Search form

Xibɨruyɨ́ 13

“ ‘Gorɨxo yayɨ́ winɨpaxɨ́pɨ oyaneyɨ.’ nɨseaimónɨrɨ́ná rɨpɨ rɨpɨ éɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Seyɨ́né ámá Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro nánɨ sérɨxɨ́meánɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí wiarɨgɨ́ápɨ pɨ́nɨ mɨwiárɨ́ ananɨ sɨnɨ wíɨ́rɨxɨnɨ. 2Ámá wí “Ámá aŋɨ́ mɨ dáŋɨ́yo aiwá míraŋɨ́ wiarɨŋwɨnɨ.” nɨyaiwiróná maiwí aŋɨ́najɨ́yo wigɨ́á eŋagɨ nánɨ seyɨ́né ámá aŋɨ́ mɨ dáŋɨ́yo arɨ́á mikeamó aiwá míraŋɨ́ wíɨ́rɨxɨnɨ. 3Segɨ́ sérɨxɨ́meá gwɨ́ aŋɨ́yo ŋweagɨ́áyɨ́ nánɨ dɨŋɨ́ arɨ́á mikeamó seyɨ́né enɨ nawínɨ gwɨ́ nɨŋwearónɨŋɨ́ nimónɨro arɨrá wíɨ́rɨxɨnɨ. Sérɨxɨ́meá paimɨmɨ́ wiarɨgɨ́áyɨ́ nánɨ dɨŋɨ́ peá mɨmó “Nene enɨ gɨ́wɨ́ tɨ́ŋwaéne eŋagɨ nánɨ axɨ́pɨ e neaipaxɨ́rɨ́anɨ?” nɨyaiwiro arɨrá wíɨ́rɨxɨnɨ. 4Ámá ɨ́wɨ́ inarɨgɨ́áyo rɨxa nɨmeánɨmáná inarɨgɨ́áyoranɨ, sɨnɨ mɨmeánɨpa nemáná inarɨgɨ́áyoranɨ, nɨyonɨ Gorɨxo pɨrɨ́ umamonɨ́á eŋagɨ nánɨ seyɨ́né segɨ́ meánɨgɨ́ápɨ peayɨ́ nɨwianɨro wí tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ minɨmepa éɨ́rɨxɨnɨ. Ɨ́wɨ́ ninɨrɨ́ná ayɨ́ Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ piaxɨ́ weánɨpaxɨ́pɨ yarɨŋagɨ́a nánɨ rarɨŋɨnɨ. 5Xwɨ́á tɨ́yo nɨŋwearóná nɨgwɨ́ nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí seaiarɨŋɨ́pɨ xe áxeŋwarɨ́nɨŋɨ́ oneainɨrɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Bɨkwɨ́yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ rɨpɨ Gorɨxo xewanɨŋo re rɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, “Nionɨ wí mɨrɨwáramó erɨ wí mɨsiepɨsamó erɨ emɨ́árɨnɨ.” rɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 6Ayɨnánɨ nene wará sarɨ́wá mɨmárɨnɨ́ Bɨkwɨ́yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ rɨpɨ rɨpaxenerɨnɨ, “Arɨrá niarɨŋo, ayɨ́ Ámɨná Gorɨxo eŋagɨ nánɨ nionɨ wí wáyɨ́ emɨméɨnɨ. Ámá pí pí nɨnikárɨro aí Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋápɨ pɨ́rɨ́ nɨrakipaxɨ́ menɨnɨ.” rɨpaxenerɨnɨ.

“Neaipeŋweagɨ́áwa yagɨ́ápimɨ ikanɨŋɨ́ owianeyɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

7Ámɨná xámɨ xwɨyɨ́á Gorɨxoyápɨ nɨsearéwapɨyiro seaipeŋweagɨ́áwa nánɨ dɨŋɨ́ irónɨ́poyɨ. Awa sɨnɨ mɨpé nɨŋwearóná néra núɨ́asáná imónagɨ́ápɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨmoro Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro yagɨ́ápa axɨ́pɨ oyaneyɨnɨro ikanɨŋɨ́ wiaxɨ́dɨ́poyɨ.

8Jisasɨ Kiraiso imónɨŋɨ́pɨ ámɨ xegɨ́ bɨ xegɨ́ bɨ imónarɨŋɨ́manɨ. Anɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ eŋíná dánɨ apɨnɨ imónɨrɨ agwɨ ríná enɨ sɨnɨ axɨ́pɨ imónɨrɨ ná rɨ́wɨ́yo enɨ anɨŋɨ́ minɨ́ axɨ́pɨ imónɨrɨ enɨ́árɨnɨ. 9Ayɨnánɨ xwɨyɨ́á Kiraiso neaiiŋɨ́pɨ nánɨ rɨnɨŋɨ́pɨ marɨ́áɨ, xwɨyɨ́á xegɨ́ bɨ nánɨ éwapɨ́narɨgɨ́á xɨxegɨ́nɨ imónɨŋɨ́pɨ iniɨgɨ́ waxɨ́nɨŋɨ́ xe oneamáronɨrɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpanɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Gorɨxo ayá nɨnearɨmɨxɨrɨ neaiiŋɨ́pimɨ dánɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nínɨránénáyɨ́, naŋɨ́ neaimɨxɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pimɨ xɨ́darɨŋwɨnɨ. Naŋwɨ́ nánɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́yo “Rɨpɨ ŋwɨ́áxɨnɨ. Rɨpɨ ananɨrɨnɨ.” rɨnɨŋɨ́pimɨ dánɨ wí dɨŋɨ́ sɨxɨ́ neaínɨpaxɨ́ menɨnɨ. Ayɨnánɨ ámá xámɨ “Ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́ apimɨ oxɨ́dɨmɨnɨ.” nɨyaiwiro xɨ́dɨgɨ́áyɨ́ apɨ naŋɨ́ wí wimɨxɨŋɨ́manɨ.

