Search form

Xibɨruyɨ́ 7

Merikisedeko, apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨŋo nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Merikisedeko —O mɨxɨ́ ináyɨ́ aŋɨ́ Seremɨyɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ umeŋweaagorɨnɨ. Ŋwɨ́á seáyɨ e imónɨŋoyá apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨŋorɨnɨ. O Ebɨrɨ́amo mɨxɨ́ ináyɨ́ waú waú awamɨ xopɨrárɨ́ nɨyárɨmo weaparɨ́ná óɨ́ e órórɨ́ ninɨríná Gorɨxoyá dɨŋɨ́yo dánɨ naŋɨ́nɨ owímeanɨrɨ xwɨyɨ́á bɨ tɨ́nɨ naŋɨ́ wimɨxɨŋorɨnɨ. 2Amɨpí Ebɨrɨ́amo pɨkiomeáɨ́pɨ yaŋɨ́ wé wúkaú nɨmemáná bɨ mɨnɨ wiŋo, ayɨ́ Merikisedeko orɨnɨ. Xegɨ́ yoɨ́ Merikisedekoyɨ rɨnɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ xámɨ negɨ́ aga pɨ́néyo dánɨ mɨxɨ́ ináyɨ́ wé rónɨŋɨ́ umeŋweaarɨŋoyɨ rarɨŋwápɨrɨnɨ. O Seremɨ dáŋɨ́ mɨxɨ́ ináyoyɨ rɨnɨŋɨ́pɨ enɨ negɨ́ aga pɨ́néyo dánɨ mɨxɨ́ ináyɨ́ ámá nɨwayɨrónɨro ŋweapɨ́rɨ nánɨ wimɨxarɨŋoyɨ rarɨŋwápɨrɨnɨ. 3Bɨkwɨ́yo dánɨ xwɨyɨ́á bɨ mɨrɨnɨŋagɨ nánɨ o nánɨ re rɨpaxɨ́rɨnɨ, “O xano tɨ́nɨ xɨnáí tɨ́nɨ mayɨ́ erɨ xegɨ́ ɨ́wiárɨ́awé enɨ mayɨ́ erɨ eŋorɨnɨ. Sɨ́á xɨnáí xɨrɨŋɨ́yi mimónɨpa erɨ sɨ́á xɨ́o penɨ́áyi mimónɨpa erɨ eŋorɨnɨ. Ayɨnánɨ o niaíwɨ́ Gorɨxoyáónɨŋɨ́ imónɨŋo eŋagɨ nánɨ apaxɨ́pá anɨŋɨ́ minɨ́ imónɨŋorɨnɨ.” rɨpaxɨ́rɨnɨ.

