Search form

Wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwa 25

Poro Romɨyɨ́ mɨxɨ́ ináyo xwɨrɨxɨ́ píránɨŋɨ́ nimɨxɨyíwɨnɨgɨnɨrɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Pesɨtaso, pɨrimiá sɨŋɨ́ imónɨŋo pɨropenɨsɨ́ o meŋweanɨ́yo nɨrémómáná rɨxa sɨ́á wɨyaú wɨyi óráná aŋɨ́ Sisaria rɨnɨŋɨ́pimɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ Jerusaremɨ nánɨ nɨyirɨ rémóáná 2apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́á xwéowa tɨ́nɨ Judayɨ́ wigɨ́ seáyɨ e wimónɨgɨ́áwa tɨ́nɨ omɨ nɨwímearo Poro nánɨ áwaŋɨ́ nurɨróná nuxekwɨ́moayiro awayinɨ rɨxɨŋɨ́ re urɨgɨ́awixɨnɨ, 3“Poromɨ negɨ́ neaimónarɨŋɨ́pɨ wianɨ nánɨ ananɨ ‘Oyɨ!’ nearɨréɨnɨ? ‘Poromɨ Jerusaremɨ tɨ́ŋɨ́ re nánɨ wa nɨmeámɨ yapɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.’ neaimónarɨnɨ.” nurɨro ayɨ́ ínɨmɨ “Óɨ́ e áyá neánɨrane pɨkíwanɨgɨnɨ.” nɨyaiwiro e urɨ́agɨ́a aiwɨ 4Pesɨtaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Poro sɨnɨ Sisaria gwɨ́ ŋweanɨ. Niɨwanɨŋonɨ e nánɨ umɨ́a nánɨ aŋwɨ e imónɨnɨ. 5Ayɨnánɨ segɨ́ Judayɨ́né seáyɨ e seaimónɨgɨ́áwa nionɨ tɨ́nɨ nawínɨ úwanɨgɨnɨ. Ámá o ɨ́wɨ́ seaikárɨŋo eŋánáyɨ́, ananɨ xwɨyɨ́á umearɨpɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

6Pɨrimiá Pesɨtaso e nurɨ́nɨrɨ́ná sɨ́á wé wúkaúranɨ, wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú woranɨ, sɨnɨ mɨmúroŋáná Jerusaremɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ Sisaria nánɨ nɨwerɨ e nɨrémorɨ sá weŋo wɨ́ápɨ tɨ́nɨ siá íkwiaŋwɨ́ xwɨrɨxɨ́ mearɨgɨ́ánamɨ éɨ́ nɨŋweámáná sekaxɨ́ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, “Poromɨ nɨwirɨmeámɨ bɨ́poyɨ.” urowáráná 7wa nuro Poromɨ nɨmeámɨ báná Judayɨ́ Jerusaremɨ dánɨ weapɨ́áyɨ́ Poromɨ mɨdɨmɨdánɨ nɨrówapɨmáná xwɨyɨ́á mɨwákwínɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́ ayá wí nuxekwɨ́moayiro aiwɨ Pɨrimiáo “Neparɨnɨ.” yaiwinɨ nánɨ mɨ́kɨ́ bɨ sɨwá wipaxɨ́ mimónɨpa egɨ́awixɨnɨ. 