Search form

Garesia 2

Wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́á wɨ́a Poromɨ umímɨnɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.

1Xwiogwɨ́ wé wúkaú sɨkwɨ́ waú waú nememonɨ Banabaso tɨ́nɨ nerɨmeánɨrai Taitasomɨ nɨwirɨmeámɨ ámɨ Jerusaremɨ nánɨ uŋwanigɨnɨ. 2Nionɨyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ marɨ́áɨ, Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́á gɨ́ wɨ́a —Awa ámá wí “Wínɨyo seáyɨ e wimónɨgɨ́áwarɨ́anɨ?” wiaiwiarɨgɨ́áwarɨnɨ. Awa tɨ́nɨ xwɨyɨ́á ŋweáɨmɨgɨnɨríná nurɨ xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́ nionɨ émáyɨ́ aŋɨ́yo wáɨ́ urarɨŋápɨ nánɨ áwaŋɨ́ nurémearɨ́ná awa “Joxɨ wáɨ́ nurɨrɨ́ná xámɨ néra bɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ agwɨ yarɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ surɨ́má yarɨŋɨnɨ.” nɨrɨpɨ́rɨxɨnɨrɨ xámɨ awamɨ ínɨmɨ áwaŋɨ́ urárɨŋanigɨnɨ. 3E éagɨ aí Taitaso, nionɨ tɨ́nɨ úo —O Gɨrikɨyɨ́ worɨnɨ. O nánɨ aí awí eánɨgɨ́e dánɨ re wí mɨnɨrɨgɨ́awixɨnɨ, “Iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨnɨ sɨ́ó mɨwákwínɨŋáná nene tɨ́nɨ nawínɨ kumɨxɨnɨpaxomanɨ. Xámɨ iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó owákwípoyɨ.” wí mɨnɨrɨgɨ́awixɨnɨ. 4Mimónɨ́ nɨrɨxɨ́meá imónɨgɨ́áyɨ́ —Ayɨ́ nene gwɨ́nɨŋɨ́ ŋweaŋwaéne imónɨrane re yaiwirane “Kiraisomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨŋɨ́pimɨ dánɨnɨ wé rónɨŋɨ́ wiene imónɨpaxɨ́manɨ. Omɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rómáná ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ nɨxɨ́dɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ wé rónɨŋɨ́ wiene imónɨpaxɨ́rɨnɨ.” yaiwirane yanɨ́wá nánɨ gwɨ́nɨŋɨ́ neaŋwɨráranɨrɨ egɨ́áyɨ́rɨnɨ. Ayɨ́ Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋwápimɨ dánɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ xɨ́danɨ nánɨ áxeŋwarɨ́ minɨŋwaéne sɨŋwɨ́ ɨ́wɨ́ neanɨmeaanɨro nánɨ ámá kikiɨ́á imónɨgɨ́á wínɨŋɨ́ nimóga neaímeagɨ́áyɨ́rɨnɨ. 5Ayɨ́ xeŋwɨ́ rarɨgɨ́ápɨ none wí arɨ́á nɨwirane mɨxɨ́dɨ́ xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́ nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ seyɨ́né tɨ́ámɨnɨ sɨnɨ anɨŋɨ́ nɨrɨga unɨ́a nánɨ ayo pɨ́rɨ́ nɨwiaíkirane eŋwanigɨnɨ. 