Search form

Wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwa 2

Kwíyɨ́pɨ Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyo wímeaŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

1Sɨ́á Pedikosɨyɨ rarɨgɨ́áyi —Sɨ́á ayi Judayɨ́ aiwá omɨŋɨ́ sɨŋɨ́yo dánɨ míɨ́ápɨ Gorɨxomɨ yayɨ́ wianɨro nánɨ nɨmeáa nɨbɨro peaxɨ́ tarɨgɨ́áyirɨnɨ. Sɨ́á ayi imónɨŋáná ámá Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyɨ́ aŋɨ́ wiwá axiwámɨ awí eánɨŋáná re eŋɨnigɨnɨ. 2Aŋɨ́namɨ dánɨ rɨ́wɨpí xwénɨŋɨ́ ɨwɨ́ nɨra weapɨ́ɨ́yɨ́ aŋɨ́ ayɨ́ ŋweagɨ́iwámɨ niwámɨnɨ árɨ́ó inárɨnɨŋɨnigɨnɨ. 3Árɨ́ó inárɨnɨŋáná sɨŋwɨ́ wɨnɨ́áyɨ́ wɨnɨgɨ́awixɨnɨ. Rɨ́á ápiáwɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ bɨ aípɨ́naŋwɨ́ néra nurɨ womɨnɨ womɨnɨ nɨŋweaxa úagɨ xɨxe sɨŋwɨ́ ainenɨgɨ́awixɨnɨ. 4Sɨŋwɨ́ e ainenarɨ́ná re eŋɨnigɨnɨ. Ayo nɨyonɨ Gorɨxo kwíyɨ́ xɨ́oyápɨ ayá wí sɨxɨ́ umímoŋɨnigɨnɨ. Sɨxɨ́ umímóáná kwíyɨ́pɨ wimɨxɨ́ɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nero pɨ́né xegɨ́ wí wínɨyɨ́ mɨrɨpaxɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ aí ananɨ rɨpaxɨ́ nimónɨro nɨra ugɨ́awixɨnɨ.

5Judayɨ́ wí —Ayɨ́ aŋɨ́ xwɨ́á rɨrí nɨrímɨnɨ amɨ gɨmɨ ikwɨ́rónɨŋɨ́yo xɨrɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Gorɨxomɨ píránɨŋɨ́ oxɨ́daneyɨnɨro anɨŋɨ́ minɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Ayɨ́ nɨbɨmimáná Jerusaremɨ urɨ́nɨgɨ́íná rɨ́wɨpí xwénɨŋɨ́ ɨwɨ́ nɨra weapɨŋɨ́pɨ ínárɨnɨ. 6Ɨwɨ́ nɨra weapáná ámá xwé ayá wí epɨ́royɨ́ nero Jisasomɨ xɨ́darɨgɨ́áyɨ́ wigɨ́ aga pɨ́né xɨxegɨ́nɨ tɨ́nɨ nɨra warɨŋagɨ́a arɨ́á nɨwiro nánɨ ududɨ́ nero 7ayá nɨrɨwamónɨro dɨŋɨ́ sɨ́ŋá nɨweánɨro re rɨnɨgɨ́awixɨnɨ, “Ámá aga pɨ́né xɨxegɨ́nɨ tɨ́nɨ rarɨgɨ́á rowa nowanɨ Gariri pɨropenɨsɨ́yo dáŋɨ́ menɨranɨ? 8Nowanɨ e dáŋowa eŋagɨ aiwɨ arɨge nero negɨ́ aga pɨ́né oníná dánɨ arɨ́á nɨwia uŋwá xɨxegɨ́nɨ tɨ́nɨ neararɨ́ná arɨ́á nɨwia warɨŋwɨnɨ? 9Nene wiene Patiayɨ́ rɨnɨŋwaéne wiene Midiayɨ́ rɨnɨŋwaéne wiene Iramɨyɨ́ rɨnɨŋwaéne wiene Mesopotemia dáŋene wiene Judia dáŋene wiene Kapadosa dáŋene wiene Podasɨ dáŋene wiene Esia dáŋene 10wiene Pɨrigia dáŋene wiene Pabiria dáŋene wiene Isipɨ dáŋene wiene Sairini tɨ́ŋɨ́mɨnɨ Ribia pɨropenɨsɨ́yo dáŋene wiene Romɨ dáŋene nene nɨbɨrane re urɨ́nɨŋwaéne —Wiene aga nepa Judayenerɨnɨ. Wiene Judayɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nɨxɨ́dɨrane nánɨ nawínɨ imónɨŋwaénerɨnɨ. 11Ámɨ wiene Kɨritɨ dáŋene wiene Arebia dáŋenerɨnɨ. E e dáŋene aiwɨ nɨnenenɨ wine wine awa amɨpí Gorɨxo eŋíná eŋɨ́ neánɨrɨ yagɨ́yɨ́ nánɨ nɨnearɨrɨ́ná negɨ́ aga pɨ́né xɨxegɨ́nɨyo dánɨ rarɨŋagɨ́a arɨ́á wiarɨŋwɨnɨ.” E nɨrɨga nuróná 12ududɨ́ néra nuro ududɨ́ nikárɨnɨro nánɨ wí re nɨrɨga ugɨ́awixɨnɨ, “Pí neaímeanɨ nánɨ rɨ́a yarɨŋoɨ?” nɨrɨga warɨŋagɨ́a aiwɨ 13wí rɨperɨrɨ́ nɨwiro re nɨra ugɨ́awixɨnɨ, “Awa wainɨ́ sɨŋɨ́pɨ xwé nɨnɨmáná papɨkɨ́ nero nánɨ rarɨŋoɨ.” nɨra ugɨ́awixɨnɨ.

Pitao Jisaso nánɨ xwɨyɨ́á urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

14E nɨra warɨ́ná Pitao Jisasoyá wiepɨsagɨ́ wé wúkaú sɨkwɨ́ wo imónɨgɨ́á wɨ́a tɨ́nɨ éɨ́ nɨrómáná eŋɨ́ tɨ́nɨ repɨyɨ́ nerɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gɨ́ Judia pɨropenɨsɨ́yo dáŋɨ́yɨ́né tɨ́nɨ ámá amɨ amɨ dánɨ nɨbɨro Jerusaremɨ urɨ́nɨgɨ́áyɨ́né tɨ́nɨ nionɨ repɨyɨ́ seaiarɨ́ná píránɨŋɨ́ arɨ́á ókiarɨ́ nɨmónɨro none neaímeáɨ́pɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨ́poyɨ. 15Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Agwɨ sɨnɨ 9:00 a.m. ámá wainɨ́ xwapɨ́ mɨnɨpa yarɨgɨ́íná imónɨŋagɨ nánɨ soyɨ́né ámá nionɨ tɨ́nɨ re rogɨ́á rowa nánɨ yaiwiarɨgɨ́ápɨ nepa papɨkɨ́ nero mɨrarɨŋoɨ. 16Awa yarɨgɨ́ápɨ, ayɨ́ eŋíná wɨ́á rókiamoagɨ́ Joeroyɨ rɨnɨŋo nɨrɨrɨ eaagɨ́ rɨpɨ, ayɨ́ apɨrɨnɨ, 17‘Gorɨxo re rarɨnɨ, “Sɨ́á yoparɨ́yɨ́ tɨ́ŋíná kwíyɨ́ nionɨyápɨ tɨ́nɨ ámá nɨ́nɨ wíyɨ́ wíyonɨ ayá wí sɨxɨ́ umímóáná segɨ́ niaíwɨ́ oxɨ́ tɨ́nɨ apɨxɨ́ tɨ́nɨ xwɨyɨ́á nionɨyápɨ wɨ́á urókiamoaro segɨ́ íwɨ́ sɨkɨŋɨ́yɨ́ íkwɨ́kwɨ́ yárɨro segɨ́ xweyaŋɨ́yɨ́ orɨŋá wɨnɨro epɨ́rɨ́árɨnɨ. 18Íná ámá wíyá xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́á oxowamɨ tɨ́nɨ apɨxíwamɨ tɨ́nɨ ayo aí gɨ́ kwíyɨ́pɨ tɨ́nɨ sɨxɨ́ umímóáná xwɨyɨ́á nionɨ nánɨ wɨ́á rókiamopɨ́rɨ́árɨnɨ. 19Nionɨyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ aŋɨ́ pɨrɨ́yo dánɨ ayá rɨwamónɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́yɨ́ inɨrɨ xwɨ́á rɨrímɨ dánɨ ekɨyiŋɨ́yɨ́ inɨrɨ nerɨ́ná re enɨ́árɨnɨ. Xwɨ́árímɨ ragɨ́ purɨ rɨ́á werɨ sɨŋwɨrɨ́á awímɨŋɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ tɨrɨ yarɨ́ná 20aŋɨ́ pɨrɨ́yo sogwɨ́ sɨ́á yinɨrɨ emá ragɨ́ rɨŋɨ́ imónɨrɨ enɨ́árɨnɨ. E nemáná eŋáná sɨ́á Ámɨnáonɨ ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmɨ́ wimɨ́a nánɨ seáyɨ e imónɨŋɨ́yi parɨmonɨ́árɨnɨ. 21Ayi sɨnɨ mɨparɨmopa eŋáná ámá dɨŋɨ́ nɨnɨkwɨ́roro ‘Ámɨnáoxɨnɨ, yeáyɨ́ neayimɨxemeaɨ.’ nɨrɨ́á nɨyonɨ yeáyɨ́ uyimɨxemeámɨ́árɨnɨ.” Gorɨxo e rarɨnɨ.’ wɨ́á rókiamoagɨ́ Joero e nɨrɨrɨ eaagɨ́pɨ ámá rowa yarɨ́ná seyɨ́né axɨ́pɨ xɨxenɨ wɨnarɨŋoɨ.

