Search form

Juto 1

1Jutonɨ —Nionɨ Jisasɨ Kiraisomɨ xɨnáínɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ wiiarɨŋá wonɨrɨnɨ. Jemisomɨ xexɨrɨ́meáonɨrɨnɨ. Nionɨ payɨ́ rɨna seyɨ́né nánɨ —Seyɨ́né ápo Gorɨxo nionɨyáyɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ wéyo ɨ́á seaumɨrɨrɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayirɨ xewaxo Jisasɨ Kiraiso nánɨ awí seameŋweairɨ seaiŋɨ́yɨ́nérɨnɨ. Seyɨ́né nánɨ nɨrɨrɨ payɨ́ rɨna eaarɨŋɨnɨ. 2“Gorɨxo wá seawianɨrɨ nɨwayɨrónɨro píránɨŋɨ́ ŋweapɨ́rɨ nánɨ seaiirɨ sewanɨŋɨ́yɨ́né enɨ xɨxe dɨŋɨ́ sɨpí inɨpɨ́rɨ nánɨ seaiirɨ nerɨ́ná ayá wí seaiíwɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

“Jisaso tɨ́nɨ nawínɨ mimónɨgɨ́áyɨ́ seyɨ́né tɨ́nɨyumɨ́í gwiaumɨ́ inarɨŋoɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

3Gɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayiŋáyɨ́né, Gorɨxo seyɨ́né tɨ́nɨ nene tɨ́nɨ yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́á nánɨ eŋɨ́pɨ nánɨ payɨ́ wɨna nearɨ seawárénapɨyimɨnɨrɨ eŋá aiwɨ agwɨ nionɨ “Payɨ́ eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ re nɨseairɨ oeámɨnɨ,” nimónɨgoɨ, “‘Xwɨyɨ́á nene dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨŋwápɨ —Apɨ ámá marɨ́áɨ, Gorɨxo nawínánɨ neaiapɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ gɨ́wɨ́ nímɨxɨrɨ mɨrɨpaxɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ ámá wí ikweakwɨ́mɨ́ ranɨro yarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨróná xe oépoyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Eŋɨ́ neánɨro pɨ́rɨ́ wiaíkianɨro éɨ́rɨxɨnɨ.’ Eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ e nɨseairɨ oeámɨnɨ.” nimónɨ́agɨ eaarɨŋɨnɨ. 4Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ e nɨseairɨ seararɨŋɨnɨ. Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́né maiwí ŋweaŋáná ámá wí —Ayɨ́ Gorɨxomɨ rɨ́wɨ́ umoarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Eŋíná dánɨ “Sɨ́á yoparɨ́yi Gorɨxo xwɨyɨ́á umeárɨnɨ́árɨnɨ.” rɨnárɨŋɨ́yɨ́rɨnɨ. Ayɨ́ yumɨ́í seyɨ́né tɨ́nɨ nawínɨ imónɨro ɨ́wɨ́ niga oemeaneyɨnɨro xwɨyɨ́á nepa re rɨnɨŋɨ́pɨ, “Pí pí ɨ́wɨ́ ámaéne yarɨŋwápɨ Gorɨxo ananɨ ayá nɨnearɨmɨxɨrɨ yokwarɨmɨ́ neaiipaxɨ́rɨnɨ.” rɨnɨŋɨ́pɨ wigɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ ikweakwɨ́mɨ́ rɨro “Jisasɨ Kiraisonɨ negɨ́ Ámɨná ínɨmɨ wurɨ́nɨŋwáomanɨ.” rɨro yarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ eŋɨ́ rɨrémɨxɨ́ e seaiarɨŋɨnɨ.

