Search form

Korosi 1

1-2Poronɨ —Nionɨ Gorɨxo nɨrɨ́peáagɨ nánɨ Jisasɨ Kiraisoyá wáɨ́ wurɨmeiarɨŋá wonɨrɨnɨ. Nionɨ tɨ́nɨ Timotio —O Kiraisomɨ xɨ́darɨŋagɨ nánɨ negɨ́ nɨrɨxɨ́meánɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ worɨnɨ. O tɨ́nɨ yawawi payɨ́ rɨna Korosi ŋweaarɨgɨ́á Gorɨxoyá imónɨro Kiraiso tɨ́nɨ nawínɨ ikárɨnɨro egɨ́áyɨ́né —Seyɨ́né nɨrɨxɨ́meá Kiraisomɨ píránɨŋɨ́ xɨ́darɨgɨ́áyɨ́nérɨnɨ. Seyɨ́né nánɨ yawawi payɨ́ rɨna nearɨ mónaparɨŋwiɨ. Yawawi “Negɨ́ ápo Gorɨxo wá seawianɨrɨ oyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ seyɨ́né nɨwayɨrónɨro ŋweapɨ́rɨ́ nánɨ seaiirɨ éwɨnɨgɨnɨ.” yeaimónarɨnɨ.

“Segɨ́ naŋɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ Gorɨxomɨ yayɨ́ wiarɨgwɨ́írɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

3Seyɨ́né nánɨ yawawi Gorɨxomɨ —O negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraisomɨ xanorɨnɨ. Omɨ rɨxɨŋɨ́ nɨseaurɨyiraíná íníná yayɨ́ wiarɨgwɨ́írɨnɨ. 4Xwɨyɨ́á re rɨnɨ́agɨ arɨ́á nɨwirane nánɨ, “Korosi ŋweáyɨ́ Kiraisɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro ámá Gorɨxoyá imónɨgɨ́á nɨ́nɨ nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí wiarɨgɨ́árɨnɨ.” Xwɨyɨ́á e rɨnɨ́agɨ arɨ́á nɨwirane nánɨ Gorɨxomɨ yayɨ́ wiarɨgwɨ́írɨnɨ. 5Seyɨ́né “Aŋɨ́namɨ dánɨ Gorɨxo yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́árɨnɨ.” nɨrɨro dɨŋɨ́ ikwɨ́mogɨ́ápɨ nánɨ nɨmoro nánɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro oyá ámá nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí wiarɨgɨ́árɨnɨ. Xámɨ xwɨyɨ́á nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ —Apɨ yayɨ́ neainarɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ arɨ́á nɨwiróná “Nepa Gorɨxo e neaiinɨ́árɨnɨ.” nɨyaiwiro dɨŋɨ́ ikwɨ́mogɨ́ápɨ nánɨ arɨ́á wigɨ́árɨnɨ. 6Xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ aŋɨ́ nɨmɨnɨ arɨ́á wigɨ́ápa seyɨ́né enɨ arɨ́á wigɨ́árɨnɨ. Aŋɨ́ nɨmɨnɨ ámá xwɨyɨ́á apɨ arɨ́á nɨwiro nánɨ sɨwɨ́ naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ néra uro Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyɨ́ sayá nimóga uro yarɨgɨ́ápa seyɨ́né iwamɨ́ó arɨ́á nɨwiro wá Gorɨxo nɨneawianɨrɨ neaiiŋɨ́pɨ nánɨ xɨxenɨ nɨjɨ́á imónɨgɨ́e dánɨ axɨ́pɨ e néra warɨŋoɨ. 7Xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́ nionɨ seararɨŋápɨ, ayɨ́ Epapɨraso searéwapɨyiŋɨ́pɨrɨnɨ. O negɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ uyiŋwá worɨnɨ. Xwɨyɨ́á Jisaso nánɨ none tɨ́nɨ wáɨ́ wurɨmeaianɨ́wá nánɨ gwɨ́ mónɨŋwá worɨnɨ. Seyɨ́né arɨrá seainɨ́a nánɨ Kiraisomɨ xɨnáínɨŋɨ́ nimónɨrɨ yarɨŋo ananɨ dɨŋɨ́ uŋwɨrárɨpaxɨ́ yarɨŋɨ́ worɨnɨ. 8O seyɨ́né kwíyɨ́pɨ seaaínɨŋɨ́pimɨ dánɨ ámá nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí nɨwiro arɨrá wiarɨgɨ́ápɨ nánɨ áwaŋɨ́ yearémeaŋɨ́rɨnɨ.

