Search form

Jemiso 1

1Jemisonɨ —Nionɨ Gorɨxomɨ tɨ́nɨ Jisasɨ Kiraisomɨ tɨ́nɨ xɨnáínɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ wiiarɨŋá wonɨrɨnɨ. Nionɨ payɨ́ rɨna gɨ́ ámá Jisasomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́áyɨ́né nánɨ —Seyɨ́né gwɨ́ bɨ bɨ wé wúkaú sɨkwɨ́ waú apɨyɨ́né wí eŋɨ́ nimónɨro ŋweagɨ́áyɨ́nérɨnɨ. Ayɨ́né nánɨ payɨ́ rɨna nearɨ yayɨ́ seawárénaparɨŋɨnɨ.

“Iwamɨ́ó neaíwapɨyarɨgɨ́ápɨ eŋɨ́ neaeámɨxɨpaxɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

2-3Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, seyɨ́né rɨxa nɨjɨ́á rɨpɨ imónɨŋoɨ. Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roróná eŋɨ́ neánɨro rɨ́a xɨ́darɨŋoɨnɨrɨ iwamɨ́ó seaíwapɨyíɨ́ápimɨ xwámámɨ́ nɨwiéra nurónáyɨ́, xeanɨŋɨ́ rɨ́á tɨ́ŋɨ́ rɨ́wɨ́yo seaímeanɨ́ápimɨ enɨ xwámámɨ́ wipaxɨ́ imónɨpɨ́rɨ́árɨnɨ. Seyɨ́né nɨjɨ́á e imónɨŋagɨ́a nánɨ xeanɨŋɨ́ xɨxegɨ́nɨ seaímeááná kɨ́kɨ́mí mimónɨ́ “Dɨŋɨ́ niɨ́á neainɨnɨ́ápɨ nánɨ rɨ́a neaímeaarɨnɨ?” yaiwíɨ́rɨxɨnɨ. 4Ámá xeanɨŋɨ́ wikárarɨgɨ́ápimɨ xwámámɨ́ nɨwiéra núɨ́asáná imónɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ xwámámɨ́ nɨwiéra úɨ́rɨxɨnɨ. E neróná Gorɨxo gɨ́ ámá e imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ wimónɨŋɨ́pɨ bɨ mɨmúró nɨpɨnɨ píránɨŋɨ́ nɨyɨpárómɨnɨróná wé roárɨnɨgɨ́áyɨ́né xɨxenɨ e imónɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.

“ ‘Dɨŋɨ́ emɨ́ saímɨ́ mɨmoŋɨnɨ.’ nɨseaimónɨrɨ́ná Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ urɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

5Sɨnɨ dɨŋɨ́ nɨpɨkwɨnɨ émɨ́ saímɨ́ mɨmoarɨŋɨ́ go go “Xeanɨŋɨ́ nímeaarɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ apɨ nánɨ rɨ́a nímeaarɨnɨ?” mɨyaiwipa nerɨ́náyɨ́, xewanɨŋo Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ dɨŋɨ́ émɨ́ saímɨ́ e mopaxɨ́ oimónɨmɨnɨrɨ omɨ rɨxɨŋɨ́ urɨ́wɨnɨgɨnɨ. Gorɨxo ámá nɨyonɨ yaŋɨ́ nɨwirɨ́ná sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ mɨwí yaŋɨ́ ewaniɨ́ nimónɨrɨ xwénɨ mɨnɨ wiarɨŋo eŋagɨ nánɨ ananɨ rɨxɨŋɨ́ urɨ́wɨnɨgɨnɨ. 6E seararɨŋagɨ aí rɨxɨŋɨ́ nurɨrɨ́ná dɨŋɨ́ bɨ biaú nɨmorɨ “Gorɨxo aga nepa nɨniapɨnɨrɨ́enɨŋoɨ? Mɨniapɨpa enɨrɨ́enɨŋoɨ?” mɨyaiwí aga xɨxenɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rómáná “Nepa xɨxenɨ niapɨpaxorɨnɨ.” nɨyaiwirɨ rɨxɨŋɨ́ urɨ́wɨnɨgɨnɨ. Ámá dɨŋɨ́ bɨ biaú moarɨŋɨ́ go go rawɨrawáyo imeamɨ́kwɨ́ nerɨ́ná imɨŋɨ́ nɨxemɨ urɨ nɨxemɨ bɨrɨ yarɨŋɨ́pɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋagɨ nánɨ 7ámá ónɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ bɨ re mɨyaiwipa éɨ́rɨxɨnɨ, “Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ uráná o ananɨ nɨniapɨnɨŋoɨ.” mɨyaiwipa éɨ́rɨxɨnɨ. 8Ámá ayɨ́ dɨŋɨ́ nɨmoróná ná bɨnɨ mamó dɨŋɨ́ naíroayirɨ nero moro amɨpí enɨ neróná “E oemɨnɨ.” yaiwíɨ́ápɨnɨ mé xegɨ́ bɨ xegɨ́ bɨ ero yarɨgɨ́áyɨ́ eŋagɨ nánɨ e mɨyaiwipa éɨ́rɨxɨnɨ.

