Search form

Xibɨruyɨ́ 3

“Moseso seáyɨ e imónagɨ́ wo eŋagɨ aí Jisaso aga seáyɨ e wiárɨ́ múronɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1-2Ayɨnánɨ gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, —Seyɨ́né Gorɨxo aŋɨ́namɨ dánɨ xɨ́oyá imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ wéyo ɨ́á seaumɨrɨŋɨ́yɨ́nérɨnɨ. Seyɨ́né Jisaso nánɨ dɨŋɨ́ émóɨ́rɨxɨnɨ. Gorɨxo nene tɨ́ŋɨ́ e nánɨ urowárénapɨŋo, ayɨ́ orɨnɨ. Apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ xwéo, nene “Apimɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋwárɨnɨ.” rarɨŋwápimɨ píránɨŋɨ́ xɨ́dɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ arɨrá neainɨnɨ́a nánɨ imónɨŋo, ayɨ́ orɨnɨ. Moseso eŋíná ámá Gorɨxoyá aŋɨ́nɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyo numeirɨ́ná xɨxenɨ wiiŋɨ́pa ámá Gorɨxo xɨ́o wimónarɨŋɨ́pɨ e éwɨnɨgɨnɨrɨ urɨ́peáagɨ nánɨ xɨxenɨ wiiŋo, ayɨ́ axo Jisasorɨnɨ. O nánɨ píránɨŋɨ́ dɨŋɨ́ émóɨ́rɨxɨnɨ. 3Ayɨ́ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Aŋɨ́ wiwá nánɨ “Naŋiwárɨnɨ.” nɨrɨro mɨŋɨ́ sɨ́ŋá nɨmeeánɨro aiwɨ aŋɨ́ iwámɨ mɨrɨŋo nánɨ aga mɨŋɨ́ sɨ́ŋá seáyɨ e umeeánɨpaxɨ́rɨnɨ. Axɨ́pɨ e imónɨŋɨ́pa Moseso nánɨ mɨŋɨ́ sɨ́ŋá umeeánɨpaxɨ́ imónɨŋagɨ aiwɨ Jisaso nánɨ ayɨ́ aŋɨpaxɨ́ mɨŋɨ́ sɨ́ŋá umeeánɨpaxɨ́rɨnɨ. 4Aŋɨ́ ayɨ́ ayɨ́ wí xegɨ́pɨ mimónɨ́ nɨ́nɨ ámá mɨrarɨgɨ́á aiwɨ amɨpí nɨ́nɨ imónɨŋɨ́pɨ imɨxɨŋo, ayɨ́ Gorɨxo eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 5Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ enɨ “Jisaso nánɨ dɨŋɨ́ píránɨŋɨ́ émóɨ́rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. Moseso eŋíná ámá Gorɨxoyá aŋɨ́nɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyo xɨxenɨ píránɨŋɨ́ numeirɨ́ná ámá xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro wigɨ́ bosowamɨ píránɨŋɨ́ nɨwiiróná yarɨgɨ́ápa axɨ́pɨ énɨŋɨ́ nerɨ amɨpí Gorɨxo rɨ́wɨ́yo rɨnɨ́ápɨ nánɨ woákɨ́kɨ́ wiŋɨ́ aiwɨ 6Kiraiso Moseso nimónɨrɨ eŋɨ́pa axɨ́pɨ nimónɨrɨ eŋɨ́manɨ. Omɨ wiárɨ́ nɨmúrorɨ re eŋɨ́rɨnɨ. Niáwa ámá xanowayá imónɨgɨ́áyo píránɨŋɨ́ numeirɨ́ná yarɨgɨ́ápa Kiraiso axɨ́pɨ e nerɨ ámá xanoyá aŋɨ́nɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyo xɨxenɨ píránɨŋɨ́ umeiŋɨ́rɨnɨ. Nene wará sarɨ́wá mɨmárɨnɨ́ nerane “Jisaso e nɨneaiinɨ́árɨnɨ.” nɨyaiwirane dɨŋɨ́ wikwɨ́moarɨŋwápimɨ dánɨ sáyɨ́ nimónɨrɨ rarɨŋwápɨ anɨŋɨ́ minɨ́ xaíwɨ́ ɨ́á nɨxɨra nuranénáyɨ́, ayɨ́ aŋɨ́ Gorɨxoyánɨŋɨ́ imónɨŋwɨnɨ.

“Maŋɨ́ pɨ́rɨ́ wiaíkiagɨ́áyɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ ínɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ eŋe mɨŋweaagɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

