Search form

Ruko 3

Jono xwɨyɨ́á wáɨ́ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Taibiriasɨ Sisao mɨxɨ́ ináyɨ́ nimónɨrɨ xwiogwɨ́ wé wúkaú sɨkwɨ́ wú ámá Romɨyo nɨmeŋweámáná eŋáná Podiasɨ Pairato Judia pɨropenɨsɨ́yo gapɨmanɨ́ nɨyonɨ nánɨ xɨráónɨŋɨ́ nimónɨrɨ meŋweaŋáná Adipasɨ Xeroto Gariri pɨropenɨsɨ́yo gapɨmanɨ́ ámɨnáo nimónɨrɨ meŋweaŋáná xexɨrɨ́meáo Piripo Ituria pɨropenɨsɨ́yo tɨ́nɨ Rɨrakonaitisɨ pɨropenɨsɨ́yo tɨ́nɨ gapɨmanɨ́ ámɨnáo nimónɨrɨ meŋweaŋáná Raiseniaso gapɨmanɨ́ ámɨnáo nimónɨrɨ Abirini pɨropenɨsɨ́yo meŋweaŋáná 2Anaso tɨ́nɨ xɨneagwo Kaiapaso tɨ́nɨ apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́íwaú seáyɨ e nimónɨri meŋweaŋáná Jono —O xegɨ́ xano Sekaraiaorɨnɨ. O ámá dɨŋɨ́ meaŋe ŋweaŋáná Gorɨxo nɨrɨ́pearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨyá xwɨyɨ́á rɨpɨ Isɨrerɨyo wáɨ́ urɨméɨrɨxɨnɨ.” urɨ́agɨ 3o iniɨgɨ́ Jodanɨ rapá tɨ́ŋɨ́ e wáɨ́ nemerɨ re urɨmeŋɨnigɨnɨ, “Ámáyɨ́né ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ rɨ́wɨ́mɨnɨ nɨmamoro nɨsanɨro yarɨ́náyɨ́ nionɨ wayɨ́ seameairɨ Gorɨxo ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ yokwarɨmɨ́ seaiirɨ enɨ́árɨnɨ.” nurɨmerɨ 4eŋɨ́pa Gorɨxoyá wɨ́á rókiamoagɨ́á wo xegɨ́ yoɨ́ Aisaiaoyɨ rɨnɨŋo eŋíná Jono sɨnɨ meŋáná o nánɨ nɨrɨrɨ rɨ́wamɨŋɨ́ re eaŋɨnigɨnɨ, “Ámá dɨŋɨ́ meaŋɨ́mɨ dánɨ ámá wo rɨ́aiwá re rɨnɨ́árɨnɨ, ‘Ámɨnáo rɨ́wɨ́yo bɨnɨ́o nánɨ segɨ́ dɨŋɨ́ óɨ́ naŋɨ́nɨŋɨ́ wimoiro óɨ́ píránɨŋɨ́ imoarɨgɨ́ápánɨŋɨ́ wimoiro neróná 5sɨ́kwioxɨ́ imónɨŋɨ́yɨ́ xwɨ́á xewiároro dɨ́wɨ́ xwéranɨ, onɨmiáranɨ, yɨpároro óɨ́ nɨrɨ́rɨworɨ inɨŋɨ́yo naŋɨ́ imɨxárɨro óɨ́ sɨ́ŋá nɨŋwearɨ xɨxoarɨ́wɨ́ néra uŋɨ́yɨ́ píránɨŋɨ́ imɨxárɨro éɨ́rɨxɨnɨ. 6E nerɨ́ná ámá nɨ́nɨ Gorɨxo yeáyɨ́ neayimɨxemeámɨnɨrɨ yarɨŋagɨ wɨnɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.’ Ámá wo rɨ́aiwá e rɨnɨ́árɨnɨ.” Aisaiao eŋíná Jono nánɨ e nɨrɨrɨ rɨ́wamɨŋɨ́ eaŋɨnigɨnɨ.