22“Gɨ́ Isɨrerɨyɨ́né, xwɨyɨ́á nionɨ searɨmɨ́ rɨpɨ enɨ arɨ́á nípoyɨ. Nasaretɨ dáŋɨ́ Jisaso nánɨ rarɨŋɨnɨ. O Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ emɨmɨ́ tɨ́nɨ ayá rɨwamónɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ amɨpí bɨ ámá mepaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ néra uŋɨ́pimɨ dánɨ Gorɨxo sɨwá rénɨŋɨ́ neaiŋɨ́rɨnɨ, ‘O nionɨ nɨrɨ́pearɨ urowárénapɨŋáorɨnɨ.’ sɨwá énɨŋɨ́ neaiŋɨ́rɨnɨ. O seyɨ́né tɨ́nɨ nɨŋwearɨ́ná néra uŋɨ́ apɨ nɨpɨnɨ nánɨ seyɨ́né nɨjɨ́á imónɨŋoɨ. 23Eŋíná Gorɨxo xewanɨŋo ‘Apɨ nerɨŋɨ́pimɨ dánɨ ámáyo yeáyɨ́ uyimɨxemeáɨmɨgɨnɨ.’ nɨyaiwiárɨrɨ ipɨmoárɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ segɨ́ maŋɨ́yo dánɨ omɨ ámá Gorɨxo nánɨ dɨŋɨ́ wí mɨmoarɨgɨ́áyɨ́ yoxáɨ́pámɨ eŋɨ́ noro nɨyekwɨroárɨro pɨkigɨ́awixɨnɨ. 24Omɨ pɨkigɨ́á aiwɨ pɨyɨ́pɨ omɨ anɨŋɨ́ gwɨ́nɨŋɨ́ yinɨpaxɨ́ meŋagɨ nánɨ Gorɨxo níkwearɨŋɨ́pimɨ dánɨ sɨŋɨ́ wimɨxáná ámɨ wiápɨ́nɨmeaŋɨnigɨnɨ. 25Mɨxɨ́ ináyɨ́ Depito o nánɨ nɨrɨrɨ rɨ́wamɨŋɨ́ re eaagɨ́pɨ nionɨ seararɨŋápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨrɨnɨ, ‘Ámɨnáo nionɨ ŋweaŋaé íníná ŋweaŋagɨ wɨnarɨŋanigɨnɨ. O nionɨ tɨ́ŋɨ́ e aŋwɨ e nɨŋweaŋagɨ nánɨ óɨ́ bɨ emɨ́ámanɨ. 26Ayɨnánɨ gɨ́ xwioxɨ́yo dánɨ dɨŋɨ́ niɨ́á nɨninɨrɨ yayɨ́ xwɨyɨ́ánɨ rarɨŋɨnɨ. Apɨnɨ marɨ́áɨ, gɨ́ wará urɨ́ epaxɨ́ rɨrí “Niɨrínɨ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨmɨ́a nánɨ nimɨxɨnɨ́áranɨ? Oyɨ, e nimɨxɨnɨ́árɨnɨ.” nɨyaiwirɨ dɨŋɨ́ nɨsikwɨ́morɨ ŋweaŋɨnɨ. 27Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Joxɨ dɨŋɨ́ nionɨyá pɨyɨŋɨ́ siwí tɨ́ámɨnɨ, Xedisɨyɨ rɨnɨŋɨ́ tɨ́ámɨnɨ nɨnɨwárɨmɨ onunɨrɨ mɨnií erɨ ámá joxɨ anɨŋɨ́ minɨ́ rɨxɨ́darɨŋaónɨ xwárɨpáyo dánɨ pɨyɨ́ oenɨrɨ sɨŋwɨ́ mɨnanɨ́ erɨ erɨ́a nánɨ dɨŋɨ́ nɨsikwɨ́morɨ ŋweaŋɨnɨ. 28Óɨ́ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ íníná ŋweámɨ́a nánɨyi joxɨ rɨxa sɨwá niŋɨ́rɨnɨ. Joxɨ dɨŋɨ́ nɨnɨkɨkayorɨ́ná nionɨ tɨ́nɨ nɨŋwearɨŋoxɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋagɨ nánɨ dɨŋɨ́ niɨ́á bɨ onɨmiápɨ mɨninɨ́ aga xwé ninɨnɨŋoɨ.’ Depito e ragɨ́rɨnɨ. 29Gɨ́ ámáyɨ́né ‘Negɨ́ arɨ́o Depito nánɨ xwɨyɨ́á bɨ oseareŋwɨpémɨnɨ.’ nimónarɨnɨ. O nɨpéagɨ xwɨ́á weyárɨgɨ́o xwárɨpá sɨnɨ jɨ́e rɨpɨnɨnɨ. 30Ayɨnánɨ eŋíná o wɨ́á rókiamoarɨŋɨ́ wo imónɨŋagɨ nánɨ re nɨyaiwirɨ ‘Gorɨxo sɨ́ŋáyo dánɨ “Dɨxɨ́ rárɨ́awéyɨ́ wo mɨxɨ́ ináyɨ́ nimónɨrɨ joxɨ meŋweaarɨŋɨ́pa axɨ́pɨ meŋweanɨ́árɨnɨ.” nɨrɨŋonɨrɨ́anɨ?’ nɨyaiwirɨ nánɨ 31ná rɨ́wɨ́yo imónɨnɨ́ápɨ nánɨ nɨjɨ́á nimónɨrɨ Kiraiso, arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨŋwáo xwárɨpáyo dánɨ wiápɨ́nɨmeanɨ́ápɨ nánɨ rɨŋɨ́rɨnɨ. Xwɨyɨ́á o rɨŋɨ́ rɨpɨ ‘Joxɨ gɨ́ dɨŋɨ́ pɨyɨŋɨ́ siwí tɨ́ámɨnɨ nɨnɨwárɨmɨ onunɨrɨ mɨnií erɨ xwárɨpáyo dánɨ pɨyɨ́ oenɨrɨ sɨŋwɨ́ mɨnanɨ́ erɨ erɨ́árɨnɨ.’ rɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ xɨ́o nánɨ mɨrɨ́ Kiraiso nánɨ rɨŋɨ́rɨnɨ. 32Ámá Jisasoyɨ rɨnɨŋo Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ xwárɨpáyo dánɨ wiápɨ́nɨmeaŋɨ́pɨ nenenɨ neaímeaŋɨ́ mɨ́konerɨnɨ. 33Ayɨnánɨ o Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ xɨ́o tɨ́ámɨnɨ nɨpeyirɨ seáyɨ e o imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nimónɨrɨ wé náúmɨnɨ nɨŋweámáná xano xɨ́oyá kwíyɨ́ ‘Nionɨ ámáyo wimɨ́árɨnɨ.’ rárɨŋɨ́pɨ wíagɨ o enɨ nene kwíyɨ́pɨ sɨxɨ́ neaímóagɨ nánɨ seyɨ́né ududɨ́ seainarɨŋɨ́ rɨpɨ arɨ́á neairo sɨŋwɨ́ neanɨro yarɨŋoɨ. 34Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá aŋɨ́namɨ nánɨ peyiŋo, ayɨ́ Depitomanɨ. Xewanɨŋo re rɨŋɨ́rɨnɨ, ‘Ámɨná Gorɨxo gɨ́ Ámɨnáomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ gɨ́ wé náúmɨnɨ ŋweaɨ. 35Joxɨ mɨxɨ́ sianɨro bɨ́áyo xopɨrárɨ́ rɨwiimɨ́aé nánɨ sɨŋwɨ́ nanɨrɨ ŋweáɨrɨxɨnɨ.” omɨ Gorɨxo e urɨŋɨ́rɨnɨ.’ Depito xewanɨŋo e rɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ ‘Aŋɨ́namɨ nánɨ peyiŋo, ayɨ́ omanɨ.’ yaiwipaxɨ́rɨnɨ. 36Ayɨnánɨ gɨ́ Isɨrerɨyɨ́ nɨ́nɨ aga nɨjɨ́á rɨpɨ xɨxenɨ oimónɨ́poyɨ. Jisaso, seyɨ́né íkɨ́áyo yekwɨroárɨgɨ́o, o ayɨ́ aŋɨ́namɨ nánɨ peyiŋorɨnɨ. Gorɨxo o ámɨnáo oimónɨrɨ wimɨxɨrɨ ámá yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨŋwáo oimónɨrɨ wimɨxɨrɨ eŋɨ́rɨnɨ.” Pitao e urɨŋɨnigɨnɨ.

