Search form

Epesasɨ 5

1Seyɨ́né niaíwɨ́ Gorɨxo dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayiŋɨ́yɨ́né eŋagɨ nánɨ omɨ ikanɨŋɨ́ wiaxɨ́dɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 2Kiraiso —O ámaéne naŋɨ́ neaimɨxɨmɨnɨrɨ nánɨ yoxáɨ́pámɨ xe onɨpɨkípoyɨnɨrɨ nerɨ́ná Gorɨxomɨ pɨyɨ́á wɨ́rɨ́amɨgɨnɨrɨ rɨdɨyowánɨŋɨ́ ninɨrɨ omɨ sinadɨŋɨ́ naŋɨ́ weaŋorɨnɨ. O nene nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirɨ́ná neaiiŋɨ́pa nene enɨ pí pí neranéná “Ámáyo dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirɨŋɨ́pimɨ dánɨ rɨ́a yarɨŋwɨnɨ?” nɨyaiwinɨrane naŋɨ́nɨ wiíwanɨgɨnɨ.

3Seyɨ́né ámá Gorɨxoyá imónɨgɨ́áyɨ́né eŋagɨ nánɨ ámá wí seyɨ́né nánɨ rɨpɨ rɨpɨ rɨpaxɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpa éɨ́rɨxɨnɨ, “Ayɨ́ ɨ́wɨ́ apɨ inɨgɨ́awixɨnɨ. Piaxɨ́ weánɨpaxɨ́ apɨ egɨ́awixɨnɨ. Amɨpí wí mɨneamúropa oenɨrɨ anɨŋɨ́ minɨ́ yarɨŋoɨ.” Apɨ apɨ rɨpaxɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Seyɨ́né apɨ apɨ wí mepa éɨ́rɨxɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ. 4Seyɨ́né rɨperɨrɨ́ nɨrɨróná xwɨraimɨmɨ́ inɨŋɨ́ bɨ mɨrɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Sɨpí ikaxɨ́ranɨ, xwɨyɨ́á miponɨŋɨ́ranɨ, bɨ mɨrɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. E mepa nero Gorɨxomɨ xɨ́o seaiiŋɨ́pɨ nánɨ yayɨ́ wíɨ́rɨxɨnɨ. 5Seyɨ́né rɨpɨ nánɨ rɨxa nɨjɨ́á imónɨŋagɨ́a nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ámá ɨ́wɨ́ inarɨgɨ́áyɨ́ranɨ, wigɨ́ xwioxɨ́yo piaxɨ́ eámɨxɨnarɨgɨ́áyɨ́ranɨ, ámá amɨpí wí mɨneamúropa oenɨrɨ anɨŋɨ́ minɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ —Ayɨ́ amɨpí mɨneamúropa oenɨrɨ yarɨgɨ́ápɨ wigɨ́ ŋwɨ́ánɨŋɨ́ nimɨxɨro mearɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Ámá ayɨ́ranɨ, ayɨ́ nɨ́nɨyɨ́ wo aí Kiraiso tɨ́nɨ Gorɨxo tɨ́nɨ awaúyá xwioxɨ́yo wí nɨŋweanɨ́ámanɨ.

“Gorɨxoyá wɨ́á ókiŋɨ́pɨnɨ néra eméwanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