“Seyɨ́né apɨ apɨ epɨ́rɨ́a nánɨ rɨxɨŋɨ́ seaurɨyarɨgwɨ́írɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

9Seyɨ́né nánɨ áwaŋɨ́ e yearémeaŋɨ́ eŋagɨ nánɨ sɨ́á iwamɨ́ó arɨ́á wigwɨ́íyi dánɨ pɨ́nɨ wí mɨwiárɨ́ seyɨ́né nánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ nɨseaurɨya warɨgwɨ́írɨnɨ. Rɨxɨŋɨ́ nɨseaurɨya nuraíná seyɨ́né rɨpɨ rɨpɨ oimónɨ́poyɨnɨrɨ urarɨgwɨ́írɨnɨ. Seyɨ́né ámá Gorɨxoyáyɨ́ e éɨ́rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋɨ́pɨ nánɨ nɨjɨ́á onɨmiápɨ mimónɨ́ aga xɨxenɨ nimónɨróná dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ moro kwíyɨ́ oyápɨ seaaínɨŋɨ́pimɨ dánɨ “O imónɨŋɨ́pɨ apɨrɨ́anɨ?” nɨyaiwiro sɨŋwɨ́ mí wómɨxɨpɨ́rɨ nánɨ imónɨro oépoyɨnɨrɨ urarɨgwɨ́írɨnɨ. 10Seyɨ́né apɨ apɨ nimónɨmáná rɨpɨ rɨpɨ epɨ́rɨ́a nánɨ rɨxɨŋɨ́ seaurɨyarɨgwɨ́írɨnɨ. Segɨ́ pí pí yarɨgɨ́á nɨpɨnɨ nánɨ Gorɨxo yayɨ́ winɨnɨ́a nánɨ Ámɨnáoyá ámá imónɨgɨ́áyɨ́ epaxɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ néra úɨ́rɨxɨnɨrɨ rɨxɨŋɨ́ e seaurɨyarɨgwɨ́írɨnɨ. Seyɨ́né ámá seaikwiárɨnɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́ xɨxegɨ́nɨ epɨ́rɨ́a nánɨ enɨ seaurɨyarɨgwɨ́írɨnɨ. Nɨjɨ́á Gorɨxo nánɨ imónɨgɨ́ápɨ sayá nimɨxa upɨ́rɨ́a nánɨ enɨ seaurɨyarɨgwɨ́írɨnɨ. 11Seyɨ́né pí pí seaímeááná yayɨ́ tɨ́nɨ “Ananɨrɨnɨ.” nɨyaiwiro xwámámɨ́ wipɨ́rɨ́a nánɨ Gorɨxo xegɨ́ eŋɨ́ sɨxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ dánɨ —Apɨ xɨ́o nikɨ́nɨrɨ seáyɨ e imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apimɨ dánɨ eŋɨ́ seaímɨxɨnɨ́a nánɨ enɨ rɨxɨŋɨ́ seaurɨyarɨgwɨ́írɨnɨ. 12Ámá ápo Gorɨxo tɨ́nɨ wɨ́á ónɨŋe ŋweapɨ́rɨ́áyɨ́ imónɨpɨ́rɨ́ápɨ seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ e imónɨpaxɨ́ seaimɨxɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ seyɨ́né enɨ wɨ́á xɨ́o ónɨŋe ŋweapɨ́árɨ́árɨnɨ. Ayɨnánɨ seyɨ́né omɨ yayɨ́ umepɨ́rɨ́a nánɨ enɨ rɨxɨŋɨ́ seaurɨyarɨgwɨ́írɨnɨ. 13O sɨ́á yinɨŋe obomɨ sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ wurɨ́nagwaé dánɨ nɨneaíkwamɨxɨrɨ xegɨ́ xewaxo, dɨŋɨ́ sɨxɨ́ uyiŋoyá xwioxɨ́yo ŋweáɨ́rɨxɨnɨrɨ neawárɨŋɨ́rɨnɨ. 14O xegɨ́ xewaxo neapeiŋɨ́pimɨ dánɨ nɨnearoayírorɨ́ná negɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨŋwápɨ yokwarɨmɨ́ neaiiŋɨ́rɨnɨ.

