Search form

Ruko 4

Obo iwamɨ́ó wíwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ omɨ nɨwímearɨ ukɨkayoŋáná iniɨgɨ́ Jodanɨ rapáyo dánɨ peyarɨ́ná kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ ámá dɨŋɨ́ meaŋe nɨméra warɨ́ná 2sɨ́á 40 órarɨ́ná Obo “O eŋɨ́ neánɨrɨ xano wimónarɨŋɨ́pɨnɨ xɨ́dɨnɨrɨ́enɨŋoɨ?” nɨyaiwirɨ omɨ iwamɨ́ó nɨwíwapɨyayirɨ yarɨ́ná sɨ́á ayo aiwá mɨnɨ́ néra núɨsáná sɨ́á 40 imónáná rɨxa agwɨ́ wiarɨ́ná 3Obo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nepa niaíwɨ́ Gorɨxoyáoxɨ eŋánáyɨ́ aiwá nɨrɨ nánɨ sɨ́ŋá tɨyɨ́, ‘Bisɨ́kerɨ́á imóneɨ.’ ureɨ.” urɨ́agɨ 4Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Oweoɨ, wí e emɨméɨnɨ. Gorɨxoyá Bɨkwɨ́yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Ámá aiwá nɨpɨ́rɨ nánɨnɨ dɨŋɨ́ nɨmorɨ́náyɨ́, wí dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ meapaxɨ́ menɨnɨ.’ rɨnɨŋagɨ nánɨ joxɨ nɨrɨ́ɨ́pɨ wí emɨméɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 5Obo Jisaomɨ seáyɨ émɨ nɨmeáa nɨpeyirɨ aŋɨ́ nɨ́nɨ xwɨ́á rɨrí nɨrímɨnɨ nánɨ imónɨŋɨ́yo aŋɨ́nɨ axíná sɨwá nɨwirɨ 6-7re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aŋɨ́ nɨ́nɨ xwɨ́á rɨrí nɨrímɨnɨ nánɨ imónɨŋɨ́yo joxɨ sɨwá siarɨŋápɨ ayɨ́ nionɨyárɨnɨ. Nɨ́nɨ rɨxa nɨgɨ́nɨ imónɨnɨ. ‘Ámá womɨ mɨnɨ owimɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ́ná ananɨ mɨnɨ wipaxɨ́rɨnɨ. Joxɨ nionɨ nánɨ mɨŋɨ́ xwɨ́áyo nɨkwɨ́rorɨ nionɨ seáyɨ e nɨméánáyɨ́ ayɨ́ nɨ́nɨ weyɨ́ meararɨgɨ́ápɨ apɨ tɨ́nɨ dɨxɨ́ siapɨmɨ́ɨnɨ.” urɨ́agɨ aí 8Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Bɨkwɨ́ Gorɨxoyáyo re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Dɨxɨ́ Ámɨná Gorɨxomɨnɨ mɨŋɨ́ xwɨ́áyo ɨkwɨ́rorɨ seáyɨ e umerɨ erɨ́ɨnɨ.’ rɨnɨŋagɨ nánɨ joxɨ nɨrarɨŋɨ́pɨ wí e emɨméɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 9Obo “Jisaso xegɨ́ xano Gorɨxo eŋɨ́ eánɨŋorɨ́anɨrɨ iwamɨ́ó owíwapɨyinɨrɨ yapɨ́ owíwapɨyimɨnɨ.” nɨyaiwirɨ omɨ aŋɨ́ Jerusaremɨyo nánɨ nɨmeáa nurɨ aŋɨ́ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwámɨ xegɨ́ rɨkwɨ́yo nɨŋwɨrárɨmáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nepa niaíwɨ́ Gorɨxoyáoxɨ eŋánáyɨ́, xwɨ́ámɨ nánɨ nɨmawirɨ xeamoɨ. 10Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ. Gorɨxoyá Bɨkwɨ́yo xwɨyɨ́á rɨpɨ enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Gorɨxo xegɨ́ aŋɨ́najɨ́ joxɨ nánɨ píránɨŋɨ́ awí ŋweapɨ́rɨ nánɨ re urɨnɨŋoɨ, “Omɨ awí mearópoyɨ.” urɨnɨŋoɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ nɨmawirɨ xeamoɨ.” nurɨrɨ 11re urɨŋɨnigɨnɨ, “Rɨpɨ enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Joxɨ sɨkwɨ́ sɨ́ŋáyo pɨ́rɨ́ uyɨkieámɨ́ inɨrɨxɨnɨrɨ ayɨ́ ɨ́á rɨxɨrɨpɨ́rɨ wé awiá sipɨ́ráoɨ.’ enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ ananɨ nɨmawirɨ xeamóáná ‘Gorɨxomɨ xewaxorɨ́anɨ?’ siaiwimɨ́ɨnɨ.” urɨ́agɨ 12Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ re dánɨ nɨpiérorɨ́náyɨ́, joxɨ nɨrarɨŋɨ́pa Gorɨxo aŋɨ́najɨ́ nionɨ ɨ́á nɨxɨrɨpɨ́rɨ nurowárénapɨpaxɨ́ aí rɨpɨ enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Dɨxɨ́ Ámɨná Gorɨxoyá eŋɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ iwamɨ́ó mɨwíwapɨyipanɨ.’ eánɨŋagɨ nánɨ wí nɨmawirɨ xeamómɨméɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 13E uráná obo iwamɨ́ó nɨ́nɨ e nɨwíwapɨyíɨsáná omɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ idáná ámɨ wíwapɨyipaxɨ́ imónáná nánɨ wenɨŋɨ́ nerɨ ŋweaŋɨnigɨnɨ.

