Search form

Jono 3

Jisaso tɨ́nɨ Nikodimaso tɨ́nɨ xwɨyɨ́á rɨnɨgɨ́í nánɨrɨnɨ.

1Ámá wo —O xegɨ́ yoɨ́ Nikodimasoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. Gwɨ́ mónɨgɨ́á yoɨ́ Parisiyɨ rɨnɨŋɨ́yɨ́ worɨnɨ. Axo Judayɨ́ mebá worɨnɨ. 2O sɨ́á wɨyimɨ árɨ́wɨyimɨ nurɨ Jisasomɨ nɨwímearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Rabai, ‘Joxɨ nearéwapɨyarɨŋɨ́ Gorɨxo rɨrowárénapɨŋoxɨ imónɨŋɨnɨ.’ neaimónarɨnɨ. Gorɨxo dɨŋɨ́ mukɨkayoŋáná ámá wo emɨmɨ́ joxɨ yarɨŋɨ́pɨ epaxɨ́ mimónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.” urɨ́agɨ 3Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aga nepa rɨrarɨŋɨnɨ. Ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́ seáyɨmɨ dánɨ meweapa nerɨ́náyɨ́, Gorɨxoyá xwioxɨ́yo wí ŋweapɨ́rɨ́á menɨnɨ.” urɨ́agɨ 4Nikodimaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá go go rɨxa xwé niwiarómáná arɨge nerɨ ámɨ eweanɨŋoɨ? ‘Ámɨ xɨnáíyá agwɨ́yo páwíáná omɨ ámɨ sɨŋɨ́ xɨnáí xɨrɨpaxɨ́rɨnɨ.’ nɨrɨrɨ rɨnɨrarɨŋɨnɨ?” urɨ́agɨ 5Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aga nepa rɨrarɨŋɨnɨ. Ámá iniɨgɨ́yo dánɨ ewearɨ Gorɨxoyá kwíyɨ́yo dánɨ ewearɨ mepa nerɨ́náyɨ́, wí Gorɨxoyá xwioxɨ́yo nɨpáwirɨ ŋweapaxɨ́ menɨnɨ. 6Xanɨyaúmɨ dánɨ xɨrarɨgɨ́ápɨ, ayɨ́ warápɨnɨrɨnɨ. Kwíyɨ́yo dánɨ imónarɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ dɨŋɨ́ sɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. 7Nionɨ re rɨrɨ́ápɨ nánɨ, ‘Joxɨ “Gorɨxoyá xwioxɨ́yo ŋweáɨmɨgɨnɨ.” nɨsimónɨrɨ́ná wí seáyɨmɨ dánɨ ewearɨ́ɨ́pɨ nɨmúropaxɨ́manɨ.’ rɨrɨ́ápɨ nánɨ ududɨ́ mɨsinɨpanɨ. 8Imɨŋɨ́ yarɨŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ moɨ. Imɨŋɨ́ xegɨ́ wimónarɨŋimanɨ yarɨ́ná joxɨ ɨwɨ́ rarɨŋagɨ arɨ́á nɨwirɨ aiwɨ gɨmɨ dánɨ bɨ́ɨ́pɨranɨ, gɨmɨ nánɨ úɨ́pɨranɨ, joxɨ nɨjɨ́á imónarɨŋɨ́manɨ. Nɨjɨ́á mimónɨpa nerɨ aiwɨ ‘Imɨŋɨ́ menɨnɨ.’ rɨpaxɨ́manɨ. Kwíyɨ́ enɨ axɨ́pɨ imónɨnɨ. Ámá sɨŋɨ́ ewearɨ́ná sɨŋwɨ́ wɨnɨpaxɨ́ mimónɨŋagɨ aiwɨ ‘Sɨŋɨ́ meweáɨ́yɨ́rɨnɨ.’ rɨpaxɨ́ menɨnɨ.” urɨ́agɨ 9Nikodimaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nɨrarɨŋɨ́pɨ arɨge nerɨ imónɨpaxɨ́rɨnɨ?” urɨ́agɨ 10Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ámɨná negɨ́ Isɨrerene nearéwapɨyarɨŋɨ́ woxɨ eŋagɨ aí nionɨ rɨrarɨŋápɨ nánɨ majɨ́á rimónɨŋɨnɨ? 