7Jono Gorɨxo urɨŋɨ́pa wáɨ́ urɨmearɨ́ná oxɨ́ apɨxɨ́ obaxɨ́ Jono wayɨ́ neameainɨŋoɨnɨrɨ o tɨ́ŋɨ́ e nánɨ barɨ́ná o ayɨ́ nɨsanɨro mé wayɨ́nɨ meaanɨro yarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ re urayiŋɨnigɨnɨ, “Sidɨrɨ́ miaéyɨ́né, ‘Rɨ́wéná Gorɨxo xeanɨŋɨ́ seaikárɨnɨ́á eŋagɨ nánɨ éɨ́ úpoyɨ.’ go searɨ́agɨ seyɨ́né wáyɨ́ nero Gorɨxo e neaikárɨnɨgɨnɨrɨ nionɨ tɨ́ámɨnɨ éɨ́ barɨŋoɨ?” nurɨrɨ 8re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyɨ́né ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́ápɨ nepa rɨ́wɨ́mɨnɨ nɨmamorɨ́náyɨ́ píránɨŋɨ́ nero íkɨ́á sogwɨ́ naŋɨ́ nɨwerɨ́ná yarɨŋɨ́pa imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Seyɨ́né re mɨrɨnɨpa époyɨ, ‘Negɨ́ arɨ́o Ebɨrɨ́amoyaéne imónɨŋagwɨ nánɨ Gorɨxo wí xeanɨŋɨ́ neaikárɨnɨ́á menɨnɨ.’ mɨrɨnɨpa époyɨ. ‘Gorɨxo Ebɨrɨ́amoyá ɨ́wiárɨ́awé nánɨ “Nionɨ ayo xeanɨŋɨ́ nɨwirɨ́ná arɨge xwé obaxɨ́ imónɨnɨ́árɨnɨ?” nɨyaiwirɨ ududɨ́ winarɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? Oweoɨ, Gorɨxo dɨŋɨ́ e yaiwipaxɨ́ menɨnɨ. Ananɨ sɨ́ŋá tɨ́yo dánɨ Ebɨrɨ́amo nánɨ ɨ́wiárɨ́awé wimɨxɨyipaxɨ́rɨnɨ. 9Gorɨxo rɨxa rapɨwé íkɨ́á mɨ́kɨ́ tɨ́ŋɨ́ e nánɨ ɨ́á xɨrɨnɨ. Íkɨ́á gɨnɨ gɨna sogwɨ́ naŋɨ́ mɨwéagɨ nɨwɨnɨrɨ́ná nɨdɨkárɨrɨ rɨ́á ikeaárɨnɨ́árɨnɨ.” urɨ́agɨ 10ámá o tɨ́ŋɨ́ e epɨ́royɨ́ egɨ́áyɨ́ yarɨŋɨ́ nɨwiayiro re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Nene nɨsanɨrɨ nɨŋwearanéná pí yanɨ́wárɨnɨ?” urayíagɨ́a 11Jono re urayiŋɨnigɨnɨ, “Ámá iyɨ́á wúkaú tɨ́ŋo wú ámá iyɨ́á mayomɨ mɨnɨ wíwɨnɨgɨnɨ. Ámá aiwá tɨ́ŋo enɨ mayomɨ mɨnɨ wíwɨnɨgɨnɨ.” nurɨrɨ yarɨ́ná 12takisɨ́ nánɨ nɨgwɨ́ uráparɨgɨ́á wa wayɨ́ meaanɨro nɨbɨróná yarɨŋɨ́ re wigɨ́awixɨnɨ, “Nearéwapɨyarɨŋoxɨnɨ, none nɨsanɨrɨ nɨŋwearanéná pí yanɨ́wárɨnɨ?” urɨ́agɨ́a 13o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨgwɨ́ takisɨ́ nánɨ nɨnearápɨmerɨ́ná nɨgwɨ́ gapɨmanowa ‘Urápɨ́ɨ́rɨxɨnɨ.’ searɨgɨ́ápɨ wiárɨ́ nɨmúroro seáyɨ e mɨnearápɨpanɨ.” nurɨrɨ yarɨ́ná 14Porisɨ́ wa enɨ nɨbɨro yarɨŋɨ́ re wigɨ́awixɨnɨ, “None enɨ nɨsanɨrane nɨŋwearanéná pí yanɨ́wárɨnɨ?” urɨ́agɨ́a o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyɨ́né ámáyá nɨgwɨ́ urápanɨro nánɨ iwaŋɨ́ eamero xwɨrɨxɨ́ mero yapɨ́ uxekwɨ́moro mepa éɨ́rɨxɨnɨ. Segɨ́ nɨgwɨ́ omɨŋɨ́ nero meáɨ́ápɨnɨ nɨmearɨ́ná ‘Ayɨ́ apánɨrɨnɨ.’ yaiwíɨ́rɨxɨnɨ. Ámá wayá nánɨ ayá sɨ́wɨ́ mɨsearopanɨ.” nurɨrɨ yarɨ́ná 15oxɨ́ apɨxɨ́ nɨ́nɨ “Ámá Gorɨxoyá dɨŋɨ́yo dánɨ nene yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́o gíná imónɨnɨ́árɨ́anɨ?” nɨyaiwiróná xwɨyɨ́á Jono wáɨ́ urɨmearɨŋɨ́pɨ arɨ́á nɨwiro nánɨ dɨŋɨ́ re nɨpɨkíga ugɨ́awixɨnɨ, “Ámá Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨŋwáo ámá ro menɨranɨ?” yaiwiarɨ́ná 16Jono áwaŋɨ́ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ sa iniɨgɨ́ tɨ́nɨ wayɨ́ seameaiarɨŋɨnɨ. Nionɨ eŋɨ́ neánɨrɨ aiwɨ rɨ́wɨ́yo bɨnɨ́o nionɨ nɨmúrónɨnɨ. Nionɨ ámá naŋonɨ aiwɨ o nionɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mimónɨŋagɨ nánɨ ámá omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyɨ́ bosoyá sɨkwɨ́ sú gwɨ́ wíkweaiarɨgɨ́ápa nionɨ oyá wikweaipaxɨ́manɨ. O wayɨ́ nɨseameairɨ́ná iniɨgɨ́ tɨ́nɨ seameainɨ́ámanɨ. Gorɨxoyá kwíyɨ́ tɨ́nɨ seameairɨ rɨ́á tɨ́nɨ seameairɨ enɨ́árɨnɨ.” nurɨrɨ 17Gorɨxo ámá naŋɨ́yo yeáyɨ́ nuyimɨxemearɨ sɨpíyo anɨpá imɨxɨrɨ enɨ́á eŋagɨ nánɨ ewayɨ́ xwɨyɨ́á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá pokɨ́ tɨ́nɨ witɨ́ aiwá eyeyírómɨ́ ero aiwá ná aŋɨ́yo tɨro mamɨwɨ́ tɨ́nɨ sɨyikɨ́ tɨ́nɨ rɨ́á ikeaárɨro yarɨgɨ́ápa Gorɨxo enɨ axɨ́pɨ e emɨ́ánɨrɨ witɨ́ mamɨwɨ́ tɨ́nɨ ná tɨ́nɨ eyeyírómɨ́ inɨŋe aiwá náyɨ́ aŋɨ́yo tɨrɨ mamɨwɨ́ tɨ́nɨ sɨyikɨ́ tɨ́nɨ rɨ́á ikeaárɨrɨ emɨnɨrɨ nánɨ xegɨ́ pokɨ́ ɨ́á nɨxɨrɨrɨ ronɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 18E nurɨrɨ ámá dɨŋɨ́ oyaiwípoyɨnɨrɨ xwɨyɨ́á wí wí enɨ obaxɨ́ urɨrɨ xwɨyɨ́á yayɨ́ winɨpaxɨ́pɨ rɨ́wɨ́yo Gorɨxo urowárénapɨnɨ́o nánɨ urɨrɨ nerɨ 19gapɨmanɨ́ Xeroto ɨ́wɨ́ erɨ xexɨrɨ́meáoyá apɨxɨ́ Xerodiasíyɨ rɨnɨŋí urápɨrɨ yarɨŋagɨ Jono mɨxɨ́ nurɨrɨ “Ɨ́wɨ́ nɨ́nɨ joxɨ yarɨŋɨ́pɨ naŋɨ́manɨ. Dɨxɨ́ rɨrɨxɨ́meáoyá apɨxí nurápɨrɨ́ná ‘Naŋɨ́ yarɨŋɨnɨ.’ rɨsimónarɨnɨ?” urɨ́agɨ 20Xeroto ɨ́wɨ́ nɨ́nɨ apɨ neŋagɨ aí ámɨ wínɨ nerɨ Jonomɨ gwɨ́ nɨyirɨ kɨrapusɨ́ aŋɨ́yo ŋwɨrárɨŋɨnigɨnɨ.

