Search form

Jemiso 2

“Wíyo wé íkwiaŋwɨ́yo uŋwɨrárɨro wíyo paimɨmɨ́ wiro mepanɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, seyɨ́né negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraisomɨ —O Gorɨxo nikɨ́nɨrɨ ŋweaŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nimónɨrɨ ŋweaŋorɨnɨ. Omɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roróná seáyɨ e imónɨgɨ́áyo wé íkwiaŋwɨ́yo uŋwɨrárɨro sɨpí imónɨgɨ́áyo paimɨmɨ́ wiro mepa éɨ́rɨxɨnɨ. 2Ayɨ́ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Seyɨ́né Gorɨxomɨ yayɨ́ wianɨro nánɨ awí eánɨgɨ́e ámá waú —Wɨ́o amɨpí wí mɨmúrónɨŋorɨnɨ. Rapɨrapɨ́ awiaxɨ́ nɨyínɨrɨ wé ramaxɨ́ sɨ́ŋá gorɨ́ tɨ́nɨ imɨxɨnɨŋɨ́wá íkíkɨ́ ninɨmáná ɨ́wiapɨ́orɨnɨ. Wɨ́o amɨpí mayɨ́ sa ikwiárɨnɨŋɨ́ imónɨŋorɨnɨ. Rapɨrapɨ́ kíyɨ́ óɨ́ minɨ́ yárɨŋú nɨyínɨmáná ɨ́wiapɨ́orɨnɨ. 3Awaú ɨ́wiapáná seyɨ́né rapɨrapɨ́ awiaxɨ́ yínɨŋomɨ ayá tɨ́nɨ yayɨ́ nɨwiro “Sɨ́mɨ́ re íkwiaŋwɨ́ naŋɨ́ imónɨŋɨ́ rɨnamɨ ŋweaɨ.” urɨro amɨpí mayɨ́ sa ikwiárɨnɨŋɨ́ imónɨŋomɨ “Xwɨ́á yánɨ jɨ́eranɨ, negɨ́ sɨkwɨ́ tɨ́ŋɨ́ reranɨ, ŋweaɨ.” urɨro nerónáyɨ́, 4“Apimɨ dánɨ meyírónɨpa yarɨŋwɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, sewanɨŋɨ́yɨ́né rɨxa neyírónɨro “Wiene seáyɨ e imónɨrɨ wiene sɨpí imónɨrɨ eŋwɨnɨ.” nɨyaiwiróná ámá opisɨ́ aŋɨ́yo dánɨ xwɨrɨxɨ́ yarɨ́ná eyíroarɨgɨ́áwa dɨŋɨ́ ínɨmɨ nɨkwɨ́rónɨmáná eyíroarɨgɨ́ápa seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ dɨŋɨ́ ínɨmɨ nɨkwɨ́rónɨmáná eyírónarɨŋowa. 5Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayiŋáyɨ́né, arɨ́á nípoyɨ. Gorɨxo ámá xɨ́oyá imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ ɨ́á nɨyamɨxɨrɨ́ná ámá xwɨ́á tɨ́yo dáŋɨ́ nɨyɨ́yá sɨŋwɨ́yo dánɨ ámá amɨpí mayɨ́ sa ikwiárɨnɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨŋɨ́pimɨ dánɨ amɨpí Jisaso neaiiŋɨ́pɨ wí mɨmúrónɨgɨ́áyɨ́ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ ɨ́á muyamɨxɨpa eŋɨ́ranɨ? Ayɨ́ xegɨ́ xwioxɨ́yo —E ámá xɨ́omɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ uyarɨgɨ́áyo “Nɨŋweapɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋerɨnɨ. E ŋweáɨ́rɨxɨnɨrɨ ɨ́á muyamɨxɨpa eŋɨ́ranɨ? 6Seyɨ́né e neróná ámá sa ikwiárɨnɨgɨ́áyo ayá wimoarɨgɨ́árɨnɨ. Ámá xeanɨŋɨ́ nɨseaikárɨro xwɨrɨxɨ́ oumeaneyɨnɨro eŋɨ́ nápémɨ nuro opisɨ́ aŋɨ́ tɨ́ŋɨ́ e seawárarɨgɨ́áyɨ́ gɨyɨ́rɨnɨ? Ayɨ́ ámá amɨpí xwɨ́á re weŋɨ́pɨ wí mɨmúrónɨgɨ́áyɨ́ menɨranɨ? 