4Seáyɨ e Merikisedeko imónɨŋɨ́pɨ nánɨ bɨ dɨŋɨ́ mópoyɨ. Negɨ́ arɨ́o írɨŋo Ebɨrɨ́amo amɨpí awiaxɨ́ imónɨŋɨ́ wí mɨxɨ́ nerɨ pɨkiomeaŋɨ́yɨ́ yaŋɨ́ wé wúkaú nɨtɨmáná bɨ mɨnɨ wiŋo ayɨ́ orɨnɨ. 5Ripaioyá ɨ́wiárɨ́awé apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́áwa Gorɨxoyá ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nɨxɨ́dɨro nánɨ wigɨ́ axɨ́yɨ́, ayɨ́ enɨ Ebɨrɨ́amoyá ɨ́wiárɨ́awéyɨ́ imónɨŋagɨ́a aiwɨ wigɨ́ amɨpí yaŋɨ́ wé wúkaú méɨ́ápɨ bɨ uráparɨgɨ́árɨnɨ. 6E nerɨ aí Merikisedeko, Ripaioyá ɨ́wiárɨ́awéyɨ́ wo mimónɨŋagɨ aiwɨ Ebɨrɨ́amo, Gorɨxo sɨ́mɨmaŋɨ́yo dánɨ “E nɨseaiimɨ́árɨnɨ.” urɨŋo nɨpɨkiomearɨ yaŋɨ́ wé wúkaú méɨ́pɨ bɨ Merikisedeko nurápɨrɨ omɨ naŋɨ́ bɨ owímeanɨrɨ xwɨyɨ́á bɨ tɨ́nɨ naŋɨ́ wimɨxɨŋɨnigɨnɨ. 7Xwɨyɨ́á rɨpɨ ámá wí “Nepamanɨ.” nɨyaiwirɨ rɨpaxɨ́pɨmanɨ. Naŋɨ́pɨ owímeanɨrɨ xwɨyɨ́á bɨ tɨ́nɨ wimɨxarɨŋo, seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. Naŋɨ́pɨ wímeáo, omɨ sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ ínɨmɨ wurɨ́nɨŋorɨnɨ. 8Ripaioyá ɨ́wiárɨ́awéwa —Awa nɨpepɨ́rɨ́a nánɨ imónɨgɨ́áwarɨnɨ. Awa wigɨ́ axɨ́yɨ́ yaŋɨ́ wé wúkaú méɨ́ápɨ bɨ nurápɨróná ayɨ́ ámá nɨpepɨ́rɨ́áwanɨ uráparɨgɨ́a aiwɨ Merikisedeko nurápɨrɨ́ná xɨ́o nánɨ Bɨkwɨ́yo rɨnɨŋɨ́pa anɨŋɨ́ ŋweaŋo urápɨŋɨnigɨnɨ. 9-10Rɨpɨ enɨ rɨpaxɨ́rɨnɨ, “Ebɨrɨ́amo yaŋɨ́ xɨ́o méɨ́pɨ Merikisedeko tɨ́nɨ óɨ́ e órórɨ́ ninɨri mɨnɨ wíáná Ripaio —Oyá ɨ́wiárɨ́awé wigɨ́ wínɨyɨ́ yaŋɨ́ wé wúkaú méɨ́ápɨ bɨ uráparɨgɨ́áwamɨ xiáworɨnɨ. O enɨ sɨnɨ xegɨ́ xiáwo Ebɨrɨ́amoyá kímɨŋɨ́yo ínɨŋagɨ nánɨ xiáwo Ebɨrɨ́amo yaŋɨ́ nɨmerɨ Merikisedekomɨ wíɨ́pa énɨŋɨ́ nerɨ mɨnɨ wiŋɨnigɨnɨ.” rɨpaxɨ́rɨnɨ.

Apaxɨ́ xámɨŋɨ́pá sɨnɨ e eŋáná sɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ ámɨ bá nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

11Eŋíná Gorɨxo ŋwɨ́ ikaxɨ́ xɨ́o rɨŋɨ́pɨ Mosesomɨ mɨnɨ nɨwirɨ́ná Ripaioyáyɨ́ apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ rárɨŋɨnigɨnɨ. Apaxɨ́ Ripaioyáyɨ́ imónɨgɨ́ápá Gorɨxo apá e enɨ́ápɨ nánɨ imónɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ rárɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ ayɨ́ xɨxenɨ nero wé nɨroárɨro sɨŋwɨrɨyɨ́, apaxɨ́ ámɨ xegɨ́ bɨ imónɨŋɨ́ bá, Erono imónɨŋɨ́pánɨŋɨ́ marɨ́áɨ, Merikisedeko imónɨŋɨ́pánɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ bá imónɨmɨnɨrɨ eŋɨ́manɨ. 12Apaxɨ́ Ripaioyáyɨ́ imónɨŋɨ́pá apánɨ mimónɨŋagɨ nánɨ ámɨ bá imónɨŋɨ́rɨnɨ. Ayɨnánɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ axɨ́pɨnɨ sɨnɨ nimónɨpaxɨ́manɨ. Ámɨ bɨ enɨ imónɨpaxɨ́rɨnɨ. 13Ámɨná Jisaso, Gorɨxo e rɨŋoyɨ́ Ripaioyáomanɨ. Gwɨ́ wɨrímɨ dáŋorɨnɨ. Xegɨ́ gwɨ́ arímɨ dáŋɨ́ wo eŋíná rɨdɨyowá erɨ apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨrɨ yagɨ́manɨ. 14Nɨjɨ́á re imónɨŋwɨnɨ. Negɨ́ Ámɨná Jisaso Judaoyá gwɨ́rímɨ dánɨ imónɨŋɨ́rɨnɨ. Ŋwɨ́ ikaxɨ́ Gorɨxo rɨŋɨ́ Moseso eaŋɨ́pɨ Judaoyáyɨ́ wí apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ nɨrɨrɨ meaŋɨnigɨnɨ.