37Pitao e urarɨ́ná ayɨ́ arɨ́á nɨwiro íkɨ́nɨŋɨ́ sɨpí nɨwirɨ nánɨ Pitaomɨ tɨ́nɨ wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́á wɨ́amɨ tɨ́nɨ re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Nɨrɨxɨ́meáoyɨ́né, nene arɨ yanɨ́wɨnɨ?” urɨ́agɨ́a 38Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Segɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ rɨ́wɨ́mɨnɨ nɨmamoro ámá nɨ́nɨ ‘Jisasɨ Kiraisomɨ dɨŋɨ́ rɨ́a wɨkwɨ́roarɨŋoɨ?’ seaiaiwipɨ́rɨ nánɨ wayɨ́ meápoyɨ. E éáná Gorɨxo segɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ yokwarɨmɨ́ nɨseaiirɨ xɨ́oyá kwíyɨ́pɨ nɨseaiapɨnɨŋoɨ. 39Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Kwíyɨ́ eŋíná dánɨ Gorɨxo ‘Ámáyo waínɨnɨ nánɨ urowárénapɨmɨ́árɨnɨ.’ rárɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ re roŋwáonenɨ nánɨ rɨŋɨ́manɨ. Seyɨ́né tɨ́nɨ segɨ́ niaíwɨ́ tɨ́nɨ ámá ná jɨ́amɨ aŋɨ́ gɨmɨ ŋweagɨ́áyo —Ámá Gorɨxo xɨ́oyá oimónɨ́poyɨnɨrɨ wéyo ɨ́á umɨrɨnɨ́á gɨyɨ́ gɨyo —Ayo nɨyonɨ nánɨ Gorɨxo e rɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

