Search form

Xibɨruyɨ́ 1

“Ríná Gorɨxo xegɨ́ xewaxo eŋɨ́pimɨ dánɨ nearɨŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Gorɨxo eŋíná wɨ́á rókiamoagɨ́áwa rɨ́wamɨŋɨ́ earo xɨxegɨ́nɨ ero egɨ́ápimɨ dánɨ xɨ́oyá xwɨyɨ́á negɨ́ arɨ́owéyo ayá wí nura nɨbayíɨsáná 2agwɨ sɨ́á yoparɨ́yɨ́ tɨ́ŋɨ́ ríná xegɨ́ xewaxo xwɨyɨ́á rɨrɨ amɨpí wíwapɨyemerɨ eŋɨ́pimɨ dánɨ nearɨŋɨ́rɨnɨ. Xegɨ́ xewaxo amɨpí imónɨŋɨ́pɨ nɨpɨnɨ nánɨ xiáwo imónɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ urɨ́peaŋorɨnɨ. Omɨ dánɨ aŋɨ́na tɨ́nɨ xwɨ́árí tɨ́nɨ imɨxɨŋɨ́rɨnɨ. 3O Gorɨxo nikɨ́nɨrɨ seáyɨ e imónɨŋɨ́pɨ axɨ́pɨ enɨ aupákɨ́kɨ́ inarɨŋorɨnɨ. Xano yapɨ pákínɨ́ imónɨŋorɨnɨ. Sogwɨ́ siŋɨ́ emá amɨpí nɨpɨnɨ oyá xwɨyɨ́á eŋɨ́ eánɨŋɨ́ rɨŋɨ́pimɨ dánɨ xomaxɨ́nɨŋɨ́ yárɨnɨŋagɨ nánɨ xegɨ́ imónɨŋɨ́pa sɨnɨ imónɨnɨ. Xewanɨŋo ɨ́wɨ́ ámá yarɨgɨ́ápɨ nánɨ yokwarɨmɨ́ wiipaxɨ́ oimónɨrɨ nɨwiárɨmáná nɨpeyirɨ Ŋwɨ́á seáyɨ émɨ imónɨŋoyá wé náúmɨnɨ éɨ́ ŋweanɨ.

“Gorɨxomɨ xewaxo aŋɨ́najɨ́yo seáyɨ e múrónɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