5Ámɨná Gorɨxo eŋíná dánɨ maŋɨ́ pɨ́rɨ́ wiaíkigɨ́áyo pɨrɨ́ numamóa bɨŋɨ́pɨ nánɨ seyɨ́né rɨxa xɨxenɨ nɨjɨ́á imónɨŋagɨ́a aiwɨ ámɨ dɨŋɨ́ mopɨ́rɨ nánɨ dirɨrɨ́ rɨpɨ oseaimɨnɨ. O negɨ́ Isɨrerɨyo Isipɨyɨ́ aŋɨ́yo dánɨ éɨ́ numínɨrɨ nipemeámɨ nurɨ aí ámá xɨ́omɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́ró “Xwɨ́á Gorɨxo neaiapɨmɨnɨrɨ yarɨŋɨ́pɨ oyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ aí ámá e ŋweagɨ́áyo nurápɨpaxenemanɨ.” yaiwigɨ́áyo ámá dɨŋɨ́ meaŋe dánɨ wanɨ́nɨmɨxɨŋɨnigɨnɨ. 6Aŋɨ́najɨ́ wí eŋíná dánɨ enɨ Gorɨxo nurɨ́pearɨ xe éɨ́rɨxɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨŋɨ́pɨ nánɨ re mɨyaiwí, “Apɨnɨ nerɨ nɨŋwearɨ́ná ayɨ́ naŋɨ́rɨnɨ.” mɨyaiwí nɨwiaíkiro ɨ́wɨ́ yanɨro nánɨ aŋɨ́namɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ weapɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ o gwɨ́ ainɨxɨ́ marɨ́kínɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́rí tɨ́nɨ nɨjirɨ sɨ́á ámá nɨyonɨ mí ómómɨxɨmɨ́ emɨ́áyimɨ pɨrɨ́ umamóɨmɨgɨnɨrɨ sɨ́á yinárɨŋe ŋwɨrárɨŋɨnigɨnɨ. 7Eŋíná ámá Sodomɨ ŋweáyɨ́ tɨ́nɨ Gomora ŋweáyɨ́ tɨ́nɨ aŋɨ́ apiaúmɨ axɨ́ e ikwɨ́rónɨŋɨ́yo ŋweagɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ enɨ axɨ́pɨ ayɨ́nɨŋɨ́ piaxɨ́ weánɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ nero Gorɨxo ámá nimɨxɨrɨ́ná ayɨ́ apɨ éɨ́rɨxɨnɨrɨ wipɨmónɨŋɨ́pɨ mé ikweakwɨ́mɨ́ nero wigɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ sɨpí imónárɨŋɨ́pɨ niga warɨŋagɨ́a nánɨ nene sɨŋwepɨgɨ́ neaiinɨ́a nánɨ pɨrɨ́ numamorɨ́ná rɨ́á ápiáwɨ́ anɨŋɨ́ íníná wearɨŋɨ́pɨ nɨmamówárénapɨrɨ ayo rɨ́á nɨnɨrɨ pɨkiŋɨnigɨnɨ.