Kiraiso, nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋo nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

15Kiraiso, nene sɨŋwɨ́ wɨnɨŋwáo, o Gorɨxo, nene sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpaxɨ́ imónɨŋo nánɨ “E imónɨŋorɨ́anɨ?” yaiwianɨ́wá nánɨ piaumɨmɨ́ neainarɨŋɨ́rɨnɨ. Amɨpí nɨ́nɨ Gorɨxo imɨxɨŋɨ́pimɨ seáyɨ e múroŋorɨnɨ. 16Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ “Seáyɨ e múroŋorɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. O amɨpí xwɨ́áyo eŋɨ́yɨ́ranɨ, aŋɨ́namɨ eŋɨ́yɨ́ranɨ, sɨŋwɨ́ wɨnɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨranɨ, mɨwɨnɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨranɨ, pí pí kwíyɨ́ eŋɨ́ eánɨro seáyɨ e imónɨro yarɨgɨ́áyɨ́ranɨ, apɨ nɨpɨnɨ Gorɨxo nimɨxɨrɨ́ná xewaxoyá wéyo dánɨ imɨxɨŋɨ́rɨnɨ. Apɨ nɨpɨnɨ nimɨxɨrɨ́ná oyá wéyo dánɨ imɨxɨŋɨ́nɨ marɨ́áɨ, apɨ nɨpɨnɨ omɨ yayɨ́ umepɨ́rɨ́a nánɨ enɨ imɨxɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 17O amɨpí sɨnɨ mimónɨpa eŋɨ́mɨ ŋweaagorɨnɨ. O xegɨ́ eŋɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ dánɨ amɨpí sɨnɨ xegɨ́ weŋɨ́pa wenɨ. 18Mɨŋɨ́yimɨ wará nɨpɨnɨ ínɨmɨ wurɨ́nɨŋɨ́pa Kiraiso mɨŋɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋomɨ xɨ́oyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ ínɨmɨ wurɨ́nɨŋagɨ́a nánɨ seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. Xegɨ́ sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo mɨ́kɨ́ ikiŋorɨnɨ. Amɨpí nɨpɨnɨ nánɨ xɨránɨ xɨránɨ imónɨ́o imónɨnɨ́a nánɨ xwárɨpáyo dánɨ nɨwiápɨ́nɨmearɨ́ná óɨ́ imomeaŋorɨnɨ. 19Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo xewanɨŋo “Nionɨ imónɨŋá nɨpɨnɨ gɨ́ íwomɨ xe sɨxɨ́ owínɨnɨ.” wimónárɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ xewaxo xɨxenɨ e imónɨŋɨ́rɨnɨ. 20Gorɨxo amɨpí nɨ́nɨ xwɨ́á tɨ́yo eŋɨ́yɨ́ranɨ, aŋɨ́namɨ eŋɨ́yɨ́ranɨ, amɨpí nɨ́nɨ xegɨ́ xewaxo éɨ́pimɨ dánɨ pɨyɨ́á wɨ́rárɨnɨ́wanɨgɨnɨrɨ eŋɨ́rɨnɨ. Sɨpí ámá wikárarɨgɨ́ápɨ nánɨ xegɨ́ xewaxo yoxáɨ́pámɨ yekwɨroáráná xegɨ́ ragɨ́ púɨ́pimɨ dánɨ yíyɨ́ xópé níonɨ́nɨŋɨ́ imónɨmɨ́ánɨrɨ eŋɨ́rɨnɨ.

“Gorɨxo xɨ́o tɨ́nɨ gwiaumɨ́ inɨpaxɨ́ imónanɨ́wá nánɨ neaimɨxɨŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

21Xámɨ seyɨ́né dɨŋɨ́ sɨpí moro sɨpí ero yagɨ́ápimɨ dánɨ Gorɨxomɨ sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ wiro o tɨ́nɨ nawínɨ mimónɨ́ xepɨxepá rónɨro yagɨ́áyɨ́né eŋagɨ aiwɨ 22o xegɨ́ xewaxo ámá nimónɨrɨ yoxáɨ́pámɨ peŋɨ́pimɨ dánɨ xɨ́o tɨ́nɨ nawínɨ gwiaumɨ́ inɨpaxɨ́ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ seaimɨxɨŋɨ́rɨnɨ. Xegɨ́ sɨŋwɨ́ anɨŋe dánɨ éɨ́ seauráráná seyɨ́né sɨyikwɨ́ mínɨgɨ́áyɨ́né imónɨro igɨ́ánɨŋɨ́ eámónɨgɨ́áyɨ́né imónɨro xwɨyɨ́á mɨseaxekwɨ́mopaxɨ́ imónɨro epɨ́rɨ́a nánɨ e seaimɨxɨŋɨ́rɨnɨ. 23E seararɨŋagɨ aí seyɨ́né xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ —Apɨ aŋɨ́ nɨmɨnɨ ŋweagɨ́áyo rɨxa wáɨ́ urɨmeŋwápɨrɨnɨ. Poronɨ enɨ wáɨ́ urɨmemɨ́a nánɨ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ seyɨ́né aga xaíwɨ́ ɨ́á nɨxɨra uro dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roróná sɨrɨ́ munɨ́ ero xwɨyɨ́á apɨ iwamɨ́ó arɨ́á nɨwiróná “Neparɨnɨ. Gorɨxo naŋɨ́ e neaiinɨ́árɨnɨ.” yaiwigɨ́ápɨ nánɨ sɨnɨ dɨŋɨ́ nɨwikwɨ́móa uro nerónáyɨ́, Gorɨxo seyɨ́né rɨxa sɨyikwɨ́ mínɨgɨ́áyɨ́né imónɨŋáná xegɨ́ sɨŋwɨ́ anɨŋe dánɨ éɨ́ seaurárɨnɨ́árɨnɨ.