Jisaso iwamɨ́ó nemerɨ uréwapɨyemeŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

14Jisaso kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ ukɨkayoŋagɨ ámá dɨŋɨ́ meaŋe pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ ámɨ Gariri pɨropenɨsɨ́yo nemerɨ pɨ́né o nánɨ pɨropenɨsɨ́ ayo amɨ amɨ yanɨ́ iwénɨmearɨ́ná 15o aŋɨ́ apɨ apimɨ nemerɨ wigɨ́ rotú aŋɨ́yo uréwapɨyemearɨ́ná oxɨ́ apɨxɨ́ nɨ́nɨ xɨ́omɨ seáyɨ e umeaagɨ́árɨnɨ.

Nasaretɨ ŋweáyɨ́ Jisasomɨ rɨ́wɨ́ umogɨ́á nánɨrɨnɨ.

16Jisaso Nasaretɨyo nánɨ nurɨ —Aŋɨ́ ayo xɨ́o sɨnɨ onɨmiá íná nɨŋwearɨ xwé iwiaroŋɨ́yo nánɨ nurɨ xegɨ́ íníná yarɨŋɨ́pa Sabarɨ́áyo rotú aŋɨ́yo nɨpáwirɨ Bɨkwɨ́ Gorɨxoyá ɨ́á rómɨnɨrɨ nánɨ éɨ́ nɨrorɨ 17rɨxa Bɨkwɨ́ Gorɨxoyá wɨ́á rókiamoagɨ́ Aisaiaoyɨ rɨnɨŋo eaŋɨ́pɨ umeaíáná o nɨparɨrɨ xwɨyɨ́á rɨpɨ rɨnɨŋe nánɨ pɨ́á nerɨ nɨwɨnɨrɨ́ná ɨ́á re roŋɨnigɨnɨ, 18“Kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ nionɨ nɨkɨkayonɨ. Nionɨ ámá uyípeayɨ́yo xwɨyɨ́á yayɨ́ winɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ urɨmɨ́a nánɨ nɨrɨ́pearɨ ámá ɨ́á xeŋwɨrárɨnɨŋɨ́yo ‘Sɨnɨ seyɨ́né ɨ́á mɨseaxeŋwɨrárɨnɨ. Ananɨ úpoyɨ.’ urɨmɨ́a nánɨ nɨrowárénapɨrɨ ámá sɨŋwɨ́ supárɨgɨ́áyo ‘Ananɨ sɨŋwɨ́ noxoarɨ anɨ́poyɨ.’ urɨmɨ́a nánɨ nɨrowárénapɨrɨ ámá iwaŋɨ́ mépero xopɨrárɨ́ wiro egɨ́áyo yeáyɨ́ imɨxɨmɨ́a nánɨ nɨrowárénapɨrɨ 19‘Gorɨxo xegɨ́ ámá éɨ́ uminɨnɨyɨ́ aŋwɨ ayorɨnɨ.’ urɨmɨ́a nánɨ nɨrowárénapɨrɨ eŋɨ́rɨnɨ.” Jisaso ɨ́á e nɨroárɨmɨ 20Bɨkwɨ́ ámɨ nɨxopemɨxárɨmáná rotú aŋɨ́ mearɨŋɨ́ womɨ mɨnɨ nɨwimáná éɨ́ nɨŋwearɨ ámá rotú aŋɨ́yo ŋwɨxapɨgɨ́áyɨ́ omɨnɨ sɨŋwɨ́ agwɨ́ nɨwɨga warɨ́ná 21o “Xɨ́o nánɨ rɨ́a rarɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ iwamɨ́ó nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Agwɨnɨ rɨ́wamɨŋɨ́ nionɨ ɨ́á róápɨ seyɨ́né arɨ́á nɨwirɨ́ná rɨxa xɨxenɨ imónɨgoɨ.” uráná 22nɨ́nɨ o nánɨ naŋɨ́nɨ nɨra uro xwɨyɨ́á awɨ́ínɨŋɨ́ yarɨŋɨ́ xɨ́o rɨ́ɨ́ jɨ́apɨ nánɨ dɨŋɨ́ nɨpɨkíga uro nero aí re rɨnɨgɨ́awixɨnɨ, “Ámá royɨ́ sa aŋɨ́ re dáŋɨ́ Josepomɨ xewaxorɨnɨ. Arɨge nerɨ nɨjɨ́á xwé apɨ imónɨŋɨ́rɨ́anɨ?” rɨnarɨ́ná 23o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyɨ́né ewayɨ́ xwɨyɨ́á rɨpɨ nɨnɨrɨpɨ́ráoɨ, ‘Joxɨ nepa xwɨroxɨ eŋánáyɨ́, jɨwanɨŋoxɨ píránɨŋɨ́ imɨxɨneɨ.’ nɨrɨpɨ́ráoɨ. E nɨnɨrɨróná re nɨrɨpɨ́ráoɨ, ‘ “Emɨmɨ́ amɨpí aŋɨ́ Kapaneamɨyo eŋoɨ.” rarɨŋagɨ́a arɨ́á wiŋwápɨ ámɨ dɨxɨ́ aŋɨ́ re enɨ emɨmɨ́ neaiɨ.’ nɨrɨpɨ́ráoɨ.” nurɨrɨ 24re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nepa seararɨŋɨnɨ. Wɨ́á rókiamoarɨŋɨ́ wo o xegɨ́ aŋɨ́yo nánɨ nurɨ Gorɨxoyá xwɨyɨ́á uráná xegɨ́ ámá e ŋweagɨ́áyɨ́ omɨ mímɨnarɨgɨ́ámanɨ. 25E nerɨ aiwɨ nionɨ nepa seararɨŋagɨ píránɨŋɨ́ arɨ́á nípoyɨ. Eŋíná wɨ́á rókiamoagɨ́ Iraijao emearɨ́ná agwɨ́ aŋɨ́ pɨrɨ́nɨ erɨ iniá meapa erɨ ámá nɨ́nɨ aiwá nánɨ dɨ́wɨ́ ikeamónɨro eŋáná Isɨrerɨyɨ́ apɨxɨ́ anɨ́ obaxɨ́ ŋweaŋagɨ́a aiwɨ 26Gorɨxo Iraijao íwamɨ wímɨ arɨrá wíwɨnɨgɨnɨrɨ murowárɨ́ émáyɨ́ apɨxɨ́ wímɨnɨ —Í Saidonɨ tɨ́ŋɨ́ e aŋɨ́ onɨmiá Seraparɨ rɨnɨŋɨ́ bimɨ dáŋírɨnɨ. Ímɨnɨ arɨrá wíwɨnɨgɨnɨrɨ wárɨŋɨnigɨnɨ.” nurɨrɨ 27re urɨŋɨnigɨnɨ, “Eŋíná wɨ́á rókiamoagɨ́ Iraisao nemerɨ́ná enɨ Isɨrerɨyɨ́ obaxɨ́ peyɨyɨ́ tɨ́gɨ́áyɨ́ egɨ́á aiwɨ Iraisao ayo womɨ naŋɨ́ wimɨxagɨ́manɨ. Émáyɨ́ womɨnɨ —O Siria dáŋɨ́ xegɨ́ yoɨ́ Nemenorɨnɨ. Omɨnɨ naŋɨ́ wimɨxɨŋɨ́rɨnɨ.” uráná 28ámá nɨ́nɨ rotú aŋɨ́yo ŋweagɨ́á arɨ́á e nɨwiróná xwioxɨ́yo dánɨ rɨ́á ápiáwɨ́nɨŋɨ́ nɨwóróa nuro 29nɨwiápɨ́nɨmearo omɨ ɨ́á nɨxɨrɨro wigɨ́ aŋɨ́yo dánɨ nɨxoyɨ́pióa nuro dɨ́wɨ́ mɨŋɨ́ wigɨ́ aŋɨ́ mɨrɨnɨŋɨ́pimɨ dánɨ mamówáranɨro nánɨ xɨxoyɨ́piɨ́ nɨméra yarɨ́ná 30o áwɨnɨmɨ nɨyékínɨmɨ xegɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ uŋɨnigɨnɨ.