8Gorɨxo nene sɨŋwepɨgɨ́ e neaiiŋɨ́ eŋagɨ aiwɨ ayɨ́ yagɨ́ápa ámá yumɨ́í seyɨ́né tɨ́nɨ nawínɨ imónɨgɨ́áyɨ́ axɨ́pɨ nero wigɨ́ sɨpí orɨŋá wɨnarɨgɨ́ápɨ mimáyo nɨtɨnɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ ɨ́wɨ́ aga piaxɨ́ ayá wí weánarɨŋɨ́pɨ inɨro “Ámá womɨ ínɨmɨ wurɨ́nɨpaxɨ́ mɨneaimónarɨnɨ.” rɨro aŋɨ́namɨ dáŋɨ́ seáyɨmɨ imónɨgɨ́áyo rɨperɨrɨ́ umero yarɨgɨ́árɨnɨ. 9E yarɨŋagɨ́a aí aŋɨ́najɨ́ Maikoroyɨ rɨnɨŋo —O aŋɨ́najɨ́ nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨŋorɨnɨ. O eŋíná obo tɨ́nɨ Moseso pɨyomɨ go go meanɨrɨ́enɨŋoɨnɨrɨ xwɨyɨ́á xɨmɨxɨmɨ́ ninɨri nɨrɨnɨrɨ́ná o aŋɨ́najɨ́ seáyɨ e imónɨŋɨ́ wo eŋagɨ aiwɨ ayá nepeárɨmáná “Niɨwanɨŋonɨ eŋɨ́ eánɨŋáonɨ ananɨ obomɨ xwɨyɨ́á rɨ́á tɨ́ŋɨ́ umearɨpaxonɨrɨnɨ.” mɨyaiwí “Gorɨxo xewanɨŋonɨ mɨxɨ́ rɨrɨ́wɨnɨgɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 10Ayá nepeárɨmáná murɨŋɨ́ eŋagɨ aí ámá yumɨ́í seyɨ́né tɨ́nɨ nawínɨ imónɨgɨ́áyɨ́ amɨpí wiwanɨŋɨ́yɨ́ majɨ́á imónɨgɨ́ápɨ nánɨ ananɨ ikayɨ́wɨ́ meararɨgɨ́árɨnɨ. E nerɨ aí wigɨ́ nɨjɨ́á imónɨgɨ́ápɨ naŋwɨ́yɨ́ —Ayɨ́ dɨŋɨ́ rɨ́á xeyánɨŋɨ́yɨ́rɨnɨ. Naŋwɨ́yɨ́ dɨŋɨ́ meŋwɨpepa nerɨ nɨjɨ́á ámá imónarɨgɨ́ápɨ marɨ́áɨ, xegɨ́ bɨ imónarɨŋɨ́pa ámá ayɨ́ enɨ axɨ́pɨnɨ nero wigɨ́ nɨjɨ́á apɨ imónarɨgɨ́árɨnɨ. Apimɨ dánɨnɨ wiwanɨŋɨ́yɨ́ xwɨrɨ́á ikɨxenarɨgɨ́árɨnɨ. 11Sɨ́á wɨyi ayɨ́ majɨ́á wórɨnɨ́á eŋagɨ nánɨ awe! Ayɨ́ eŋíná Keno “Nionɨ Gorɨxomɨ ananɨ ínɨmɨ owurɨ́nɨmɨnɨ.” mɨyaiwí nerɨ́ná eŋɨ́pa axɨ́pɨ yarɨgɨ́árɨnɨ. Eŋíná ámá Beramoyɨ rɨnɨŋo —O “Nɨgwɨ́ nionɨ bɨ mɨnɨmúropa oenɨ.” yaiwiagorɨnɨ. O “Ámá wí nɨgwɨ́ niapáná pí pí nɨrɨ́ápɨ nionɨ wí mɨmúró nemɨ́ɨnɨ.” nɨyaiwirɨ́ná xewanɨŋo yapɨ́ néwapɨ́nɨrɨ yagɨ́pa ayɨ́ enɨ axɨ́pɨ oyaneyɨnɨro nánɨ sɨnɨ mé igwɨ́á urɨ́rɨnarɨgɨ́árɨnɨ. Eŋíná ámá Koraoyɨ rɨnɨŋoyáyɨ́ ámá Gorɨxo rɨ́peaŋowamɨ arɨ́á mɨwí nero urakínanɨro yarɨŋagɨ́a nánɨ anɨ́nɨmɨxɨŋɨ́pa ayɨ́ enɨ axɨ́pɨ́nɨŋɨ́ e yarɨgɨ́árɨnɨ. 12Ámá nionɨ seararɨŋáyɨ́ pínɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ marɨ́áɨ, sa rɨpɨnɨ rɨpɨnɨ imónɨŋoɨ. Seyɨ́né ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́ sɨŋwɨ́ nɨneanɨróná “Awí eánɨgɨ́áyɨ́ xɨxenɨ dɨŋɨ́ sɨpí inarɨgɨ́áyɨ́rɨ́anɨ?” oneaiaiwípoyɨnɨrɨ awí neánɨro aiwá narɨ́ná ámá ayɨ́ ipí akwɨnɨ́ánáɨ rɨwoŋáná ewé sɨxɨ́ núrorɨ xwɨrɨ́á ikɨxenarɨŋɨ́pa ámá ayɨ́ axɨ́pɨ e nimónɨro nánɨ xwɨrɨ́á seaikɨxepaxɨ́ imónɨŋoɨ. Ayɨ́ seyɨ́né tɨ́nɨ nawínɨ aiwá nɨnɨróná Gorɨxo nánɨ wáyɨ́ bɨ mɨwinɨ́ wiwanɨŋɨ́ nánɨnɨ dɨŋɨ́ nɨmónɨro sa úrapí yarɨŋagɨ́a nánɨ seararɨŋɨnɨ. “Agwɨ́ apɨ iniá eanɨ nánɨ irɨ́rarɨnɨ.” yaiwiarɨ́ná iniá meapa nerɨ imɨŋɨ́ nerɨ́ná agwɨ́ nɨrɨraimɨ warɨŋɨ́pa axɨ́pɨ e imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Ámá ayɨ́ íkɨ́á sogwɨ́ ná wearɨŋíná aí anɨŋɨ́ oxɨ́ roarɨŋagɨ nánɨ nɨyoarɨ emɨ móáná urɨ́ biaú eŋɨ́pɨ imónɨŋɨ́yɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋoɨ. 13Rawɨrawá imeamɨ́kwɨ́ nerɨ́ná reakɨ́kwɨ́í ŋwɨrárarɨŋɨ́pa ámá ayɨ́ wigɨ́ piaxɨ́ weánɨpaxɨ́pɨ neróná axɨ́pɨ apɨ́nɨŋɨ́ yarɨgɨ́árɨnɨ. Ámá ayɨ́ siŋɨ́ aŋɨ́ pɨrɨ́yo nemerɨ́ná ámá ewéyo nɨmeámɨ núɨ́asáná rawɨrawáyo áwɨnɨmɨ eŋáná xeŋwɨ́mɨ nipemeámɨ warɨŋɨ́pɨ yapɨ axɨ́pɨ nɨseairo yapɨ́ seaíwapɨyarɨgɨ́árɨnɨ. Ayɨ́ aga sɨ́á yidoárɨŋɨ́pimɨ anɨŋɨ́ íníná ŋweapɨ́rɨ́a nánɨ Gorɨxo rɨxa wimɨxɨyiŋɨ́yɨ́rɨnɨ.

