Search form

Garesia 5

“Gwɨ́nɨŋɨ́ yírónɨŋwaéne ámɨ gwɨ́ yárɨnɨpaxɨ́ mimónɨpa éwanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Pípɨ oimónɨ́poyɨnɨrɨ marɨ́áɨ, gwɨ́ yírónɨŋwaénénɨŋɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ Kiraiso gwɨ́nɨŋɨ́ neaíkweawárɨŋɨ́rɨnɨ. Ayɨnánɨ seyɨ́né eŋɨ́ neánɨro ŋweáɨ́rɨxɨnɨ. Ámɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́pɨ nɨxɨ́dɨrane gwɨ́ omɨŋɨ́ yanɨ́wá nánɨ odɨpí sámí xe oneayípoyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpa éɨ́rɨxɨnɨ.

2Nionɨ Poronɨ searɨmɨ́pɨ arɨ́á ókiarɨ́ nɨmónɨ́poyɨ. Ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pɨ nɨxɨ́dɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ wé rónɨŋɨ́ imónɨpɨ́rɨ xe iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó oneawákwípoyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨrónáyɨ́, Kiraiso nɨperɨ́ná ámá nɨyonɨ nánɨ eŋɨ́pɨ naŋɨ́ wí seaimɨxɨpaxɨ́ menɨnɨ. 3Ámá xe iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó oneawákwípoyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnarɨgɨ́á wíyɨ́ wiyɨ́né ámɨ dirɨrɨ́ bɨ oseaimɨnɨ. Apɨ e nerónáyɨ́, ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́yɨ́ bɨnɨ xɨ́dɨpaxɨ́manɨ. Nɨpɨnɨ xɨ́dɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 4Segɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pɨ xɨ́darɨgɨ́ápimɨ dánɨ Gorɨxo “Wé rónɨgɨ́áyɨ́nérɨnɨ.” nearɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ yarɨgɨ́áyɨ́ rɨxa Kiraiso tɨ́nɨ gwɨ́nɨŋɨ́ íkwamɨxɨnɨgɨ́árɨnɨ. Gorɨxo wá nɨseawianɨrɨ seaiiŋɨ́pɨ rɨxa rɨ́wɨ́mɨnɨ nɨmamoro yarɨŋoɨ. 5Wiyɨ́né e yarɨŋagɨ́a aí nene Kiraisomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨŋɨ́pimɨ dánɨ dɨŋɨ́ re ikwɨ́moŋwɨnɨ, “Ŋwɨ́ ikaxɨ́ xɨ́darɨŋwápimɨ dánɨ marɨ́áɨ, Gorɨxo xewanɨŋo nerɨŋɨ́pimɨ dánɨ ‘Wé rónɨgɨ́áyɨ́nérɨnɨ.’ nearárɨnɨ́árɨnɨ.” nɨyaiwirane oyá kwíyɨ́pɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ neaímɨxɨ́ɨ́pimɨ dánɨ dɨŋɨ́ e ikwɨ́moŋwɨnɨ. 6Ayɨ́ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá Kiraisɨ Jisaso tɨ́nɨ nikárɨnɨrɨ́ná rɨxa iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó wákwínɨŋáná nikárɨnɨrɨ́náranɨ, mɨwákwínɨŋáná nikárɨnɨrɨ́náranɨ, ayɨ́ ananɨrɨnɨ. E nerɨ aí Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨ oyaneyɨnɨrɨ́ná epɨ́rɨ́pɨ, ayɨ́ rɨpɨrɨnɨ. Kiraisomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨŋɨ́pimɨ dánɨ ámáyo dɨŋɨ́ sɨpí nɨwiro arɨrá wiarɨgɨ́ápɨrɨnɨ.

