Search form

Garesia 4

“Ŋwɨ́ ikaxɨ́pimɨ nɨxɨ́dɨrɨ́ná gwɨ́nɨŋɨ́ neayáragɨ́ aí Kiraiso nearoayíroŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Ewayɨ́ xwɨyɨ́á rɨpɨ osearɨmɨnɨ. Xano wiepɨ́xɨ́niasinɨ́o sɨnɨ onɨmiá nimónɨrɨ́ná xanoyá amɨpí nɨpɨnɨ meanɨ́o eŋagɨ aiwɨ xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyɨ́ yapɨ imónɨŋorɨnɨ. 2Sɨ́á xano rárɨŋɨ́yi imónɨ́e nánɨ omɨ ámá wí yayɨ́wɨ́ umero xɨ́oyá omɨŋɨ́ sɨŋwɨ́ uwɨnaxɨ́diro yarɨgɨ́orɨnɨ. 3Xámɨ nene enɨ niaíwenénɨŋɨ́ imónagwárɨnɨ. E nimónɨrane xwɨyɨ́á sɨrɨmɨŋɨ́ éwapɨ́nɨgɨ́ápɨ —Apɨ, ayɨ́ re rɨnarɨgɨ́ápɨrɨnɨ, “Apɨ mepanɨ. Apɨ mɨnɨpanɨ.” rɨnarɨgɨ́ápɨrɨnɨ. Apɨ oyaneyɨnɨrɨ nɨxɨ́dɨranéná gwɨ́nɨŋɨ́ neayáragɨ́ eŋagɨ nánɨ gwɨ́ omɨŋɨ́nɨŋɨ́ yagwárɨnɨ. 4Nene e yagwá aiwɨ Gorɨxo “Ína imónɨ́wɨnɨgɨnɨ.” yaiwiárɨŋɨ́yi imónáná xegɨ́ xewaxomɨ xwɨ́á tɨ́yo nánɨ urowárénapɨŋɨnigɨnɨ. Omɨ apɨxɨ́ wí uxɨrɨrɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ nɨxɨ́dɨrane gwɨ́ yárɨnagwáyɨ́ imónɨŋwá womɨ uxɨrɨrɨ eŋorɨnɨ. 5Gorɨxo piaxɨ́ nɨneamerɨ xɨ́oyá niaíwenénɨŋɨ́ imónanɨ nánɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ nɨxɨ́dɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ gwɨ́nɨŋɨ́ yárɨnagwaéne nearoayírówɨnɨgɨnɨrɨ urowárénapɨŋɨnigɨnɨ. 6Agwɨ “Gorɨxoyá niaíwenerɨ́anɨ?” oyaiwinɨ́poyɨnɨrɨ xegɨ́ xewaxoyá kwíyɨ́pɨ —Apimɨ dánɨ Gorɨxomɨ nurɨrɨ́ná “Ápoxɨnɨ. Ápoxɨnɨ.” urarɨŋwápɨrɨnɨ. Apɨ rɨxa sɨxɨ́ seamímoŋɨ́rɨnɨ. 7Ayɨnánɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ apɨ apɨ xɨ́dɨpɨ́rɨ nánɨ sɨnɨ gwɨ́ omɨŋɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́nénɨŋɨ́ mimónɨŋoɨ. Rɨxa xɨ́oyá niaíwɨ́yɨ́né imónɨŋoɨ. Xɨ́oyá niaíwɨ́yɨ́né eŋagɨ nánɨ xɨ́o seaiiŋɨ́pimɨ dánɨ xegɨ́ dɨŋɨ́pɨ meapɨ́rɨ́áyɨ́né imónɨŋoɨ.

“Seyɨ́né yarɨgɨ́ápɨ nánɨ aga ayá sɨ́wɨ́ nɨroarɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

