Search form

Korosi 3

“Aŋɨ́namɨ imónɨŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ ɨkwɨ́róɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Gorɨxo Kiraiso xwárɨpáyo dánɨ owiápɨ́nɨmeanɨrɨ ámɨ sɨŋɨ́ nɨwimɨxɨrɨ́ná seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ́nɨŋɨ́ sɨŋɨ́ seaimɨxɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ sɨwɨ́ aŋɨ́namɨ dánɨ —Aŋɨ́namɨ seáyɨ eyɨ́ Kiraiso seáyɨ e nimónɨrɨ Gorɨxoyá wé náúmɨnɨ ŋweaŋerɨnɨ. Sɨwɨ́ naŋɨ́ e dánɨ imónɨŋɨ́pɨ arɨge imónanɨ́wárɨ́anɨrɨ anɨŋɨ́ minɨ́ néra úɨ́rɨxɨnɨ. 2“Seyɨ́né sɨwɨ́ sɨpí xwɨ́á tɨ́yo imónɨŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ mɨkwɨ́ró aŋɨ́namɨ imónɨŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ ɨkwɨ́róɨ́rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 3Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Kiraiso péáná seyɨ́né enɨ o tɨ́nɨ nawínɨ ikárɨnɨgɨ́áyɨ́né eŋagɨ nánɨ rɨxánɨŋɨ́ pegɨ́árɨnɨ. Ámá nɨperɨ́ná xámɨ yagɨ́ápɨ pɨ́nɨ wiárarɨgɨ́ápa seyɨ́né Kiraiso tɨ́nɨ rɨxánɨŋɨ́ pegɨ́áyɨ́né enɨ axɨ́pɨ nero xámɨ yagɨ́ápɨ pɨ́nɨ wiárɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ayɨ́ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ seyɨ́né Kiraiso tɨ́nɨ imónɨgɨ́ápɨ —Apɨ Gorɨxo tɨ́nɨ axɨ́ e imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ ámá sɨŋwɨ́ nɨseanɨróná anopasɨ́nɨpaxɨ́ imónɨŋagɨ nánɨ enɨ seararɨŋɨnɨ. 4Kiraiso —O dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ nene imónɨŋwápɨ mɨ́kɨ́ ikiŋorɨnɨ. O rɨxa sɨŋánɨ piaumɨmɨ́ ináná seyɨ́né enɨ o tɨ́nɨ imónɨgɨ́ápɨ piaumɨmɨ́ inɨpɨ́rɨ́árɨnɨ. Piaumɨmɨ́ ninɨróná Kiraiso nikɨ́nɨrɨ seáyɨ e imónɨŋɨ́pa seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ nimónɨro yarɨ́ná ámá sɨŋwɨ́ mɨseanopasɨ́nɨ́ mí seaómɨxɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.