“Rɨdɨyowá nánɨ wayɨ́á Gorɨxo wimónarɨŋɨ́ rɨpɨ éɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

10Nene íráɨ́ onɨŋɨ́wá Jisasɨ Kiraiso rɨdɨyowánɨŋɨ́ neaiinɨŋɨ́wá tɨ́ŋwaénerɨnɨ. Rɨdɨyowá Jisaso inɨŋɨ́pɨ —Apɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨŋɨ́pimɨ dánɨ ananɨ́nɨŋɨ́ nɨnɨrane naŋɨ́ imónarɨŋwápɨrɨnɨ. Apɨ ámá sɨnɨ senɨ́á aŋɨ́ rɨ́kárɨnɨŋiwámɨ dánɨ yagɨ́ápimɨ xɨ́darɨgɨ́áyɨ́ bɨ nɨpaxɨ́ menɨnɨ. 11Rɨpɨ nánɨ dɨŋɨ́ mópoyɨ. Apaxɨ́pá imónɨgɨ́á xwéowa xwiogwɨ́ o omɨ ɨ́wɨ́ none tɨ́nɨ negɨ́ ámá tɨ́nɨ yarɨŋwápɨ Gorɨxo yokwarɨmɨ́ oneaiinɨrɨ naŋwɨ́ nɨpɨkímáná ragɨ́ púɨ́pɨ nɨmeámɨ awawá ŋwɨ́áɨ rɨnɨŋɨ́wámɨ nɨpáwiro wɨwiɨ́á neaárɨro aiwɨ naŋwɨ́ náo ámá ŋweagɨ́e bɨ́anɨrɨwámɨnɨ rɨ́á ikeaárarɨgɨ́árɨnɨ. 12Ayɨnánɨ Jisaso enɨ xegɨ́ ámá agwɨ́ axɨ́yónɨŋɨ́ mɨnɨgɨ́áyo xɨ́o nɨperɨ́ná ragɨ́ púɨ́pimɨ dánɨ sɨyikwɨ́ mínɨŋɨ́ Gorɨxo e imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋɨ́pɨ wimɨxɨmɨnɨrɨ nánɨ ákɨŋá ɨ́wí e bɨ́anɨrɨwámɨ dánɨ rɨ́nɨŋɨ́ meaŋɨnigɨnɨ. 13Ayɨnánɨ nene ámá sɨnɨ “Ŋwɨ́ ikaxɨ́yo ‘Apɨ ŋwɨ́áxɨnɨ. Apɨ ananɨrɨnɨ.’ rɨnɨŋɨ́pimɨ oxɨ́daneyɨ.” rarɨgɨ́áyɨ́ ŋweagɨ́e pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ o tɨ́ŋɨ́ e nánɨ nurane dɨŋɨ́ “Xɨ́omɨ ayá wiayigɨ́ápa nene enɨ neaiarɨ́ná ayɨ́ ananɨrɨnɨ.” oyaiwianeyɨ. 14Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Aŋɨ́ bɨ xwɨ́á tɨ́yo nene anɨŋɨ́ íníná ŋweanɨ́wá nánɨ mimónɨŋagɨ aí aŋɨ́ aŋɨ́namɨ rɨ́wɨ́yo imónɨnɨ́ápɨ nene ŋweáwanɨgɨnɨrɨ dɨŋɨ́ nɨwikwɨ́morane yarɨŋwá eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 15Ayɨnánɨ Jisaso neaiiŋɨ́pimɨ dánɨ Gorɨxomɨ rɨdɨyowá nánɨ wayɨ́á yayɨ́nɨ uméwanɨgɨnɨ. Negɨ́ maŋɨ́yo dánɨ ámá wíyo pí pí nurɨrɨ́ná onɨnɨ negɨ́ Ámɨnáorɨnɨ́nɨŋɨ́ nurɨrane waropárɨ́ wíwanɨgɨnɨ. 16Gorɨxo ámá xɨ́oyáyɨ́ wínɨyo naŋɨ́nɨ wiiro dɨ́wɨ́ ikeamónɨgɨ́áyo amɨpí bɨ mɨnɨ wiro yarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ́ná yayɨ́ winarɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ seyɨ́né apɨ nánɨ arɨ́á mikeamó nero éɨ́rɨxɨnɨ. E neróná rɨdɨyowá nánɨ wayɨ́á Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨ yarɨŋagɨ́a nánɨ rarɨŋɨnɨ.

