Search form

Epesasɨ 6

Niaíwɨ́yo urɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

1Niaíwɨ́yɨ́né, Ámɨnáo tɨ́nɨ nawínɨ ikárɨnɨgɨ́áyɨ́né segɨ́ ápowamɨ tɨ́nɨ inókíwamɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ maŋɨ́ arɨ́á wíɨ́rɨxɨnɨ. E nerónáyɨ́, ayɨ́ xɨxenɨ imónɨŋɨ́pɨ yarɨŋagɨ́a nánɨ rarɨŋɨnɨ. 2Ŋwɨ́ ikaxɨ́ wé wúkaú Gorɨxo nɨra nurɨ́ná re rɨŋɨ́yɨ́ “Seyɨ́né xɨxenɨ nɨxɨ́dɨrɨ́náyɨ́, naŋɨ́pɨ seaímeanɨ́árɨnɨ.” rɨŋɨ́yɨ́ xámɨ rɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ rɨpɨrɨnɨ, “Segɨ́ ápowamɨ tɨ́nɨ inókíwámɨ tɨ́nɨ wé íkwiaŋwɨ́yo ŋwɨrárɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 3Xwɨ́á tɨ́yo ŋweaŋáná naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ seaímearɨ xwiogwɨ́ obaxɨ́ seamúrorɨ enɨ́a nánɨ ayo wé íkwiaŋwɨ́yo ŋwɨrárɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” rɨŋɨ́pɨ apɨrɨnɨ.

Xanowamɨ urɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

4Xanoyɨ́né, niaíwɨ́yɨ́ wikɨ́ ónɨpaxɨ́ imónɨpɨ́rɨ nánɨ uyɨ́niɨ́ mɨmé Ámɨná Jisasomɨ xɨ́darɨgɨ́áyɨ́ epaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ wiepɨsirɨ xɨ́o rɨŋɨ́pɨ uréwapɨyirɨ éɨ́rɨxɨnɨ.

Xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyo urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

5Xɨnáíwayɨ́nénɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyɨ́né, segɨ́ bosɨ́ xwɨ́á tɨ́yo ŋweagɨ́áwamɨ wáyɨ́ wiro eŋɨ́ sɨrɨrɨŋwɨ́ wiro nero arɨ́á yɨ́mɨgɨ́ wíɨ́rɨxɨnɨ. Kiraiso rɨŋɨ́pɨ arɨ́á nɨwiro xɨ́darɨgɨ́ápa bosowamɨ yapɨ́ mɨwíwapɨyí píránɨŋɨ́ yómɨŋɨ́ nimónɨro sekaxɨ́ seararɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ éɨ́rɨxɨnɨ. 6Wí bosowa weyɨ́ oneamépoyɨnɨrɨ wigɨ́ sɨŋwɨ́ anɨgɨ́e dánɨnɨ nepánɨŋɨ́ nimónɨro yarɨgɨ́ápa mé seyɨ́né Kiraisoyá xɨnáíwayɨ́nénɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyɨ́né eŋagɨ nánɨ Gorɨxo “E éɨ́rɨxɨnɨ.” wimónarɨŋɨ́pɨ nero ayá tɨ́nɨ segɨ́ bosowamɨ arɨ́á wíɨ́rɨxɨnɨ. 7-8Xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyɨ́ranɨ, omɨŋɨ́ wiipɨ́rɨ nánɨ áxeŋwarɨ́ minɨgɨ́áyɨ́ranɨ, nɨ́nɨyɨ́ pí pí naŋɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ Ámɨnáo pɨrɨ́ numamorɨ́ná wigɨ́ yarɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ wiinɨ́á eŋagɨ nánɨ seyɨ́né nɨjɨ́árɨnɨ. Ayɨnánɨ segɨ́ bosowamɨ seararɨgɨ́ápɨ neróná “Ámá wí nánɨnɨ mɨyarɨŋwɨnɨ. Negɨ́ Ámɨná Gorɨxo nánɨ enɨ yarɨŋwɨnɨ.” nɨyaiwiro yayɨ́ tɨ́nɨ éɨ́rɨxɨnɨ.

