Search form

Epesasɨ 3

“Gorɨxo yumɨ́í eŋwɨpeáragɨ́pɨ wɨ́á wókímɨxɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrɨ́peaŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Gorɨxo émáyɨ́né tɨ́nɨ Judayene tɨ́nɨ nawínɨ neakumɨxɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ Poronɨ —Nionɨ Kiraisɨ Jisaso nánɨ émáyɨ́né wáɨ́ searɨmearɨŋagɨ nánɨ gwɨ́ nɨŋwɨrárɨgɨ́onɨrɨnɨ. 2Ai “Gorɨxo nionɨ wá nɨnɨwianɨrɨ émáyɨ́né wáɨ́ searɨmɨ́a nánɨ nɨrɨ́peaŋɨ́pɨ nánɨ seyɨ́né rɨxa arɨ́á rɨ́a wíɨ́awixɨnɨ?” nimónarɨnɨ. 3Xwɨyɨ́á nene yumɨ́í neaimónɨŋɨ́pɨ Gorɨxo wɨ́á nókímɨxɨ́agɨ nánɨ apɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨŋɨnɨ. Apɨ nánɨ rɨxa bɨ onɨmiápɨ rɨ́wamɨŋɨ́ nearɨ searɨ́ɨnɨ. 4Seyɨ́né apɨ ɨ́á nɨroróná re yaiwipaxɨ́rɨnɨ, “Gorɨxo eŋíná dánɨ e éɨmɨgɨnɨrɨ yumɨ́í yaiwiárɨrɨ Kiraiso agwɨ ríná neaimɨxɨrɨ eŋɨ́pɨ nánɨ nɨjɨ́á Poro imónɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ apɨrɨ́anɨ?” yaiwipaxɨ́rɨnɨ. 5Ámá eŋíná dánɨ neweáa bagɨ́áyɨ́ apɨ nánɨ xe nɨjɨ́á oimónɨ́poyɨnɨrɨ wɨ́á wókímɨxɨŋɨ́manɨ. E mepa nerɨ aí agwɨ ríná kwíyɨ́pimɨ dánɨ xegɨ́ wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́áwamɨ tɨ́nɨ wɨ́á rókiamoarɨgɨ́áwamɨ tɨ́nɨ yumɨ́í eŋwɨpeáragɨ́ apɨ nánɨ ananɨ wɨ́á wókímɨxarɨnɨ. 6Yumɨ́í Gorɨxo eŋwɨpeáragɨ́ wɨ́á neaókímɨxɨ́ɨ́pɨ, ayɨ́ rɨpɨrɨnɨ. Émáyɨ́né xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pimɨ dɨŋɨ́ nɨkwɨ́roróná Kiraisɨ Jisaso tɨ́nɨ nawínɨ ikárɨnɨgɨ́áyɨ́né imónɨgɨ́ápimɨ dánɨ seyɨ́né Judayɨ́ tɨ́nɨ nawínɨ Gorɨxo ipɨmoárɨŋɨ́pɨ meapaxɨ́ imónɨro ayɨ́ tɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨmáná sɨyikɨ́ ná bɨnɨ imónɨro Gorɨxo “E nɨseaiimɨ́árɨnɨ.” sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ réroárɨŋɨ́pɨ ayɨ́ tɨ́nɨ nawínɨ seaímeapaxɨ́ imónɨro egɨ́áyɨ́nérɨnɨ. Yumɨ́í Gorɨxo eŋwɨpeáragɨ́ wɨ́á neaókímɨxɨ́ɨ́pɨ, ayɨ́ apɨrɨnɨ. 7Gorɨxo xwɨyɨ́á apɨ wáɨ́ nurɨmeíwɨnɨgɨnɨrɨ nɨnɨrɨ́pearɨ́ná “Omɨŋɨ́nɨŋɨ́ e niinɨ́a nánɨ wá nɨwianɨrɨ anɨpá e owiimɨnɨ.” yaiwiŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ niirɨ “Eŋɨ́ sɨxɨ́ owímɨxɨmɨnɨ.” yaiwiŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ niirɨ nerɨ nɨrɨ́peaŋɨ́rɨnɨ. 8Ámá Gorɨxoyá imónɨgɨ́áyo onaxɨ́yɨkwɨnɨ imónɨŋáonɨ, ayɨ́ nionɨ imónɨŋá aiwɨ o émáyo awiaxɨ́ xegɨ́ bɨ imónɨŋɨ́ Kiraiso neaiiŋɨ́pɨ —Apɨ aga seáyɨ émɨ imónɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ ámá wigɨ́ dɨŋɨ́yo dánɨ wí “Ayɨ́ apɨrɨ́anɨ?” yaiwipaxɨ́ mimónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ wáɨ́ urɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ Gorɨxo wá apɨ e nɨnɨwianɨrɨ nɨrɨ́peaŋɨ́rɨnɨ. 9Ámá Gorɨxo ayo e wiíɨmɨgɨnɨrɨ yumɨ́í yaiwiáragɨ́pɨ nánɨ re yaiwipɨ́rɨ́a nánɨ, “Gorɨxo nerɨ́ná xɨ́o yaiwiáragɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ eŋɨ́rɨ́anɨ?” yaiwipɨ́rɨ́a nánɨ wɨ́á wókímɨxɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ enɨ nɨrɨ́peaŋɨ́rɨnɨ. Xámɨ Gorɨxo —O amɨpí nɨ́nɨ imɨxɨŋorɨnɨ. O ínɨmɨ rɨpɨ yaiwiáragɨ́pɨ nánɨ, “Ámáyo yeáyɨ́ uyimɨxemeámɨ́a nánɨ apɨ éɨmɨgɨnɨ.” yaiwiáragɨ́pɨ nánɨ “Ámá xe ananɨ nɨjɨ́á oimónɨ́poyɨ.” mɨyaiwí yumɨ́í nɨwia wagɨ́rɨnɨ. 10Agwɨ ríná aŋɨ́na tɨ́ŋɨ́mɨnɨ nénɨ́ tɨ́gɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ ámɨná imónɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ Gorɨxo ámá xɨxegɨ́nɨ imónɨgɨ́áyɨ́ nɨkumɨxɨmáná sɨyikɨ́ ná bɨnɨ wimɨxarɨŋagɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨróná “Nɨjɨ́á xɨxegɨ́nɨ Gorɨxo imónɨŋɨ́pɨ sɨxɨ́ ínɨŋáná nɨkwioámɨga eaarɨŋɨ́pɨ yapɨ rɨ́a imónɨnɨ?” yaiwipɨ́rɨ́a nánɨ eŋíná dánɨ ámáyo yumɨ́í nɨwia wagɨ́rɨnɨ. 11Apɨ e nerɨ́ná xɨ́o eŋíná dánɨ “E éɨmɨgɨnɨ.” yaiwiáragɨ́pɨ —Apɨ negɨ́ Ámɨná Kiraisɨ Jisaso neaiiŋɨ́pimɨ dánɨ xɨxenɨ yárɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ eŋɨnigɨnɨ. 12Kiraiso tɨ́nɨ nikárɨnɨrane nánɨ ayá igigɨ́ mé epaxɨ́rɨnɨ. “Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ bɨ ouraneyɨ.” nɨneaimónɨrɨ́ná omɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨŋɨ́pimɨ dánɨ “Ananɨ arɨ́á neainɨŋoɨ.” nɨyaiwirane o tɨ́ámɨnɨ́nɨŋɨ́ nurane rɨxɨŋɨ́ urɨpaxɨ́ imónɨŋwɨnɨ. 13Ayɨnánɨ nionɨ re osearɨmɨnɨ, “Nionɨ seyɨ́né arɨrá seaimɨnɨrɨ yarɨŋápɨ nánɨ xeanɨŋɨ́ rɨpɨ nímeáɨ́pɨ nánɨ Gorɨxomɨ nurɨróná anɨgwɨ maŋɨ́ rɨ́nɨŋɨ́ meaárɨnanɨgɨnɨrɨ kikiɨ́á mepanɨ.” osearɨmɨnɨ. Nionɨ nímeáɨ́pɨ, ayɨ́ apimɨ dánɨ seyɨ́né seáyɨ e imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ nímeaarɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.