Imɨ́ó dɨŋɨ́ xɨxéroarɨŋɨ́ womɨ mɨxɨ́ umáɨnɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

31Jisaso Gariri pɨropenɨsɨ́yo nemerɨ́ná aŋɨ́ xegɨ́ yoɨ́ Kapaneamɨyo nɨrémorɨ Sabarɨ́áyo nuréwapɨyirɨ yarɨ́ná 32ámá ayɨ́ arɨ́á nɨwiróná o xwɨyɨ́á apɨ xiáwónɨŋɨ́ rarɨŋagɨ nɨwɨnɨro mɨŋɨ́ sɨ́ŋá nɨweánɨro yarɨ́ná re eŋɨnigɨnɨ. 33Ámá rotú aŋɨ́yo ŋweagɨ́áyɨ́ wo —O imɨ́ó dɨŋɨ́ xɨxéroarɨŋorɨnɨ. O nɨwiápɨ́nɨmearɨ makɨrɨ́wɨ́ nɨmorɨ 34re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ai! Nasaretɨ dáŋɨ́ Jisasoxɨnɨ, none pí neaimɨnɨrɨ barɨŋɨnɨ? Xwɨrɨ́á neaikɨxémɨnɨrɨ rɨbarɨŋɨnɨ? Joxɨ nánɨ nionɨ nɨjɨ́árɨnɨ. Gorɨxo xewaxoxɨ xɨ́o rɨrɨ́peáoxɨrɨnɨ.” uráná 35Jisaso mɨxɨ́ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨ bɨ mɨrɨpa eɨ. Omɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ uɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. Imɨ́o ámá omɨ xwɨrɨ́á wí mikɨxé ámáyo áwɨnɨmɨ dánɨ meaŋɨ́nɨ neaárɨmɨ uŋɨnigɨnɨ. 36Meaŋɨ́nɨ neaárɨmɨ úáná ámá nɨ́nɨ óɨ́ nikárɨnɨro re rɨnɨgɨ́awixɨnɨ, “Xwɨyɨ́á oyá eŋɨ́ sɨxɨ́ eánɨnɨ. O nénɨ́ tɨ́ŋónɨŋɨ́ nɨrɨrɨ́ná sekaxɨ́ uráná imɨ́ó aí arɨ́á nɨwiro éɨ́ warɨŋoɨ.” nɨrɨnɨro yarɨ́ná 37xwɨyɨ́á o yarɨŋɨ́pɨ nánɨ pɨropenɨsɨ́ ayo amɨ amɨ yanɨ́ iwénɨmeŋɨnigɨnɨ.