4Gorɨxo o e imónɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ nurɨ́pearɨ nɨwimɨxɨrɨ́ná aŋɨ́najɨ́ e imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ urɨ́peaŋɨ́pimɨ aga seáyɨ e wiárɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ seáyɨ e wimɨxɨŋɨ́rɨnɨ. 5Omɨ Bɨkwɨ́yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ rɨpɨ Gorɨxo urɨŋɨ́pa aŋɨ́najɨ́ gɨyo axɨ́pɨ urɨŋɨ́rɨnɨ, “Joxɨ rɨxa gɨ́ íwoxɨ oimónɨrɨ simɨxɨ́árɨnɨ. Agwɨ ríná joxɨ́nɨŋɨ́ semeáárɨnɨ.” E urɨŋɨ́pa aŋɨ́najɨ́ gɨyo axɨ́pɨ urɨŋɨ́rɨnɨ? Oweoɨ, wí e murɨŋɨ́rɨnɨ. Xewaxo nánɨ ámɨ bɨ re rɨŋɨ́pa aŋɨ́najɨ́ gɨyɨ́ nánɨ axɨ́pɨ rɨŋɨ́rɨnɨ, “Nionɨ xegɨ́ xanonɨ imónɨmɨ́ɨnɨ. O gɨ́ íwo imónɨnɨŋoɨ.” rɨŋɨ́pa axɨ́pɨ aŋɨ́najɨ́ gɨyɨ́ nánɨ rɨŋɨ́rɨnɨ? Oweoɨ, wí e mɨrɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ “O ayo seáyɨ e wimónɨnɨ.” nɨrɨrɨ eaarɨŋɨnɨ. 6Xegɨ́ niaíwɨ́ xámɨ́nɨŋɨ́ emeaŋomɨ xwɨ́á rɨrímɨ nánɨ wɨ́rénapɨnɨ nánɨ nimónɨrɨ́ná Bɨkwɨ́yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ rɨpɨ enɨ rɨŋɨnigɨnɨ, “Aŋɨ́najɨ́ Gorɨxonɨyáyɨ́ nɨ́nɨ omɨ nupɨ́kínɨmearo seáyɨ e uméɨ́rɨxɨnɨ.” rɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ o seáyɨ e wimónɨnɨ. 7Aŋɨ́najɨ́ nánɨ Bɨkwɨ́yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Gorɨxo xegɨ́ aŋɨ́najɨ́ —Ayɨ́ xɨ́o sekaxɨ́ urɨ́ɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ seáyɨ́ wiipɨ́rɨ nánɨ imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Ayɨ́ imɨŋɨ́nɨŋɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ wimɨxɨrɨ rɨ́á ápiáwɨ́nɨŋɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ wimɨxɨrɨ yarɨŋɨ́rɨnɨ.” Aŋɨ́najɨ́ nánɨ e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ aiwɨ 8xewaxo nánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Gorɨxoxɨnɨ, dɨxɨ́ ámáyo numeŋwearɨ́ná ná rɨ́wɨ́yo aí sɨnɨ axɨ́pɨ anɨŋɨ́ umeŋwearɨ pí pí wé rónɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nerɨ umeŋwearɨ erɨ́árɨnɨ. 9Joxɨ wé rónɨŋɨ́pɨ nánɨ simónɨrɨ uniɨ́pɨ nánɨ mɨsimónɨpa erɨ yarɨŋagɨ nánɨ Gorɨxonɨ dɨxɨ́ Ŋwɨ́áonɨ nɨrɨrɨ́pearɨ ámá dɨxɨ́ imónɨgɨ́áyo seáyɨ e simɨxɨ́agɨ nánɨ dɨŋɨ́ niɨ́á sinarɨnɨ.” E nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ “Xewaxo aŋɨ́najɨ́yo seáyɨ e rɨ́a wimónɨnɨ?” yaiwipaxɨ́rɨnɨ. 10Xewaxomɨ urɨŋɨ́ rɨpɨ enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, iwamɨ́ó dánɨ amɨpí nɨ́nɨ wí sɨnɨ mimónɨŋáná joxɨ xwɨ́á rɨrí ikwɨ́rorɨ aŋɨ́na dɨxɨ́ wé tɨ́nɨ imɨxɨrɨ eŋɨ́rɨnɨ. 11Apɨ anɨ́nɨnɨ́á eŋagɨ aiwɨ joxɨ sɨnɨ anɨŋɨ́ minɨ́ ŋwearɨ́árɨnɨ. Aŋɨ́na tɨ́nɨ xwɨ́árí tɨ́nɨ iyɨ́á nɨpánoyɨ́ urɨ́ nerɨ́ná yarɨŋɨ́pánɨŋɨ́ imónáná 12joxɨ iyɨ́á nɨxoperɨ tarɨgɨ́ápa axɨ́pɨ e tɨrɨ́árɨnɨ. Ámá iyɨ́á urú emɨ nɨmorɨ sɨŋɨ́ wú pánarɨgɨ́ápa axɨ́pɨ aŋɨ́namɨ tɨ́nɨ xwɨ́árímɨ tɨ́nɨ e imɨxɨrɨ́árɨnɨ. E nerɨ aí joxɨ imónɨŋɨ́pɨ anɨŋɨ́ minɨ́ sɨnɨ axɨ́pɨ nimónɨrɨ xwiogwɨ́ dɨŋɨ́ nɨmorɨ ɨ́á ropaxɨ́ mimónɨ́ nɨpwerɨ aí joxɨ wí mɨpepa erɨ́árɨnɨ.” Xewaxomɨ e nurɨrɨ aí 13ámɨ axomɨ re urɨŋɨ́pa aŋɨ́najɨ́ gɨyo enɨ urɨŋɨ́rɨnɨ, “Nionɨ ámá joxɨ sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ siarɨgɨ́áyo xopɨrárɨ́ nɨwirɨ íkwiaŋwɨ́ dɨxɨ́ sɨkwɨ́ ikwiárɨrɨ́ánánɨŋɨ́ simɨxɨyimɨ́á íná nánɨ nionɨ imónɨŋápa xɨxenɨ axɨ́pɨ nimónɨrɨ gɨ́ wé náúmɨnɨ éɨ́ nɨŋwearɨ wenɨŋɨ́ nerɨ ŋweaɨ.” Xewaxomɨ e urɨŋɨ́pa aŋɨ́najɨ́ gɨyo axɨ́pɨ urɨŋɨ́rɨnɨ? Oweoɨ. 14Xewaxo rɨxa e imónɨŋo eŋagɨ aiwɨ aŋɨ́najɨ́ nɨ́nɨ ayɨ́ sa kwíyɨ́yɨ́rɨnɨ. Gorɨxo sekaxɨ́ urɨ́ɨ́pɨ xɨxenɨ seáyɨ́ wiipɨ́rɨ nánɨ imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Ámá xɨ́o xegɨ́ yeáyɨ́ uyimɨxemeanɨ́áyo arɨrá uwiipɨ́rɨ nánɨ urowárarɨŋɨ́yɨ́rɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index