8E yarɨ́ná Poro xwɨyɨ́á owákwínɨmɨnɨrɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ negɨ́ Judayɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ bɨ pɨ́rɨ́ mɨwiaíkí erɨ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwámɨ enɨ xórórɨ́ bɨ mé erɨ Romɨyɨ́ mɨxɨ́ ináyɨ́ Sisaomɨ enɨ sɨpí bɨ mɨwikárɨ́ erɨ eŋárɨnɨ.” urɨ́agɨ ai 9pɨrimiá Pesɨtaso Judayɨ́ xɨ́o nánɨ yayɨ́ owinɨ́poyɨnɨrɨ Poromɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ dɨxɨ́ xwɨrɨxɨ́ Jerusaremɨ dánɨ arɨ́á sirɨ xwɨyɨ́á awa rɨxekwɨ́moarɨgɨ́ápɨ eyeyírómɨ́ erɨ emɨ́a nánɨ ‘E nánɨ ananɨ oumɨnɨ.’ rɨsimónarɨnɨ?” urɨ́agɨ aí 10Poro re urɨŋɨnigɨnɨ, “Siá íkwiaŋwɨ́ xwɨrɨxɨ́ mearɨgɨ́á Sisaoyá maŋɨ́yo dánɨ imɨxárɨnɨŋɨ́ rɨnamɨ dánɨ xwɨrɨxɨ́ nɨnɨmepaxɨ́ imónɨŋe rɨxa re roŋɨnɨ. Ayɨ́ wí e dánɨ xwɨrɨxɨ́ ananɨ nɨmepaxɨ́ mimónɨnɨ. Joxɨ nɨjɨ́árɨnɨ. Nionɨ gɨ́ Judayo ɨ́wɨ́ bɨ mɨwikárɨŋanigɨnɨ. 11Ɨ́wɨ́ erɨ sɨpí imónɨŋɨ́ nɨpɨkipaxɨ́pɨ bɨ erɨ eŋáonɨ eŋánáyɨ́, ‘Mɨnɨpɨkipanɨ.’ rɨpaxonɨmanɨ. E nerɨ aí awa xwɨrɨxɨ́ nɨmearɨgɨ́ápɨ mɨ́kɨ́ mayɨ́ imónɨŋánáyɨ́, ámá wo awa omɨ wigɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ owípoyɨnɨrɨ mɨnɨ nɨwipaxɨ́ mimónɨnɨ. Ayɨnánɨ yarɨŋɨ́ re osimɨnɨ, ‘Mɨxɨ́ ináyɨ́ Sisao xewanɨŋo nɨgɨ́ xwɨrɨxɨ́ arɨ́á níwɨnɨgɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” urɨ́agɨ 12pɨrimiá Pesɨtaso xegɨ́ gapɨmanɨ́ yarɨŋɨ́ wiemeanɨ́a nánɨ ínɨmɨ wurɨ́nɨgɨ́á wa tɨ́nɨ xwɨyɨ́á nɨrɨnɨmáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ‘Sisao arɨ́á níwɨnɨgɨnɨ.’ rɨ́ɨ́yɨ́ nánɨ o tɨ́ŋɨ́ e nánɨ rɨrowáranɨ́wárɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Poro nánɨ Pesɨtaso Agɨripaomɨ áwaŋɨ́ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

13Rɨxa sɨ́á wí órɨ́ɨ́mɨ eŋáná Judayɨ́yá mɨxɨ́ ináyɨ́ wo —O xegɨ́ yoɨ́ Agɨripaoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. O tɨ́nɨ xexɨrɨ́meáí Benaisí tɨ́nɨ ípaú pɨrimiá sɨŋɨ́ Pesɨtasomɨ yayɨ́ owiaiyɨnɨrɨ Sisaria nánɨ nɨbɨri e neri 14sɨ́á obaxɨ́ e ŋweaŋáná pɨrimiá Pesɨtaso xwɨrɨxɨ́ Poroyá nánɨ mɨxɨ́ ináyɨ́ Agɨripaomɨ áwaŋɨ́ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo, Piriso gwɨ́ ŋwɨrárago ŋweanɨ. 