8Xámɨ Gorɨxo nánɨ sɨnɨ majɨ́á nimónɨrɨ nánɨ mɨxɨ́dɨpa nerɨ́ná ŋwɨ́á segɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ imɨxɨgɨ́ápɨ —Apɨ nepa ŋwɨ́á imónɨŋɨ́pɨmanɨ. Apɨ omeŋweaaneyɨnɨrɨ nánɨ gwɨ́nɨŋɨ́ seayárɨnɨŋɨ́yɨ́né nimónɨro yagɨ́árɨnɨ. 9E nero aiwɨ seyɨ́né rɨxa xɨ́omɨ nɨxɨ́dɨro ámá xɨ́oyá imónɨŋagɨ́a nánɨ —Apɨ rɨpaxɨ́ aí ámá xɨ́oyá oimónɨ́poyɨnɨrɨ xewanɨŋo seaimɨxɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ e nɨrɨrɨ́ná “Ayɨ́ xɨxenɨ rɨmɨ́ɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Rɨxa xɨ́oyá oimónɨ́poyɨnɨrɨ seaimɨxɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ seyɨ́né dɨŋɨ́ arɨge nɨmoro axɨ́mɨnɨ nɨkɨnɨmónɨro ámɨ Judayɨ́yá xwɨyɨ́á sɨrɨmɨŋɨ́ éwapɨ́nɨgɨ́ápimɨ —Apɨ píránɨŋɨ́ seaimɨxɨpaxɨ́ wí mimónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apimɨ arɨge nɨyaiwiro ámɨ oxɨ́daneyɨnɨrɨ yarɨŋoɨ? Ámɨ Judayɨ́ iwamɨ́ó érowiápɨ́nɨgɨ́ápɨ nɨxɨ́dɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ gwɨ́nɨŋɨ́ oyárɨnaneyɨnɨro rɨyarɨŋoɨ? 10Seyɨ́né Judayɨ́ sɨ́á ayimɨ “E epaxɨ́rɨnɨ.” rarɨgɨ́ápɨ xɨ́dɨro emá sɨŋɨ́ nánɨ sɨ́á ayimɨ “E epaxɨ́ imónɨnɨ.” rarɨgɨ́ápɨ xɨ́dɨro Gorɨxo nánɨ dɨŋɨ́ mopɨ́rɨ nánɨ sɨ́á ayɨ́ ayi imónáná “Aiwá nimɨxɨro e éɨ́rɨxɨnɨ.” rarɨgɨ́ápɨ xɨ́dɨro xwiogwɨ́ sɨŋɨ́ imónáná “E epaxɨ́rɨnɨ.” rarɨgɨ́ápɨ xɨ́dɨro yarɨŋagɨ́a nánɨ seararɨŋɨnɨ. 11Seyɨ́né e yarɨgɨ́ápɨ nánɨ aga ayá sɨ́wɨ́ nɨroarɨnɨ. Nionɨ seyɨ́né tɨ́nɨ nɨŋwearɨ́ná anɨŋɨ́ minɨ́ nɨsearéwapɨyirɨ aí “Sɨwiá searéwapɨyiŋárɨ́anɨ?” nimónarɨŋagɨ nánɨ ayá sɨ́wɨ́ nɨroarɨnɨ.

12Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, waunɨ́ rɨpɨ osearɨmɨnɨ, “Ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pimɨ dánɨ gwɨ́nɨŋɨ́ yírónɨŋáonɨ imónɨŋápa seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ imónɨ́poyɨ.” osearɨmɨnɨ. Nionɨ enɨ seyɨ́né imónɨgɨ́ápa sa ámá wonɨ imónɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ seyɨ́né seaímeááná seyɨ́né sɨpí wí mɨnikárɨgɨ́awixɨnɨ. 13Seyɨ́né nɨjɨ́árɨnɨ. Iwamɨ́ó íná dánɨ xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ wáɨ́ nɨsearɨrɨ́ná rɨramɨŋɨ́ nimónɨrɨ nánɨ searɨŋanigɨnɨ. 14Nionɨ rɨramɨŋɨ́ imónɨŋápɨ seyɨ́né xwɨrɨ́á seainɨmɨnɨrɨ eŋɨ́ aiwɨ seyɨ́né wí peayɨ́ nɨnɨwianɨro rɨ́wɨ́ mɨnɨmó Gorɨxoyá aŋɨ́najɨ́ womɨranɨ, Kiraiso xewanɨŋomɨranɨ, nɨmímɨnɨrɨ́nɨŋɨ́ nɨmímɨnɨgɨ́awixɨnɨ. 15Nionɨ wáɨ́ searáná seyɨ́né “Xwɨyɨ́á yayɨ́ neainɨpaxɨ́pɨ arɨ́á wianɨ́waéne, nene mimónɨŋwɨ́ reŋwɨnɨ?” nɨyaiwinɨro yayɨ́ seainɨŋɨ́pɨ gɨmɨ nɨmoro yarɨŋoɨ? Íná e epaxɨ́ nimónɨrɨ sɨŋwɨrɨyɨ́, niapanɨro nánɨ segɨ́ sɨŋwɨ́ aí yónɨpaxɨ́ imónɨŋagɨ́a sɨŋwɨ́ seanɨŋá eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 16Nionɨ nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nearɨ seararɨŋagɨ nánɨ seyɨ́né “O sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ neaimɨ́ánɨrɨ yarɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? 17Ámá ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ gwɨ́nɨŋɨ́ seayáranɨro yarɨgɨ́áyɨ́ mepí nɨseatɨnɨro aiwɨ naŋɨ́ seaíwapɨyanɨro nánɨ mepí seatɨnarɨgɨ́ámanɨ. Poronɨ rɨ́wɨ́ nɨnɨmómáná noneyá sírogwɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ seayiŋwɨ́roanɨro yarɨŋoɨ. 18Naŋɨ́ seaíwapɨyipɨ́rɨ nánɨ mepí nɨtɨnɨróná ayɨ́ ananɨrɨnɨ. Nionɨ seyɨ́né tɨ́nɨ ŋweaŋánánɨ marɨ́áɨ, nionɨ mɨŋweaŋagɨ aiwɨ naŋɨ́ seaíwapɨyipɨ́rɨ nánɨ mepí nɨtɨnɨróná ayɨ́ ananɨrɨnɨ. 19Gɨ́ niaíwɨ́nɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́né, rɨ́nɨŋɨ́ apɨxíwa niaíwɨ́ xɨranɨro íná winarɨŋɨ́pa nionɨ enɨ seyɨ́né xeŋwɨ́mɨ warɨgɨ́ápɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨro Kiraiso imónɨŋɨ́pa imónɨpɨ́rɨ́e nánɨ ámɨ axɨ́pɨ e nɨniga warɨnɨ. 20E nɨsearɨrɨ aí mɨxɨ́nɨ mɨsearɨ́ nɨpenɨ́ xwɨyɨ́ánɨ searɨmɨ nánɨ seyɨ́né tɨ́nɨ oŋweámɨnɨrɨ nánɨ íkɨ́nɨŋɨ́ sɨpí niarɨnɨ. Seyɨ́né xeŋwɨ́mɨ warɨgɨ́ápɨ nánɨ ududɨ́ ninarɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.

Xegaí tɨ́nɨ Seraí tɨ́nɨ nánɨ nɨrɨrɨ́ná ewayɨ́ xwɨyɨ́á bɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

21Ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pimɨ xɨ́darɨŋwápimɨ dánɨ Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ wé rónɨŋwaéne oimónaneyɨnɨrɨ yarɨgɨ́áyɨ́né, yarɨŋɨ́ bɨ rɨpɨ oseaimɨnɨ, “Ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ dánɨ rɨnɨŋɨ́pɨ nánɨ nepa dɨŋɨ́ mɨmoarɨgɨ́áyɨ́néranɨ?” 22Bɨkwɨ́yo dánɨ xwɨyɨ́á bɨ rɨpɨ nánɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ osearɨmɨnɨ. Ebɨrɨ́amo niaíwɨ́ waú emeaagɨ́rɨnɨ. Wɨ́o xɨnáínɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ wiiarɨŋí xɨrɨŋorɨnɨ. Wɨ́o xegɨ́ xiepí —Í xɨnáínɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ mɨwiipa yarɨŋírɨnɨ. Í xɨrɨŋorɨnɨ. 23Xɨnáínɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ wiiarɨŋí xɨrɨŋo sa apɨxíwa oxɨ́ tɨ́nɨ nemero niaíwɨ́ xɨrarɨgɨ́ápa xɨrɨŋorɨnɨ. Xiepí, xɨnáínɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ mɨwiipa yarɨŋí xɨrɨŋo Gorɨxo Ebɨrɨ́amomɨ sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ “E nɨsiimɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́pimɨ dánɨ xɨrɨŋorɨnɨ. Bɨkwɨ́yo apɨ nánɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ nánɨ osearɨmɨnɨ. 24Xwɨyɨ́á ípaú nánɨ rɨnɨŋɨ́pɨ agwɨ ríná imónarɨŋɨ́ bɨ tɨ́nɨ rɨ́ramɨŋɨyɨ́ ninɨrɨ rɨpaxɨ́rɨnɨ. Ípaú xwɨyɨ́á Gorɨxo rárɨŋɨ́ biaú nánɨrɨnɨ. Xwɨyɨ́á bɨ —Apɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ dɨ́wɨ́ Sainaiyɨ rɨnɨŋɨ́pɨ tɨ́ŋɨ́ e dánɨ rárɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ Xegaí nánɨrɨnɨ. Niaíwɨ́ í xɨrɨŋɨ́yɨ́ xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiipɨ́rɨ́á nánɨ imónɨŋɨ́yɨ́rɨnɨ. 25Dɨ́wɨ́ Sainaiyɨ rɨnɨŋɨ́pɨ Arebia imónɨnɨ. Apɨ Jerusaremɨ agwɨ ríná imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ rɨ́ramɨŋɨyɨ́ ninɨrɨ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Ámá aŋɨ́ apimɨ ŋweáyɨ́ xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋagɨ́a nánɨ rarɨŋɨnɨ. 26Ámá aŋɨ́ apimɨ ŋweáyɨ́ xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyɨ́ imónɨŋagɨ́a aí ámá Jerusaremɨ aŋɨ́namɨ imónɨŋɨ́pimɨ ŋweáyɨ́ rɨxa gwɨ́nɨŋɨ́ yírónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Aŋɨ́ apɨ Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋwaéne negɨ́ nókínɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. 27Bɨkwɨ́yo dánɨ aŋɨ́ apɨxɨ́ ípaú tɨ́nɨ rɨ́ramɨŋɨyi apiaú nánɨ xwɨyɨ́á rɨpɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ, “Apɨxɨ́ niaíwɨ́ mɨxɨrɨ́ oxɨ́ roŋíxɨ yayɨ́ éɨrɨxɨnɨ. Jíxɨ apɨxɨ́ niaíwɨ́ nɨxɨrɨrɨ́ná rɨ́nɨŋɨ́ winarɨŋɨ́pɨ sɨnɨ mɨsinɨpa yarɨŋíxɨ maŋɨ́ nexoarɨ meaŋɨ́ rɨ́ɨrɨxɨnɨ. Niaíwɨ́ apɨxɨ́ meawárɨ́ siŋíxɨyá obaxɨ́ nimóga nuro píránɨŋɨ́ meánɨŋíyá niaíwɨ́yo múropɨ́rɨ́á eŋagɨ nánɨ meaŋɨ́ rɨ́ɨrɨxɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 28Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, Ebɨrɨ́amomɨ sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ Gorɨxo “E nɨsiimɨ́árɨnɨ.” urárɨŋɨ́pimɨ dánɨ Aisako xɨrɨŋɨ́pa axɨ́pɨ e imónɨgɨ́áyɨ́nérɨnɨ. 29Íná niaíwɨ́ apɨxɨ́ oxɨ́ tɨ́nɨ nemero xɨrarɨgɨ́ápa xɨrɨŋo, o niaíwɨ́ Gorɨxoyá kwíyɨ́pimɨ dánɨ xɨrɨŋomɨ xeanɨŋɨ́ wikáragɨ́rɨnɨ. Agwɨ enɨ axɨ́pɨ e xeanɨŋɨ́ seaikáranɨro yarɨŋoɨ. 30E seaikáranɨro yarɨŋagɨ́a aiwɨ Bɨkwɨ́yo dánɨ píoɨ rɨnɨnɨ? Ayɨ́ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Xɨnáínɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ wiiarɨŋímɨ tɨ́nɨ xegɨ́ niaíwomɨ tɨ́nɨ mɨxɨ́ xɨ́dowáreɨ. Xɨnáínɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ wiiarɨŋíyá xewaxo tɨ́nɨ dɨxɨ́ apɨxí, rɨnáínɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ mɨsiipa yarɨŋíyá xewaxo tɨ́nɨ awaú nɨwaúnɨ dɨxɨ́ dɨŋɨ́pɨ tɨ́gɨ́íwaú nimónɨri amɨpí xanoxɨyá mɨmeapa éɨ́isixɨnɨrɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 31Ayɨnánɨ gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, Kiraisomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋwaéne xɨnáínɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ wiiarɨŋíyá niaíwenénɨŋɨ́ mimónɨŋwɨnɨ. Xɨnáínɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ mɨwiipa yarɨŋíyá niaíwenénɨŋɨ́ imónɨŋwɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index