“Sɨpípɨ mepa éɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

5Ayɨnánɨ “Gɨ́ wé sɨkwɨ́ amɨpí, ayɨ́ ɨ́wɨ́ apɨ nánɨ rɨ́a imónɨnɨ?” nɨyaiwirɨ xe ɨ́wɨ́ apɨ nánɨ mɨŋɨ́ oninɨnɨrɨ mé “Apɨ emɨnɨrɨ nánɨ rɨxa ámá pɨyɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋáonɨrɨ́anɨ?” yaiwinɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. E nɨyaiwinɨro ɨ́wɨ́ minɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Piaxɨ́ weánɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ mepa éɨ́rɨxɨnɨ. Ɨ́wɨ́ nánɨ mɨŋɨ́ minɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Ɨ́wɨ́ nánɨ ɨ́eapá seainarɨŋɨ́pɨ xe oneainɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Ayá tɨ́ŋɨ́ wí mɨnɨmúropa oenɨrɨ mepa éɨ́rɨxɨnɨ. Ámá ayá tɨ́ŋɨ́ bɨ mɨnɨmúropa oenɨrɨ yarɨgɨ́áyɨ́ Ŋwɨ́á nepa imónɨŋo nánɨ dɨŋɨ́ mamopa nero apɨ nánɨnɨ neróná wigɨ́ ŋwɨ́ánɨŋɨ́ nimɨxɨro yarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 6Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ “Apɨ apɨ mepa éɨ́rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. Ámá pɨ́rɨ́ nɨwiaíkiro e yarɨgɨ́áyo Gorɨxo pɨrɨ́ umamonɨ́á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 7Eŋíná seyɨ́né Gorɨxomɨ pɨ́rɨ́ wiaíkiarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨro neróná seyɨ́né enɨ e néra wagɨ́árɨnɨ. 8Seyɨ́né xámɨ axɨ́pɨ e néra wagɨ́áyɨ́né aiwɨ agwɨ ríná rɨpɨ rɨpɨ wí mepa éɨ́rɨxɨnɨ. Wikɨ́ mónɨnɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Wikɨ́ rɨ́á ápiáwɨ́nɨŋɨ́ mɨwénɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Únúnɨŋɨ́ mɨwikárɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Xwɨyɨ́ápai mɨŋwɨrárɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Ikayɨ́wɨ́ mumearɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. 9Yapɨ́ mɨrɨnɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ “Apɨ apɨ mepa éɨ́rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. Seyɨ́né xámɨ imónagɨ́ápɨ emɨ nɨmoro sɨnɨ e nimónɨróná sɨpí yagɨ́ápɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmáná 10ámɨ rɨxa sɨŋɨ́yɨ́né imónɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Dɨŋɨ́ sɨŋɨ́ agwɨ ríná seyɨ́né imónɨgɨ́ápɨ Gorɨxo xewanɨŋo imónɨŋɨ́pɨ nánɨ xɨxenɨ nɨjɨ́á oimónɨ́poyɨnɨrɨ seaimɨxɨŋɨ́rɨnɨ. Apɨ dɨŋɨ́ xɨ́o imónɨŋɨ́pa oimónɨ́poyɨnɨrɨ sɨnɨ anɨŋɨ́ axɨ́pɨnɨ ámɨ bɨ tɨ́nɨ bɨ tɨ́nɨ nɨseaimɨxa warɨnɨ. 11Ámá dɨŋɨ́ sɨŋɨ́ tɨ́gɨ́áyɨ́né nɨseaimɨxa warɨŋagɨ nánɨ wiyɨ́né Gɨrikɨyɨ́néranɨ, wiyɨ́né Judayɨ́néranɨ, ayɨ́ ananɨrɨnɨ. Wiyɨ́né iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó wákwínɨgɨ́áyɨ́néranɨ, mɨwákwínɨgɨ́áyɨ́néranɨ, ayɨ́ enɨ ananɨrɨnɨ. Wiyɨ́né émáyɨ́néranɨ, kɨnɨxɨ́yɨ́néranɨ, ayɨ́ enɨ ananɨrɨnɨ. Wiyɨ́né xɨnáíwayɨ́nénɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyɨ́néranɨ, omɨŋɨ́ wiipɨ́rɨ nánɨ áxeŋwarɨ́ minɨgɨ́áyɨ́néranɨ, ayɨ́ enɨ ananɨrɨnɨ. Ná bɨnɨ xwé imónɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ Kiraiso tɨ́nɨ ikárɨnɨgɨ́ápɨrɨnɨ. O nɨpimɨnɨ seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. Pí pí ámá imónɨgɨ́ápɨ omɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roróná ananɨ o tɨ́nɨ ikárɨnɨpaxɨ́rɨnɨ.

“Xɨxe dɨŋɨ́ sɨpí inɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

12Gorɨxo ɨ́á yɨyamɨxɨmɨ́ seairɨ ámá nionɨyá oimónɨ́poyɨnɨrɨ seaimɨxɨrɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayirɨ egɨ́áyɨ́né eŋagɨ nánɨ rɨpɨ éɨ́rɨxɨnɨ. Wínɨyo wá wianɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Dɨŋɨ́ sɨpí enɨ wíɨ́rɨxɨnɨ. Seáyɨ e seáyɨ e mimónɨ́ sɨyikwɨ́piayɨ́nénɨŋɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Nɨyapenɨmáná urɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Aŋaŋɨ́nɨ murɨ́ xe óɨ́ oneaimópoyɨnɨrɨ éɨ́rɨxɨnɨ. 13Segɨ́yɨ́ pí pí seaikárɨ́agɨ́a aí seyɨ́né enɨ xɨxewiámɨ́ mɨwipa éɨ́rɨxɨnɨ. Segɨ́ wo sɨpí seaikárɨ́agɨ nánɨ xwɨyɨ́á umearɨpaxɨ́ eŋánáyɨ́, yokwarɨmɨ́ wiíɨ́rɨxɨnɨ. Ámɨnáo yokwarɨmɨ́ seaiiŋɨ́pa axɨ́pɨ e wiíɨ́rɨxɨnɨ. 14Apɨ apɨ nɨpɨnɨ nero aiwɨ aŋɨpaxɨ́ epaxɨ́pɨ, ayɨ́ rɨpɨrɨnɨ. Xɨxe dɨŋɨ́ sɨxɨ́ yinɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. E neróná píránɨŋɨ́ nawínɨ kumɨxɨnɨpɨ́rɨ́á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 15Kiraiso seyɨ́né pɨyɨ́á seawɨ́rɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ omɨ wí pɨ́rɨ́ mɨwiaíkí segɨ́ wínɨyɨ́ tɨ́nɨ píránɨŋɨ́ nɨkumɨxɨnɨro ŋweáɨ́rɨxɨnɨ. Seyɨ́né Kiraisoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́á wínɨyɨ́ tɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨro píránɨŋɨ́ oŋweápoyɨnɨrɨ ɨ́á seaumɨrɨŋɨ́yɨ́né eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Íníná Gorɨxomɨ yayɨ́ wiayíɨ́rɨxɨnɨ. 16Xwɨyɨ́á Kiraiso nánɨ rɨnɨŋɨ́pɨ seyɨ́né aumaúmɨ́ inɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Segɨ́ soŋɨ́ tɨ́nɨ seaŋɨ́ tɨ́nɨ apɨ nɨrɨróná nɨréwapɨ́nɨro íkwairɨrɨ́ inɨro yarɨgɨ́ápimɨ dánɨ xwɨyɨ́á o nánɨ rɨnɨŋɨ́pɨ aumaúmɨ́ inɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Soŋɨ́ tɨ́nɨ seaŋɨ́ tɨ́nɨ apɨ nɨrɨróná maŋɨ́pánɨ mɨrɨ́ “Gorɨxo e neaiiŋɨ́rɨ́anɨ?” nɨyaiwiro omɨ xwioxɨ́ aí tɨ́nɨ niɨ́á nɨseainɨrɨ yayɨ́ wíɨ́rɨxɨnɨ. 17Pí pí seyɨ́né nɨrɨrónáranɨ, pí pí nerónáranɨ, “Ámɨná Jisasomɨ ínɨmɨ wurɨ́nɨŋwaénerɨ́anɨ?” nɨyaiwiro ámá xɨ́oyáyɨ́ epaxɨ́pɨnɨ éɨ́rɨxɨnɨ. E neróná “Kiraiso nene nánɨ e neaiiŋɨ́rɨ́anɨ?” nɨyaiwiro ápo Gorɨxomɨ yayɨ́ wíɨ́rɨxɨnɨ.

