Search form

Xibɨruyɨ́ 6

1-2Ayɨnánɨ, nene xwɨyɨ́á Kiraiso nánɨ sɨrɨmɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨnɨ anɨŋɨ́ minɨ́ mɨrɨnɨpa oyaneyɨ. Íníná ámɨ ámɨ xwɨyɨ́á sɨrɨmɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ rɨpɨ rɨpɨ nɨtɨwayɨrorɨ mɨrɨnɨpa oyaneyɨ. Xwɨyɨ́á negɨ́ ɨ́wɨ́ amɨpí néra nurɨ́ná anɨ́nɨmɨxɨnanɨrane yarɨŋwápɨ aga rɨ́wɨ́mɨnɨ nɨmamopaxɨ́pɨranɨ, xwɨyɨ́á Gorɨxomɨ aga dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́ropaxɨ́pɨranɨ, xwɨyɨ́á igɨ́á xɨxegɨ́nɨ eánarɨŋwápɨranɨ, Gorɨxo naŋɨ́ owimɨxɨnɨrɨ wé seáyɨ e wikwiárarɨŋwápɨranɨ, ámá pegɨ́áyɨ́ ámɨ wiápɨ́nɨmeapɨ́rɨ́ápɨranɨ, Gorɨxo ámáyo mí ómómɨxɨmɨ́ nerɨ xwɨyɨ́á umeáráná anɨŋɨ́ ŋweapɨ́rɨ́ápɨranɨ, xwɨyɨ́á apɨ apɨ ámɨ nɨtɨwayɨrorɨ méwapɨ́nɨpa oyaneyɨ. Sa xwɨyɨ́á Gorɨxoyá ámá arɨ́á nɨwirɨŋɨ́pimɨ dánɨ yóɨ́ imónɨpaxɨ́pɨ éwapɨ́nanɨ nánɨ oxɨ́meaaneyɨ. 3Gorɨxo apɨ xe oépoyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ nɨneanɨrɨ́náyɨ́, ananɨ yanɨ́wɨnɨ.

4Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ “Xwɨyɨ́á xámɨ nɨtɨwayɨrorane éwapɨ́nɨŋwápɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨrane xwɨyɨ́á yóɨ́ imónanɨ́wá nánɨ imónɨŋɨ́pɨ oxɨ́meaaneyɨ.” seararɨŋɨnɨ. Ámá Gorɨxo xewanɨŋo nánɨ “E imónɨŋorɨ́anɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ rɨxa wɨ́á wókímɨxɨrɨ ámá aiwá gɨ́gɨ́ nerɨ́ná nɨjɨ́á awɨ́í yarɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ nánɨ imónarɨgɨ́ápa axɨ́pɨ́nɨŋɨ́ e nero aŋɨ́namɨ dánɨ Gorɨxo neaiapɨŋɨ́pɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨro kwíyɨ́ oyápɨ ámá wíyo tɨ́nɨ nawínɨ waínɨrɨ 5ámá aiwá awɨ́í imónɨŋɨ́pɨ gɨ́gɨ́ nerɨ́ná “Naŋɨ́ imónɨnɨ.” yaiwiarɨgɨ́ápa xwɨyɨ́á Gorɨxoyápɨ tɨ́nɨ eŋɨ́ eánɨŋɨ́ o yeáyɨ́ nɨneayimɨxemearɨ neameŋweanɨ́íná imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ axɨ́pɨ gɨ́gɨ́nɨŋɨ́ nerɨ́ná “Naŋɨ́ imónɨnɨ.” yaiwiro néɨ́asáná 6dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́ápɨ rɨ́wɨ́mɨnɨ nɨmamorɨ́náyɨ́, ayɨ́ Gorɨxomɨ xewaxomɨ ikayɨ́wɨ́ oumearɨ́poyɨnɨrɨ ámɨ yoxáɨ́pámɨ́nɨŋɨ́ yekwɨroárarɨŋagɨ́a nánɨ ámɨ xwɨyɨ́á kɨnɨmónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ urɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ bɨ menɨnɨ. 7Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Xwɨ́á iniá ámɨ ámɨ nearɨ aínáná ámá aiwá omɨŋɨ́ ɨwɨ́á urɨ́áyɨ́ nánɨ aiwá naŋɨ́ yaparɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ Gorɨxo aiwá naŋɨ́ oyapɨnɨrɨ xwɨyɨ́á tɨ́nɨ píránɨŋɨ́ imɨxarɨŋɨ́pɨrɨnɨ. 8E nerɨ aí xwɨ́á iniá ámɨ ámɨ nearɨ naínɨrɨ aiwɨ aiwá naŋɨ́ mɨyapɨ́ ará eŋɨ́ tɨ́ŋɨ́nɨ kɨsónárarɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ ráɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ eŋagɨ nánɨ Gorɨxo rɨxa nɨramɨxɨmɨnɨrɨ nánɨ imónɨrɨ árɨ́á yimɨnɨrɨ nánɨ imónɨrɨ eŋɨ́pɨrɨnɨ.

9Dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayiŋáyɨ́né, nionɨ mɨxɨ́ e nɨsearɨrɨ aiwɨ “Seyɨ́né nionɨ mɨxɨ́ searɨ́ápɨ mɨyarɨŋoɨ.” nimónarɨnɨ. “Óɨ́ Gorɨxo yeáyɨ́ seayimɨxemeanɨ́a nánɨ imónɨŋɨ́yímɨnɨ xɨ́darɨŋoɨ.” nimónarɨnɨ. 10Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Gorɨxo xɨxenɨ mimónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ mɨyarɨŋo eŋagɨ nánɨ amɨpí seyɨ́né xɨ́omɨ nɨxɨ́dɨróná ero ámá xegɨ́ imónɨgɨ́áyo arɨrá wigɨ́ápɨ sɨnɨ nɨwirɨŋɨ́yo dánɨ sɨwá rénɨŋɨ́ winɨro “Nene Gorɨxoxɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ rɨyiŋwɨnɨ.” sɨwá énɨŋɨ́ winɨro yarɨgɨ́ápɨ nánɨ o wí arɨ́á ikeamopaxɨ́ menɨnɨ. 11-12Seyɨ́né rɨ́wɨ́ sɨwɨ́á nɨyirɨ mé ámá eŋɨ́ neánɨro Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roro “Xewanɨŋo óɨ́ oneaimonɨ.” yaiwiro yarɨgɨ́áyo dánɨ Gorɨxo sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ “Nɨsiimɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́pɨ wímeaarɨŋɨ́yo ikanɨŋɨ́ wiaxɨ́dɨpɨ́rɨ nánɨ seyɨ́né wiyɨ́nénɨ wiyɨ́nénɨ amɨpí nɨ́nɨ oneaímeanɨnɨrɨ dɨŋɨ́ ikwɨ́moarɨgɨ́ápɨ seaímeanɨ́e nánɨ anɨŋɨ́ minɨ́ rɨ́wɨ́ nɨyunɨro dɨŋɨ́ nikwɨ́móa úɨ́rɨxɨnɨ.

“Gorɨxo rɨŋɨ́pimɨ dɨŋɨ́ nɨwikwɨ́móa úɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

13-14Eŋíná Gorɨxo Ebɨrɨ́amoyá sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ Bɨkwɨ́yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ píránɨŋɨ́ simɨxɨrɨ dɨxɨ́ rárɨ́awéyo sayá wimɨxɨrɨ nemɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. E sɨ́ŋá wo arɨ́á eŋe dánɨ́nɨŋɨ́ nurɨrɨ́ná ámá wo xɨ́omɨ seáyɨ e múrónɨŋo arɨ́á eŋe dánɨ rɨpaxɨ́ meŋagɨ nánɨ xewanɨŋo nánɨ nɨrɨnɨrɨ urɨŋɨnigɨnɨ. 15Ayɨnánɨ Ebɨrɨ́amo yómɨŋɨ́ nimónɨrɨ “Gorɨxo nɨrɨŋɨ́pɨ xegɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ xe óɨ́ nimówɨnɨgɨnɨ.” nɨyaiwirɨ wenɨŋɨ́ nerɨ nɨŋweaŋɨsáná eŋáná wímeaŋɨnigɨnɨ. 16Ámá “Nepa neararɨnɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ nurɨróná nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ seáyɨ e wimónɨŋɨ́ bimɨ dánɨ urarɨgɨ́árɨnɨ. Ámá xwɨyɨ́á xɨmɨxɨmɨ́ ninɨro nɨrɨnɨróná xwɨyɨ́á apɨ rɨ́ápimɨ dánɨ saŋínarɨŋɨ́rɨnɨ. 17Ayɨnánɨ Gorɨxo ámá xɨ́o Ebɨrɨ́amomɨ sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ urɨŋɨ́pɨ wímeanɨ́áyɨ́ re oyaiwípoyɨnɨrɨ, “Gorɨxo arɨ́omɨ ‘Naŋɨ́ e nɨseaiimɨ́árɨnɨ.’ urɨŋɨ́pɨ ámɨ ná rɨ́wɨ́yo aiwɨ xegɨ́ dɨŋɨ́ nɨkɨnɨmónɨrɨ kikiɨ́á epaxɨ́manɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ sɨ́ŋáyo dánɨ́nɨŋɨ́ nɨrɨrɨ́ná xewanɨŋomɨ dánɨ nɨrɨnɨrɨ e urɨŋɨ́pɨ nánɨ ámɨ sopɨŋɨ́ wárɨŋɨnigɨnɨ. 18Gorɨxo, yapɨ́ mɨrɨpaxɨ́ imónɨŋo “Sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” urɨŋɨ́pɨ sɨwiá imónɨpaxɨ́ meŋagɨ aiwɨ ámɨ sɨwiá mimónɨpaxɨ́ bɨ xewanɨŋomɨ dánɨ urɨnɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ nene ananɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ neámɨxɨnɨrɨ ŋweaŋwɨnɨ. Nene —Gorɨxo yeáyɨ́ neaimɨxɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ o tɨ́ámɨnɨ éɨ́ nurane sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ yeáyɨ́ wurɨ́nɨŋwaénerɨnɨ. Nene o neaiinɨ́a nánɨ dɨŋɨ́ wikwɨ́moarɨŋwápɨ xaíwɨ́ ɨ́á xɨranɨ nánɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ neámɨxɨnɨrɨ ŋweaŋwɨnɨ. 19Nene dɨŋɨ́ wikwɨ́moarɨŋwá apimɨ dánɨ dɨŋɨ́ sɨ́kɨ́kɨ́ nomɨxɨnɨrane ŋweaŋwɨnɨ. Sɨ́kɨ́kɨ́ onɨŋɨ́wá eŋagɨ nánɨ aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwámɨ awawá ŋwɨ́áwámɨ rapɨrapɨ́ epaŋioárɨnɨŋúmɨ ínɨrɨwámɨnɨ́nɨŋɨ́ ananɨ páwiarɨŋwárɨnɨ. 20Ínɨmɨ e Jisaso rɨxa anɨŋɨ́ íníná nánɨ apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ xwé Merikisedeko imónɨŋɨ́pa axɨ́pɨ nimónɨmáná nene arɨrá neainɨnɨ́a nánɨ xámɨ nɨneameáa páwiŋɨ́rɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index