15Nionɨ Jerusaremɨyo nánɨ nurɨ urɨ́nɨŋáná apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́á xwéowa tɨ́nɨ Judayɨ́ wigɨ́ mebáowa tɨ́nɨ omɨ xwɨyɨ́á nuxekwɨ́moro re nɨrɨgɨ́awixɨnɨ, ‘Joxɨ omɨ “Nepa sɨpí ayɨkwɨ́ mɨwikárɨŋoxɨrɨnɨ.” nurɨrɨ negɨ́ neaimónarɨŋɨ́pɨ wianɨ nánɨ neaiapeɨ.’ nɨrɨ́agɨ́a aí 16nionɨ awamɨ re urɨŋanigɨnɨ, ‘Romɨyene re yarɨŋwámanɨ. Ámá xɨ́omɨ uxekwɨ́moarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ sɨnɨ nawínɨ axɨ́ e awí neánɨro omɨ xwɨyɨ́á ayɨ́ uxekwɨ́moarɨgɨ́ápɨ nánɨ wákwínɨmɨnɨrɨ sɨnɨ mɨrɨpa eŋáná amíná ámá wigɨ́ wimónarɨŋɨ́pɨ xe owípoyɨnɨrɨ wiarɨŋwámanɨ.’ urɨŋanigɨnɨ. 17Ayɨnánɨ awa re nánɨ nɨweapɨro awí eánáná nionɨ sɨnɨ mé wɨ́ápɨ tɨ́nɨ xwɨrɨxɨ́ nánɨ siá íkwiaŋwɨ́namɨ éɨ́ nɨŋweámáná wamɨ re urɨŋanigɨnɨ, ‘Ámá omɨ nɨwirɨmeámɨ bɨ́poyɨ.’ urɨ́agɨ 18omɨ nɨmeámɨ báná uxekwɨ́moarɨgɨ́áwa éɨ́ nɨroro nuxekwɨ́moróná ɨ́wɨ́ mɨwákwínɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́ nionɨ ‘Apɨ nánɨ uxekwɨ́mopɨ́rɨréoɨ?’ yaiwiŋápɨ nánɨ muxekwɨ́mó nero 19sa wigɨ́ ŋwɨ́á imónɨŋɨ́pɨ nɨmépero ‘Apɨ nerɨ́ná apɨ nerɨ́ná, ayɨ́ ananɨrɨnɨ.’ rɨnarɨgɨ́ápɨ nánɨ mɨxɨ́ rɨnɨro ámá pɨyɨ́ wo Jisasoyɨ rɨnɨŋo —O nánɨ Poro ‘Sɨnɨ sɨŋɨ́ ŋweanɨ.’ rarɨŋorɨnɨ. O nánɨ mɨxɨ́ rɨnɨro egɨ́awixɨnɨ. 20E yarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ nionɨ re yaiwiŋanigɨnɨ, ‘Xwɨrɨxɨ́ nápɨ nɨjɨ́á imónɨmɨ nánɨ arɨge nerɨ píránɨŋɨ́ yarɨŋɨ́ wiayimɨnɨréɨnɨ?’ nɨyaiwirɨ dɨŋɨ́ ududɨ́ ninarɨŋagɨ nánɨ omɨ re urɨŋanigɨnɨ, ‘Nionɨ dɨxɨ́ xwɨrɨxɨ́ Jerusaremɨ dánɨ arɨ́á sirɨ xwɨyɨ́á awa rɨxekwɨ́moarɨgɨ́ápɨ eyeyírómɨ́ erɨ emɨ́a nánɨ “E nánɨ ananɨ oyimɨnɨ.” rɨsimónarɨnɨ?’ urɨ́agɨ aí 21Poro yarɨŋɨ́ re niŋɨnigɨnɨ, ‘ “Mɨxɨ́ ináyɨ́ Sisao xewanɨŋo gɨ́ xwɨrɨxɨ́ arɨ́á ninɨ́a nánɨ ɨ́á nɨxɨrɨrɨ onɨmeŋweanɨ.” nimónarɨnɨ.’ nɨrɨ́agɨ porisɨ́ wamɨ sekaxɨ́ re urɨŋanigɨnɨ, ‘Nionɨ Sisao tɨ́ŋɨ́ e nánɨ wiowárɨmɨ́aé nánɨ awí mearóɨ́rɨxɨnɨ.’ urɨŋanigɨnɨ.” Pɨrimiá Pesɨtaso e urɨ́agɨ 22Agɨripao re urɨŋɨnigɨnɨ, “‘Nionɨ enɨ ámá omɨ arɨ́á bɨ owimɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” urɨ́agɨ “Wɨ́áríná joxɨ enɨ ananɨ arɨ́á wirɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Agɨripao tɨ́nɨ Benaisí tɨ́nɨ Poromɨ arɨ́á wigɨ́í nánɨrɨnɨ.