Ámá dɨ́wɨ́ ikeamónɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ amɨpí mɨmúrónɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ apiaú nánɨrɨnɨ.

9Segɨ́ sérɨxɨ́meá dɨ́wɨ́ ikeamónɨgɨ́áyɨ́ re nɨyaiwiro mɨŋɨ́ sɨ́ŋá meakɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ, “Nionɨ Jisaso neaiiŋɨ́pimɨ dánɨ Gorɨxo seáyɨ e nimɨxɨŋonɨrɨ́anɨ?” nɨyaiwiro mɨŋɨ́ sɨ́ŋá meakɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 10E nerɨ aí sérɨxɨ́meá amɨpí wí mɨmúrónɨgɨ́áyɨ́ re nɨyaiwiro mɨŋɨ́ sɨ́ŋá meakɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ, “Nionɨ Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ sa ikwiárɨnɨŋáonɨrɨ́anɨ?” nɨyaiwiro mɨŋɨ́ sɨ́ŋá meakɨ́nɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Ará siyɨ́ pɨyɨ́ nerɨ piéroarɨŋɨ́pa ayɨ́ enɨ anɨŋɨ́ mɨŋweá axɨ́pɨ apaxɨ́ mé pepɨ́rɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 11Seyɨ́né nɨjɨ́árɨnɨ. Sogwɨ́ xaíwɨ́ nɨwepɨ́nɨrɨ nanɨrɨ́ná ará yeáyɨ́ yɨkiáráná xegɨ́ siyɨ́pɨ pɨyɨ́ nerɨ nɨpiérɨnowirɨ́ná xámɨ awiaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ sɨnɨ mimónɨ́ xwɨrɨ́á inarɨŋɨ́rɨnɨ. Ámá amɨpí wí mɨmúrónɨgɨ́áyɨ́ enɨ “E nerɨ́ná ámɨ bɨ tɨ́nɨ bɨ tɨ́nɨ nímeapaxɨ́rɨnɨ.” yaiwiarɨgɨ́ápɨ sɨnɨ nɨxɨ́da nuróná sɨnɨ mé nero axɨ́pɨ e pepɨ́rɨ́árɨnɨ.

Ɨ́wɨ́ oépoyɨnɨrɨ wímeaarɨŋɨ́pɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