17Segɨ́ ámɨná seyɨ́né Jisasomɨ píránɨŋɨ́ xɨ́dɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ seaipeŋweaarɨgɨ́áwamɨ —Awa Gorɨxo yarɨŋɨ́ imɨmɨ́ wíáná nɨseaipeŋwearɨ́ná egɨ́ápɨ nánɨ “Ayɨ́ apɨ nánɨ eŋwárɨnɨ. Apɨ nánɨ eŋwárɨnɨ.” urɨpɨ́rɨ́áwarɨnɨ. Awamɨ arɨ́á nɨwiro ínɨmɨ yeáyɨ́ wurɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Seyɨ́né píránɨŋɨ́ arɨ́á nɨwiro ínɨmɨ nɨwurɨ́nɨrónáyɨ́, awa nɨseaipeŋwearóná wigɨ́ dɨŋɨ́ rɨ́á muxé dɨŋɨ́ yayɨ́ nɨyaiwiro seaipeŋweapɨ́rɨ́árɨnɨ. Seyɨ́né e mepa nerónáyɨ́, naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ wí seaimɨxɨnɨ́á menɨnɨ.

18Amɨpí none neranéná píránɨŋɨ́ ɨ́á nɨyamɨxɨnɨrɨ éwanɨgɨnɨrɨ nerane nánɨ re neaimónarɨnɨ, “Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ píránɨŋɨ́ wé rónɨŋɨ́pɨnɨ néra warɨŋwɨnɨ.” neaimónarɨŋagɨ nánɨ seyɨ́né none nánɨ Gorɨxomɨ xwɨyɨ́á rɨrɨmɨ́ wípoyɨ. 19Nionɨ pɨ́rɨ́ nɨrakiarɨŋɨ́pɨ anɨpá imónáná seyɨ́né tɨ́ámɨnɨ aŋɨ́nɨ bɨmɨ́a nánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ ayá wí urɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ dirɨrɨ́ seaiarɨŋɨnɨ.

Gorɨxomɨ nurɨrɨ́ná urɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

20Gorɨxo —O ámá nɨwayɨrónɨro ŋweapaxɨ́pɨ nánɨ mɨ́kɨ́ ikiŋorɨnɨ. Oyá dɨŋɨ́yo dánɨ negɨ́ Ámɨná Jisaso xwárɨpáyo dánɨ ámɨ sɨŋɨ́ nerɨ wiápɨ́nɨmeaŋɨ́rɨnɨ. Ragɨ́ o nɨperɨ́ná púɨ́pimɨ dánɨ xwɨyɨ́á nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ Gorɨxo “E e nɨseaiimɨ́árɨnɨ.” réroárɨŋɨ́pɨ anɨŋɨ́ wayɨroárɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ sipɨsipɨ́ imónɨŋwaéne neamearɨŋɨ́ xwé imónɨŋorɨnɨ. 21Seyɨ́né amɨpí Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨ nɨpɨnɨ epaxɨ́ imónɨpɨ́rɨ nánɨ seaimɨxɨ́wɨnɨgɨnɨ. E nerɨ́ná Jisasɨ Kiraiso —Anɨŋɨ́ íníná seáyɨ e numepaxɨ́ imónɨŋo, ayɨ́ orɨnɨ. O seaiiŋɨ́pimɨ dánɨ pí pí xɨ́o yayɨ́ winɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ seaimɨxɨ́wɨnɨgɨnɨ. “Aga e imónɨ́wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Yoparɨ́ urɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

22Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ nionɨ seaíá rɨpɨ sepiá ayá wí nɨrɨrɨ meapa nerɨ nánɨ rɨpɨ re osearɨmɨnɨ, “ ‘Píránɨŋɨ́ arɨ́á ókiarɨ́ nɨmónɨrane apimɨ oxɨ́daneyɨ.’ yaiwípoyɨ.” osearɨmɨnɨ. 23Seyɨ́né rɨpɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨ́poyɨ. Negɨ́ nɨrɨxɨ́meá Timotio rɨxa gwɨ́ aŋɨ́yo dánɨ wárɨ́awixɨnɨ. O sɨnɨ mé nionɨ nímeááná yawawi nawínɨ nɨbɨrai sɨŋwɨ́ seananɨ́wírɨnɨ. 24Segɨ́ seáyɨ e nimónɨrɨ seaipeŋweaarɨgɨ́áwamɨ tɨ́nɨ Gorɨxoyá imónɨgɨ́á nɨyonɨ tɨ́nɨ none nánɨ yayɨ́ neawiemeaípoyɨ. Ámá nionɨ tɨ́nɨ Itari pɨropenɨsɨ́yo re ŋweaŋwáyɨ́ yayɨ́ seaiwárénaparɨŋwɨnɨ. 25“Gorɨxo nɨyɨ́nénɨ ayá seaiwianɨ́wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index