Search form

Garesia 1

1-2Poronɨ —Nionɨ Kiraisoyá wáɨ́ wurɨmeiarɨŋá wonɨrɨnɨ. Ámá wí Gorɨxo nánɨ wáɨ́ wurɨmeíwɨnɨgɨnɨrɨ nɨrowárénapɨgɨ́ámanɨ. Wí Gorɨxoyá wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́á wo imónɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrɨ́peagɨ́ámanɨ. Ápo Gorɨxo —O Jisasɨ Kiraiso xwárɨpáyo dánɨ owiápɨ́nɨmeanɨrɨ sɨŋɨ́ wimɨxɨŋorɨnɨ. O tɨ́nɨ Kiraiso tɨ́nɨ awaú nɨrɨ́peagɨ́íonɨrɨnɨ. Nionɨ tɨ́nɨ negɨ́ nɨrɨxɨ́meá re ŋweagɨ́á nɨ́nɨ tɨ́nɨ Gorɨxoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́á Garesia pɨropenɨsɨ́yo aŋɨ́ bɨ bimɨ ŋweagɨ́áyɨ́né nánɨ payɨ́ rɨna nearɨ mónaparɨŋwiɨ. 3“Negɨ́ ápo Gorɨxo tɨ́nɨ negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso tɨ́nɨ wá seawianɨri seyɨ́né nɨwayɨrónɨro ŋweapɨ́rɨ nánɨ seaimɨxɨri oépiyɨ.” nimónarɨnɨ. 4Kiraiso nene ámá Gorɨxomɨ mɨxɨ́darɨgɨ́áyɨ́ yarɨgɨ́ápa mepa yanɨ́wá nánɨ uyɨ́niɨ́ yarɨgɨ́á ríná dánɨ gwɨ́nɨŋɨ́ neaíkweanɨ nánɨ eŋɨnigɨnɨ. E nerɨ́ná negɨ́ ápo Gorɨxo “E éwɨnɨgɨnɨ.” yaiwiŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nerɨ nene ɨ́wɨ́ yarɨŋwápɨ yokwarɨmɨ́ neaiimɨnɨrɨ nánɨ yoxáɨ́pámɨ xe onɨpɨkípoyɨnɨrɨ eŋɨnigɨnɨ. 5Ayɨnánɨ íníná Gorɨxomɨ yayɨ́ numéra úwanɨgɨnɨ. E éwanɨgɨnɨ.

“Xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ ná bɨnɨ imónɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

6Nionɨ seyɨ́né yarɨgɨ́ápɨ nánɨ ududɨ́ xwé ninarɨnɨ. Seyɨ́né sɨnɨ mé Kiraiso wá nɨseawianɨrɨ seaiiŋɨ́pimɨ dánɨ Gorɨxonɨyá oimónɨ́poyɨnɨrɨ wéyo ɨ́á seaumɨrɨŋomɨ nɨwiepɨsamoárɨmɨ nuro mimónɨ́ xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́ bimɨ oxɨ́daneyɨnɨro yarɨŋagɨ́a nánɨ ududɨ́ xwé ninarɨnɨ. 7Apɨ nepa xwɨyɨ́á yayɨ́ neainɨpaxɨ́ bɨmanɨ. Ámá wí seyɨ́né ayá nɨsearemoro xwɨyɨ́á Kiraiso nánɨ yayɨ́ neainɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ naíroayirɨ ikɨxeanɨro yarɨŋagɨ́a nánɨ rarɨŋɨnɨ. 8Ámáone aíranɨ, aŋɨ́najɨ́ wo aíranɨ, xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́ nionɨ xámɨ wáɨ́ nɨsearɨrɨ́ná searárɨŋápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mɨsearɨ́ xegɨ́ bɨ nɨsearɨrɨ́náyɨ́, xe roapɨkínɨ́wanɨgɨnɨ. 9Nɨsearɨrɨ́ná rɨxa e searárɨŋwá aiwɨ ámɨ axɨ́pɨ bɨ osearɨmɨnɨ. Gɨyɨ́ gɨyɨ́ xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́ nionɨ wáɨ́ seararɨ́ná arɨ́á nigɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mɨsearɨ́ xegɨ́ bɨ nɨsearɨrɨ́náyɨ́, xe roapɨkínɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 10“Poro ámá nɨ́nɨ xɨ́o yarɨŋɨ́pɨ nánɨ yayɨ́ owinɨrɨ rarɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, ámá marɨ́áɨ, Gorɨxonɨ nionɨ yarɨŋápɨ nánɨ yayɨ́ owinɨrɨ yarɨŋɨnɨ. “Poro ámá sírogwɨ́ tɨ́ŋáonɨ oimónɨmɨnɨrɨ yarɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Nionɨ ámá sírogwɨ́ tɨ́ŋáonɨ oimónɨmɨnɨrɨ nerɨ sɨŋwɨrɨyɨ́, Kiraisoyá xɨnáínɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ wiiarɨŋáonɨ imónɨmɨnɨrɨ eŋámanɨ.