“Jisaso apaxɨ́ Merikisedeko imónɨŋɨ́pánɨŋɨ́ imónɨŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

15Apaxɨ́ xegɨ́ bɨ imónɨŋɨ́ bá, Merikisedeko imónɨŋɨ́pánɨŋɨ́ nimónɨrɨ́náyɨ́, nionɨ re searɨ́ápɨ rɨxa sɨŋánɨ wɨ́á órɨronɨ, “Ŋwɨ́ ikaxɨ́ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ axɨ́pɨnɨ sɨnɨ imónɨpaxɨ́manɨ. Ámɨ bɨ nimónɨpaxɨ́rɨnɨ.” seararɨ́ápɨ rɨxa sɨŋánɨ wɨ́á órɨronɨ. 16O apaxɨ́ Merikisedeko imónɨŋɨ́ apá nimónɨrɨ́ná ŋwɨ́ ikaxɨ́ re rɨnɨŋɨ́yo dánɨ, “Ámá gwɨ́ arímɨ dáŋɨ́yɨ́ranɨ, e imónɨgɨ́áyɨ́ranɨ, ayɨ́nɨ apaxɨ́pá imónɨpaxɨ́rɨnɨ.” rɨnɨŋɨ́yo dánɨ imónɨŋɨ́manɨ. Oweoɨ, o sa xegɨ́ eŋɨ́ eánɨŋɨ́yo dánɨ dɨŋɨ́ manɨ́nɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́ŋo eŋagɨ nánɨ imónɨŋɨ́rɨnɨ. 17Bɨkwɨ́yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ rɨpɨ nionɨ seararɨŋápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ, “Joxɨ apaxɨ́pá Merikisedeko imónɨŋɨ́pa axɨ́pɨ e nimónɨrɨ anɨŋɨ́ íníná ŋweáɨrɨxɨnɨ.” Gorɨxo e urɨŋɨ́pɨ nionɨ seararɨŋápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 18Sekaxɨ́ xámɨ rɨnɨŋɨ́ wí eŋɨ́ neánɨrɨ arɨrá neaipaxɨ́ imónɨŋɨ́ bɨ mɨrɨnarɨŋagɨ nánɨ Gorɨxo rɨxa peá nɨmorɨ tɨŋɨ́rɨnɨ. 19Ayɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́ Moseso neaiapɨŋɨ́pimɨ ámá nɨxɨ́dɨróná wé rónɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ mimónɨpaxɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. E nerɨ aí Gorɨxo Kiraisomɨ negɨ́ apaxɨ́pá wimɨxɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ dɨŋɨ́ nene rɨxa agwɨ ríná wikwɨ́moarɨŋwápɨ xámɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pimɨ ikwɨ́moagwápimɨ seáyɨ e múrónɨnɨ. Apimɨ dánɨnɨ nene Gorɨxo tɨ́ŋɨ́ e aŋwɨ énɨŋɨ́ upaxɨ́rɨnɨ.

20-21Gorɨxo Jisasomɨ apaxɨ́pá nɨwimɨxɨrɨ́ná xewanɨŋo nánɨ sɨ́ŋá arɨ́á eŋe dánɨ́nɨŋɨ́ nɨrɨnɨrɨ imɨxɨŋɨ́rɨnɨ. Ripaioyáyɨ́ apaxɨ́pá nimónɨróná Gorɨxoranɨ, ámá woranɨ, xámɨ “Sɨ́ŋá romɨ dánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” rarɨŋwápa murɨnɨŋáná imónagɨ́árɨnɨ. E nerɨ aí nionɨ seararɨŋáomɨ Gorɨxo Bɨkwɨ́yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáonɨ ‘Joxɨ apaxɨ́pá nimónɨrɨ anɨŋɨ́ íníná ŋweáɨrɨxɨnɨ.’ nɨrɨrɨ́ná sɨ́ŋáyo dánɨ́nɨŋɨ́ rɨrɨ́áonɨ ámɨ gɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ nɨkɨnɨmónɨrɨ wí wiaíkímɨ́ámanɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 22Ayɨnánɨ nene “Gorɨxo ‘E nɨseaiimɨ́árɨnɨ.’ réroárɨŋɨ́ seáyɨ e imónɨŋɨ́ bɨ xɨxenɨ neaiinɨ́árɨnɨ.” yaiwianɨ́wá nánɨ Jisaso negɨ́ ikɨyiŋɨ́ neaiáriŋónɨŋɨ́ imónɨnɨ.