Saimonomɨ xɨneagwímɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

38Jisaso nɨwiápɨ́nɨmeámɨ rotú aŋɨ́yo pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ nɨpeyearɨ xegɨ́ wiepɨsarɨŋɨ́ wo Saimonoyɨ rɨnɨŋoyá aŋɨ́yo nánɨ nurɨ nɨpáwirɨ omɨ xɨneagwí rɨ́á pɨrɨ́ wiarɨŋagɨ nánɨ ímɨ naŋɨ́ owimɨxɨnɨrɨ yarɨŋɨ́ wíagɨ́a 39o í sá weŋe nánɨ nurɨ nɨrómáná rɨ́á pɨrɨ́yo mɨxɨ́ uráná re eŋɨnigɨnɨ. Sɨmɨxɨ́pɨ ímɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ úáná í rɨxa aŋɨ́nɨ nɨwiápɨ́nɨmearɨ aiwá pɨrɨ́ nɨmearɨ nɨwia uŋɨnigɨnɨ.

Sɨmɨxɨ́ obaxɨ́yɨ́ naŋɨ́ imɨmɨxɨmɨ́ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

40Ámá aŋɨ́ apimɨ dáŋɨ́yɨ́ sogwɨ́ rɨxa nipɨ́meááná wigɨ́ ámá sɨmɨxɨ́ xɨxegɨ́nɨ yarɨgɨ́áyɨ́ nɨmeámɨ Jisaso tɨ́ŋɨ́ e nánɨ báná o ámá ayɨ́ ayo wé seáyɨ e ikwɨkwiárɨmɨ́ erɨ naŋɨ́ imɨmɨxɨmɨ́ erɨ yarɨ́ná 41imɨ́ó ámá ayo wíyo obaxɨ́ xɨxéroarɨŋɨ́yɨ́ ámá ayo pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ nuróná makɨrɨ́wɨ́ nɨmoayiro re urayigɨ́awixɨnɨ, “Niaíwɨ́ Gorɨxoyáoxɨrɨnɨ.” urayarɨŋagɨ́a o imɨ́owa xɨ́o arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́oyɨ rarɨgɨ́o eŋagɨ nánɨ nɨjɨ́á imónɨŋagɨ́a nánɨ o mɨxɨ́ nurɨrɨ “Ámɨ bɨ mɨrɨpa époyɨ.” ururɨmɨ́ nerɨ e néɨsáná 42sá weŋo wɨ́á mónɨŋɨ́mɨ nɨwiápɨ́nɨmeámɨ ámá mayɨ́ e nánɨ nurɨ ŋweaŋáná ámá oxɨ́ apɨxɨ́ nɨ́nɨ o nánɨ pɨ́á nemero omɨ nɨwímearóná “Nene pɨ́nɨ nɨneawiárɨmɨ mupanɨ.” uranɨro yarɨŋagɨ́a aiwɨ 43o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo re nɨrowárénapɨŋɨ́rɨnɨ, ‘Aŋɨ́ ayɨ́ ayo re urɨméɨrɨxɨnɨ, “Gorɨxo xwioxɨ́yo mɨmeámɨ́ nerɨ seameŋweanɨ́a nánɨ seyɨ́né nɨsanɨro ŋweáɨ́rɨxɨnɨ.” urɨméɨrɨxɨnɨ.’ nɨrowárɨ́ɨ́ eŋagɨ nánɨ aŋɨ́ wíyo xwɨyɨ́á yayɨ́ winɨpaxɨ́ imónɨŋɨ́ apɨ urɨmɨnɨrɨ enɨ xe oumɨnɨ.” nurɨmɨ nurɨ 44Judayɨ́yá aŋɨ́ apɨ apimɨ rotú aŋɨ́ mɨrɨnɨŋɨ́yo dánɨ nuréwapɨya uŋɨnigɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index