Bosowamɨ urɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

9Wigɨ́ Bosoyɨ́né enɨ omɨŋɨ́ seaiiarɨgɨ́áwa yómɨŋɨ́ nimónɨro seaíɨ́ápa axɨ́pɨ e nero píránɨŋɨ́ uméɨ́rɨxɨnɨ. Bosɨ́ seyɨ́né seamiearɨ ayo umiearɨ eŋo aŋɨ́namɨ ŋweaŋorɨnɨ. Wí sɨ́mɨ́ sɨ́mɨ́ e nɨmerɨ yarɨgɨ́áyɨ́nɨŋɨ́ mimónɨŋorɨnɨ. O e imónɨŋo eŋagɨ nánɨ seyɨ́né nɨjɨ́á imónɨŋoɨ. Ayɨnánɨ segɨ́ omɨŋɨ́ seaiiarɨgɨ́áwamɨ éɨ́ uremoarɨgɨ́ápɨ pɨ́nɨ wiárɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.

“Mɨxɨ́ nánɨ ikɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ neaiapɨŋɨ́pɨ ikɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

10Yoparɨ́ osearɨmɨnɨrɨ imónɨŋɨ́pɨ rɨpɨrɨnɨ. Seyɨ́né Ámɨnáo tɨ́nɨ ikárɨnɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ ínɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. “Eŋɨ́ sɨxɨ́ o xegɨ́ ínɨŋɨ́pimɨ dánɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ ínɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 11Seyɨ́né obo xegɨ́ ináyɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ yapɨ́ seaiepɨsimɨnɨrɨ yarɨ́ná xaíwɨ́ nimónɨro xɨxe mɨxɨ́ wipaxɨ́ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ Gorɨxo apɨ tɨ́nɨ nikɨ́nɨmáná mɨxɨ́ owípoyɨnɨrɨ neaiapɨŋɨ́pɨ nɨpɨnɨ nikɨ́nɨrɨ éɨ́rɨxɨnɨ. 12Aga ámá tɨ́nɨ mɨxɨ́ inarɨŋwá eŋagɨ nánɨ mɨseararɨŋɨnɨ. Pí pí kwíyɨ́ rɨ́á kɨroarɨŋɨ́ aŋɨ́ pɨrɨ́yo yarɨŋɨ́pɨ —Apɨ wí wíyo seáyɨ e nɨwimónɨrɨ umearɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Wí nénɨ́ tɨ́ŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Wí aŋɨ́na tɨ́nɨ xwɨ́árí tɨ́nɨ ɨkwɨ́rónɨŋɨ́mɨ nɨmɨnɨ sɨ́á yinɨŋɨ́mɨnɨ ŋweaarɨgɨ́áyo umeŋwearɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ nɨpɨnɨ tɨ́nɨ nene mɨxɨ́ inarɨŋwá eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 13Ayɨnánɨ sɨ́á mɨxɨ́ xwɨraimɨmɨ́ owikáraneyɨnɨro seaipɨ́rɨ́á gɨyɨ́ gɨyi imónáná éɨ́ nɨwɨnɨmɨ mú xopɨrárɨ́ nɨwiéra núɨ́asáná sɨnɨ eŋɨ́ neánɨrɨ awí ropɨ́rɨ́a nánɨ amɨpí Gorɨxo mɨxɨ́ nánɨ ikɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ neaiapɨŋɨ́pɨ nɨpɨnɨ ikɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 14Ayɨnánɨ rɨpɨ rɨpɨ néɨ́asáná eŋɨ́ sɨxɨ́ nínɨrɨ xaíwɨ́ éɨ́ róɨ́rɨxɨnɨ. Xwɨyɨ́á nepánɨ imónɨŋɨ́pɨ arerɨxɨ́nɨŋɨ́ yínɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Sɨwɨ́ wé rónɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ sorɨ́á mɨxɨ́ nánɨ éɨ́ noyɨ́kínɨnɨ́a nánɨ yínɨgɨ́ápɨ́nɨŋɨ́ yínɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 15Xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ —Apɨ Kiraiso ámaéne neaiiŋɨ́pimɨ dánɨ ámá xɨ́o tɨ́nɨ anɨ imónɨpaxɨ́pɨrɨnɨ. Xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́ apɨ wáɨ́ urɨmeanɨro imónɨpɨ́rɨ nánɨ ámá mɨxɨ́ inanɨro nánɨ sɨkwɨ́ sú yínarɨgɨ́ápa yínɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 16Apɨ nɨpɨnɨ nɨyínɨmáná dɨŋɨ́ seyɨ́né Kiraisomɨ wɨkwɨ́roarɨgɨ́ápɨ ámá nikɨ́nɨŋɨ́ imanarɨgɨ́ápánɨŋɨ́ nimanɨmɨ úɨ́rɨxɨnɨ. Nikɨ́nɨŋɨ́ ana tɨ́nɨ nimanɨmáná éɨ́ obo rɨ́á onɨnɨrɨ rɨ́á nɨyiŋímáná ónapɨ́ɨ́pɨ nɨpɨnɨ supɨkipaxɨ́ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 17Yeáyɨ́ Gorɨxo seayimɨxemeaŋɨ́pɨ ámá mɨxɨ́ mɨŋɨ́ mɨneaoxoapa oépoyɨnɨrɨ arɨxɨ́ dɨ́kínarɨgɨ́ápa dɨ́kínɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Xwɨyɨ́á Gorɨxoyápɨ, xɨ́oyá kwíyɨ́pimɨ dánɨ seaíwapɨyarɨŋɨ́pɨ kirá mɨxɨ́ nánɨ xɨrarɨgɨ́ápánɨŋɨ́ xɨrɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. E néɨ́asáná eŋɨ́ sɨxɨ́ nínɨrɨ xaíwɨ́ éɨ́ róɨ́rɨxɨnɨ.