6Apɨnɨ marɨ́áɨ, wáɨ́ wurɨmeiarɨgɨ́á “Wínɨyo seáyɨ e wimónɨgɨ́áwarɨ́anɨ?” wiaiwiarɨgɨ́áwa —Awa xámɨ Ámɨnáo tɨ́nɨ emeagɨ́áwa aí “Ayɨ́ ananɨrɨnɨ.” yaiwiarɨŋáwarɨnɨ. Gorɨxo ámáyo sɨ́mɨ́ sɨ́mɨ́ e mumearɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Awamɨ xwɨyɨ́á nionɨ wáɨ́ rɨmearɨŋápɨ nánɨ áwaŋɨ́ urémeááná re wí mɨnɨrɨgɨ́awixɨnɨ, “Joxɨ wáɨ́ nɨrɨrɨ́ná xwɨyɨ́á nɨmúrorɨ rarɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ rɨpɨrɨnɨ.” wí mɨnɨrɨgɨ́awixɨnɨ. 7Wí e mɨnɨrɨpa nero sa dɨŋɨ́ rɨpɨ niaiwigɨ́awixɨnɨ, “Gorɨxoyá dɨŋɨ́yo dánɨ iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó mɨwákwínɨpa yarɨgɨ́áyo wáɨ́ urɨnɨrɨ urowárɨŋorɨ́anɨ? Pitao negɨ́ Judayo wáɨ́ urɨnɨrɨ urowárɨŋɨ́pa émáyo wáɨ́ urɨnɨrɨ urowárɨŋorɨ́anɨ?” niaiwigɨ́awixɨnɨ. 8Gorɨxo iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó wákwínɨgɨ́áyo wáɨ́ urɨnɨrɨ Pitaomɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ wímɨxɨŋɨ́pa nionɨ enɨ émáyo wáɨ́ urɨnɨrɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ nímɨxɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 9Apɨ nɨniaiwiro mí nɨnómɨxɨro “Gorɨxo Poromɨ wá nɨwianɨrɨ e wiiŋɨ́rɨ́anɨ?” nɨniaiwiro nánɨ Jemiso tɨ́nɨ Pitao tɨ́nɨ Jono tɨ́nɨ —“Awa aŋɨ́ íyɨ́ noraŋíga puŋɨ́pɨ́nɨŋɨ́ imónɨgɨ́áwarɨ́anɨ?” wiaiwiarɨgɨ́áwarɨnɨ. Awa axɨ́pɨnɨ re rɨnárɨgɨ́awixɨnɨ, “None Judayɨ́ aŋɨ́mɨnɨ wáɨ́ uranɨ́wárɨnɨ. Poro tɨ́nɨ Banabaso tɨ́nɨ awaú émáyɨ́ aŋɨ́mɨnɨ wáɨ́ urɨpɨsɨ́írɨnɨ.” nɨrɨnɨro yawawi “Awa tɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ yarɨŋwáonerɨ́anɨ?” yaiwiani nánɨ siganɨxɨ́ nɨyeairo yayɨ́ yeawárɨgɨ́awixɨnɨ. 10E neróná yawawi “Apɨ oyaiyɨ.” nɨyeaimónɨrɨ sɨ́mɨ́ xeadɨ́pénarɨgwɨ́ípɨ nɨrɨnárɨro rɨpɨnɨ yearɨgɨ́awixɨnɨ, “Awagwí ámá re ŋweagɨ́á dɨ́wɨ́ ikeamónɨgɨ́áyo dɨŋɨ́ nɨmori arɨrá bɨ owiaiyɨnɨrɨ éɨ́isixɨnɨ.” yearɨgɨ́awixɨnɨ.