7Ayɨ́ enɨ yoɨ́ naŋɨ́ seyɨ́né Kiraisomɨ xɨ́darɨŋagɨ́a nánɨ seaŋwɨrárɨnɨŋɨ́pimɨ ikayɨ́wɨ́ mumearɨpa yarɨgɨ́áranɨ? 8Seyɨ́né ŋwɨ́ ikaxɨ́ negɨ́ mɨxɨ́ ináyɨ́ Jisaso nearɨŋɨ́ Bɨkwɨ́yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ rɨpɨ, “Jɨwanɨŋoxɨ nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí inarɨŋɨ́pa ámá sɨŋwɨ́ wɨnɨ́ɨ́ gɨyɨ́ gɨyo enɨ axɨ́pɨ wíɨrɨxɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ apɨ xɨxenɨ nɨxɨ́dɨrónáyɨ́, naŋɨ́ yarɨŋoɨ. 9E nɨsearɨrɨ aí seyɨ́né ámá seáyɨ e imónɨgɨ́áyo píránɨŋɨ́ umero sɨpí imónɨgɨ́áyo paimɨmɨ́ wiro nerónáyɨ́, ɨ́wɨ́ nero ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pɨ wiaíkiarɨgɨ́áyɨ́né eŋagɨ́a nánɨ apimɨ dánɨ xwɨyɨ́á meárɨnɨpaxɨ́rɨnɨ. 10Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́ nɨpimɨnɨ píránɨŋɨ́ oxɨ́dɨmɨnɨrɨ nemáná ná bimɨnɨ nɨwiaíkirɨ́náyɨ́, xwɨyɨ́á ámá ŋwɨ́ ikaxɨ́ nɨpimɨnɨ wiaíkíɨ́áyɨ́ meárɨnɨ́ápa axɨ́pɨ e meárɨnɨpaxɨ́rɨnɨ. 11Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Bɨkwɨ́yo ŋwɨ́ ikaxɨ́ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ rɨpɨ, “Meánɨgɨ́áyɨ́né ɨ́wɨ́ minɨpanɨ.” rɨŋo, ayɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́ “Nɨwiápɨ́nɨmearɨ ámá mɨpɨkipanɨ.” enɨ rɨŋɨnigɨnɨ. Seyɨ́né meánɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ minɨpa nero aí nɨwiápɨ́nɨmearo ámá nɨpɨkirɨ́náyɨ́, ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pɨ wiaíkíɨ́áyɨ́né imónɨŋagɨ́a nánɨ rarɨŋɨnɨ. 12Ayɨnánɨ pí pí seyɨ́né nerónáranɨ, nɨrɨrónáranɨ, re nɨyaiwiro dɨŋɨ́ tɨ́nɨ éɨ́rɨxɨnɨ, “Ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́pɨ —Apɨ ɨ́wɨ́ yarɨŋwápimɨ dánɨ gwɨ́nɨŋɨ́ neayárɨnɨŋɨ́pɨ neaíkweawárɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Ŋwɨ́ ikaxɨ́ rɨnɨŋɨ́ apimɨ dánɨ Gorɨxo eyeyírómɨ́ neainɨ́árɨnɨ.” nɨyaiwiro dɨŋɨ́ tɨ́nɨ éɨ́rɨxɨnɨ. 13O ámáyo eyeyírómɨ́ nɨwirɨ́ná ámá wigɨ́ wíyo ayá murɨmɨxɨ́ wiarɨgɨ́áyo xɨ́o enɨ ayo ayá murɨmɨxɨ́ xɨxenɨ xwɨyɨ́á umeárɨnɨ́á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. E nerɨ aí wigɨ́ wínɨyo ayá nurɨmɨxɨrɨ wiarɨgɨ́áyo xɨ́o enɨ ayo ayá urɨmɨxáná apimɨ dánɨ xɨxenɨ roayírónɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.