Jisasomɨ wayɨ́ umeaiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

21Jisaso, Jono sɨnɨ gwɨ́ mɨŋwɨrárɨnɨ́ eŋáná ámáyo wayɨ́ numeairɨ yarɨ́ná, Jisaso enɨ nɨbɨrɨ Jono omɨ wayɨ́ umeaíáná Jisaso éɨ́ nɨrorɨ xano Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ urarɨ́ná re eŋɨnigɨnɨ. Aŋɨ́namɨ dánɨ óɨ́ inɨrɨ 22kwíyɨ́ Gorɨxoyá xawiówɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ o tɨ́ŋɨ́ e nánɨ weapɨrɨ aŋɨ́namɨ dánɨ xwɨyɨ́á wí re rɨnénapɨrɨ “Gɨ́ íwɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ rɨyiŋáoxɨnɨ, joxɨ nánɨ aga yayɨ́ ninarɨnɨ.” rɨnénapɨrɨ eŋɨnigɨnɨ.

Jisasomɨ xiáwo írɨŋowa nánɨrɨnɨ.

23Jisaso ámáyo iwamɨ́ó nuréwapɨyemerɨ́ná xegɨ́ xwiogwɨ́ 30 imónɨŋɨnigɨnɨ. Oxɨ́ apɨxɨ́ o nánɨ dɨŋɨ́ re yaiwiagɨ́árɨnɨ, “Josepomɨ xewaxorɨnɨ.” yaiwiagɨ́árɨnɨ. Josepomɨ xano Xiraiorɨnɨ. 24Omɨ xano Matatorɨnɨ. Omɨ xano Ripaiorɨnɨ. Omɨ xano Merɨkaiorɨnɨ. Omɨ xano Janaiorɨnɨ. Omɨ xano Joseporɨnɨ. 25Omɨ xano Matataiasorɨnɨ. Omɨ xano Emosorɨnɨ. Omɨ xano Neamorɨnɨ. Omɨ xano Esɨraiorɨnɨ. Omɨ xano Nagaiorɨnɨ. 26Omɨ xano Meatorɨnɨ. Omɨ xano Matataiasorɨnɨ. Omɨ xano Semenorɨnɨ. Omɨ xano Josekorɨnɨ. Omɨ xano Jodaorɨnɨ. 27Omɨ xano Joananorɨnɨ. Omɨ xano Resaorɨnɨ. Omɨ xano Serababerorɨnɨ. Omɨ xano Siarɨtierorɨnɨ. Omɨ xano Neraiorɨnɨ. 28Omɨ xano Merɨkaiorɨnɨ. Omɨ xano Edaiorɨnɨ. Omɨ xano Kosamorɨnɨ. Omɨ xano Erɨmedamorɨnɨ. Omɨ xano Erorɨnɨ. 29Omɨ xano Josuaorɨnɨ. Omɨ xano Eriesaorɨnɨ. Omɨ xano Jorimorɨnɨ. Omɨ xano Matatorɨnɨ. Omɨ xano Ripaiorɨnɨ. 30Omɨ xano Simionorɨnɨ. Omɨ xano Judaorɨnɨ. Omɨ xano Joseporɨnɨ. Omɨ xano Jonamorɨnɨ. Omɨ xano Eraiakimorɨnɨ. 31Omɨ xano Meriaorɨnɨ. Omɨ xano Menaorɨnɨ. Omɨ xano Matataorɨnɨ. Omɨ xano Netanorɨnɨ. Omɨ xano Depitorɨnɨ. 32Omɨ xano Jesiorɨnɨ. Omɨ xano Obetorɨnɨ. Omɨ xano Bowasorɨnɨ. Omɨ xano Sarɨmonorɨnɨ. Omɨ xano Nasonorɨnɨ. 33Omɨ xano Aminadaporɨnɨ. Omɨ xano Atɨminorɨnɨ. Omɨ xano Anaiorɨnɨ. Omɨ xano Xesɨronorɨnɨ. Omɨ xano Peresorɨnɨ. Omɨ xano Judaorɨnɨ. 34Omɨ xano Jekoporɨnɨ. Omɨ xano Aisakorɨnɨ. Omɨ xano Ebɨrɨ́amorɨnɨ. Omɨ xano Tiraorɨnɨ. Omɨ xano Nexorɨnɨ. 35Omɨ xano Serakorɨnɨ. Omɨ xano Reuorɨnɨ. Omɨ xano Perekorɨnɨ. Omɨ xano Ebeorɨnɨ. Omɨ xano Seraorɨnɨ. 36Omɨ xano Kenanorɨnɨ. Omɨ xano Apakɨsatorɨnɨ. Omɨ xano Siemorɨnɨ. Omɨ xano Nowaorɨnɨ. Omɨ xano Remekorɨnɨ. 37Omɨ xano Metusaraorɨnɨ. Omɨ xano Inokorɨnɨ. Omɨ xano Jaretorɨnɨ. Omɨ xano Maxararerorɨnɨ. Omɨ xano Kenanorɨnɨ. 38Omɨ xano Inosorɨnɨ. Omɨ xano Setorɨnɨ. Omɨ xano Adamorɨnɨ. Omɨ xano Gorɨxorɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index