Poro Pitaomɨ ámá sɨŋwɨ́ anɨgɨ́e dánɨ mɨxɨ́ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

11E nerɨ aí Pitao aŋɨ́ Adiokɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ nánɨ nɨbɨrɨ́ná xewanɨŋo xwɨyɨ́á meárɨnɨpaxɨ́ bɨ ikárɨnɨ́agɨ nánɨ nionɨ mimáyo dánɨ nɨwiaíkirɨ xɨ́omɨ “Nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋɨnɨ.” urɨŋanigɨnɨ. 12Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ e urɨŋanigɨnɨ. Ámá Jemiso tɨ́ámɨnɨ sɨnɨ mɨrémónapɨpa eŋáná Pitao ananɨ ámá émá tɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ aiwá nawínɨ nagɨ́rɨnɨ. E nerɨ aí ámá awa —Awa re rarɨgɨ́áwarɨnɨ, “Émáyɨ́ Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro aí iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó mɨwákwínɨpa nerɨ́náyɨ́, Gorɨxoyá imónɨpaxɨ́manɨ.” rarɨgɨ́áwarɨnɨ. Awa rémónapáná Pitao rɨxa wé ɨ́á nɨmɨxeánɨrɨ sɨnɨ émáyɨ́ tɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ aiwá nawínɨ nagɨ́manɨ. Awa nánɨ wáyɨ́ nerɨ e yagɨ́rɨnɨ. 13Judayɨ́ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́á Adiokɨyo ŋweagɨ́áyɨ́ “Pitao wé ɨ́á nɨmɨxeánɨrɨ́ná xɨxenɨ mɨyarɨnɨnɨ.” nɨwimónɨrɨ aí ayɨ́ enɨ Pitao eŋɨ́pa axɨ́pɨ éwapɨ́nɨgɨ́awixɨnɨ. E nero wigɨ́ éwapɨ́nɨ́ápimɨ dánɨ dɨŋɨ́ Banabasoyápɨ enɨ pɨ́rɨ́ yɨpákwigɨ́awixɨnɨ. 14E éagɨ́a aiwɨ nionɨ ayɨ́ xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ píránɨŋɨ́ ɨ́á mɨxɨrɨpa nero apɨ tɨ́nɨ nepa xɨxenɨ mɨyarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ́ná Pitaomɨ ámá nɨ́nɨ arɨ́á egɨ́e dánɨ re urɨŋanigɨnɨ, “Joxɨ Judayɨ́ woxɨ aí yegɨ́yɨ́ yarɨgɨ́ápa íníná mé émáyɨ́ yarɨgɨ́ápa nimónɨrɨ yarɨŋoxɨ eŋagɨ nánɨ pí nánɨ émáyɨ́ re oyaiwípoyɨnɨrɨ wikárɨmɨnɨrɨ yarɨŋɨnɨ, ‘Judayɨ́ yarɨgɨ́ápa nimónɨrane mepa neranénáyɨ́, nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋwɨnɨ.’ oyaiwípoyɨnɨrɨ pí nánɨ wikárɨmɨnɨrɨ yarɨŋɨnɨ?” urɨŋanigɨnɨ.

“Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́ápimɨ dánɨnɨ Gorɨxo ‘Wé rónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.’ rárarɨŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