Jisaso tɨ́nɨ nawínɨ mimónɨgɨ́áyo Gorɨxo pɨrɨ́ umamonɨ́á nánɨrɨnɨ.

14-15Inoko —O Adamomɨ dánɨ nemeága nuro wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú emeánɨgɨ́o, ayɨ́ orɨnɨ. O ámáyo wɨ́á nurókiamorɨ́ná re rɨŋɨnigɨnɨ, “Arɨ́á époyɨ. Orɨŋá nɨwɨnɨrɨ́ná wɨnɨ́ɨnɨ. Ámɨnáo ámá nɨ́nɨ wigɨ́ egɨ́ápɨ nánɨ xɨxenɨ pɨrɨ́ umamómɨnɨrɨ nánɨ erɨ ámá xɨ́o wimónarɨŋɨ́pɨ mɨxɨ́darɨgɨ́áyo wigɨ́ uyɨ́niɨ́ egɨ́ápɨ nánɨ xwɨyɨ́á umeárɨmɨnɨrɨ nánɨ erɨ ámá ɨ́wɨ́ ayinɨ mɨyarɨgɨ́áyɨ́ xɨ́o nánɨ ámáyo nurɨróná sɨpínɨ urekárarɨgɨ́ápɨ nánɨ xwɨyɨ́á umeárɨmɨnɨrɨ nánɨ erɨ enɨ nánɨ xegɨ́ aŋɨ́najɨ́ dɨŋɨ́ nɨmorɨ ɨ́á mɨropaxɨ́ wí tɨ́nɨ weaparɨŋagɨ wɨnɨ́ɨnɨ.” rɨŋɨnigɨnɨ. 16Ámá nionɨ seararɨŋáyɨ́ anɨŋúmɨ́ ikaxɨ́ rarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. “Omeaaneyɨ.” nɨwimónɨrɨ wé eŋɨ́ óɨ́ winarɨŋɨ́pɨnɨ nɨxɨ́dɨro aiwɨ anɨŋɨ́ minɨ́ kínɨŋɨ́ irɨnarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Wigɨ́ yoɨ́ wiwanɨŋɨ́yɨ́ nánɨ sɨ́mɨ́ sɨ́mɨ́ e tɨnɨmearɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. Ámáyá amɨpí ɨ́wɨ́ urápaneyɨnɨro nɨremeá xwɨyɨ́á urepɨsiarɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.