23Sá wegɨ́á wɨ́ápɨ tɨ́nɨ Agɨripao tɨ́nɨ Benaisí tɨ́nɨ ípaú okiyɨ́á ninɨ́isáná wá nimónɨga wigɨ́ aŋɨ́ xwé awí eánarɨgɨ́iwámɨ nɨpáwiri porisɨ́yo seáyɨ e wimónɨgɨ́áwa tɨ́nɨ ámá aŋɨ́ apimɨ seáyɨ e nimónɨrɨ meŋweagɨ́áwa tɨ́nɨ enɨ nawínɨ nɨpáwiro éɨ́ ŋweaŋáná pɨrimiá Pesɨtaso wamɨ sekaxɨ́ nurɨrɨ Poromɨ rɨxa nɨwirɨmeámɨ báná 24re urɨŋɨnigɨnɨ, “Mɨxɨ́ ináyɨ́ Agɨripaoxɨ tɨ́nɨ ámá nɨ́nɨ yawawi tɨ́nɨ re awí eánɨgɨ́áyɨ́né tɨ́nɨ xwɨyɨ́á bɨ osearɨmɨnɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá ro nánɨ Judayɨ́ nɨ́nɨ nionɨ aŋɨ́ rɨpimɨ ŋweaŋánáranɨ, Jerusaremɨ nánɨ úánáranɨ, gɨ́ arɨ́á eŋaé dánɨ ímɨ tɨ́nɨ ‘ “Xe sɨŋɨ́ ounɨ.” mɨneaimónarɨnɨ.’ nɨrayarɨgɨ́á romɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨ́poyɨ. 25Omɨ yarɨŋɨ́ nɨwia nurɨ aiwɨ ɨ́wɨ́ o eŋɨ́pɨ nánɨ pɨkipaxɨ́ imónɨŋɨ́ bɨ nánɨ pɨ́á megɨnárɨŋanigɨnɨ. Xewanɨŋo ‘Sisao xwɨrɨxɨ́ nionɨyá arɨ́á níwɨnɨgɨnɨ.’ nɨrɨ́agɨ nánɨ nionɨ omɨ Sisao tɨ́ŋɨ́ e nánɨ wiowárɨmɨ́a nánɨ rɨxa rárɨŋárɨnɨ. 26E nerɨ aí xwɨyɨ́á negɨ́ mɨxɨ́ ináyɨ́ ámɨná Sisao nánɨ ‘Poro e eŋɨ́rɨnɨ. E eŋɨ́rɨnɨ.’ nɨrɨrɨ payɨ́ nearɨ wiowárɨmɨ́a nánɨpɨ sɨnɨ pɨ́á nɨmegɨnɨrɨ nánɨ nionɨ omɨ ámá nɨyɨ́nénɨ yarɨŋɨ́ wiayiro mɨxɨ́ ináyɨ́ Agɨripaoxɨ aŋɨpaxɨ́ wiayirɨ mɨ́kɨ́ iperɨ epɨ́rɨ́pimɨ dánɨ o xwɨyɨ́á nionɨ ananɨ payɨ́ eapaxɨ́ bɨ searɨnɨ nánɨ omɨ seyɨ́né tɨ́ŋɨ́ re nánɨ ‘Eɨnɨ.’ urɨ́ɨnɨ. 27Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. ‘Gwɨ́ ŋweaŋɨ́ wo xɨ́omɨ uxekwɨ́moarɨgɨ́ápɨ nánɨ rɨ́wamɨŋɨ́ meá sa nɨwiowárɨrɨ́náyɨ́, ayɨ́ xaxánɨŋɨ́ nerɨ emɨ́ɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index