Xiepíwamɨ tɨ́nɨ xiagwowamɨ tɨ́nɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

18Apɨxíwayɨ́né, segɨ́ oxowamɨ sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ wurɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Ámɨná Jisaso tɨ́nɨ ikárɨnɨgɨ́íwayɨ́né e epaxɨ́ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 19Oxoyɨ́né segɨ́ apɨxíwa nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí seaíwɨnɨgɨnɨ. Narɨrɨmɨ́ mɨwipa éɨ́rɨxɨnɨ.

Niaíwɨ́yo tɨ́nɨ xanowamɨ tɨ́nɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

20Niaíwɨ́yɨ́né, segɨ́ inókíwa ápowa sekaxɨ́ pí pí searáná arɨ́á yɨ́mɨgɨ́ wíɨ́rɨxɨnɨ. E neróná Ámɨnáo yayɨ́ winɨpaxɨ́pɨ yarɨŋagɨ́a nánɨ seararɨŋɨnɨ. 21Xanowayɨ́né, segɨ́ niaíwɨ́yo éwapɨyɨ́ nɨwirɨ́ná mɨxɨ́nɨŋɨ́ mɨyomɨxɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Segɨ́ niaíwɨ́yɨ́ dɨŋɨ́ anɨŋɨ́ rakiárɨnɨpɨ́rɨxɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ.

Bosowamɨ tɨ́nɨ omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyo tɨ́nɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

22Xɨnáíwayɨ́nénɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyɨ́né, segɨ́ bosowa pí pí searáná arɨ́á nɨwiro xɨxenɨ éɨ́rɨxɨnɨ. Segɨ́ bosowayá sɨŋwɨ́ anɨgɨ́e dánɨnɨ e éɨ́rɨxɨnɨrɨ mɨseararɨŋɨnɨ. Omɨŋɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ yapɨ nimónɨro wiepɨsarɨgɨ́ápa mé “Ayá tɨ́nɨ oyaneyɨ.” nɨyaiwiro éɨ́rɨxɨnɨ. Seyɨ́né Ámɨnáomɨ wáyɨ́ wiarɨgɨ́áyɨ́né eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 23Omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyɨ́né pí pí nerɨ́náyɨ́ “Ámá nánɨnɨ rɨwiiarɨŋwɨnɨ?” nɨyaiwiro úrapí yarɨgɨ́áyɨ́ yarɨgɨ́ápa mé “Ámɨná Jisaso nánɨ rɨwiiarɨŋwɨnɨ?” nɨyaiwiro píránɨŋɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ yarɨgɨ́ápa seyɨ́né enɨ e nero ayá tɨ́nɨ éɨ́rɨxɨnɨ. 24Seyɨ́né nɨjɨ́árɨnɨ. Ámá wí marɨ́áɨ, Ámɨná Jisaso yayɨ́ nɨseaimorɨ Gorɨxo “Naŋɨ́ e nɨseaiimɨ́árɨnɨ.” rárɨŋɨ́pɨ seaiinɨ́á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Bosɨ́ seyɨ́né wiiarɨgɨ́o, ayɨ́ Ámɨná Kiraiso eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 25Gɨyɨ́ gɨyɨ́ sɨpínɨ néra nurɨ́náyɨ́, Gorɨxo pɨrɨ́ numamorɨ́ná mɨmearó sɨpí ayɨ́ éɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ pɨrɨ́ umamonɨ́á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index