́ e nánɨ níropémɨ nuróná rɨ́aiwá re nɨra ugɨ́awixɨnɨ, “Ámá aŋɨ́ xwɨ́á nɨmɨnɨ ikwɨ́rónɨŋɨ́yo ŋweagɨ́áyɨ́ wigɨ́ yarɨgɨ́ápɨ mé pɨ́nɨ owiárɨ́poyɨnɨrɨ sɨpínɨ urekárarɨgɨ́áwa rɨxa nene enɨ nɨnearekárɨro yarɨŋoɨ. 7Awa Jesono numímɨnɨrɨ xegɨ́ aŋiwámɨ nánɨ nipemeámɨ uŋowarɨnɨ. Awa ŋwɨ́ ikaxɨ́ negɨ́ mɨxɨ́ ináyɨ́ Sisao rɨŋɨ́pɨ nɨwiaíkiro xegɨ́ bɨ néra nuro re rarɨgɨ́áwarɨnɨ, ‘Segɨ́ mɨxɨ́ ináyɨ́ Sisao, ayɨ́ surɨ́má mɨxɨ́ ináyorɨnɨ. Wo omɨ seáyɨ e wimónɨŋo xegɨ́ yoɨ́ Jisasorɨnɨ.’ rarɨgɨ́áwarɨnɨ.” rɨ́aiwá e nɨra nuro 8ámá e epɨ́royɨ́ egɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ aŋɨ́ apimɨ dáŋɨ́ gapɨmanowa tɨ́nɨ ayɨ́ rɨ́aiwá e rarɨŋagɨ́a arɨ́á nɨwiro sɨ́mɨ́ nírónɨro wikɨ́ nɨwóga nɨwiápɨ́nɨmearo 9gapɨmanowa xwɨrɨxɨ́ numéɨ́asáná Jesonowa ámɨ axɨ́pɨ bɨ mepa oépoyɨnɨrɨ nɨgwɨ́ bɨ nurápɨro wárɨgɨ́awixɨnɨ.

Poro tɨ́nɨ Sairaso tɨ́nɨ Beriayo egɨ́ípɨ nánɨrɨnɨ.

10Sɨ́á ayimɨ árɨ́wɨyimɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro nánɨ xexɨrɨ́meá imónɨgɨ́áyɨ́ Poromɨ tɨ́nɨ Sairasomɨ tɨ́nɨ ɨ́á xɨrɨpɨ́rɨxɨnɨrɨ rɨxa aŋɨ́ Beriaɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ nánɨ éɨ́ urowárɨ́agɨ́a awaú nuri aŋɨ́ apimɨ nɨrémoríná Judayɨ́yá rotú aŋɨ́ e mɨrɨnɨŋiwámɨ nɨpáwiri xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ wáɨ́ urɨgɨ́isixɨnɨ. 11Judayɨ́ Beria ŋweáyɨ́ —Ayɨ́ Judayɨ́ Tesaronaika ŋweagɨ́áyɨ́ yapɨ mimónɨŋoɨ. Dɨŋɨ́ píránɨŋɨ́ eyíroarɨgɨ́áyɨ́ eŋagɨ nánɨ seáyɨ e wimónɨŋoɨ. Ayɨ́ sɨ́mɨ́ nɨxeadɨ́pénɨro “Xwɨyɨ́á Poro neararɨŋɨ́pɨ arɨ́á owianeyɨ.” nɨwimónɨro sɨ́á ayɨ́ ayo re nɨyaiwiro, “O neararɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ Bɨkwɨ́yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ nepa xɨxenɨ rɨ́a imónɨnɨ?” nɨyaiwiro Bɨkwɨ́pɨ ɨ́á nɨróa uro pɨ́á nɨméra uro neróná 12obaxɨ́ wí Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roro Gɨrikɨyɨ́ aŋɨ́ apimɨ dáŋɨ́ seáyɨ e imónɨgɨ́áyɨ́ wí oxɨ́ tɨ́nɨ apɨxɨ́ tɨ́nɨ enɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roro yarɨ́ná re eŋɨnigɨnɨ. 13Judayɨ́ Tesaronaika ŋweagɨ́áyɨ́ xwɨyɨ́á rɨpɨ, “Beriayo enɨ Poro xwɨyɨ́á Gorɨxoyá wáɨ́ urarɨnɨ.” rɨnarɨŋagɨ arɨ́á nɨwiro re egɨ́awixɨnɨ. Aŋɨ́ apimɨ nánɨ nuro ámá e dáŋɨ́yɨ́ Poromɨ mɨxɨ́ owípoyɨnɨrɨ sɨ́mɨ́ráxwɨró wieméáná ámá obaxɨ́ rɨxa epɨ́royɨ́ nero wikɨ́ nɨwóga wiápɨ́nɨmeagɨ́awixɨnɨ. 