11Aga nepa rɨrarɨŋɨnɨ. None nɨjɨ́á imónɨŋwáyɨ́ nánɨ rɨrane sɨŋwɨ́ wɨnɨŋwáyɨ́ nánɨ áwaŋɨ́ rɨrane yarɨŋagwɨ aiwɨ pɨ́né none rarɨŋwáyɨ́ soyɨ́né aríkwɨ́kwɨ́ yarɨŋoɨ. 12Amɨpí xwɨ́á rɨrímɨ imónɨŋɨ́yɨ́ nánɨ áwaŋɨ́ searáná soyɨ́né ‘Neparɨnɨ.’ nɨyaiwiro dɨŋɨ́ mɨkwɨ́ropa yarɨŋagɨ́a nánɨ amɨpí aŋɨ́namɨ imónɨŋɨ́pɨ áwaŋɨ́ nɨsearɨrɨ́náyɨ́, arɨge nero ‘Neparɨnɨ.’ nɨyaiwiro dɨŋɨ́ ɨkwɨ́ropɨ́ráoɨ? 13Ámá imónɨŋo —O aŋɨ́namɨ dánɨ weapɨŋorɨnɨ. O ámá nɨyonɨ aiwɨ onɨ aŋɨ́namɨ nánɨ yiŋorɨnɨ. 14Eŋíná negɨ́ arɨ́owa ámá dɨŋɨ́ meaŋe nemeróná ámá weaxɨ́á sidɨŋɨ́ óɨ́yɨ́ sɨŋɨ́ upɨ́rɨ́a nánɨ Moseso ainɨxɨ́ tɨ́nɨ weaxɨ́ánɨŋɨ́ nimɨxɨrɨ íkɨ́áyo nɨŋwɨrárɨmáná seáyɨ e mɨ́eyoáɨ́pɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ sɨŋɨ́ ugɨ́awixɨnɨ. Ainɨxɨ́ weaxɨ́ánɨŋɨ́ imɨxɨnɨŋɨ́pɨ nɨŋwɨrárɨro mɨ́eyoagɨ́ápa ámá imónɨŋomɨ axɨ́pɨ numɨ́eyoapɨ́rɨ́árɨnɨ. 15Ámá omɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ tɨ́gɨ́áyɨ́ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ omɨ numɨ́eyoapɨ́rɨ́árɨnɨ. 16Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Gorɨxo ámá nɨyonɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ xwapɨ́ ayá wí nuyirɨ nánɨ xegɨ́ niaíwɨ́ siŋɨ́nɨŋɨ́ émiaoŋo nene nánɨ wɨ́rénapɨŋɨnigɨnɨ. Ámá xewaxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ manɨ́nɨpa nero dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́gɨ́áyɨ́ imónɨpɨ́rɨ́a nánɨ wɨ́rénapɨŋɨnigɨnɨ. 17Ayɨ́ rɨpɨ éwɨnɨgɨnɨrɨ Gorɨxo xegɨ́ xewaxomɨ xwɨ́á rɨrímɨ nánɨ urowárénapɨŋɨnigɨnɨ. O ámáyo xwɨyɨ́á umeárɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ murowárénapɨŋɨnigɨnɨ. Yeáyɨ́ uyimɨxemeanɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ urowárénapɨŋɨnigɨnɨ. 18Xewaxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́róɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ Gorɨxo xwɨyɨ́á umeárɨpaxɨ́ mimónɨŋoɨ. E nerɨ aiwɨ xewaxomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́róɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ Gorɨxoyá siŋɨ́nɨŋɨ́ émiaoŋomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́roarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ rɨxa xwɨyɨ́á umeárɨpaxɨ́ imónɨŋoɨ. 