40O xwɨyɨ́á ámɨ ayá wí tɨ́nɨ woákɨ́kɨ́ nɨwirɨ eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ nɨwia nurɨ re urayiŋɨnigɨnɨ, “Xeanɨŋɨ́ ámá uyɨ́niɨ́ yarɨgɨ́á tɨ́yo wímeanɨ́ápɨ nene enɨ neaímeanɨgɨnɨrɨ wáyɨ́ nɨseainɨrɨ Gorɨxo yeáyɨ́ oneayimɨxemeanɨrɨ kɨnɨmónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urayiŋɨnigɨnɨ. 41Ayɨnánɨ ámá Pitao rarɨŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨkwɨ́roro “Ayɨ́ nepaxɨnɨ.” wiaiwíɨ́áyɨ́ wayɨ́ nɨmearo nánɨ sɨ́á ayimɨ Jisasomɨ xɨ́darɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ ámá sɨŋɨ́ ámɨ 3,000 kumɨxɨnárɨgɨ́awixɨnɨ. 42Sɨŋɨ́ kumɨxɨnárɨ́áyɨ́ anɨŋɨ́ minɨ́ rɨpɨ néra ugɨ́awixɨnɨ. Wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwa uréwapɨyarɨ́ná arɨ́á wiayiro xɨxe arɨrá inayiro Jisaso peŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ wimonɨ nánɨ aiwá nawínɨ nayiro Gorɨxomɨ xwɨyɨ́á rɨrɨmɨ́ wiayiro néra wagɨ́árɨnɨ.