12Ámá Gorɨxomɨ xɨ́darɨŋagɨ́a nánɨ xeanɨŋɨ́ wímeaarɨŋɨ́ nɨpimɨnɨ xwámámɨ́ nɨwiéra núɨ́asáná eŋáná Gorɨxo yayɨ́ nɨwimorɨ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ —Apɨ nánɨ nɨrɨrɨ́ná “Ámá nionɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nɨyarɨgɨ́á gɨyɨ́ gɨyo mɨnɨ wimɨ́árɨnɨ.” rɨnɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Yayɨ́ nɨwimorɨ́ná dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ apɨ sɨxɨ́ umímonɨ́á eŋagɨ nánɨ ámá xeanɨŋɨ́ wíɨ́áyo xwámámɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ yayɨ́ wipaxɨ́yɨ́rɨnɨ. 13Ámá xeanɨŋɨ́ wímeaarɨ́ná re mɨrɨpa éɨ́rɨxɨnɨ, “Gorɨxo nionɨ ɨ́wɨ́ oenɨrɨ xeanɨŋɨ́ apɨ níwapɨyíɨ́rɨnɨ.” mɨrɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Gorɨxo ámá wí xɨ́omɨ ɨ́wɨ́ oenɨrɨ wíwapɨyipaxɨ́ mimónɨŋorɨnɨ. Xɨ́o enɨ ámáyo ɨ́wɨ́ oépoyɨnɨrɨ wíwapɨyarɨŋomanɨ. 14Oweoɨ, nene newanɨŋene wine wine pípɨ nánɨ nɨneaimónɨrɨ́ná ɨ́eapá nɨneainɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ ɨ́wɨ́ oépoyɨnɨrɨ nearɨ́peaarɨŋɨ́rɨnɨ. 15Apɨxɨ́ niaíwɨ́ agwɨ́ nerɨ xɨrarɨgɨ́ápa ɨ́eapá neainarɨŋɨ́pɨ niaíwɨ́ agwɨ́nɨŋɨ́ nerɨ ɨ́wɨ́ ayɨ́ niaíwɨ́nɨŋɨ́ xɨrarɨŋwárɨnɨ. Ɨ́wɨ́ ayɨ́ niaíwɨ́nɨŋɨ́ nɨxɨrɨmáná niaíwɨ́ xwé iwiaroarɨŋɨ́pa ɨ́wɨ́ yárɨ́wápimɨ dánɨ nɨperane anɨ́narɨŋwárɨnɨ. 16Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayiŋáyɨ́né, nionɨ re searɨ́ápɨ, “Seyɨ́né ɨ́wɨ́ oépoyɨnɨrɨ seaíwapɨyarɨŋɨ́pɨ pípimɨ dánɨ marɨ́áɨ, apimɨ dánɨ seaíwapɨyarɨŋɨ́rɨnɨ.” searɨ́ápɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨro yapɨ́ méwapɨ́nɨpanɨ. 17Pí pí naŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨranɨ, pí pí awiaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨranɨ, gɨmɨ dánɨ marɨ́áɨ, aŋɨ́namɨ dánɨnɨ neaímeaarɨŋɨ́rɨnɨ. Ápo Gorɨxo —O pí pí aŋɨ́namɨ wɨ́á ónarɨŋɨ́pɨ nánɨ mɨ́kɨ́ ikiŋorɨnɨ. Sogwɨ́ onapámɨgɨ́ ninɨrɨ́ná sepiá imónɨrɨ rɨpɨ́wɨ́ imónɨrɨ yarɨŋɨ́pa nimónɨrɨ ámɨ xegɨ́ bɨ imónɨrɨ xegɨ́ bɨ imónɨrɨ yarɨŋomanɨ. Onɨ amɨpí awiaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ anɨpá neaiaparɨŋɨ́rɨnɨ. 18Amɨpí o imɨxɨŋɨ́pɨ nɨpimɨnɨ dánɨ ná bɨnɨ ayɨ́ nene aiwá nɨwákwínɨ́ minɨ́ɨ́nɨŋɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ xewanɨŋo “E éɨmɨgɨnɨ.” wimónɨŋɨ́pimɨ nɨxɨ́dɨnɨrɨ oyá xwɨyɨ́á nepa imónɨŋɨ́pimɨ dánɨ nene neaemeaŋɨ́rɨnɨ.

“Xwɨyɨ́ápɨ xɨxenɨ arɨ́á nɨwiro neróná rɨpɨ rɨpɨ yarɨgɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

19Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayiŋáyɨ́né, apɨ nɨpɨnɨ nionɨ searɨ́ápɨ seyɨ́né rɨxa nɨjɨ́á imónɨŋagɨ́a aiwɨ rɨpɨ osearɨmɨnɨ. Arɨ́á owianeyɨnɨro sɨŋwɨ́ nanɨro aí apaxɨ́ mé nɨwiápɨ́nɨmearo xwɨyɨ́á mɨrɨpanɨ. Wikɨ́ enɨ aŋɨ́nɨ mónɨpanɨ. 20Ámá wikɨ́ nónɨro neróná wé rónɨŋɨ́ Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mɨyárarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 21Ayɨnánɨ segɨ́ ɨ́wɨ́ sɨnɨ yayarɨgɨ́ápɨ —Bɨ nánɨ “Onɨmiárɨnɨ.” yaiwiarɨŋagɨ́a aiwɨ nɨpɨnɨ piaxɨ́nɨŋɨ́ seaeánarɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ nɨpɨnɨ emɨ mɨmeámɨ́ nero seáyɨ e mimónɨpa neróná xwɨyɨ́á ámá aiwá ɨwɨ́á urarɨgɨ́ápa segɨ́ xwioxɨ́yo Gorɨxo ɨwɨ́ánɨŋɨ́ seaurárɨŋɨ́pimɨ —Xwɨyɨ́á apɨ seaerɨ́kiemeapaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apimɨ nɨmímɨnɨro “Píránɨŋɨ́ oxɨ́dɨmɨnɨ.” yaiwíɨ́rɨxɨnɨ. 22Yapɨ́ néwapɨ́nɨro “Xwɨyɨ́á apɨ arɨ́ánɨ nɨwiranéná apánɨ yarɨŋwɨnɨ.” mɨyaiwí “Apɨ pí pí rɨnɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ oxɨ́daneyɨ.” nɨyaiwiro xɨxenɨ e éɨ́rɨxɨnɨ. 23Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá xwɨyɨ́ápɨ arɨ́á nɨwiro aí xɨxenɨ méɨ́áyɨ́, ayɨ́ ámá xɨxɨ́eáyo gɨ́ sɨ́mɨmaŋɨ́ arɨge rɨ́a imónɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ onɨmiápɨ ainenɨ́o yapɨ imónɨŋoɨ. 24Xegɨ́ sɨ́mɨmaŋɨ́yo xɨxɨ́eá tɨ́nɨ sɨŋwɨ́ nainenɨmɨ numáná apaxɨ́ mé “Gɨ́ sɨ́mɨmaŋɨ́ e rɨ́a imónɨnɨ?” yaiwíɨ́pɨ nánɨ arɨ́á ikeamoarɨŋorɨnɨ. 25E nerɨ aí ámá ŋwɨ́ ikaxɨ́ awiaxɨ́ imónɨŋɨ́pimɨ —Apɨ ɨ́wɨ́ yarɨŋwápimɨ dánɨ gwɨ́nɨŋɨ́ neayárɨnɨŋɨ́pɨ neaíkweawárɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Ámá apimɨ anɨŋɨ́ sɨŋwɨ́ agwɨ́ nɨwɨnɨro xɨ́darɨgɨ́áyɨ́ ónɨŋɨ́ wí mimónɨŋoɨ. Arɨ́á nɨwiróná dɨŋɨ́ arɨ́á mikeamó pí pí rɨnɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nɨxɨ́dɨro yarɨ́ná Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ yayɨ́ winɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ wímeanɨ́árɨnɨ. 26Ámá wo xegɨ́ maŋɨ́yo dánɨ nɨsanɨrɨ mɨrɨpa nerɨ aí “Nionɨ Gorɨxomɨ píránɨŋɨ́ nɨxɨ́dɨrɨ yarɨŋáonɨrɨnɨ.” nɨyaiwinɨrɨ́náyɨ́, xewanɨŋo yapɨ́ éwapɨ́narɨnɨ. Xewanɨŋo “Gorɨxomɨ píránɨŋɨ́ nɨxɨ́dɨrɨ yarɨŋɨnɨ.” nɨyaiwinɨrɨ yarɨŋɨ́pɨ enɨ ráɨ́nɨŋɨ́ imónɨnɨ. 27Ámá negɨ́ ápo Gorɨxo “Ayɨ́ sɨyikwɨ́ mínɨ́ egɨ́áyɨ́ nionɨ píránɨŋɨ́ nɨxɨ́darɨŋoɨ.” wiaiwiarɨŋɨ́yɨ́ rɨpɨ yarɨgɨ́árɨnɨ. Uyípeayɨ́ ikeamónarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨróná arɨrá wiro apɨxɨ́ aníwa ikeamónarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨróná arɨrá wiro ayá udunɨpaxɨ́ ámá Gorɨxomɨ mɨxɨ́darɨgɨ́áyɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nene enɨ xe oneaxɨ́meanɨrɨ mɨyaiwipa ero yarɨgɨ́árɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index