23Apaxɨ́pá xámɨ imónɨgɨ́áwa pearɨgɨ́áwa eŋagɨ nánɨ anɨŋɨ́ imónɨpaxɨ́ menɨnɨ. Ayɨnánɨ obaxɨ́ nimóga wagɨ́árɨnɨ. 24E nerɨ aiwɨ Jisaso anɨŋɨ́ ŋweaŋo eŋagɨ nánɨ apaxɨ́pá o imónɨŋɨ́pɨ anɨŋɨ́ pɨrɨ́ tɨŋweaŋɨ́pɨrɨnɨ. 25Ayɨnánɨ o ámá xɨ́omɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨŋɨ́yo dánɨ Gorɨxo tɨ́ŋɨ́ e aŋwɨ énɨŋɨ́ úɨ́áyɨ́ nɨ́nɨ nánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ wurɨyinɨ́a nánɨ anɨŋɨ́ ŋweaŋo eŋagɨ nánɨ agwɨranɨ, ná rɨ́wɨ́yoranɨ, anɨŋɨ́ yeáyɨ́ uyimɨxemeapaxorɨnɨ.

26Apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́á go go marɨ́áɨ, xwé imónɨŋɨ́ wo o imónɨŋɨ́pa nene nánɨ xɨxenɨ imónɨnɨ. Sɨyikwɨ́ bɨ mínɨpa erɨ xwɨyɨ́á bɨ uxekwɨ́mopaxɨ́ mimónɨpa erɨ piaxɨ́ weánɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́ bɨ muxénɨpa erɨ eŋorɨnɨ. Ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ yapɨ wayɨ́á mimónɨpa nerɨ aga xegɨ́ bɨ imónɨŋorɨnɨ. Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ aŋɨ́namɨ seáyɨ rɨwámɨnɨ peyiŋorɨnɨ. 27Apaxɨ́pá xámɨ seáyɨ e imónɨgɨ́áwa sɨ́á ayɨ́ ayo Gorɨxo wiwanɨŋowa wigɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́ápɨ yokwarɨmɨ́ oneaiinɨro xámɨ rɨdɨyowá nɨyárɨmáná rɨ́wɨ́yo dánɨ ɨ́wɨ́ wigɨ́ ámá yarɨgɨ́ápɨ nánɨ rɨdɨyowá wiiarɨgɨ́ápa Jisaso axɨ́pɨ e wí epaxomanɨ. Xewanɨŋo ɨ́wɨ́ bɨ meŋo eŋagɨ nánɨ ámáyo yeáyɨ́ uyimɨxemeámɨnɨrɨ nawínánɨ rɨdɨyowánɨŋɨ́ wiinɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ wí e epaxomanɨ. 28Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ “Apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́á go go marɨ́áɨ, xwé imónɨŋɨ́ wo o imónɨŋɨ́pa nene nánɨ xɨxenɨ imónɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. Ámá ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pimɨ dánɨ apaxɨ́pá oimónɨ́poyɨnɨrɨ rɨ́peáɨ́áwa wé rónɨŋɨ́pɨnɨ oyaneyɨnɨro nero aí eŋɨ́ neánɨro mɨxɨmopaxɨ́ wigɨ́áwarɨnɨ. E nerɨ aí xewaxo axɨ́pɨ e énɨŋɨ́ imónɨŋomanɨ. Gorɨxo, Mosesomɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́pɨ nurɨmáná xegɨ́ xewaxo apaxɨ́ amɨpí nɨpɨnɨ anɨŋɨ́nɨ nánɨ sɨpearɨ́mɨ́ yárɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ imónɨŋɨ́pá imónɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ xewanɨŋo nánɨ sɨ́ŋáyo dánɨ́nɨŋɨ́ nɨrɨnɨrɨ urɨ́peaŋɨ́rɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index