Search form

Wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwa 4

Pitaomɨ tɨ́nɨ Jonomɨ tɨ́nɨ gwɨ́ yigɨ́á nánɨrɨnɨ.

1-2Awaú ámá ayo sɨnɨ urarɨ́ná apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́á wa tɨ́nɨ aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwámɨ awí mearoarɨgɨ́áyo seáyɨ e imónɨŋo tɨ́nɨ Sajusiowa tɨ́nɨ awa nɨbɨro awaú nuréwapɨyiri “Jisaso wiápɨ́nɨmeaŋɨ́ nánɨ ámá nɨ́nɨ enɨ wiápɨ́nɨmeapɨ́rɨ́árɨnɨ.” urarɨŋagɨ́i arɨ́á wíɨ́á eŋagɨ nánɨ wigɨ́ xwioxɨ́yo dánɨ dɨŋɨ́ rɨ́á ápiáwɨ́nɨŋɨ́ nɨwóróa nuro 3ɨ́á nɨxɨrɨro rɨxa sɨ́á eŋagɨ nánɨ wɨ́áríná xwɨrɨxɨ́ uméwanɨgɨnɨrɨ gwɨ́ aŋɨ́yo ŋwɨrárɨgɨ́awixɨnɨ. 4E éagɨ́a aiwɨ Pitao urarɨ́ná arɨ́á wíɨ́áyɨ́ obaxɨ́ wí Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogɨ́awixɨnɨ. Sɨ́á ayi dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́áyɨ́ ámá xámɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨmáná oxɨ́ nɨ́nɨ 5,000 imónɨŋɨnigɨnɨ.

Pitaomɨ tɨ́nɨ Jonomɨ tɨ́nɨ xwɨrɨxɨ́ umegɨ́á nánɨrɨnɨ.

5Sá wegɨ́áwa wɨ́á tɨ́nɨ Judayɨ́ wigɨ́ umeŋweagɨ́áwa tɨ́nɨ ámɨnáowa tɨ́nɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ mewegɨ́áwa tɨ́nɨ Jerusaremɨyo awí neánɨróná 6apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyo seáyɨ e wimónɨŋo —O Anasoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. O tɨ́nɨ oyá ámá axɨ́gwíowa Kaiapaso tɨ́nɨ Jono tɨ́nɨ Arekɨsadao tɨ́nɨ agwiówa enɨ awí eánɨ́áwa tɨ́nɨ awí neánɨro ŋweaŋáná 7Pitaomɨ tɨ́nɨ Jonomɨ tɨ́nɨ gwɨ́ aŋɨ́yo dánɨ nɨmeámɨ nɨbɨro awí eánɨgɨ́áyo áwɨnɨ e éɨ́ uráráná yarɨŋɨ́ re wigɨ́awixɨnɨ, “Sɨkwɨ́ ikɨ́ eŋomɨ píránɨŋɨ́ nɨwimɨxɨrɨ́ná arɨge wíɨ́írɨnɨ? Pí eŋɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ dánɨranɨ, yoɨ́ goyápimɨ dánɨranɨ, neríná awagwí éɨ́ípɨ éɨ́írɨnɨ?” urɨ́agɨ́a 8Pitao kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ ayá wí sɨxɨ́ wínɨŋagɨ nánɨ nɨwiápɨ́nɨmearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Isɨrerene neameŋweagɨ́oyɨ́né tɨ́nɨ negɨ́ ámɨnáoyɨ́né tɨ́nɨ 9yawawi sɨkwɨ́ ikɨ́ eŋɨ́ romɨ naŋɨ́ imɨxɨ́wɨ́ípɨ arɨge neri naŋɨ́ imɨxɨ́írɨ́anɨrɨ agwɨ nɨjɨ́á imónanɨro nánɨ yarɨŋɨ́ yeaiarɨŋagɨ́a nánɨ 10apɨ nánɨ soyɨ́né nɨjɨ́á xɨxenɨ imónɨpɨ́rɨ nánɨ áwaŋɨ́ bɨ osearɨmɨnɨ. Ámá naŋɨ́ imónɨ́ɨ́ re éɨ́ roŋɨ́ ro yawawi Nasaretɨ dáŋɨ́ Jisasɨ Kiraisomɨ dánɨ —Omɨ Isɨrerene rɨ́wɨ́ umóáná íkɨ́áyo yekwɨroárɨ́agɨ́a aiwɨ Gorɨxo ámɨ sɨŋɨ́ wimɨxɨ́agɨ nánɨ wiápɨ́nɨmeaŋorɨnɨ. Omɨ dánɨ ámá ro naŋɨ́ imónɨ́ɨ́rɨnɨ. 11‘O gorɨ́anɨ?’ mɨyaiwipa époyɨ. Bɨkwɨ́yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ sɨ́ŋá aŋɨ́ mɨrarɨgɨ́oyɨ́né ‘Sɨpíorɨnɨ.’ nɨrɨrɨ emɨ mogɨ́o Gorɨxo nɨmearɨ aŋɨ́ xɨ́o mɨrarɨŋiwámɨ iwamɨ́ó nɨtɨwayɨrorɨ eŋo, ayɨ́ ná wonɨ onɨrɨnɨ. 12Ámá nene yeáyɨ́ neayimɨxemeapaxɨ́ imónɨŋɨ́ ámɨ wo menɨnɨ. Gorɨxo ámá nene yeáyɨ́ neayimɨxemeapaxɨ́ imónɨŋo nánɨ nɨnearɨrɨ́ná ámá nɨ́nɨ xwɨ́á rɨrí nɨrímɨnɨ ŋweagɨ́áyo aiwɨ yoɨ́ ámɨ wo nánɨ nɨrɨrɨ nearɨŋɨ́manɨ. Ayɨ́ ná wonɨ onɨrɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

