Search form

Ruko 5

Jisasoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ peyɨ́ obaxɨ́ ubenɨ́yo mɨnɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso ipí xegɨ́ yoɨ́ Genesaretɨpámɨ éɨ́ nɨrómáná xwɨyɨ́á Gorɨxoyá urarɨ́ná ámá obaxɨ́ arɨ́á wianɨro nánɨ xɨmɨxɨmɨ́ ninɨro Jisasomɨ ɨkwɨkwierɨ́ winarɨ́ná 2ewé bɨ́xaú, yánɨpámɨ tɨ́á bɨ́xaú weŋagɨ nɨwɨnɨrɨ peyɨ́ ápearɨgɨ́áwa ewé apɨ́xaúmɨ dánɨ nayoámáná wigɨ́ ubenɨ́ igɨ́á eaarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨmɨ nurɨ 3ewé bɨ́bá Saimonoyápámɨ nɨpɨxemoánɨrɨ yarɨŋɨ́ re wiŋɨnigɨnɨ, “Inɨkí tɨ́ŋɨ́ re pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ ná jɨ́e onɨmiápɨ ananɨ nɨwanɨréwiɨ?” nurɨrɨ éɨ́ nɨŋweámáná ewé apámɨ dánɨ oxɨ́ apɨxɨ́ ipí maŋɨ́pá tɨ́ŋɨ́ e rówapɨgɨ́áyo nuréwapɨyirɨ 4rɨxa nɨpɨnɨ nurárɨmáná Saimonomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ipí ná mɨ́mɨ eŋe nánɨ nɨmeámɨ nuri peyɨ́ ɨ́áyo mɨnɨnɨ nánɨ ubenɨ́ mamówárɨ́piyɨ.” urɨ́agɨ 5Saimono re urɨŋɨnigɨnɨ, “Negɨ́ neamemearɨŋoxɨnɨ, sɨ́á rɨyimɨ árɨ́wɨyimɨ peyɨ́ ɨ́á wí nɨmɨnɨrɨ́enɨŋoɨnɨrɨ anɨŋɨ́ minɨ́ mépearɨŋáná wɨ́á neaógoɨ. E nerɨ aiwɨ joxɨ e yearɨ́agɨ nánɨ ye iwamɨ́ó mamówáranɨ́wiɨ.” nurɨrɨ 6mamówáráná re eŋɨnigɨnɨ. Ubenɨ́ ú peyɨ́ obaxɨ́yo nɨmudɨ́morɨ rɨxa arɨ́kínɨmɨnɨrɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨri 7wigɨ́ wɨ́waúmɨ ewé bɨ́bámɨ ŋweagɨ́íwaú saŋɨ́ oyearápɨ́piyɨnɨrɨ wápiá nɨwiri awaú nɨbɨri ubenɨ́ nɨmɨxearo ewépɨ́xaúmɨ ikwiáráná ewépɨ́xaú rɨxa ná ínɨmɨnɨrɨ yarɨŋagɨ 8Saimonɨ Pitao sɨŋwɨ́ e nɨwɨnɨrɨ nánɨ Jisasoyá sɨkwɨ́ tɨ́ŋɨ́ e mɨŋɨ́ xwɨ́áyo nɨkwɨ́rorɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, nionɨ ɨ́wɨ́ yarɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ pɨ́nɨ nɨnɨwiárɨmɨ uɨ.” nurɨrɨ 9peyɨ́ aga xwé nɨmearo nánɨ o tɨ́nɨ xegɨ́ ámá nɨkumɨxɨnɨrɨ peyɨ́ nánɨ yarɨgɨ́áwa tɨ́nɨ ududɨ́ nikárɨnɨro 10Sebediomɨ xewaxowaú Jemiso tɨ́nɨ xogwáo Jono tɨ́nɨ awaú Saimonomɨ nɨkumɨxɨnɨri peyɨ́ nánɨ yarɨgɨ́íwaú enɨ ududɨ́ ikárɨnarɨ́ná Jisaso Saimonomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ wáyɨ́ mikárɨnɨpanɨ. Agwɨ re dánɨ peyɨ́ nánɨ yarɨŋɨ́pánɨŋɨ́ ámá nánɨ enɨ e néra urɨ́árɨnɨ. Ámá nionɨ nɨxɨ́dɨpɨ́rɨ́a nánɨ wirɨmearɨ́árɨnɨ.” nurɨmáná eŋáná 11awa ewé nɨmeámɨ nɨbɨro yánɨ e dánɨ nayoaro ewé peyɨ́ amɨpí e nɨtɨmɨ omɨ nɨxɨ́da ugɨ́awixɨnɨ.

Ámá peyɨyɨ́ tɨ́ŋɨ́ womɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

12Jisaso aŋɨ́ wíyo nemerɨ aŋɨ́ bimɨ ŋweaŋáná ámá wo —O peyɨyɨ́ pɨpɨ́rɨmɨ́ó yárɨŋorɨnɨ. O Jisasomɨ nɨwɨnɨrɨ́ná oyá sɨkwɨ́ tɨ́ŋɨ́ e sɨ́mɨmaŋɨ́ xwɨ́áyo nɨkwɨ́rorɨ waunɨ́ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, joxɨ naŋɨ́ nimɨxɨmɨnɨrɨ́náyɨ́ ananɨ naŋɨ́ nimɨxɨpaxɨ́rɨnɨ.” urɨ́agɨ 13Jisaso wé nɨmoaurɨ omɨ seáyɨ e nikwiárɨmáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ‘Joxɨ naŋɨ́ oimónɨnɨ.’ nimónarɨnɨ. Rɨxa naŋɨ́ imóneɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. Peyɨyɨ́ apɨ rɨxa naŋɨ́ imónáná 14Jisaso “Ámá wíyo nionɨ simɨxɨ́áyɨ́ nánɨ áwaŋɨ́ murɨpa eɨ.” nurɨrɨ ámá o Moseso eŋíná ŋwɨ́ ikaxɨ́ ragɨ́pɨ mé ámáyo xewanɨŋo áwaŋɨ́ nura emenɨgɨnɨrɨ e nurɨrɨ ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Amíná apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́áwa tɨ́ŋɨ́ e nánɨ nurɨ womɨ sɨwá nɨwinɨrɨ naŋwɨ́ rɨdɨyowá nánɨ negɨ́ arɨ́o Moseso eŋíná sekaxɨ́ nearagɨ́yɨ́ bɨ rɨdɨyowá siárirɨ joxɨ naŋɨ́ imónɨ́ɨ́yɨ́ nánɨ áwaŋɨ́ rɨrɨ enɨ mɨnɨ wíɨrɨxɨnɨ.” Jisaso sekaxɨ́ e urɨ́agɨ aí 15xwɨyɨ́á emɨmɨ́ amɨpí Jisaso yayiŋɨ́yɨ́ nánɨ yanɨ́ rɨxa ná jɨ́amɨ niwéa nemerɨ yarɨ́ná oxɨ́ apɨxɨ́ obaxɨ́ omɨ arɨ́á wianɨro nánɨ bɨro sɨmɨxɨ́ wiarɨŋɨ́yɨ́ naŋɨ́ oneaimɨxɨnɨrɨ bɨro nero o tɨ́ŋɨ́ e nɨpɨ́nɨro nɨŋwearo e yayarɨ́ná 16o íníná ámá dɨŋɨ́ meaŋe nánɨ nɨwayirɨ Gorɨxomɨ xwɨyