Search form

Garesia 6

“Xɨxegɨ́nɨ bɨ bɨ arɨrá inɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, segɨ́yɨ́ wo uyɨ́niɨ́ éagɨ nɨwɨnɨmearɨ́náyɨ́, kwíyɨ́pɨ nipemeámɨ seawarɨŋɨ́yɨ́né sɨpí éomɨ awayinɨ saŋioŋwɨrárɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. E neróná seáyɨ e nimónɨro “Sɨpí xɨ́o éɨ́pa nene wí epaxenemanɨ.” mɨyaiwipa éɨ́rɨxɨnɨ. Seyɨ́né enɨ ɨ́wɨ́ axɨ́pɨ epɨ́rɨxɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ. 2Segɨ́ wínɨyɨ́ dɨŋɨ́ ududɨ́ winarɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ wí wímeáagɨ nɨwɨnɨrɨ́náyɨ́, arɨrá wíɨ́rɨxɨnɨ. Xɨxe e inɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Seyɨ́né e nerónáyɨ́, ŋwɨ́ ikaxɨ́ Kiraiso rɨŋɨ́pɨ xɨxenɨ tɨ́nɨ yarɨŋoɨ. 3Ámá wo “Nionɨ seáyɨ e imónɨŋáonɨrɨnɨ.” nɨyaiwinarɨŋagɨ aí o nepa seáyɨ e mimónɨŋánáyɨ́, ayɨ́ xewanɨŋo yapɨ́ éwapɨ́narɨnɨ. 4Woxɨnɨ woxɨnɨ dɨxɨ́ yarɨŋɨ́pɨ píránɨŋɨ́ sɨŋwɨ́ anaxɨ́dɨneɨ. E nerɨ́ná xewanɨŋoxɨ “Apánɨ yarɨŋɨnɨ.” nɨsimónɨrɨ́ná ayɨ́ mɨxɨ́ meakɨ́nɨnɨpaxɨ́rɨnɨ. E nerɨ aí ámá wí tɨ́nɨ rɨ́ramɨŋɨyɨ́ ninɨrɨ “Nionɨ yarɨŋápɨ wí yarɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mimónɨnɨ.” nɨyaiwinɨrɨ mɨxɨ́ mɨmeakɨ́nɨnɨpanɨ. 5Nɨyɨ́nénɨ xɨxegɨ́nɨ segɨ́ yarɨgɨ́ápimɨ dánɨ seaímeanɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

6Ámá xwɨyɨ́á Gorɨxoyápɨ uréwapɨyarɨŋɨ́yɨ́ wigɨ́ amɨpí naŋɨ́ imónɨŋɨ́yɨ́ bɨ nɨmearo wigɨ́ uréwapɨyarɨŋomɨ bɨ mɨnɨ wíɨ́rɨxɨnɨ. 7Yapɨ́ re méwapɨ́nɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Ámá wí Gorɨxomɨ majɨmajɨ́á nɨwikárɨmáná rɨperɨrɨ́ umepaxɨ́rɨnɨ. Ámá pí pí aiwá ɨwɨ́á nura núɨ́asáná xɨxenɨ apɨ miarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 8Ámá ɨ́eapá winarɨŋɨ́pɨnɨ yarɨgɨ́áyɨ́, ayɨ́ ámá omɨŋɨ́yo aiwá ɨwɨ́á urarɨgɨ́áyɨ́ yapɨ imónɨŋoɨ. Aiwá yóɨ́ éɨ́pɨ miarɨgɨ́ápa wigɨ́ egɨ́ápimɨ dánɨ nɨmirɨ́nɨŋɨ́ nerɨ́ná nanɨ́nɨpɨ́rɨ́árɨnɨ. E epɨ́rɨ́a aí ámá kwíyɨ́pɨ nipemeámɨ warɨŋɨ́pimɨ xɨ́darɨgɨ́áyɨ́ wigɨ́ egɨ́ápimɨ dánɨ nɨmirɨ́nɨŋɨ́ nerɨ́ná dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ tɨ́gɨ́áyɨ́ imónɨpɨ́rɨ́árɨnɨ. 9Ámáyo naŋɨ́ nɨwiia nuranénáyɨ́, anɨŋɨ́ neainɨ́agɨ aí naŋɨ́ wiiarɨŋwápɨ pɨ́nɨ mɨwiárɨpa éwanɨgɨnɨ. Eŋɨ́ samɨŋɨ́ mɨneawepa nerɨ pɨ́nɨ mɨwiárɨpa nerɨ́náyɨ́, aiwá míwáíná naŋɨ́nɨ mianɨ́wá eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 10Ayɨnánɨ sɨnɨ epaxɨ́ nimónɨrɨ́ná ámá nɨyonɨ naŋɨ́nɨ wiíwanɨgɨnɨ. Negɨ́ Ámɨnáomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rogɨ́á nawínɨ imónɨgɨ́áyo ayɨ́ aŋɨpaxɨ́ wiianɨ́wáyɨ́rɨnɨ.

