Search form

Epesasɨ 1

1Poronɨ —Nionɨ Gorɨxo Kiraisɨ Jisasoyá wáɨ́ wurɨmeiarɨŋɨ́ wo imónɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ xegɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ nɨrɨ́peaŋonɨrɨnɨ. Nionɨ payɨ́ rɨna ámá Gorɨxoyá imónɨgɨ́á Epesasɨ ŋweáyɨ́né —Seyɨ́né segɨ́ nawínɨ ikárɨnɨgɨ́o, Jisasomɨ nuxɨ́dɨróná píránɨŋɨ́ uxɨ́darɨgɨ́áyɨ́nérɨnɨ. Seyɨ́né nánɨ nionɨ payɨ́ rɨna nearɨ mónaparɨŋɨnɨ. 2“Negɨ́ ápo Gorɨxo tɨ́nɨ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso tɨ́nɨ wá seawianɨri seyɨ́né nɨwayɨrónɨro ŋweapɨ́rɨ nánɨ seaiiri éisixɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

“Kiraiso tɨ́nɨ ikárɨnɨŋwaéne Gorɨxo naŋɨ́ imónɨŋɨ́ apɨ apɨ neaiiŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

3Gorɨxo ámá dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ tɨ́gɨ́áyɨ́ nimónɨro aŋɨ́namɨ ŋweáɨ́rɨxɨnɨrɨ nɨwimɨxɨrɨ́ná naŋɨ́ wiiarɨŋɨ́pɨ, apɨ nɨpɨnɨ Kiraiso tɨ́nɨ ikárɨnɨŋwaéne rɨxa neaiiŋɨ́ eŋagɨ nánɨ omɨ yayɨ́ uméwanɨgɨnɨ. 4O xwɨ́árí sɨnɨ mimɨxɨ́mɨ dánɨ nene oyá sɨŋwɨ́yo dánɨ sɨyikwɨ́ mínɨŋwaéne imónɨrane xwɨyɨ́á mɨneamearɨpaxɨ́ imónɨrane yanɨ́wá nánɨ Kiraiso tɨ́nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋwápimɨ dánɨ ɨ́á yɨyamɨxɨmɨ́ neaiŋɨnigɨnɨ. 5O eŋíná dánɨ nene nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí wiŋɨ́ eŋagɨ nánɨ “Ámá nionɨ ɨ́á yɨyamɨxɨmɨ́ wíáyɨ́ Kiraiso wiinɨ́ápimɨ dánɨ gɨ́ niaíwɨ́ piaxɨ́ memɨ́áyɨ́nɨŋɨ́ wimɨxɨ́ɨmɨgɨnɨ.” yaiwiárɨŋɨnigɨnɨ. Xegɨ́ dɨŋɨ́yo dánɨ “E éɨmɨgɨnɨ.” nɨwimónɨrɨ nánɨ e yaiwiárɨŋɨnigɨnɨ. 6Nene re nɨyaiwirane seáyɨ e umeanɨ́wá nánɨ e nɨyaiwiárɨrɨ eŋɨ́rɨnɨ, “O wá nɨneawianɨrɨ́ná bɨ onɨmiápɨ mɨneawianɨ́ nene o xegɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ uyiŋo tɨ́nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋwaéne eŋagwɨ nánɨ ‘Ayɨ́ enɨ xɨxe niíɨ́rɨxɨnɨ.’ mɨwimónɨ́ xegɨ́ xewaxo anɨpá wɨ́rénapɨŋɨ́rɨ́anɨ?” nɨyaiwirane seáyɨ e umeanɨ́wá nánɨ e nɨyaiwiárɨrɨ eŋɨ́rɨnɨ. 7Nene Kiraiso tɨ́nɨ ikárɨnɨŋwaéne eŋagɨ nánɨ o yoxáɨ́pámɨ nɨperɨ xegɨ́ ragɨ́ púɨ́pimɨ dánɨ Gorɨxo gwɨ́nɨŋɨ́ nearoayírorɨ xwɨyɨ́á xɨ́oyápɨ nɨwiaíkirane yarɨŋwápɨ yokwarɨmɨ́ neaiirɨ eŋɨ́rɨnɨ. E nɨneaiirɨ́ná Gorɨxo wá onɨmiápɨ nɨneawianɨrɨ neaiiŋɨ́ranɨ? 8Oweoɨ, aga wá ayá wí nɨneawianɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ nearoayírorɨ yokwarɨmɨ́ neaiirɨ eŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. O dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ nɨmorɨ amɨpí nɨ́nɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨŋo eŋagɨ nánɨ 9xewanɨŋo e éɨmɨgɨnɨrɨ wimónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nerɨ́ná eŋíná dánɨ Kiraiso enɨ́ápimɨ dánɨ ámá nánɨ e wiíɨmɨgɨnɨrɨ eŋwɨpeárɨŋɨ́pɨ —Apɨ ámáyá sɨŋwɨ́yo dánɨ ínɨmɨ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ nene wɨ́á neaókímɨxɨŋɨ́rɨnɨ. 10-11Eŋíná dánɨ eŋwɨpeárɨŋɨ́ apɨ, ayɨ́ amɨpí nɨ́nɨ aŋɨ́namɨ tɨ́nɨ xwɨ́árímɨ tɨ́nɨ imónɨŋɨ́yɨ́ “Kiraisomɨ sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ ínɨmɨ wurɨ́nanɨ́wá nánɨ rimónɨŋwɨnɨ?” nɨyaiwiro xɨxenɨ e imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ eŋwɨpeárɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Sɨ́á e eŋwɨpeárɨŋɨ́pɨ imónɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ rɨnárɨnɨŋɨ́yi nimónɨrɨ́ná oyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ xɨxenɨ e imónɨnɨ́árɨnɨ. Pí pí o dɨŋɨ́ neŋwɨperɨ́ná “E éɨmɨgɨnɨ.” nɨwimónɨrɨ yaiwiárɨŋɨ́pɨ sɨwiá mé apɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ yárarɨŋɨ́pa eŋíná dánɨ Kiraiso tɨ́nɨ ikárɨnɨŋwaéne nánɨ “Ámá ayɨ́ nionɨyá imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” nɨwimónɨrɨ yaiwiáragɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nerɨ e neaimɨxɨŋɨ́rɨnɨ. 12Judayene —Ámá xámɨ Kiraisomɨ dɨŋɨ́ nɨwikwɨ́moro re yaiwigɨ́áyɨ́, “O neaiiŋɨ́pimɨ dánɨ Gorɨxo yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́árɨnɨ.” yaiwigɨ́áyɨ́ nánɨ nene xámɨ sɨŋwɨ́ ipeŋwaénerɨnɨ. Nene “Aga seáyɨ e imónɨŋo, ayɨ́ Gorɨxorɨ́anɨ?” nɨyaiwirane seáyɨ e umeanɨ́wá nánɨ xɨ́oyaéne neaimɨxɨŋɨ́rɨnɨ. 13Seyɨ́né enɨ Kiraiso tɨ́nɨ ikárɨnɨgɨ́áyɨ́né eŋagɨ nánɨ xwɨyɨ́á nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ yaŋɨ́ seaiapɨgɨ́ápɨ —Apɨ Gorɨxo yeáyɨ́ seayimɨxemeanɨ́á eŋagɨ nánɨ yayɨ́ seainarɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ seyɨ́né arɨ́á nɨwiróná dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́á eŋagɨ nánɨ Gorɨxo xɨ́oyá imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ xegɨ́ kwíyɨ́ sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ́nɨŋɨ́ “Nɨseaiapɨmɨ́árɨnɨ.” rárɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ ikɨyiŋɨ́nɨŋɨ́ seaiárɨŋɨ́rɨnɨ. 14Kwíyɨ́ neaiapɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ rɨxa ikɨyiŋɨ́nɨŋɨ́ neaiárɨnɨŋagɨ nánɨ dɨŋɨ́ re moŋwɨnɨ, “Gorɨxo ‘Nɨseaiimɨ́árɨnɨ.’ rárɨŋɨ́ sɨnɨ mɨneaímeaŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nɨneaiinɨ́árɨnɨ. Xɨ́o ‘Nionɨ tɨ́nɨ nɨŋwearo nionɨyáyɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.’ yaiwiarɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónanɨ́wá nánɨ gwɨ́nɨŋɨ́ neaíkwamɨxɨnɨ́árɨnɨ.” Dɨŋɨ́ anɨŋɨ́ e moŋwɨnɨ. Nene “Aga seáyɨ e imónɨŋo, ayɨ́ Gorɨxorɨ́anɨ?” nɨyaiwirane seáyɨ e umeanɨ́wá nánɨ xegɨ́ kwíyɨ́pɨ tɨ́nɨ ikɨyiŋɨ́nɨŋɨ́ neaiárɨŋɨ́rɨnɨ.

“Gorɨxomɨ seyɨ́né nánɨ rɨxɨŋɨ́ seaurɨyarɨŋárɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

15-16Gorɨxo apɨ apɨ e seaiiŋɨ́ eŋagɨ nánɨ nionɨ enɨ ámá wí re rarɨŋagɨ́a, “Epesasɨ ŋweáyɨ́ Ámɨná Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro ámá Gorɨxoyá imónɨgɨ́á nɨ́nɨ nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí wiarɨŋoɨ.” rarɨŋagɨ́a arɨ́á wiŋaé dánɨ nionɨ seyɨ́né nánɨ Gorɨxomɨ yayɨ́ nɨwiayirɨ́ná wí pɨ́nɨ wiárarɨŋámanɨ. Rɨxɨŋɨ́ nurɨrɨ́ná seyɨ́né nánɨ dɨŋɨ́ nɨmorɨ 17rɨxɨŋɨ́ re seaurɨyarɨŋárɨnɨ, “Negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraisoyá Ŋwɨ́áoxɨnɨ, seáyɨ e rɨmepaxɨ́ ápo Gorɨxoxɨnɨ, Epesasɨ ŋweáyo ananɨ re wiíɨrɨxɨnɨ. Joxɨ dɨxɨ́ kwíyɨ́pimɨ dánɨ ayɨ́ dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ mopɨ́rɨ nánɨ sɨ́kɨ́kɨ́ womɨxɨrɨ dɨxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ nánɨ xɨxenɨ nɨjɨ́á imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ wɨ́á wókímɨxɨrɨ éɨrɨxɨnɨ.” seaurɨyarɨŋárɨnɨ. 18-19Seyɨ́né rɨpɨ rɨpɨ nɨyaiwiro nɨjɨ́á xɨxenɨ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ rɨxɨŋɨ́ seaurɨyarɨŋárɨnɨ, “Gorɨxo nionɨyáyɨ́ nimónɨro nionɨ tɨ́nɨ ŋweáɨ́rɨxɨnɨrɨ wéyo ɨ́á neaumɨrɨŋɨ́ dɨŋɨ́ ikwɨ́moarɨŋwápɨ, ayɨ́ apɨrɨ́anɨ?” yaiwiro “Xɨ́oyaéne awiaxɨ́ imónɨŋɨ́ neaímeanɨ́ápɨ —Apɨ ayá tɨ́ŋɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́mɨ́ e mepaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ, ayɨ́ apɨrɨ́anɨ?” yaiwiro “Xɨ́oyá eŋɨ́ sɨxɨ́ eánɨŋɨ́ pɨ́rɨ́ mɨwiaíkipaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ —Apɨ aga seáyɨ émɨ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Ámá xɨ́omɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyo dɨŋɨ́ sɨxɨ́ wímoarɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ, ayɨ́ apɨrɨ́anɨ?” yaiwiro epɨ́rɨ́a nánɨ o segɨ́ dɨŋɨ́ wɨ́á seaókímɨxɨnɨ́a nánɨ omɨ rɨxɨŋɨ́ seaurɨyarɨŋárɨnɨ. Xɨ́oyá eŋɨ́ sɨxɨ́ eánɨŋɨ́ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋwaéne sɨxɨ́ neaímoarɨŋɨ́ apɨ pípɨ marɨ́áɨ, 20eŋɨ́ sɨxɨ́ eánɨŋɨ́ Kiraiso xwárɨpáyo dánɨ owiápɨ́nɨmeanɨrɨ sɨŋɨ́ wimɨxɨrɨ aŋɨ́namɨ xɨ́oyá wé náúmɨnɨ oŋweanɨrɨ wimɨxɨrɨ eŋɨ́pɨ, ayɨ́ xɨ́omɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋwaéne dɨŋɨ́ sɨxɨ́ neamímoarɨŋɨ́ axɨ́pɨnɨrɨnɨ. 21Wé náúmɨnɨ ŋweaŋo, o gɨyɨ́ gɨyɨ́ seáyɨ e nimónɨro wínɨyo seáyɨ e umeŋweaarɨgɨ́áyoranɨ, gɨyɨ́ gɨyɨ́ nénɨ́ tɨ́ŋwaéne nimónɨrɨ oŋweaaneyɨnɨrɨ yarɨgɨ́áyoranɨ, gɨyɨ́ gɨyɨ́ eŋɨ́ eánɨŋɨ́ nimónɨrɨ omeŋweaaneyɨnɨrɨ yarɨgɨ́áyoranɨ, gɨyɨ́ gɨyɨ́ ámɨná nimónɨrɨ yarɨgɨ́áyoranɨ, pí pí yoɨ́ omɨŋɨ́ xɨxegɨ́nɨ yarɨgɨ́áyɨ́yá nɨwɨ́rɨro rarɨgɨ́áyoranɨ, ayo nɨyonɨ kwíyɨ́ imónɨgɨ́áyoranɨ, ámá imónɨgɨ́áyoranɨ, nɨyonɨ o aga wiárɨ́ seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. Agwɨ rínánɨ marɨ́áɨ, ná rɨ́wɨ́yo enɨ anɨŋɨ́ e seáyɨ e nɨwimónɨrɨ ŋweanɨ́árɨnɨ. 22Gorɨxo amɨpí nɨ́nɨ ámáranɨ, amɨpíranɨ, Kiraisoyá suyɨmaŋwɨ́yo wurɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ wimɨxɨŋɨ́rɨnɨ. O amɨpí nɨyonɨ nánɨ Ámɨnáo imónɨŋo eŋagɨ nánɨ ámá xɨ́oyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo mɨŋɨ́yínɨŋɨ́ wimónɨnɨ́a nánɨ enɨ wimɨxɨŋɨ́rɨnɨ. 23O mɨŋɨ́yínɨŋɨ́ imónɨŋáná ámá oyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ xegɨ́ warárínɨŋɨ́ imónɨŋoɨ. Mɨŋɨ́yi tɨ́nɨ warárí tɨ́nɨ nawínɨ eŋáná wará nonɨ xɨxenɨ imónarɨŋɨ́pa Kiraiso —O amɨpí nɨ́nɨ Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ wimɨxarɨŋorɨnɨ. O Gorɨxo “Mɨŋɨ́yi xegɨ́pɨ oŋweanɨrɨ mɨwimónɨ́ wará enɨ tɨ́ŋɨ́yi imónɨ́wɨnɨgɨnɨ.” yaiwiŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨnɨ́a nánɨ ámá oyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ apɨ e imónɨŋoɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index