7Seyɨ́né iwamɨ́ó Kiraisomɨ nuxɨ́dɨróná ámá yamɨyamúrónɨgɨ́ ninɨróná aŋɨ́nɨ wiárɨ́ múroarɨgɨ́áyɨ́ yapɨ nimónɨro yagɨ́árɨnɨ. E nero aí go seapɨ́roŋagɨ xwɨyɨ́á nepaxɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ sɨnɨ xɨxenɨ mɨxɨ́darɨŋoɨ? 8Dɨŋɨ́ seyɨ́né agwɨ ɨ́á xɨrɨgɨ́ápɨ Gorɨxonɨyá oimónɨ́poyɨnɨrɨ wéyo ɨ́á seaumɨrɨŋomɨ dánɨ arɨ́á wigɨ́ápɨmanɨ. 9Ewayɨ́ xwɨyɨ́á ámaéne rarɨŋwá rɨpɨ nánɨ dɨŋɨ́ mópoyɨ. Bisɨ́kerɨ́á sɨŋɨ́pimɨ yisɨ́ bɨ onɨmiápɨ táná nɨmɨnɨ íkwiaŋwɨ́ eapɨnárarɨŋɨ́rɨnɨ. Seyɨ́né yarɨgɨ́ápɨ apɨ́nɨŋɨ́ mimónɨpa renɨ? 10E nɨsearɨrɨ aí “Seyɨ́né naŋɨ́ xɨxenɨ imónɨŋɨ́pɨ nepɨ́rɨ́árɨnɨ.” nɨseaiaiwirɨ nánɨ dɨŋɨ́ sɨ́ŋá neánarɨnɨ. Seyɨ́né Ámɨnáo tɨ́nɨ ikárɨnɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ “Dɨŋɨ́ xegɨ́ bɨ mɨxɨrɨ́ nionɨ xɨrɨŋá axɨ́pɨ nɨxɨrɨpɨ́ráoɨ.” nɨseaiaiwirɨ nánɨ dɨŋɨ́ sɨ́ŋá neánarɨnɨ. Ayá searemoarɨŋo go go eŋagɨ aiwɨ “Gorɨxo ananɨ pɨrɨ́ umamonɨ́árɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 11Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, nionɨ yarɨŋápɨ nánɨ píránɨŋɨ́ dɨŋɨ́ mópoyɨ. Nionɨ ámá wí rarɨgɨ́ápa xwɨyɨ́á yayɨ́ neainarɨŋɨ́pɨ wáɨ́ nɨrɨmerɨ́ná nepa rɨpɨ nɨrɨrɨ́náyɨ́, “Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ aiwɨ iyɨ́ sɨ́mɨ́ enɨ sɨ́ó wákwínɨ́poyɨ.” nɨrɨrɨ́náyɨ́, pí nánɨ gɨ́ Judayɨ́ sɨnɨ xeanɨŋɨ́ nikárarɨŋoɨ? Nionɨ nepa e nɨrɨrɨ sɨŋwɨrɨyɨ́, Judayɨ́ “Kiraiso nene nánɨ yoxáɨ́pámɨ neapeiŋɨ́rɨnɨ.” urarɨŋápɨ arɨ́á nɨniróná apimɨ dánɨ sɨ́mirɨrɨ́ ninɨro óreámioapaxɨ́manɨ. 12“Ámá ayá searemoarɨgɨ́áyɨ́ wigɨ́ iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó nɨwákwínɨro pɨ́nɨ wiárɨgɨ́ápɨ sɨ́ó wɨwákwímɨ́ inayíɨ́rɨxɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

13Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, Gorɨxo gwɨ́ mɨyinɨgɨ́áyɨ́né oimónɨ́poyɨnɨrɨ wéyo ɨ́á seaumɨrɨŋɨ́yɨ́né imónɨŋagɨ́a aiwɨ “Pí pí nánɨ ɨ́eapá neainarɨŋɨ́pɨ yanɨ́wá nánɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pimɨ dánɨ gwɨ́nɨŋɨ́ neaíkweawárɨnɨŋenerɨ́anɨ?” nɨyaiwiro apɨ mepa éɨ́rɨxɨnɨ. E mepa neróná dɨŋɨ́ sɨpí inarɨgɨ́ápimɨ dánɨ xɨxe arɨrá niga úɨ́rɨxɨnɨ. 14Ŋwɨ́ ikaxɨ́ nɨpɨnɨ, ayɨ́ xwɨyɨ́á ná bɨnɨ rɨpimɨ ɨkwɨkwɨ́rɨ́ inɨnɨ, “Jɨwanɨŋoxɨ dɨŋɨ́ sɨpí inarɨŋɨ́pa ámá wíyo enɨ axɨ́pɨ wirɨ́ɨnɨ.” rɨnɨŋɨ́ apimɨ ɨkwɨkwɨ́rɨ́ inɨnɨ. 15E nerɨ aí seyɨ́né apɨ minɨ́ sɨ́wí xɨxe sɨ́wɨ́ nɨróga wiápɨ́nɨmeaarɨŋɨ́pánɨŋɨ́ nimónɨro xɨxe rɨrómɨ́ inɨpɨ́rɨxɨnɨrɨ nánɨ íkwairɨrɨ́ seaiarɨŋɨnɨ.

Ɨ́eapá winarɨŋɨ́pimɨ dánɨ epaxɨ́pɨ tɨ́nɨ kwíyɨ́pɨ nipemeámɨ warɨŋɨ́pimɨ dánɨ epaxɨ́pɨ tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ.