13Xwɨrɨxɨ́ umearɨgɨ́áwa Pitao tɨ́nɨ Jono tɨ́nɨ masɨsɨ́á bɨ mɨwí rarɨŋagɨ́i nɨwɨnɨróná awaú sɨkurɨ́á megɨ́íwaú aga kɨnɨxowaú eŋagɨ́i nánɨ nɨjɨ́á nimónɨro nánɨ ududɨ́ nero “Awaú arɨge neri nɨjɨ́á awaú rarɨgɨ́ípɨ imónɨgɨ́írɨ́anɨ?” nɨyaiwiróná rɨxa sɨŋwɨ́ mí nɨwómɨxɨro re yaiwigɨ́awixɨnɨ, “Awaú Jisaso tɨ́nɨ emeagɨ́íwaúrɨ́anɨ?” nɨyaiwiro 14ámá sɨkwɨ́ ikɨ́ eŋɨ́ naŋɨ́ imónɨ́o awaú tɨ́nɨ nawínɨ roŋagɨ nánɨ ámɨ xwɨyɨ́á bɨ murɨpaxɨ́ imónɨgɨ́awixɨnɨ. 15E nerɨ aiwɨ awaúmɨ sekaxɨ́ “Awagwí xwɨrɨxɨ́ eamearɨŋwá re pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ bɨ́arɨwámɨnɨ bɨ ŋweápiyɨ.” nurɨmáná wigɨ́pɨ xwɨyɨ́á nimɨxɨro 16re rɨnɨgɨ́awixɨnɨ, “None awaúmɨ pí wianɨ́wɨnɨ? Ámá oxɨ́ apɨxɨ́ nɨ́nɨ Jerusaremɨ re ŋweagɨ́áyɨ́ emɨmɨ́ seáyɨ e imónɨŋɨ́ éɨ́ípɨ nánɨ rɨxa nɨjɨ́á imónɨŋoɨ. Ayɨnánɨ none wí ‘Awaú méɨ́írɨnɨ.’ urɨpaxɨ́ mimónɨŋagɨ aiwɨ 17xwɨyɨ́á awaú rarɨgɨ́ípɨ ámɨ sɨnɨ bɨ tɨ́nɨ nɨrɨga nuro ámá nɨ́nɨ rɨnɨmepɨ́rɨxɨnɨrɨ awaúmɨ íkwairɨrɨ́ nɨwirane ‘Awagwí ámɨ arɨ́kí bɨ tɨ́nɨ ámá Jisasoyɨ rɨnɨŋo nánɨ muréwapɨyipa eri xwɨyɨ́á murɨpa eri épiyɨ.’ ouraneyɨ.” nɨrɨnɨro 18“Awaú ámɨ obɨ́piyɨ.” nɨrɨmáná ŋwɨ́ ikaxɨ́ re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Awagwí ámɨ arɨ́kí bɨ tɨ́nɨ Jisaso nánɨ muréwapɨyipa eri xwɨyɨ́á murɨpa eri épiyɨ.” urɨ́agɨ́a aiwɨ 19Pitao tɨ́nɨ Jono tɨ́nɨ re urɨgɨ́isixɨnɨ, “Gɨ́mɨnɨ gɨ́pɨ Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ xɨxenɨ rɨ́a imónɨnɨ? Yawawi Gorɨxo yearɨŋɨ́pɨ nɨxɨ́dɨrai nerɨ́ná ‘Awaú Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ naŋɨ́ yarɨŋiɨ.’ rɨseaimónarɨnɨ? O yearɨŋɨ́pɨ mé soyɨ́né yeararɨgɨ́ápɨ nɨxɨ́dɨrai nerɨ́ná ‘Awaú Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ naŋɨ́ yarɨŋiɨ.’ rɨseaimónarɨnɨ? Sewanɨŋoyɨ́né dɨŋɨ́ nɨmoro rɨ́poyɨ. 20Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ rarɨŋwiɨ. Yawawi wɨnɨgwɨ́ípɨ tɨ́nɨ arɨ́á wigwɨ́ípɨ tɨ́nɨ wí pɨ́nɨ nɨwiárɨrɨ mɨrɨpaxɨ́ meŋagɨ nánɨ rarɨŋwiɨ.” urɨ́agɨ́i 21awa iwaŋɨ́ mépepaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ nánɨ pɨ́á nɨmegɨnɨro nánɨ ámɨ íkwairɨrɨ́ bɨ tɨ́nɨ nɨwia núɨ́asáná ámá nɨ́nɨ awaú éɨ́ípɨ nánɨ Gorɨxomɨ yayɨ́ seáyɨmɨ umearɨŋagɨ́a nánɨ awaúmɨ sa wárɨgɨ́awixɨnɨ. 22Ámá emɨmɨ́ neri naŋɨ́ imɨxɨ́ío, o xegɨ́ xwiogwɨ́ rɨxa 40 nɨmúrorɨ ámɨnáo eŋagɨ nánɨ ámá nɨ́nɨ Gorɨxomɨ yayɨ́ seáyɨmɨ numéra ugɨ́awixɨnɨ.