15Ámɨ re urɨŋanigɨnɨ, “Yawawi yegɨ́ inókípaú yeaxɨrɨgɨ́íe dánɨ émáyɨ́ imónɨrai ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pimɨ wiaíkiarɨgwɨ́íwawi imónɨrai mé Judayɨ́ imónɨgwɨ́íwawirɨnɨ. 16E imónɨgwɨ́íwawi eŋagɨ aí Gorɨxo ámá ŋwɨ́ ikaxɨ́ Moseso eaŋɨ́pɨ xɨ́darɨgɨ́ápimɨ dánɨ wí ‘Wé rónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.’ mɨrárɨ́ ámá Kiraisɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́ápimɨ dánɨ ‘Wé rónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.’ rárarɨŋɨ́ eŋɨ́pɨ nánɨ nɨjɨ́á nimónɨrai nánɨ yawawi Gorɨxo yegɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ xɨ́darɨgwɨ́ípimɨ dánɨ marɨ́áɨ, yegɨ́ Kiraisɨ Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgwɨ́ípimɨ dánɨ ‘Wé rónɨgɨ́íwaúrɨnɨ.’ rárɨnɨ́á eŋagɨ nánɨ yawawi aí Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogwɨ́isixɨnɨ. O ámá wo aí ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ xɨ́darɨŋɨ́pimɨ dánɨ ‘Wé rónɨŋorɨnɨ.’ wí rárɨnɨ́á meŋagɨ nánɨ Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogwɨ́isixɨnɨ. 17Yaiwanɨŋowawi ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ nɨxɨ́dɨraíná yarɨgwɨ́ípimɨ dánɨ marɨ́áɨ, Kiraiso neaiiŋɨ́pimɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgwɨ́ípimɨ dánɨ Gorɨxo ‘Wé rónɨgɨ́íwagwírɨnɨ.’ yearárɨnɨŋɨ́wawi oimónaiyɨnɨrɨ nerɨ́ná Judayeneyá ŋwɨ́ ikaxɨ́ ‘Apɨ apɨ éɨ́rɨxɨnɨ.’ rɨnɨŋɨ́pimɨ wiaíkigwɨ́íwawi imónɨgwɨ́írɨnɨ. E imónɨgwɨ́íwawi eŋagɨ nánɨ re rɨpaxɨ́ranɨ, ‘Kiraiso ámá ɨ́wɨ́ epɨ́rɨ nánɨ wiepɨsarɨŋorɨnɨ.’ rɨpaxɨ́ranɨ? Oweoɨ, wí e rɨpaxɨ́ mimónɨnɨ. 18Aŋɨ́ nionɨ pɨneaárɨŋáiwá ámɨ nɨmɨrɨrɨ́náyɨ́, ‘Ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ wiaíkiarɨŋoxɨrɨnɨ.’ nɨrɨpaxɨ́rɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ rarɨŋɨnɨ, ‘Nionɨ Judayeneyá ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pɨ rɨ́wɨ́ nɨmorɨ́ná nepa sɨpí bɨ méagɨ aí xámɨ apɨ nɨxɨ́dɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ wé rónɨŋáonɨ imónɨ́ɨmɨgɨnɨrɨ eŋá emɨ moŋápɨ ámɨ ɨ́á nɨxɨrɨrɨ́náyɨ́, “Ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ wiaíkiarɨŋoxɨrɨnɨ.” nɨrɨpaxɨ́rɨnɨ.’ rarɨŋɨnɨ. 19Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Nionɨ sɨnɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ oxɨ́dɨmɨnɨrɨ nerɨ́ná nɨjɨ́á re imónɨŋárɨnɨ, ‘Apimɨ dánɨ ámá wí Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ wé rónɨgɨ́áyɨ́ imónɨpaxɨ́manɨ.’ Nɨjɨ́á e nimónɨrɨ nánɨ sɨnɨ apimɨ nɨxɨ́dɨmɨ nánɨ rɨxa pegɨ́áyɨ́ wonɨ́nɨŋɨ́ imónɨrɨ Gorɨxomɨnɨ nɨxɨ́dɨrɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rómɨ nánɨ sɨŋɨ́ egɨ́áyɨ́ wonɨ́nɨŋɨ́ imónɨrɨ eŋárɨnɨ. 20Nionɨ Kiraiso tɨ́nɨ nawínɨ rɨxa íkɨ́á yoxáɨ́pámɨ pegwɨ́íonɨrɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ rarɨŋɨnɨ, ‘Nionɨ Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ Kiraiso tɨ́nɨ nawínɨ ikárɨnɨgwɨ́íonɨrɨnɨ.’ rarɨŋɨnɨ. Nionɨ pí pí yarɨŋápɨ gɨ́ dɨŋɨ́yo dánɨ yarɨŋámanɨ. Kiraiso nionɨ dɨŋɨ́ íkíkɨ́ ninɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ oyá dɨŋɨ́yo dánɨ yarɨŋárɨnɨ. Sɨnɨ xwɨ́á tɨ́yo nɨŋwearɨ́ná pí pí yarɨŋápɨ, ayɨ́ Gorɨxoyá xewaxomɨ —O nionɨ nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí nɨwinɨrɨ yorɨ́rɨnɨŋorɨnɨ. Omɨnɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ yarɨŋárɨnɨ. 21E nerɨ́ná Gorɨxo nionɨ wá nɨnɨwianɨrɨ niiŋɨ́pɨ peá moarɨŋámanɨ. Ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ nɨxɨ́dɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ ámá nepa wé rónɨgɨ́áyɨ́ imónɨŋánáyɨ́, ayɨ́ Kiraiso peŋɨ́pɨ surɨ́má peárɨpaxɨ́rɨnɨ.” urɨŋanigɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index