6Seyɨ́né sɨpí apɨ apɨ oépoyɨnɨrɨ yapɨ searepɨsipɨ́rɨxɨnɨrɨ awínɨŋɨ́ ŋweáɨ́rɨxɨnɨ. Ámá Gorɨxomɨ maŋɨ́ wiaíkiarɨgɨ́áyɨ́ apɨ apɨ yarɨgɨ́áyɨ́ eŋagɨ nánɨ o xegɨ́ wikɨ́ wónɨŋɨ́pɨ pɨrɨ́ umamonɨ́á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 7Ayɨnánɨ seyɨ́né ayɨ́ tɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨro mepí mɨtɨnɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. 8Eŋíná seyɨ́né sɨpí apɨ apɨ néra nuróná sɨ́á yinɨŋɨ́mɨ́nɨŋɨ́ emeagɨ́áyɨ́né imónagɨ́á aí agwɨ ríná Ámɨnáo tɨ́nɨ nikárɨnɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ wɨ́á ómɨxɨnɨŋe emearɨgɨ́áyɨ́né imónɨŋagɨ́a nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ayɨnánɨ wɨ́á ómɨxɨnɨŋe yarɨgɨ́á wiyɨ́nénɨŋɨ́ nimónɨro éɨ́rɨxɨnɨ. 9Ámá wɨ́á ómɨxɨnɨŋe emearɨgɨ́ápimɨ dánɨ pí pí naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨranɨ, pí pí wé rónɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨranɨ, pí pí nepa imónɨŋɨ́pɨranɨ, nɨpɨnɨ yarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 10Apɨ apɨ nerónáyɨ́, Ámɨnáo wimónarɨŋɨ́pɨ nánɨ éwapɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 11Ámá sɨ́á yinɨŋɨ́mɨnɨ emearɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨro sɨpí ayɨ́ yarɨgɨ́ápɨ —Apimɨ dánɨ ámáyo naŋɨ́ wí wiipaxɨ́ menɨnɨ. Apimɨ dánɨ ámá xwɨrɨ́ánɨ ikɨxénɨpaxɨ́pɨ imónɨnɨ. Apɨ mepa éɨ́rɨxɨnɨ. E mepa nero ámá nɨ́nɨ “Sɨ́á yinɨŋɨ́mɨnɨ emearɨgɨ́áyɨ́ yarɨgɨ́ápɨ sɨpí rɨ́a imónɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ uyɨ́wɨ́ wɨ́ánɨŋɨ́ wómɨxɨrɨ́ɨnɨ. 12Ɨ́wɨ́ wigɨ́ yumɨ́í yarɨgɨ́ápɨ nerɨ́nánɨ marɨ́áɨ, sa apɨ nánɨ nɨrɨrɨ́ná aí ayá neainɨpaxɨ́ eŋagɨ nánɨ xwɨyɨ́á rɨpɨ nɨrɨrɨ eáápimɨ neámɨméɨnɨ. 13E nerɨ aí amɨpí ámá yarɨgɨ́áyo wɨ́á wómɨxáná “Apɨ naŋɨ́ rɨ́a imónɨnɨ? Sɨpí rɨ́a imónɨnɨ?” yaiwipaxɨ́rɨnɨ. Wɨ́á wómɨxáná amɨpí sɨŋánɨ nimónɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ wɨ́á ónarɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 14Ayɨnánɨ ámá sɨpí yarɨgɨ́áyo xwɨyɨ́á rɨpɨ Bɨkwɨ́yo dánɨ urɨnɨnɨ, “Sá weŋɨ́ roxɨnɨ, rɨxa rɨkewóneɨ. Ámá pɨyɨ́ wegɨ́e dánɨ rɨxa wiápɨ́nɨmeaɨ. E éáná Kiraiso wɨ́á rómɨxɨnɨŋoɨ.” urɨnɨnɨ.

15Ayɨnánɨ seyɨ́né nemeróná sɨŋwɨ́ tɨ́nɨ nemero majɨ́á nikárɨnɨrɨ yarɨgɨ́áyɨ́ yapɨ mé dɨŋɨ́ émɨ saímɨ́ moarɨgɨ́áyɨ́ yapɨ éɨ́rɨxɨnɨ. 16Ríná ámá sɨpí xwapɨ́ ayá wí yarɨgɨ́íná eŋagɨ nánɨ seyɨ́né sɨnɨ naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ epaxíná imónɨŋánáyɨ́, e éɨ́rɨxɨnɨ. 17Ayɨnánɨ agwɨ seyɨ́né xaxá mikárɨnɨpa nero Ámɨnáo “E éɨ́rɨxɨnɨ.” wimónarɨŋɨ́pɨ nánɨ nɨjɨ́á oimónaneyɨnɨro éɨ́rɨxɨnɨ. 18Iniɨgɨ́ papɨkɨ́ yarɨgɨ́ápɨ xwapɨ́ nɨnɨro papɨkɨ́ mepa éɨ́rɨxɨnɨ. Xwɨrɨ́á seaikɨxepaxɨ́ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨ yanɨ́wá nánɨ xɨ́oyá kwíyɨ́pɨ xe neaxɨxérówɨnɨgɨnɨrɨ éɨ́rɨxɨnɨ. 19Seyɨ́né xwɨyɨ́á nɨrɨnɨróná soŋɨ́ Gorɨxo neaiiŋɨ́pɨ nánɨ rɨnɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ seaŋɨ́ Kiraiso nánɨpɨ tɨ́nɨ soŋɨ́ oyá kwíyɨ́ nánɨpɨ tɨ́nɨ nɨrɨro rɨnɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Ámɨnáomɨ yayɨ́ numeróná maŋɨ́ tɨ́nɨ soŋɨ́ nɨrɨro aí dɨŋɨ́ tɨ́nɨ enɨ rɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 20Pí pí seyɨ́né seaímeaarɨŋɨ́pɨ nɨpɨnɨ nánɨ ápo Gorɨxomɨ yayɨ́ wíɨ́rɨxɨnɨ. “Negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso tɨ́nɨ ikárɨnɨŋagwɨ nánɨ yayɨ́ wipaxɨ́rɨ́anɨ? Oyɨ, e epaxɨ́rɨnɨ.” nɨyaiwiro e éɨ́rɨxɨnɨ. 21Nene arɨ́á nɨwirane wáyɨ́ wiŋwáo Kiraiso eŋagɨ nánɨ sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ xɨxe yeáyɨ́ urɨ́nɨnɨ́wanɨgɨnɨ.