Ámáyo arɨrá mɨwipa neróná “Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋwɨnɨ.” rɨnarɨgɨ́áyɨ́ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

14Gɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́né, ámá go go wíyo arɨrá bɨ mɨwí “Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ́náyɨ́, o “Dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋɨnɨ.” rɨnarɨŋɨ́pɨ surɨ́má imónɨnɨ. “O ámá nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí mɨwinɨ́ ‘Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋɨnɨ.’ rarɨŋɨ́pimɨ dánɨnɨ erɨ́kiemeánɨpaxɨ́rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ. 15Segɨ́ sérɨxɨ́meá wo ámɨ wo iyɨ́á nánɨranɨ, aiwá sɨ́á ayimɨ nɨnɨ́pɨ nánɨranɨ, dɨ́wɨ́ ikeamónarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ́ná 16amɨpí xɨ́o dɨ́wɨ́ ikeamónarɨŋɨ́pɨ bɨ mɨnɨ mɨwí re nurɨrɨ́náyɨ́, “Joxɨ ‘Nɨwayɨrónɨrɨ oŋweanɨ.’ nimónarɨnɨ. Joxɨ nurɨ rɨ́á rɨsínɨnɨ nánɨ iyɨ́á pánɨrɨ agwɨ́ ímɨ rɨyinɨ nánɨ aiwá nɨrɨ eɨ.” nurɨrɨ́náyɨ́, “Amɨpí xɨ́o dɨ́wɨ́ ikeamónarɨŋɨ́pɨ nánɨ xwɨyɨ́á e urɨ́ápɨ ananɨ arɨrá wipaxɨ́rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, ráɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨnɨ urarɨnɨ. 17“Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋɨnɨ.” rarɨŋɨ́pɨ enɨ axɨ́pɨ imónɨnɨ. Ámáyo arɨrá mɨwí sa apɨnɨ nɨrɨrɨ́náyɨ́, dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋɨ́ apɨ rɨxa íkwɨ́kwɨ́ yinɨ. 18E nerɨ aí ámá wo re nɨrɨnɨ́árɨnɨ, “Ámá wí Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ́ná ámáyo arɨrá wiarɨŋagɨ́a aiwɨ nionɨ ámáyo arɨrá mɨwí Gorɨxomɨ dɨŋɨ́nɨ nɨwɨkwɨ́rorɨ́ná ‘Ayɨ́ ananɨrɨnɨ.’ nimónarɨnɨ.” Ámá wo e nɨrɨnɨ́á eŋagɨ aí nionɨ omɨ re urɨmɨ́árɨnɨ, “Joxɨ ámáyo arɨrá mɨwí ‘Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋɨnɨ.’ rarɨŋɨ́pɨ nionɨ ‘O nepa dɨŋɨ́ wɨkwɨ́ronɨ.’ siaiwimɨ nánɨ arɨge níwapɨyíáná ‘Neparɨnɨ.’ yaiwimɨ́ɨnɨ?” nurɨrɨ ámɨ re urɨmɨ́árɨnɨ, “Joxɨ ‘O “Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋɨnɨ.” rarɨŋɨ́pɨ neparɨnɨ.’ niaiwirɨ nánɨ ámáyo arɨrá wiarɨŋɨ́pimɨ dánɨ síwapɨyíáná ‘O nepa dɨŋɨ́ wɨkwɨ́ronɨ.’ niaiwirɨ́ɨnɨ.” nurɨrɨ 19re urɨmɨ́árɨnɨ, “Joxɨ dɨŋɨ́ re nɨyaiwirɨ ɨkwɨ́roŋɨnɨ, ‘Ŋwɨ́á imónɨŋo, ayɨ́ ná wonɨ Gorɨxorɨnɨ.’ Joxɨ dɨŋɨ́ e nɨyaiwirɨ nɨkwɨ́rorɨ́ná naŋɨ́ yarɨŋagɨ aiwɨ rɨpɨ nánɨ enɨ dɨŋɨ́ rɨmoŋɨnɨ? Imɨ́óyɨ́ enɨ dɨŋɨ́ axɨ́pɨ nɨyaiwiro nɨkwɨ́roro aí Gorɨxo rɨ́á ikeaárɨnɨ́á eŋagɨ nánɨ eŋɨ́ óɨ́ ikárɨnarɨgɨ́árɨnɨ.” nurɨrɨ 20re urɨmɨ́árɨnɨ, “Majɨmajɨ́á ikárɨnarɨŋɨ́ roxɨnɨ, ámáyo arɨrá mɨwí ‘Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋɨnɨ.’ rarɨŋɨ́pɨ ‘Surɨ́má rɨ́a imónɨnɨ?’ mɨyaiwipaxoxɨranɨ? 21Eŋíná negɨ́ arɨ́o Ebɨrɨ́amo sekaxɨ́ Gorɨxo urɨ́ɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ xegɨ́ xewaxo Aisako sɨ́ŋá íráɨ́ noga peyinɨŋe dánɨ rɨdɨyowá emɨnɨrɨ yarɨ́ná Gorɨxo o e éɨ́pimɨ dánɨ ‘Wé rónɨŋorɨnɨ.’ mɨrárɨpa reŋɨnigɨnɨ? 22Ayɨnánɨ nene dɨŋɨ́ re yaiwipaxɨ́rɨnɨ, ‘Ebɨrɨ́amo Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ́ná dɨŋɨ́nɨ wɨkwɨ́roŋɨ́manɨ. Gorɨxo urɨŋɨ́pɨ xɨxenɨ nerɨ́ná wɨkwɨ́roŋɨ́ eŋagɨ nánɨ dɨŋɨ́ o wɨkwɨ́roŋɨ́pɨ xewanɨŋo arɨ́á nɨwirɨ eŋɨ́pimɨ dánɨ yóɨ́ imónɨŋɨ́rɨnɨ.’ yaiwipaxɨ́rɨnɨ. 23Rɨpɨ enɨ yaiwipaxɨ́rɨnɨ, ‘Negɨ́ arɨ́o e nerɨ́ná xɨ́o nánɨ Bɨkwɨ́yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ rɨpɨ, “Ebɨrɨ́amo Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róagɨ nánɨ ‘Wé rónɨŋɨ́ imónɨŋorɨnɨ.’ yaiwiŋɨnigɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ xɨxenɨ imónɨŋɨnigɨnɨ. Ayɨnánɨ Ebɨrɨ́amo Gorɨxo tɨ́nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ emearɨŋɨ́ woyɨ ragɨ́árɨ́anɨ?’ yaiwiárɨpaxɨ́rɨnɨ.” urɨmɨ́árɨnɨ. 24Agwɨ seyɨ́né nɨjɨ́á re imónɨŋoɨ, “Ámá ‘Nionɨ Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roŋɨnɨ.’ rarɨŋɨ́pimɨ dánɨnɨ Gorɨxo ‘Wé rónɨŋorɨnɨ.’ rárarɨŋɨ́manɨ. Xɨ́omɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ́ná xɨ́o wimónarɨŋɨ́pɨ yarɨŋɨ́pimɨ dánɨ ‘Wé rónɨŋorɨnɨ.’ rárarɨŋɨ́rɨnɨ.” Apɨ nánɨ seyɨ́né rɨxa nɨjɨ́á imónɨŋoɨ. 25Eŋíná iyɨ́ ede dánɨ wagɨ́á Rexapíyɨ rɨnɨŋí —Í Josuao ámá waú aŋɨ́ apimɨ sɨŋwɨ́ owɨnárɨ́piyɨnɨrɨ urowárénapáná nipemeámɨ nurɨ óɨ́ wíyo urowárɨŋírɨnɨ. Í enɨ axɨ́pɨ Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́rorɨ́ná e éɨ́pimɨ dánɨ Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ apɨxɨ́ wé rónɨŋí mimónɨpa reŋɨnigɨnɨ? 26Ayɨnánɨ re rɨpaxɨ́rɨnɨ, “Ámá dɨŋɨ́pɨ sɨnɨ sɨxɨ́ mínɨŋáná waráo pɨyɨ́ eŋɨ́pa ámá Gorɨxo e éɨ́rɨxɨnɨrɨ wimónɨŋɨ́pɨ mé dɨŋɨ́pɨnɨ wɨkwɨ́roarɨgɨ́ápɨ axɨ́pɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ íkwɨ́kwɨ́ yinɨ.” rɨpaxɨ́rɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index