Dɨŋɨ́ sɨ́kɨ́kɨ́ onɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

17-18Gɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayiŋáyɨ́né, ayɨ́ e imónɨŋagɨ́a aí negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraisoyá wáɨ́ wurɨmeigɨ́áwa xámɨ rɨgɨ́á rɨpɨ nánɨ dɨŋɨ́ oirónaneyɨ, “Sɨ́á yoparɨ́yi tɨ́ŋíná aŋwɨ e eŋáná ámá wí re epɨ́rɨ́árɨnɨ. Seáyɨ e wimónɨgɨ́áwamɨ ikayɨ́wɨ́ umearɨro amɨpí Gorɨxo mɨwimónarɨŋɨ́pɨ xɨ́dɨpɨ́rɨ nánɨ wé eŋɨ́ óɨ́ ero epɨ́rɨ́áyɨ́ imónɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.” rɨgɨ́ápɨ nánɨ dɨŋɨ́ oirónaneyɨ. 19Ámá ayɨ́ Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ nawínɨ mimónɨ́ xɨxegɨ́nɨ oimónɨ́poyɨnɨrɨ urakiowárɨro dɨŋɨ́ rɨ́á xeyánɨŋɨ́nɨŋɨ́ imónɨro kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ mayɨ́ imónɨro egɨ́áyɨ́rɨnɨ.

20Gɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayiŋáyɨ́né, ámá ayɨ́ e imónɨŋagɨ́a aí Jisasoyá sɨyikɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́né nepa imónɨŋɨ́pɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roróná sɨ́kɨ́kɨ́ umɨxɨnɨro eŋɨ́ eánɨŋɨ́ kwíyɨ́yápimɨ dánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ urayiro 21o nene nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirɨ neaiiŋɨ́pɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ anɨŋɨ́ ínɨro dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso wá nene neaumɨxɨŋɨ́pimɨ dánɨ imónanɨ́wápɨ gínɨ gíná nímeanɨ́árɨ́anɨrɨ wenɨŋɨ́ nero ŋwearo éɨ́rɨxɨnɨ. 22Ámá xwɨyɨ́á Gorɨxo nánɨ rɨnɨŋɨ́pɨ nánɨ ududɨ́ ninɨro “Aga nepa imónɨŋɨ́pɨranɨ? Yapɨ́ imónɨŋɨ́pɨranɨ?” yaiwiarɨgɨ́áyo seyɨ́né ayá urɨmɨxɨro 23ámɨ wínɨyo amɨpí wí rɨ́á tɨ́ŋɨ́ e weŋáná apaxɨ́ mé meaarɨŋwápa axɨ́pɨ éɨ́ umínanɨro nánɨ ero ámɨ wínɨyo ayá nurɨmɨxɨrɨ aí seyɨ́né rapɨrapɨ́ pɨyaŋɨ́ eaarɨŋɨ́pɨ tɨ́ŋɨ́ e nánɨ wáyɨ́ nero aŋwɨ e mupa yarɨgɨ́ápa wigɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nánɨ wáyɨ́ ero éɨ́rɨxɨnɨ.

Gorɨxomɨ seáyɨ e numerɨ́ná rɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

24Agwɨ Gorɨxo seyɨ́né ɨ́wɨ́ mepa éɨ́rɨxɨnɨrɨ pɨ́rɨ́ searakipaxɨ́ imónɨrɨ rɨ́wɨ́yo seyɨ́né xewanɨŋo nikɨ́nɨrɨ ŋweaŋe roŋáná dɨŋɨ́ niɨ́á nɨseainɨrɨ xwɨyɨ́á mɨmeárɨnɨpaxɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́né seaimɨxɨpaxɨ́ imónɨrɨ eŋo eŋagɨ nánɨ 25re seararɨŋɨnɨ, “Gorɨxo ná wonɨ onɨ negɨ́ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso neaiiŋɨ́pimɨ dánɨ yeáyɨ́ neayimɨxemeaŋo, xwɨ́árí tɨ́nɨ aŋɨ́na tɨ́nɨ sɨnɨ mimónɨŋánáranɨ, agwɨranɨ, ná rɨ́wɨ́yo ínínáranɨ, nikɨ́nɨrɨ ŋwearɨ aga seáyɨ émɨ imónɨŋo imónɨrɨ eŋɨ́ eánɨŋɨ́ imónɨrɨ nénɨ́ tɨ́gɨ́áyo nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨrɨ eŋo, ayɨ́ ná wonɨ onɨ eŋagɨ nánɨ seáyɨ e uméwanɨgɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. “E éwanɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index