“Rɨ́nɨŋɨ́ mearɨ wáɨ́ urɨrɨ yarɨŋɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

24Seyɨ́né arɨrá seaimɨnɨrɨ yarɨ́ná rɨ́nɨŋɨ́ nímeáɨ́ rɨpɨ nánɨ yayɨ́ ninarɨnɨ. Rɨ́nɨŋɨ́ Kiraisomɨ sɨnɨ mɨwímeaŋɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ nionɨ oninɨnɨrɨ yarɨŋɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo nɨnɨrɨ́pearɨ́ná nionɨ ámá Kiraisoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo —Ayɨ́ xɨ́oyá warárínɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Ayo arɨrá wimɨnɨrɨ yarɨ́ná xeanɨŋɨ́ wímeáwɨnɨgɨnɨrɨ nɨrɨ́peaŋɨ́pɨ, apɨ nɨpɨnɨ xɨxenɨ onímeanɨrɨ yarɨŋɨnɨ. 25Émá imónɨgɨ́áyɨ́yá xɨnáínɨŋɨ́ nɨwimónɨmáná wáɨ́ wurɨmeimɨ́a nánɨ nɨrɨ́peáagɨ nánɨ ámá xɨ́oyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́néyá sénáínɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ arɨrá seaimɨnɨrɨ yarɨŋáonɨrɨnɨ. Émáyɨ́né xwɨyɨ́á Gorɨxoyápɨ rokwɨ́pá seaimɨ́a nánɨ e nimónɨrɨ yarɨŋáonɨrɨnɨ. 26Xwɨyɨ́á apɨ xámíná dánɨ ámá nɨŋweaxa bagɨ́á nɨyonɨ ínɨmɨ rɨnárɨnɨŋɨ́pɨ aí agwɨ ríná ámá Gorɨxoyá imónɨgɨ́áyo rɨxa piaumɨmɨ́ winɨnɨ. 27Xwɨyɨ́á ínɨmɨ rɨnárɨnɨŋɨ́ apɨ —Apɨ “Gorɨxo émá imónɨgɨ́áyo naŋɨ́ ayá wí wimɨxɨyinɨ́árɨnɨ.” rɨnárɨnɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ Gorɨxo émáyɨ́ aí nɨjɨ́á oimónɨ́poyɨnɨrɨ wimónɨŋɨ́rɨnɨ. Ínɨmɨ rɨnɨŋɨ́ apɨ, ayɨ́ “Kiraiso seyɨ́né tɨ́nɨ nawínɨ imónɨŋoɨ.” rɨnɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Ayɨnánɨ seyɨ́né re nɨrɨro dɨŋɨ́ ikwɨ́moarɨŋoɨ, “Gorɨxo seáyɨ e Kiraiso aŋɨ́namɨ nánɨ nɨpeyimáná imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ neaimɨxɨnɨ́árɨnɨ.” nɨrɨro ikwɨ́moarɨŋoɨ. 28Xwɨyɨ́á o nánɨ yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ wáɨ́ nurɨranéná ámá nɨyonɨ íkwairɨrɨ́ wirane dɨŋɨ́ neŋwɨpémáná urɨrane yarɨŋwárɨnɨ. Ámá Kiraiso tɨ́nɨ ikárɨnɨgɨ́áyɨ́ rɨxa yóɨ́ imónɨŋáná xɨ́oyá sɨ́mɨmaŋɨ́ e éɨ́ urárɨ́wanɨgɨnɨrɨ e yarɨŋwárɨnɨ. 29Nionɨ e yárɨmɨ́ánɨrɨ rɨ́wɨ́ nɨrɨ́kwínɨmáná anɨŋɨ́ minɨ́ yarɨŋɨnɨ. “Kiraiso xewanɨŋo eŋɨ́ sɨxɨ́ ayá wí nímɨxɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ e yárɨmɨ́ánɨrɨ anɨŋɨ́ minɨ́ yarɨŋɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index