7Ayɨnánɨ Gorɨxo xegɨ́ kwíyɨ́pɨ tɨ́nɨ Bɨkwɨ́yo dánɨ rɨŋɨ́ rɨpɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ segɨ́ seárɨ́awéyɨ́ maŋɨ́ nɨwiaíkiro dɨŋɨ́ sɨxɨ́ ínɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ imónɨŋe ŋweaagɨ́ámanɨ, “Agwɨ ríná maŋɨ́ Gorɨxonɨyá seararɨŋagɨ arɨ́á nɨniróná 8-9eŋíná segɨ́ seárɨ́awéyɨ́ ámá dɨŋɨ́ meaŋe nemeróná yagɨ́ápa mepa éɨ́rɨxɨnɨ. Ayɨ́ gɨ́ maŋɨ́ xowiaíkímɨ́ nɨniro nepa eŋɨ́ eánɨŋorɨ́anɨrɨ iwamɨ́ó níwapɨyiro neróná xwiogwɨ́ 40 pwearɨ́ná nionɨ emɨmɨ́ nɨwíwapɨya uŋápɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨga nuro aí wigɨ́ dɨŋɨ́ wakɨsɨ́ ninɨro rɨ́wɨ́ nɨmoagɨ́árɨnɨ. E yagɨ́ápa seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ mepa éɨ́rɨxɨnɨ. 10Ayɨnánɨ segɨ́ seárɨ́awé íná ŋweagɨ́áyɨ́ nánɨ wikɨ́ nɨwónɨrɨ re rɨŋanigɨnɨ, ‘Ayɨ́ íníná dɨŋɨ́ xeŋwɨ́nɨ moro Gorɨxonɨ sekaxɨ́ urarɨŋápimɨ mɨxɨ́dɨpa ero yarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.’ nɨrɨrɨ 11wikɨ́ rɨ́á ápiáwɨ́nɨŋɨ́ nɨwónɨrɨ́ná sɨ́ŋá womɨ dánɨ́nɨŋɨ́ re rárɨŋanigɨnɨ, ‘Xwɨ́á dɨŋɨ́ sɨxɨ́ ínɨpɨ́rɨ́a nánɨ wipɨmoáriŋárímɨ wí nɨŋweapɨ́rɨ́ámanɨ.’ rárɨŋanigɨnɨ.” Segɨ́ seárɨ́awé íná ŋweagɨ́áyɨ́ Bɨkwɨ́yo dánɨ e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nero Gorɨxomɨ maŋɨ́ pɨ́rɨ́ nɨwiaíkiro nánɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ ínɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ eŋe wí mɨŋweaagɨ́árɨnɨ.

“Neárɨ́awéyɨ́ Gorɨxomɨ maŋɨ́ wiaíkiagɨ́ápa mepa éwanɨgɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

12Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, wiyɨ́né sɨpí nero aríkwɨ́kwɨ́ nɨwirɨŋɨ́pimɨ dánɨ Ŋwɨ́á wí mɨpé anɨŋɨ́ sɨŋɨ́ imónɨŋomɨ rɨ́wɨ́ umóɨ́rɨxɨnɨrɨ píránɨŋɨ́ awínɨŋɨ́ meŋweánɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 13Wiyɨ́né ɨ́wɨ́ néra nurɨŋɨ́pimɨ dánɨ yapɨ́ néwapɨ́nɨro dɨŋɨ́ wakɨsɨ́ ninɨróná Gorɨxomɨ rɨ́wɨ́ umopɨ́rɨxɨnɨrɨ sɨ́á Bɨkwɨ́yo dánɨ Agwɨyɨ rɨnɨŋɨ́yi sɨnɨ imónɨŋánáyɨ́, sɨnɨ epaxɨ́ eŋánáyɨ́, sɨ́á ayɨ́ ayo xɨxe eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ inayíɨ́rɨxɨnɨ. 14Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Dɨŋɨ́ Kiraisomɨ iwamɨ́ó dánɨ nɨwɨkwɨ́roranéná wará sarɨ́wá mɨmárɨnɨ́ nerane xaíwɨ́ ɨ́á xɨrɨŋwápɨ anɨŋɨ́ xaíwɨ́ ɨ́á nɨxɨra nurane negɨ́ peanɨ́waé nánɨ sɨnɨ xaíwɨ́ ɨ́á nɨxɨra nuranénáyɨ́, nepa Kiraiso tɨ́nɨ ikárɨnɨŋwaénerɨnɨ. 15Bɨkwɨ́yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nerɨŋɨ́pimɨ dánɨ ananɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋwápɨ xaíwɨ́ ɨ́á nɨxɨra upaxɨ́rɨnɨ, “Agwɨ Gorɨxo seararɨŋagɨ arɨ́á nɨwiróná eŋíná segɨ́ seárɨ́awéyɨ́ omɨ maŋɨ́ xowiaíkímɨ́ nɨwiróná dɨŋɨ́ wakɨsɨ́ ninɨro nánɨ rɨ́wɨ́ umoagɨ́ápa seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ e mepa éɨ́rɨxɨnɨ.” E nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ neranénáyɨ́, dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋwápɨ xaíwɨ́ ɨ́á nɨxɨra wanɨ́wárɨnɨ.

16Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá Gorɨxo rarɨŋagɨ arɨ́á nɨwiróná maŋɨ́ xowiaíkímɨ́ wiagɨ́áyɨ́, ayɨ́ gɨyɨ́rɨnɨ? Nɨ́nɨ ayɨ́ ámá Moseso Isipɨyɨ́ aŋɨ́yo dánɨ wirɨmeááná e pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ wagɨ́áyɨ́ menɨranɨ? 17Xwiogwɨ́ 40 apɨ pwearɨ́ná Gorɨxo ámá gɨyo wikɨ́ nɨwóga wagɨ́rɨnɨ? Ayɨ́ axɨ́yɨ́ ɨ́wɨ́ nero ámá dɨŋɨ́ meaŋe dánɨ nɨpéa emeagɨ́áyɨ́ menɨranɨ? 18Ámá Gorɨxo sɨ́ŋáyo dánɨ nurɨrɨ́ná “Xwɨ́á e nɨŋwearóná dɨŋɨ́ sɨxɨ́ ínɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ eŋɨ́rímɨ wí nɨŋweapɨ́rɨ́ámanɨ.” uragɨ́yɨ́ gɨyɨ́rɨnɨ? Ayɨ́ axɨ́yɨ́ xɨ́omɨ maŋɨ́ pɨ́rɨ́ wiaíkiagɨ́áyɨ́ menɨranɨ? 19Ayɨnánɨ nene nɨjɨ́á re imónɨŋwɨnɨ. Neárɨ́awé íná ŋweaagɨ́áyɨ́ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́ropa nero nánɨ Gorɨxoyá xwɨ́á dɨŋɨ́ sɨxɨ́ ínɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ eŋɨ́rímɨ wí nɨrémoro ŋweaagɨ́ámanɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index