“Gorɨxo eŋɨ́ sɨxɨ́ seaímɨxɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ seaurɨyarɨŋárɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

14-15Ayɨnánɨ nionɨ ápo Gorɨxomɨ —O gwɨ́ arɨ́ arí aŋɨ́namɨ ŋweagɨ́áyoranɨ, xwɨ́árímɨ ŋweagɨ́áyoranɨ, ayo nɨyonɨ emeaŋorɨnɨ. Omɨ rɨxɨŋɨ́ urɨmɨnɨrɨ nánɨ xómɨŋɨ́ nɨyɨkwirɨ re urarɨŋárɨnɨ, 16“Joxɨ Epesasɨ ŋweáyo joxɨyá kwíyɨ́pimɨ dánɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ weámɨxeɨ. E nerɨ́ná joxɨ píránɨŋɨ́ rɨxɨ́dɨpɨ́rɨ́a nánɨ seáyɨ e xewanɨŋoxɨ nikɨ́nɨrɨ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ wigɨ́ dɨŋɨ́ eŋɨ́ sɨxɨ́ weámɨxeɨ.” urarɨŋárɨnɨ. 17Ámá aŋɨ́ wiwámɨ nɨpáwirɨ́ná yarɨgɨ́ápa Kiraiso segɨ́ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́ápimɨ dánɨ nɨ́wiapɨrɨ oseaŋweanɨrɨ rɨxɨŋɨ́ “Eŋɨ́ sɨxɨ́ weámɨxeɨ.” seaurɨyarɨŋárɨnɨ. Íkɨ́á xwɨ́áyo pɨpɨŋɨ́ nɨwárɨrɨ xaíwɨ́ roarɨŋɨ́pa seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ e nero Gorɨxo wá seawianɨŋɨ́pimɨ pɨpɨŋɨ́nɨŋɨ́ nɨwárɨro xaíwɨ́ róɨ́rɨxɨnɨrɨ seaurɨyarɨŋárɨnɨ. 18-19Seyɨ́né e nimónɨrónáyɨ́, ámá Gorɨxoyá segɨ́ wínɨyɨ́ nɨ́nɨ tɨ́nɨ Kiraiso nene nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí wiarɨŋɨ́pɨ —Dɨŋɨ́ sɨpí o wiarɨŋɨ́pɨ ámaéne negɨ́ wíyo wiarɨŋwápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mimónɨnɨ. Apɨ aga seáyɨ e ná émɨ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ ámá nɨjɨ́á nimónɨro aí “Yoparɨ́ e iyɨ́ rimónɨnɨ?” nɨrɨrɨ nɨjɨ́á xɨxenɨ mimónɨpaxɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ nánɨ seyɨ́né dɨŋɨ́ nɨmoro “Ayɨ́ apɨ ipɨ rimónɨnɨ?” yaiwipɨ́rɨ́árɨnɨ. E nerónáyɨ́ Gorɨxo nimónɨrɨ yarɨŋɨ́pɨ nɨpɨnɨ nánɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seaímopaxɨ́rɨnɨ. 20-21Gorɨxomɨ —O nene rɨxɨŋɨ́ nurɨranéná “E neaiiɨ.” urɨrane “E epaxorɨ́anɨ?” yaiwirane yarɨŋwápɨnɨ neaiipaxomanɨ. Xɨ́oyá eŋɨ́ sɨxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ rɨxa neamímoŋɨ́yo dánɨ aga seáyɨ émɨ wiárɨ́ múropaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ neaiipaxorɨnɨ. Omɨ Kiraisɨ Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨŋwaéne, o tɨ́nɨ nawínɨ ikárɨnɨŋwaéne íníná anɨŋɨ́ minɨ́ yayɨ́ numéra úwanɨgɨnɨ. Ámá ríná dánɨ gínɨ gíná ŋweaŋwaéne yayɨ́ numéra wanɨ́wá nánɨ imónárɨ́wɨnɨgɨnɨ. “E éwanɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index