“Xwɨyɨ́á nionɨ wáɨ́ searárɨŋápɨ Gorɨxo wɨ́á nókímɨxɨŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

11Nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, xɨxenɨ imónɨŋɨ́ rɨpɨ osearɨmɨnɨ. Xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́ nionɨ wáɨ́ searɨŋápɨ ámá wí érowiápɨ́nɨgɨ́ápɨmanɨ. 12Ámá wo rarɨŋagɨ arɨ́á wiŋápɨmanɨ. Ámá wo nɨréwapɨyiŋɨ́pɨmanɨ. Oweoɨ, sa Jisasɨ Kiraiso xewanɨŋo wɨ́á nókímɨxɨŋɨ́pɨrɨnɨ. 13“Gɨ́ Judayɨ́ Gorɨxomɨ píránɨŋɨ́ oxɨ́daneyɨnɨro yarɨgɨ́ápa nionɨ eŋíná nerɨ́ná yagápɨ nánɨ seyɨ́né rɨxa arɨ́á wigɨ́awixɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Gorɨxoyá sɨyikɨ́ iwamɨ́ó imónɨgɨ́áyo xeanɨŋɨ́ rɨ́á tɨ́ŋɨ́ nɨwikárɨrɨ anɨpá imɨxárɨ́ɨmɨgɨnɨrɨ yagárɨnɨ. 14Gɨ́ arɨ́owa érowiápɨ́nɨgɨ́ápɨ oxɨ́dɨmɨnɨrɨ nerɨ́ná gɨ́ nɨrɨkwɨ́ wa nionɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónagɨ́ámanɨ. Nionɨ gɨ́ arɨ́owa nérowiápɨ́nɨro nɨneaíwapɨya bɨgɨ́ápɨ oxɨ́dɨmɨnɨrɨ ayá rɨ́á nɨweagɨ́ eŋagɨ nánɨ nionɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónagɨ́ámanɨ. 15-16Nionɨ e yagáonɨ aiwɨ Gorɨxo —O gɨ́ inókí sɨnɨ mɨnɨxɨrɨ́ eŋáná wá nɨnɨwianɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ xɨ́oyáonɨ oimónɨrɨ nánɨ wéyo ɨ́á numɨrɨŋorɨnɨ. O Poro gɨ́ íwo nánɨ émáyo wáɨ́ nurɨmeíwɨnɨgɨnɨrɨ nɨwimónɨrɨ o nánɨ wɨ́á nókímɨxɨŋíná axíná nurɨ wɨ́á nókímɨxɨ́ɨ́pɨ nánɨ ámá wí tɨ́nɨ xwɨyɨ́á bɨ mɨrɨnɨŋwanigɨnɨ. 17Wáɨ́ wurɨmeipɨ́rɨ́a nánɨ xámɨ nimónɨgɨ́áwa Jerusaremɨ ŋweagɨ́e nánɨ wí muŋanigɨnɨ. Sa Arebiayɨ́yá aŋɨ́yómɨnɨ nurɨ e dánɨ ámɨ aŋɨ́ Damasɨkasɨyɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ nánɨ uŋanigɨnɨ. 18E nemonɨ xwiogwɨ́ rɨxa waú wo pwéáná “Pitao tɨ́nɨ xwɨyɨ́á ŋweáɨmɨgɨnɨ.” nɨyaiwirɨ Jerusaremɨ nánɨ nurɨ o tɨ́nɨ nɨŋwearɨ́ná sɨ́á wé wúkaú sɨkwɨ́ wú yeamúroarɨ́ná 19wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́á wɨ́amɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpa néra numáná aí Jemiso, Ámɨnáomɨ xogwáomɨnɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨŋanigɨnɨ. 20Xwɨyɨ́á agwɨ nionɨ nearɨ wɨ́rénaparɨŋápɨ Gorɨxoyá sɨŋwɨ́ tɨ́ŋɨ́ e dánɨ “Yapɨ́ bɨ mɨrarɨŋɨnɨ.” nɨsearɨrɨ eaarɨŋɨnɨ. 21Pitao tɨ́nɨ xwɨyɨ́á nɨŋweámonɨ ámɨ aŋɨ́ Siria pɨropenɨsɨ́yo tɨ́nɨ aŋɨ́ Sirisia pɨropenɨsɨ́yo tɨ́nɨ nikwɨ́rónɨga uŋɨ́pɨ tɨ́ŋɨ́ e nánɨ uŋanigɨnɨ. 22Nionɨ e eŋá eŋagɨ nánɨ íná Kiraisoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́á Judia pɨropenɨsɨ́yo aŋɨ́ apɨ apimɨ ŋweagɨ́áyɨ́ nionɨ sɨnɨ sɨŋwɨ́ mɨnanɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ sɨ́mɨmaŋɨ́ mí mɨnómɨxɨpaxɨ́ nimónɨro 23wigɨ́ wínɨyɨ́ sa xwɨyɨ́á rɨpɨ rɨnarɨŋagɨ́a arɨ́á wiayigɨ́awixɨnɨ, “Nene xámɨ xeanɨŋɨ́ rɨ́á tɨ́ŋɨ́ neaikárɨŋo sɨnɨ axɨ́pɨ e mé rɨxa xwɨyɨ́á nene dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋwá xwɨrɨ́á oikɨxémɨnɨrɨ eŋɨ́pɨ wáɨ́ rɨmearɨnɨ.” rɨnarɨŋagɨ́a arɨ́á nɨwiayiro 24“Ayɨ́ Gorɨxo omɨ wiémóagɨ nánɨ rɨ́a e yarɨnɨ?” nɨyaiwiro nánɨ yayɨ́ umegɨ́awixɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index