16Nionɨ seararɨŋápɨ, ayɨ́ rɨpɨrɨnɨ. Gorɨxoyá kwíyɨ́pɨ xe nɨneaipemeámɨ ounɨrɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨrónáyɨ́, pí pí mɨŋɨ́ seainarɨŋɨ́pɨ xe oneainɨnɨrɨ epɨ́rɨ́ámanɨ. 17Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Mɨŋɨ́ seainarɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ kwíyɨ́pimɨ xwámámɨ́ wimɨnɨrɨ yarɨŋɨ́rɨnɨ. Kwíyɨ́pɨ enɨ mɨŋɨ́ seainarɨŋɨ́pimɨ xwámámɨ́ wimɨnɨrɨ yarɨŋɨ́rɨnɨ. Mɨŋɨ́ seainarɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ kwíyɨ́pɨ tɨ́nɨ ámá mɨdɨmɨdánɨ nɨmearorɨ mɨxɨ́ inarɨgɨ́ápɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋagɨ́i nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ayɨnánɨ kwíyɨ́pɨ xe nɨneaipemeámɨ ounɨrɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨrónáyɨ́, amɨpí mɨŋɨ́ seainarɨŋɨ́pimɨ dánɨ oyaneyɨnɨrɨ seaimónarɨŋɨ́pɨ ananɨ epaxɨ́ mimónɨnɨ. 18Kwíyɨ́pɨ xe nɨneaipemeámɨ ounɨrɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨrónáyɨ́, ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ xɨ́dɨpɨ́rɨ nánɨ gwɨ́nɨŋɨ́ mɨseayárɨnɨnɨ. 19Mɨŋɨ́ inarɨgɨ́ápɨ nánɨ ámá nɨyɨ́nénɨ sɨŋánɨ seaimónɨnɨ. Mɨŋɨ́ ninɨróná rɨpɨ yarɨgɨ́árɨnɨ. Ɨ́wɨ́ inɨro piaxɨ́ weánɨpaxɨ́pɨ ero rɨ́peánanɨro nánɨ yarɨgɨ́ápɨ ero 20ŋwɨ́ápimɨ mewero ayáɨ́ ero sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ inɨro mɨxɨ́nɨ rɨnɨro sɨpí dɨŋɨ́ yaiwinɨro mɨxɨ́ kɨ́nɨro xɨxewiámɨ́ rɨnɨro ewáramónɨro xepɨxepá rónɨro 21sɨŋwɨ́ ɨ́wɨ́ wɨnɨro iniɨgɨ́ xwapɨ́ nɨnɨmáná papɨkɨ́ ero papɨkɨ́ neróná uyɨ́niɨ́ ero xɨxegɨ́nɨ apɨ apɨ imónɨŋɨ́pɨ enɨ ero yarɨgɨ́árɨnɨ. Eŋíná íkwairɨrɨ́ seaiŋápa ámɨ axɨ́pɨ íkwairɨrɨ́ oseaimɨnɨ. Ámá apɨ apɨ yarɨgɨ́áyɨ́ranɨ, apɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ enɨ yarɨgɨ́áyɨ́ranɨ, ayɨ́ Gorɨxoyá xwioxɨ́yo wí páwipɨ́rɨ́ámanɨ. 22E nerɨ aí ámá kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ xe nɨneaipemeámɨ ounɨrɨ yarɨgɨ́áyɨ́ rɨpɨ yarɨgɨ́árɨnɨ. Ámáyo dɨŋɨ́ sɨpí wiro dɨŋɨ́ niɨ́á winɨrɨ nɨwayɨrónɨro ŋwearo ayɨ́nɨ xe óɨ́ oneaimópoyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨro ayá urɨmɨxɨro píránɨŋɨ́ wiiro ámá dɨŋɨ́ uŋwɨrárɨpaxɨ́pɨnɨ ero 23ayá rɨrɨmɨxɨ́ wipaxɨ́ imónɨro nɨpɨ́reánɨro yarɨgɨ́árɨnɨ. Ŋwɨ́ ikaxɨ́ bimɨ dánɨ apɨ nɨpɨnɨ rɨnɨŋɨ́pɨ bɨ “Mepanɨ.” mɨrɨnɨnɨ. 24Ámá Kiraisɨ Jisasoyá imónɨgɨ́áyɨ́ wigɨ́ xámɨ nɨpɨkwɨnɨ mimónɨgɨ́ápɨ —Apɨ sɨpí nánɨ mɨŋɨ́ winɨro ɨ́eapá winɨrɨ yarɨgɨ́ápɨrɨnɨ. Apɨ rɨ́wɨ́ nɨmorɨ́ná rɨxa yoxáɨ́pámɨ́nɨŋɨ́ nɨyekwɨroárɨro pɨkiárɨgɨ́awixɨnɨ. 25Kwíyɨ́pɨ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ rɨxa sɨxɨ́ neamímoŋɨ́ eŋagɨ nánɨ apɨ nɨneaipemeámɨ oumɨnɨrɨ yarɨŋɨ́pa oxɨ́daneyɨ. 26Negɨ́ wíyɨ́ wiyɨ́né mɨxɨ́ mɨmeakɨ́nɨnɨpa oyaneyɨ. Sɨ́mɨsɨ́ mainenɨpa erane sɨpí dɨŋɨ́ mɨyaiwinɨpa erane oyaneyɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index