14Ámá obaxɨ́ rɨxa epɨ́royɨ́ nero wikɨ́ nɨwóga wiápɨ́nɨmeaarɨŋagɨ́a Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro nánɨ xexɨ́xexɨrɨ́meá imónɨgɨ́áyɨ́ sɨŋwɨ́ e nɨwɨnɨro re egɨ́awixɨnɨ. Apaxɨ́ mé Poromɨ rawɨrawá tɨ́ŋɨ́ e nánɨ éɨ́ urowárɨgɨ́awixɨnɨ. Poromɨ rawɨrawá tɨ́ŋɨ́ e nánɨ éɨ́ nurowárɨro Sairaso tɨ́nɨ Timotio tɨ́nɨ sɨnɨ e ŋweaŋáná 15ámá Poromɨ éɨ́ nɨmíga úɨ́áyɨ́ omɨ sɨ́á obaxɨ́yo nɨméra núɨ́asáná aŋɨ́ Atenɨsɨyɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ nɨrémoro e dánɨ wáraúáná o ámɨ sekaxɨ́ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, “Sairaso tɨ́nɨ Timotio tɨ́nɨ nionɨ tɨ́ŋɨ́ e nánɨ bɨpaxɨ́ imónɨŋánáyɨ́, aŋɨ́nɨ bɨ́isixɨnɨ.” urowáráná omɨ e nɨwárɨmɨ ugɨ́awixɨnɨ.

Poro Atenɨsɨ dánɨ wáɨ́ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

16Poro Atenɨsɨ dánɨ awaú nánɨ wenɨŋɨ́ nerɨ nɨŋwearɨ́ná aŋɨ́ apimɨ mimónɨ́ ŋwɨ́á imónɨŋɨ́yɨ́ —Ayɨ́ xopaikɨgɨ́ xɨxegɨ́nɨ ámá imɨxɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Ayɨ́ aga ayá wí amɨ amɨ nɨmɨnɨ éɨ́ nurárára unɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ nánɨ sɨ́mɨ́ nírónɨmɨ nemerɨ́ná 17Judayɨ́yá rotú aŋɨ́yo nɨpáwiayirɨ ayɨ́ tɨ́nɨ émá Gorɨxo nánɨ dɨŋɨ́ moarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ xwɨyɨ́á rɨnɨro sɨ́á ayɨ́ ayo makerɨ́á imɨxarɨgɨ́e nánɨ nuayirɨ ámá o eméíná e rówapɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ xwɨyɨ́á rɨnɨro néra nurɨ́ná 18ámáyo uréwapɨyarɨgɨ́á Epikurianɨyɨ rɨnɨgɨ́á wa tɨ́nɨ Sɨtoikɨyɨ rɨnɨgɨ́á wa tɨ́nɨ Poro tɨ́nɨ xɨmɨxɨmɨ́ xwɨyɨ́á rɨnɨgɨ́awixɨnɨ. O wáɨ́ nurɨrɨ́ná Jisaso nánɨ urɨrɨ ámá xwárɨpáyo dánɨ wiápɨ́nɨmeapɨ́rɨ́a nánɨ urɨrɨ yarɨŋagɨ nánɨ wa peayɨ́ nɨwianɨro re rɨgɨ́awixɨnɨ, “Ámá xwɨyɨ́á rɨrowiárɨ́ emearɨŋɨ́ ro pí xwɨyɨ́á nearɨmɨnɨrɨ rɨ́a rarɨnɨ?” rɨro wa “O aŋɨ́namɨ dáŋɨ́ ŋwɨ́á imónɨgɨ́á ámá aŋɨ́ mɨdáŋɨ́yɨ́yá nánɨ nearɨmɨnɨrɨ rɨ́a rarɨnɨ?” rɨro nero 19-21omɨ nɨwirɨmeámɨ nuro —Ámá Atenɨsɨ dáŋɨ́yɨ́ tɨ́nɨ ámá aŋɨ́ mɨdáŋɨ́ aŋɨ́ apimɨ urɨ́nɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ kikiɨ́á bɨ mé anɨŋɨ́ minɨ́ pí pí xwɨyɨ́á sɨŋɨ́ rɨnɨ́ɨ́pɨ arɨ́á wiro áwaŋɨ́ urɨro yanɨro nánɨnɨ yarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Ayɨ́ omɨ nɨwirɨmeámɨ nuro Ariopagasɨyɨ rɨnɨŋɨ́pámɨ dánɨ xwɨyɨ́á réwapɨ́narɨgɨ́e nánɨ nɨwirɨmeámɨ nuro re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Xwɨyɨ́á sɨŋɨ́ joxɨ wáɨ́ neararɨŋɨ́pɨ nene píránɨŋɨ́ arɨ́á nɨsirane nɨjɨ́á imónanɨ nánɨ áwaŋɨ́ neareɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ rɨrarɨŋwɨnɨ. Xwɨyɨ́á joxɨyá nɨnearɨ́ná nene sɨnɨ arɨ́á mɨwiarɨŋwápɨ rarɨŋagɨ nánɨ xwɨyɨ́á mɨ́kɨ́pɨ nánɨ nɨjɨ́á imónanɨ nánɨ rɨrarɨŋwɨnɨ.” urɨ́agɨ́a 22Poro Ariopagasɨ tɨ́ŋɨ́ e dánɨ éɨ́ nɨrómáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Atenɨsɨ dáŋɨ́yɨ́né, segɨ́ ŋwɨ́á imónɨŋɨ́pɨ nɨmeróná awayinɨ ayá tɨ́nɨ wéyo umearɨŋagɨ́a sɨŋwɨ́ seanɨŋɨnɨ. 23Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Xámɨ nionɨ aŋɨ́ rɨpimɨ nemerɨ segɨ́ ŋwɨ́á éɨ́ nurárára unɨŋɨ́yo —Ayo seyɨ́né yarɨŋɨ́ nɨwiro seáyɨ e umearɨgɨ́áyorɨnɨ. Ayo píránɨŋɨ́ sɨŋwɨ́ mí nómɨxa nurɨ́ná wɨnɨ́anigɨnɨ. Éɨ́ urárárɨnɨŋɨ́ bimɨ rɨ́wamɨŋɨ́ rɨpɨ ‘Ŋwɨ́á nene majɨ́áo nánɨrɨnɨ.’ eánɨŋagɨ wɨnɨ́anigɨnɨ. Ayɨnánɨ ŋwɨ́á seyɨ́né majɨ́á nimónɨro aiwɨ yarɨŋɨ́ nɨwiro seáyɨ e umearɨgɨ́o nánɨ áwaŋɨ́ bɨ osearɨmɨnɨ. 24Ŋwɨ́á xwɨ́á rɨrí nɨrímɨnɨ imɨxɨrɨ amɨpí nɨ́nɨ arímɨ eŋɨ́yɨ́ imɨxɨrɨ eŋo, o aŋɨ́namɨ tɨ́nɨ xwɨ́árímɨ tɨ́nɨ Ámɨnáo seáyɨ e wimónɨŋo eŋagɨ nánɨ dɨŋɨ́ re yaiwipaxɨ́ mimónɨnɨ, ‘O aŋɨ́ naŋwɨ́ rɨdɨyowá yanɨ́wá nánɨ negɨ́ wé tɨ́nɨ mɨrarɨŋwáyo ŋweaarɨŋɨ́rɨnɨ.’ dɨŋɨ́ e yaiwipaxɨ́ wí mimónɨnɨ. 25Xewanɨŋo ámá nɨyonɨ wigɨ́ dɨŋɨ́pɨ sɨxɨ́ umímorɨ sɨŋɨ́ nimónɨro aŋɨ́ upaxɨ́ imónɨpɨ́rɨ nánɨ wimɨxɨrɨ amɨpí nɨ́nɨ ámá nɨpɨ́rɨ nánɨranɨ, yínɨpɨ́rɨ nánɨranɨ, wimɨxɨyirɨ yarɨŋo eŋagɨ nánɨ rɨpɨ enɨ yaiwipaxɨ́ mimónɨnɨ, ‘O amɨpí wí nánɨ dɨ́wɨ́ ikeamónarɨŋagɨ nánɨ negɨ́ wé tɨ́nɨ arɨrá wipaxorɨnɨ.’ Dɨŋɨ́ apɨ enɨ yaiwipaxɨ́ wí mimónɨnɨ. 26Ŋwɨ́á o xewanɨŋo re nɨyaiwirɨ, ‘Ámá gwɨ́ arɨ́ arí e e ŋweapɨ́rɨ́árɨnɨ. Gwɨ́ arɨ́ arí xiɨ́áíwa xɨrɨpɨ́rɨ́íná íná íná imónɨnɨ́árɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ anɨŋɨ́nɨ neyíroárɨmáná ámá ná wonɨ imɨxɨŋɨ́pimɨ dánɨ ámá gwɨ́ wɨrɨ́ wɨrí nɨ́nɨ nimóga bɨŋwárɨnɨ. 27Ámá gwɨ́ arɨ́ arí nɨ́nɨ xewanɨŋo nánɨ pɨ́á néra nuro ámɨrɨ́nɨŋɨ́ neróná sɨŋwɨ́ wɨnɨmeapɨ́rɨ́a nánɨ xɨ́o eŋɨ́ apɨ e eŋɨ́rɨnɨ. E nerɨ aí o nene xɨxegɨ́nɨ ŋweaŋwá gene gene tɨ́ŋɨ́ e dánɨ ná jɨ́amɨ mɨneaimónɨnɨ. 28Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Segɨ́ sorɨxowa aí re rɨgɨ́ápɨ, ‘Nene enɨ Ŋwɨ́áo neaemeaŋenerɨnɨ.’ rɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nene eŋɨ́ eánɨŋɨ́ oyáyo dánɨ imónɨrane ŋwearane aŋɨ́ emerane yarɨŋwɨnɨ. 29Nene Ŋwɨ́á o neaemeaŋene imónɨŋagwɨ nánɨ dɨŋɨ́ re mɨyaiwipa oyaneyɨ, ‘Nepa Ŋwɨ́á imónɨŋo imónɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ ámaéne dɨŋɨ́ nɨmorane wé tɨ́nɨ xopaikɨgɨ́ imónɨŋɨ́ ŋwɨ́á sɨ́ŋáyo dánɨ imɨxarɨŋwápɨranɨ, sɨ́ŋá gorɨ́yo dánɨ imɨxarɨŋwápɨranɨ, sɨ́ŋá sirɨpáyo dánɨ imɨxarɨŋwápɨranɨ, sa apɨ́nɨŋɨ́ rɨ́a imónɨnɨ?’ mɨyaiwipa oyaneyɨ. 30Ayɨnánɨ Ŋwɨ́á o —O Gorɨxorɨnɨ. O ámá xámɨ o nánɨ majɨ́á nero wigɨ́ ŋwɨ́ápɨnɨ nɨméra bɨgɨ́ápɨ nánɨ peá nɨmorɨ kikiɨ́á nɨwia nɨbɨrɨ aiwɨ agwɨ ámá amɨ gɨmɨ ŋweagɨ́á nɨyonɨ re neararɨnɨ, ‘Segɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ rɨ́wɨ́mɨnɨ nɨmamoro sanɨŋɨ́ nimónɨro ŋweápoyɨ.’ neararɨnɨ. 31Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ e neararɨnɨ. O sɨ́á wɨyimɨ ámá xwɨ́á rɨrí nɨrímɨnɨ ŋweaŋwáyo xwɨyɨ́á píránɨŋɨ́ nɨneamearɨrɨ́ná wonɨ wonɨ negɨ́ yarɨŋwápɨ nánɨ yarɨŋɨ́ imɨmɨ́ neainɨ́a nánɨ rɨxa rárɨŋɨ́rɨnɨ. Nene xwɨyɨ́á neamearɨnɨ́o enɨ rɨxa rɨ́peárɨŋɨ́rɨnɨ. Nene ‘Rɨ́peárɨŋo, ayɨ́ orɨ́anɨ?’ yaiwianɨ́wá nánɨ o péo ámɨ sɨŋɨ́ nerɨ owiápɨ́nɨmeanɨrɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ weámɨxáná wiápɨ́nɨmeaŋɨ́rɨnɨ.” Poro e uráná re eŋɨnigɨnɨ. 32Ámá e awí eánɨgɨ́áyɨ́ Poro xwɨyɨ́á “Xwárɨpáyo dánɨ wiápɨ́nɨmeaŋɨ́rɨnɨ.” rɨ́agɨ arɨ́á nɨwiróná wí rɨperɨrɨ́ wigɨ́awixɨnɨ. Wí “Xwɨyɨ́á joxɨ neararɨŋɨ́pɨ rɨ́wéná ámɨ bɨ tɨ́nɨ arɨ́á sianɨ́wárɨnɨ.” urɨgɨ́awixɨnɨ. 33E uráná Poro réwapɨ́narɨgɨ́e dánɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ úagɨ aí 34ámá wí —Oxɨ́ wo xegɨ́ yoɨ́ Daionisiasoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. O Ariopagasɨ dánɨ réwapɨ́narɨgɨ́áyɨ́ worɨnɨ. Apɨxɨ́ wí xegɨ́ yoɨ́ Damarisíyɨ rɨnɨŋírɨnɨ. Ámá ámɨ wí enɨ nawínɨrɨnɨ. Ayɨ́ omɨ nɨkumɨxɨnɨro númɨ nuro Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogɨ́awixɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index