18Apɨ apɨ nerɨ́ná anɨpá éɨ́rɨxɨnɨrɨ mɨseararɨŋɨnɨ. “Gorɨxo arɨrá neaíwɨnɨgɨnɨrɨ íníná kwíyɨ́pimɨ dánɨ rɨxɨŋɨ́ urɨro yarɨŋɨ́ wiro éɨ́rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. Ayɨnánɨ seyɨ́né maiwí bɨ mé sɨŋwɨ́ sɨŋwɨ́ tɨ́nɨ nero pí pí seaímeáɨ́pɨ xwámámɨ́ nɨwiro ámá Gorɨxoyá imónɨŋɨ́ nɨ́nɨ nánɨ rɨxɨŋɨ́ wurɨyíɨ́rɨxɨnɨ. 19Nionɨ xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́ yumɨ́í imónɨŋɨ́pɨ nánɨ masɨsɨ́á mɨninɨ́ áwaŋɨ́ urɨmɨnɨrɨ maŋɨ́ yámoarɨ́ná Gorɨxo ananɨ woákɨ́kɨ́ wipaxonɨ nimɨxɨnɨ́a nánɨ enɨ rɨxɨŋɨ́ nurɨyíɨ́rɨxɨnɨ. 20Xwɨyɨ́á apɨ yaŋɨ́ wurɨmeiarɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ gwɨ́ ŋweaŋɨnɨ. “Nionɨ ayá igigɨ́ mé e rɨ́ɨmɨgɨnɨrɨ imónɨŋápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ urɨmɨ́a nánɨ rɨxɨŋɨ́ nurɨyíɨ́rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ.

Tikikaso nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

21Tikikaso —O negɨ́ nɨrɨxɨ́meá dɨŋɨ́ sɨxɨ́ uyiŋwáorɨnɨ. Ámɨnáo nánɨ wáɨ́ nurɨranéná dɨŋɨ́ uŋwɨrárɨpaxɨ́ yarɨŋorɨnɨ. O nɨseaímearɨ́ná seyɨ́né nionɨ pí pí nerɨ ŋweaŋápɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨpɨ́rɨ nánɨ nɨpɨnɨ nánɨ áwaŋɨ́ searɨnɨŋoɨ. 22Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ urowárénaparɨŋɨnɨ. O nɨseaímearɨ áwaŋɨ́ searáná seyɨ́né “Porowa e nimónɨro rɨ́a ŋweaŋoɨ?” yaiwiro dɨŋɨ́ wɨ́á seaónɨrɨ epɨ́rɨ́a nánɨ urowárénaparɨŋɨnɨ.

23Gɨ́ nɨrɨxɨ́meánɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́né, seyɨ́né nɨwayɨrónɨro ŋwearo segɨ́ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨŋɨ́pimɨ dánɨ xɨxe dɨŋɨ́ sɨpí inɨro epɨ́rɨ́a nánɨ ápo Gorɨxo tɨ́nɨ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso tɨ́nɨ awaú dɨŋɨ́ seakɨkayóisixɨnɨ. 24Ámá negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraisomɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nuyirɨ́ná ámɨ dɨŋɨ́ peá nɨmorɨ pɨ́nɨ mɨwiárarɨgɨ́áyo nɨyonɨ Gorɨxo wá wianɨ́wɨnɨgɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index