19Sa mɨ́kɨ́ tɨ́yo dánɨ Gorɨxo ‘Xwɨyɨ́á tɨ́ŋoxɨnɨ.’ urɨrɨ ‘Xwɨyɨ́á mayoxɨnɨ.’ urɨrɨ enɨ́árɨnɨ. O xwɨ́árímɨ ŋweagɨ́áyɨ́ e éɨ́rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋɨ́pɨ wɨ́ánɨŋɨ́ wókíagɨ aiwɨ ámá wigɨ́ yarɨgɨ́ápɨ sɨpínɨ imónɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ wɨ́á ókiŋɨ́pɨ nánɨ mɨwimónɨpa nerɨ sɨ́á yinɨŋɨ́pɨ nánɨ wimónarɨŋɨ́rɨnɨ. 20Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ ámá sɨpínɨ yarɨgɨ́áyɨ́ nɨ́nɨ wɨ́á ókiŋɨ́pɨ nánɨ aga mɨwimónɨ́ sɨ́á yinɨŋɨ́pɨ nánɨ wimónarɨŋɨ́rɨnɨ. Wigɨ́ yarɨgɨ́ápɨ wɨ́á ókímɨxɨnanɨgɨnɨrɨ wɨ́á ókiŋe nánɨ barɨgɨ́ámanɨ. 21E nerɨ aiwɨ ámá yadɨmɨŋɨ́ yarɨgɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ Gorɨxo wimónarɨŋɨ́pɨ oemɨnɨrɨ arɨ́á nɨwirɨ yarɨŋɨ́pɨ sɨŋánɨ oimónɨrɨ wɨ́á ókiŋe nánɨ ananɨ barɨgɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Wayɨ́ umeaiŋɨ́ Jono Jisaso nánɨ rɨŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

22E nemáná Jisaso tɨ́nɨ wiepɨsarɨŋowa tɨ́nɨ Judia pɨropenɨsɨ́yo nánɨ nuro wí e awa tɨ́nɨ nawínɨ nɨŋwearóná ámáyo wayɨ́ numeaia warɨ́ná 23wayɨ́ neameaiŋɨ́ Jono aŋɨ́ yoɨ́ Inonɨyɨ rɨnɨŋɨ́pimɨ —Aŋɨ́ apɨ Serimɨ dánɨ aŋwɨ erɨnɨ. Jono aŋɨ́ apimɨ nɨŋwearɨ́ná e iniɨgɨ́ obaxɨ́ wearɨŋe eŋagɨ nánɨ o enɨ ámá bɨmiarɨgɨ́áyo wayɨ́ numeaia warɨ́ná 24—Íná Jono sɨnɨ gwɨ́ aŋɨ́yo mɨŋwɨrárɨnɨŋínárɨnɨ. 25Íná Jono xɨ́o xegɨ́ wiepɨsarɨŋowa re egɨ́awixɨnɨ. Nɨwiápɨ́nɨmearo wigɨ́ Judayɨ́ wo tɨ́nɨ xwɨyɨ́á nɨrɨnɨróná Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ naŋɨ́ imónanɨro nánɨ iniɨgɨ́yo igɨ́á eánarɨgɨ́ápɨ nánɨ xwɨyɨ́á xɨmɨxɨmɨ́ ninɨro 26e nemowa wayɨ́ neameaiŋɨ́ Jono tɨ́ŋɨ́ e nánɨ nuro re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Nearéwapɨyarɨŋoxɨnɨ, ámá joxɨ tɨ́nɨ iniɨgɨ́ Jodanɨ rapáyo jɨ́arɨwámɨnɨ ŋweagɨ́ío —O joxɨ áwaŋɨ́ nearɨŋorɨnɨ. O re yarɨnɨ. Ámáyo wayɨ́ numeaia warɨnɨ. E yarɨ́ná oxɨ́ apɨxɨ́ niaíwɨ́ nɨ́nɨ o tɨ́ŋɨ́ e nánɨ warɨŋoɨ.” urɨ́agɨ́a 27wayɨ́ neameaiŋɨ́ Jono re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wigɨ́ dɨŋɨ́yo dánɨ seáyɨ e imónarɨgɨ́ámanɨ. Aŋɨ́namɨ ŋweaŋo ‘Ámá o e nerɨ seáyɨ e oimónɨnɨ.’ mɨyaiwipa nerɨ́náyɨ́, wí e nerɨ seáyɨ e imónɨpaxɨ́manɨ. 28Xámɨ nionɨ áwaŋɨ́ re seararɨŋagɨ arɨ́á nigɨ́árɨnɨ, ‘Nionɨ Kiraisonɨ, ámá yeáyɨ́ seayimɨxemeanɨ́a nánɨ arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨgɨ́onɨmanɨ. Omɨ xámɨ umeáwɨnɨgɨnɨrɨ nɨrowárénapɨŋonɨrɨnɨ.’ seararɨŋagɨ rɨxa arɨ́á nigɨ́árɨnɨ.” nurɨrɨ 29ewayɨ́ xwɨyɨ́á bɨ rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Apɨxɨ́ ŋwɨrárɨ́oyɨ́ ayɨ́ apɨxɨ́ oyáírɨnɨ. Apɨ́ wáɨ́ wiiŋoyáímanɨ. E nerɨ aiwɨ o damɨ dánɨ éɨ́ nɨrorɨ apɨxɨ́ meáo yayɨ́ yarɨŋagɨ arɨ́á nɨwirɨ́ná xɨ́o enɨ yayɨ́ seáyɨmɨ dánɨ yarɨŋɨ́rɨnɨ. Ayɨnánɨ dɨŋɨ́ niɨ́á nɨninɨrɨ bɨ onɨmiápɨ mɨninarɨnɨnɨ. 30Nionɨ rɨxa yɨ́wɨ́ nimóga warɨ́ná xewanɨŋo niwiarorɨ aga nepa néra nunɨŋoɨ.” nurɨrɨ 31ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá eramɨ dáŋo ámá nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. Ámá xwɨ́á rɨrímɨ dáŋonɨ aga ámá imónɨrɨ amɨpí xwɨ́á tɨ́yo dáŋɨ́ nánɨ rɨrɨ yarɨŋáonɨrɨnɨ. E nerɨŋɨ́ aiwɨ aŋɨ́namɨ dáŋo aga nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨnɨ. 32Xewanɨŋo aŋɨ́namɨ dánɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨrɨ arɨ́á wirɨ eŋɨ́yɨ́ nánɨ ámáyo áwaŋɨ́ nura warɨŋagɨ aiwɨ wí o áwaŋɨ́ rarɨŋɨ́pɨ mumímɨnarɨŋoɨ. 33E seararɨŋagɨ aiwɨ ámá áwaŋɨ́ o rarɨŋɨ́pɨ arɨ́á nɨwirɨ ‘Neparɨnɨ.’ yaiwíɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ rénɨŋɨ́ rarɨŋoɨ, ‘Neparɨnɨ. Gorɨxo xɨ́o rarɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ yarɨŋorɨnɨ.’ rarɨŋoɨ. 34Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá Gorɨxo urowárénapɨŋomɨ xewanɨŋoyá kwíyɨ́ ayɨkwɨ́ mɨwiŋɨ́ eŋagɨ nánɨ xɨ́oyá xwɨyɨ́á nɨra warɨŋorɨnɨ. 35Xano xewaxomɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nuyirɨ amɨpí nɨ́nɨ ɨ́ánɨŋɨ́ wiepɨ́xɨ́niasiŋɨ́rɨnɨ. 36Ámá xewaxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́á gɨyɨ́ gɨyɨ́ dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́gɨ́áyɨ́rɨnɨ. E nerɨ aiwɨ xewaxomɨ aríkwɨ́kwɨ́ wiarɨgɨ́áyo dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ wímeanɨ́á menɨnɨ. Wikɨ́ Gorɨxo ámá ayo wónarɨŋɨ́pɨ anɨŋɨ́ wikwɨ́monɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index