Gorɨxomɨ xwɨyɨ́á rɨrɨmɨ́ wigɨ́á nánɨrɨnɨ.

23Xwɨrɨxɨ́ umearɨgɨ́áwa awaúmɨ wáráná awaú egɨ́ nɨkumɨxɨnɨro yarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́ŋɨ́ e nánɨ nuri apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́á xwéowa tɨ́nɨ wigɨ́ Judayɨ́ ámɨnáowa tɨ́nɨ urɨ́á nɨpɨnɨ nánɨ repɨyɨ́ nɨwia úagɨ́i 24ayɨ́ arɨ́á e nɨwimáná dɨŋɨ́ ná bɨnɨ tɨ́gɨ́áyɨ́ nimónɨro Gorɨxomɨ xwɨyɨ́á rɨrɨmɨ́ nɨwiro re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, joxɨ aŋɨ́na tɨ́nɨ xwɨ́árí tɨ́nɨ rawɨrawá tɨ́nɨ imɨxɨrɨ amɨpí nɨ́nɨ ayo nɨyonɨ yarɨŋɨ́pɨ imɨxɨrɨ eŋoxɨrɨnɨ. 25Xwɨyɨ́á joxɨyá rɨpɨ dɨxɨ́ kwíyɨ́pimɨ dánɨ negɨ́ arɨ́o Depito —O dɨxɨ́ rɨnáínɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ siiagorɨnɨ. O nɨrɨrɨ Bɨkwɨ́yo rɨ́wamɨŋɨ́ re eaŋɨ́rɨnɨ, ‘Émáyɨ́ pí nánɨ mɨxɨ́ rɨ́á ápiáwɨ́ nɨwerɨ́nɨŋɨ́ imónɨgɨ́awixɨnɨ? Pí nánɨ wigɨ́ surɨ́má imónɨnɨ́ápɨ nánɨ ipɨmoárɨgɨ́awixɨnɨ? 26Ámɨná Gorɨxomɨ tɨ́nɨ ámá xɨ́oyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ xiáwowayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ niwiarorɨ yeáyɨ́ uyimɨxemeáwɨnɨgɨnɨrɨ urɨ́peaŋomɨ tɨ́nɨ awaúmɨ mɨxɨ́ ináyɨ́ xwɨ́á tɨ́yo dáŋɨ́ tɨ́nɨ ámáyo umeŋweagɨ́áwa tɨ́nɨ mɨxɨ́ wianɨro nánɨ mɨxɨ́ épɨ́mɨxamoro xopɨrárɨ́ wianɨro nánɨ awí neánɨro egɨ́awixɨnɨ.’ Depito dɨxɨ́ kwíyɨ́pɨ tɨ́nɨ e nɨrɨrɨ eaŋɨ́rɨnɨ. 27Apɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ aŋɨ́ rɨpimɨ dánɨ mɨxɨ́ ináyɨ́ Xeroto tɨ́nɨ gapɨmanɨ́ Podiasɨ Pairato tɨ́nɨ émáyɨ́ ámɨ wa tɨ́nɨ negɨ́ Isɨrerɨyɨ́ tɨ́nɨ dɨxɨ́ riwaxo Jisasomɨ —O dɨxɨ́ rɨnáínɨŋɨ́ nimónɨrɨ siiarɨŋorɨnɨ. Sɨyikwɨ́ bɨ mínɨŋorɨnɨ. Omɨ xopɨrárɨ́ wianɨro nánɨ awí eánɨgɨ́awixɨnɨ. 28E nerɨ aiwɨ joxɨ majɨ́á imónɨŋɨ́pɨ yanɨro nánɨ awí reánɨgɨ́awixɨnɨ? Oweoɨ, sa Gorɨxoxɨ eŋíná eŋɨ́ neánɨrɨ́ná pí pí e éɨ́rɨxɨnɨrɨ ipɨmoáragɨ́pɨnɨ yanɨro nánɨ awí eánɨgɨ́awixɨnɨ. 29-30Ámɨnáoxɨnɨ, agwɨ joxɨ awa íkwairɨrɨ́ nɨneairo nearɨ́ápimɨ dɨŋɨ́ kɨkayoɨ. Nene dɨxɨ́ rɨnáíwanénɨŋɨ́ nimónɨrane siiarɨŋwaéne dɨxɨ́ eŋɨ́ eanɨŋɨ́yo dánɨ sɨmɨxɨ́ tɨ́gɨ́áyo píránɨŋɨ́ wimɨxɨrane dɨxɨ́ riwaxo Jisaso, sɨyikwɨ́ mínɨŋomɨ dánɨ emɨmɨ́ bɨ tɨ́nɨ ayá rɨwamónɨpaxɨ́ bɨ tɨ́nɨ wíwapɨyirane nerɨ́ná ayá igigɨ́ mé xwɨyɨ́á joxɨyápɨ xɨxenɨ uranɨ́wá nánɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ bɨ neaeámɨxeɨ.” 31Gorɨxomɨ xwɨyɨ́á e nurɨmáná eŋáná re eŋɨnigɨnɨ. Aŋɨ́ ayɨ́ awí neánɨro ŋweagɨ́iwá sɨrɨ́ nuga uŋɨnigɨnɨ. Sɨrɨ́ nuga warɨ́ná kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ ayá wí sɨxɨ́ wínɨŋɨnigɨnɨ. Ayá wí sɨxɨ́ wínɨŋáná xwɨyɨ́á Gorɨxoyápɨ ayá bɨ mé xɨxenɨ nuréwapɨya ugɨ́awixɨnɨ.

Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ xɨxe nɨnowiayɨ́ inɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.

32Ámá Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro axɨ́pɨ imónɨgɨ́áyɨ́ dɨŋɨ́ xɨxegɨ́nɨ bɨ bɨ mɨmó axɨ́pɨnɨ nɨmóa nuróná re yayagɨ́árɨnɨ. Wigɨ́yɨ́ wo xegɨ́ amɨpí bɨ eŋáná “Ayɨ́ aga nɨgɨ́nɨrɨnɨ. Negɨ́ imónɨŋɨ́yɨ́ womɨ arɨrá nɨwirɨ́ná apɨ wipaxɨ́ menɨnɨ.” yaiwiagɨ́ámanɨ. “Wone wone negɨ́ amɨpí, ayɨ́ nɨnenenɨyánɨŋɨ́ imónɨnɨ.” yaiwiagɨ́árɨnɨ. 33E nero wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwa eŋɨ́ sɨxɨ́ eánɨŋɨ́ Gorɨxo imónɨŋɨ́pɨ ámáyo sɨwá nɨwirɨ́ná Jisaso xwárɨpáyo dánɨ nɨwiápɨ́nɨmeámɨ emearɨŋagɨ sɨŋwɨ́ wɨnarogɨ́ápɨ nánɨ repɨyɨ́ wiayarɨ́ná Gorɨxo naŋɨ́ ayá wí nɨwikára uŋɨnigɨnɨ. 34Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Wigɨ́yɨ́ wí amɨpí bɨ nánɨ anɨŋɨ́ dɨ́wɨ́ nikeamóga warɨŋagɨ́a sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpa yagɨ́árɨnɨ. Xwɨ́á tɨ́nɨ aŋɨ́ tɨ́nɨ surɨ́má eŋɨ́pɨ tɨ́gɨ́áyɨ́ nɨgwɨ́ nánɨ bɨ́ nero nɨgwɨ́ xéɨ́ápɨ nɨmeámɨ nɨbɨro 35wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwamɨ mɨnɨ wíáná awa wigɨ́ wí dɨ́wɨ́ ikeamónarɨgɨ́áyo wipaxɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ yaŋɨ́ nɨwia wagɨ́árɨnɨ. 36E néra nuróná wigɨ́ wo Josepoyɨ rɨnɨŋo —O Judayɨ́ aiwɨ xiáweyɨ́ Ripaiyɨ́ eŋagɨ nánɨ sɨyikɨ́ Ripaiyɨ́ worɨnɨ. Pɨrɨŋwɨ́ Saipɨrasɨ dánɨ xɨrɨŋorɨnɨ. Wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwa yoɨ́ sɨŋɨ́ bɨ Banabaso —Yoɨ́ mɨ́kɨ́ ayɨ́ eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ yarɨŋo eŋagɨ nánɨrɨnɨ. Yoɨ́ e wɨ́rɨgɨ́orɨnɨ. 37O enɨ xwɨ́á surɨ́má bɨ tɨ́ŋorɨnɨ. Apɨ bɨ́ nemáná nɨgwɨ́ xéɨ́pɨ nɨmeámɨ nɨbɨrɨ wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwa negɨ́ uyípeayɨ́yo yaŋɨ́ owípoyɨnɨrɨ mɨnɨ wiŋɨnigɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index