Wigɨ́ xiepíwamɨ urɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

22Xiepíwayɨ́né, Ámɨná Jisasomɨ sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ yeáyɨ́ wurɨ́narɨgɨ́ápa segɨ́ oxowamɨ enɨ sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ yeáyɨ́ wurɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 23Kiraiso ámá xɨ́oyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyo —Ayo gwɨ́nɨŋɨ́ roayíroŋɨ́ eŋagɨ nánɨ xɨ́oyá warárínɨŋɨ́ imónɨŋoɨ. Ayo Kiraiso mɨŋɨ́yínɨŋɨ́ wimónɨŋɨ́pa oxowa wigɨ́ apɨxíwayá mɨŋɨ́yínɨŋɨ́ imónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 24Kiraisoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ xɨ́omɨ sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ wurɨ́narɨgɨ́ápa apɨxíwayɨ́né enɨ segɨ́ oxowa pí pí nánɨ searáná arɨ́á nɨwiro sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ wurɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.

Wigɨ́ xiagwowamɨ urɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

25Xiagwoyɨ́né, Kiraiso xegɨ́ sɨyikɨ́ imónɨŋɨ́yɨ́ nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirɨ arɨrá winɨ́a nánɨ xe yoxáɨ́pámɨ onɨpɨkípoyɨnɨrɨ eŋɨ́pa oxoyɨ́né enɨ segɨ́ apɨxíwamɨ dɨŋɨ́ sɨpí wíɨ́rɨxɨnɨ. 26O e nerɨ́ná xegɨ́ sɨyikɨ́ imónɨŋɨ́yɨ́ pípɨ imónɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ marɨ́áɨ, “Dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋwɨnɨ.” ráná igɨ́á eámoŋɨ́pimɨ dánɨ íkwɨráɨ́nánɨŋɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ eŋɨ́rɨnɨ. 27Xɨ́oyá sɨyikɨ́ imónɨŋɨ́yɨ́ xegɨ́ sɨ́mɨmaŋɨ́mɨnɨ nɨŋwɨrárɨnɨrɨ́ná imɨrɨŋɨ́ mimónɨŋagɨ owɨnɨmɨnɨrɨ e eŋɨ́rɨnɨ. Rapɨrapɨ́ mɨdunɨpa erɨ kɨkwiŋwɨ́ meakínɨpa erɨ eŋɨ́yɨ́ yapɨ imónɨŋagɨ owɨnɨmɨnɨrɨ erɨ sɨyikwɨ́ mínɨpa erɨ xwɨyɨ́á meárɨnɨpaxɨ́ mimónɨpa erɨ eŋagɨ sɨŋwɨ́ owɨnɨmɨnɨrɨ erɨ e eŋɨ́rɨnɨ. 28Ayɨnánɨ oxoyɨ́né woxɨnɨ woxɨnɨ jɨwanɨŋoxɨ dɨŋɨ́ sɨpí ninɨrɨ píránɨŋɨ́ menarɨŋɨ́pa segɨ́ apɨxíwamɨ enɨ dɨŋɨ́ sɨpí nɨwiro píránɨŋɨ́ uméɨ́rɨxɨnɨ. Meánɨgɨ́ípimɨ dánɨ wará ná bɨnɨ imónɨŋagɨ́i nánɨ ámá xiepímɨ dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirɨ́ná xɨ́o enɨ nawínɨ dɨŋɨ́ sɨpí inarɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 29-30Nene nɨjɨ́árɨnɨ. Xegɨ́ warápimɨ ámá go peá mónarɨŋɨ́rɨnɨ? Oweoɨ. Kiraiso xɨ́oyá warárímɨ dánɨ sɨkwɨ́ wé inɨŋɨ́yɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋagwɨ nánɨ xɨ́oyá sɨyikɨ́ imónɨŋwaéne píránɨŋɨ́ neamearɨŋɨ́pa ámá nɨ́nɨ enɨ axɨ́pɨ aiwá nɨro píránɨŋɨ́ menanɨrɨ ero yarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 31Bɨkwɨ́yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Ayɨnánɨ oxo xanɨyaú pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ xegɨ́ apɨxí tɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨríná sɨnɨ xɨxegɨ́nɨ mimónɨ́ ná ayɨ́ ná bɨnɨ́nɨŋɨ́ imónarɨgɨ́írɨnɨ.” 32E nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ xwɨyɨ́á xwé yumɨ́í imónɨŋɨ́ bɨ nánɨ enɨ rɨnɨnɨ. “Kiraiso tɨ́nɨ ámá xɨ́oyá sɨyikɨ́ imónɨŋɨ́yɨ́ tɨ́nɨ nánɨ rɨnɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 33E nerɨ aiwɨ oxoyɨ́né woxɨnɨ woxɨnɨ sewanɨŋoyɨ́né dɨŋɨ́ sɨpí inarɨgɨ́ápa segɨ́ apɨxíwamɨ enɨ dɨŋɨ́ sɨpí axɨ́pɨ wíɨ́rɨxɨnɨ. Apɨxíwayɨ́né enɨ segɨ́ oxowa searɨ́ápɨ xɨxenɨ arɨ́á nɨwiro wéyo uméɨ́rɨxɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index