“Kiraiso yoxáɨ́pámɨ dánɨ neaiiŋɨ́pɨ nánɨnɨ mɨxɨ́ meakɨ́nɨpaxɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

11Rɨ́wamɨŋɨ́ nionɨ gɨ́ wé tɨ́nɨ nearɨ́ná xwénɨ xwénɨ neáa warɨŋá rɨpɨ seyɨ́né mí ómɨxɨ́poyɨ. 12Ámá iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó owákwínɨ́poyɨnɨrɨ xɨxoyɨ́piɨ́ seamearɨgɨ́áyɨ́, ayɨ́ wigɨ́ wínɨyɨ́ “Apánɨ e imónɨgɨ́áyɨ́ rɨ́a yarɨŋoɨ?” oneaiaiwípoyɨnɨrɨ sɨ́ó seawákwianɨro yarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Ayɨ́ Judayɨ́ nene Jisaso yoxáɨ́pámɨ neaiiŋɨ́pimɨnɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋagwɨ nɨneanɨróná xeanɨŋɨ́ neaikárɨpɨ́rɨxɨnɨrɨ e yarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. 13Ayɨ́ wí ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́ nɨpɨnɨ xɨxenɨ yarɨgɨ́áyɨ́ mimónɨŋagɨ́a aiwɨ seyɨ́né sɨ́ó seawákwíɨ́ápɨ nánɨ wárɨxa imónanɨro nánɨ seyɨ́né iyɨ́ sɨ́mɨ́ sɨ́ó owákwianeyɨnɨro wimónarɨŋɨ́rɨnɨ. 14Ayɨ́ e yarɨŋagɨ́a aí nionɨ pípɨ nánɨ seáyɨ e nɨmerɨ rɨmɨméɨnɨ. Ámɨná Jisasɨ Kiraiso yoxáɨ́pámɨ nɨperɨ́ná neaiiŋɨ́pɨ nánɨnɨ nɨrɨrɨ yayɨ́ emɨ́ɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Kiraiso yoxáɨ́pámɨ neapeiŋɨ́pimɨ dánɨ ámá Gorɨxomɨ mɨxɨ́darɨgɨ́áyɨ́ yarɨgɨ́ápɨ sɨnɨ emɨ́a nánɨ pɨyɨ́nɨŋɨ́ imónɨrɨ gɨ́ sɨŋwɨ́ wɨnɨŋaé dánɨ “Wigɨ́ yarɨgɨ́ápɨ enɨ pɨyɨ́nɨŋɨ́ rɨ́a imónɨnɨ?” yaiwirɨ eŋɨnɨ. 15Sɨ́ó nɨwákwínɨrɨ́ná ayɨ́ ananɨrɨnɨ. Mɨwákwínɨpa nerɨ́ná ayɨ́ enɨ ananɨrɨnɨ. Gorɨxo ámɨ xegɨ́ kwíyɨ́pimɨ dánɨ sɨŋɨ́ wí oimónɨ́poyɨnɨrɨ neaimɨxɨ́ɨ́pɨ, ayɨ́ aŋɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 16Ámá nionɨ seararɨŋá apɨ ɨ́á nɨxɨrɨro xɨ́darɨgɨ́áyo Gorɨxo wá wianɨrɨ nɨwayɨrónɨro ŋweapɨ́rɨ nánɨ wiirɨ éwɨnɨgɨnɨ. Isɨrerɨ xɨ́oyá imónɨgɨ́áyo enɨ e éwɨnɨgɨnɨ.

17Nionɨ Jisasomɨ xɨ́darɨŋagɨ nánɨ iwaŋɨ́ nɨmépeayigɨ́ápɨ igí rɨxa nɨweŋagɨ nánɨ wiyɨ́né nionɨ dɨŋɨ́ rɨ́á nɨxepaxɨ́ ámɨ bɨ mepa éɨ́rɨxɨnɨ. 18Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, Ámɨná Jisasɨ Kiraiso wá seawianarɨŋɨ́pimɨ dánɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ oseamímonɨ. “E oenɨ.” nimónarɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index