Jisasomɨ uxɨ́darɨgɨ́áyɨ́ egɨ́ápɨ nánɨrɨnɨ.

43Wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwa Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ emɨmɨ́ ayá wí ero ayá rɨwamónɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ ayá wí ero yarɨŋagɨ́a nánɨ ámá nɨ́nɨ wáyɨ́ nero “Pí oépoyɨnɨrɨ rɨ́a neaíwapɨyarɨŋoɨ?” nɨyaiwiro e yarɨ́ná 44Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyɨ́ nɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨro nawínɨ nemero amɨpí wigɨ́ imónɨŋɨ́pɨ aí tɨ́nɨ rɨxa nawínɨ nɨxɨrɨro 45wigɨ́ wo amɨpí bɨ nánɨ dɨ́wɨ́ ikeamónɨ́agɨ nɨwɨnɨrɨ́ná wigɨ́ xwɨ́áranɨ, amɨpíranɨ, nɨgwɨ́ nánɨ bɨ́ nero dɨ́wɨ́ ikeamónɨ́omɨ arɨrá nɨwiro e néra wagɨ́árɨnɨ. 46Sɨ́á ayɨ́ ayo nawínɨ nemeróná aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwámɨ awí neánayiro wigɨ́ wínɨyɨ́ tɨ́nɨ aiwá nɨnayiróná aiwá nɨnɨrɨ ninɨro wikɨ́ tɨ́nɨ bɨ onɨmiápɨ minɨ́ aga yayɨ́ seáyɨmɨ dánɨ ninɨro 47Gorɨxomɨ yayɨ́ seáyɨ e numero e yarɨ́ná ámá nɨ́nɨ yayɨ́ nɨwinɨrɨ “Ayɨ́ naŋɨ́ inarɨŋoɨ.” yaiwiagɨ́árɨnɨ. E yarɨ́ná Ámɨná Gorɨxo sɨ́á ayɨ́ ayo ámá xɨ́omɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róagɨ́a nánɨ yeáyɨ́ uyimɨxemeaarɨŋɨ́yɨ́ xámɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogɨ́á wínɨyɨ́ tɨ́nɨ nawínɨ kumɨxagɨ́rɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index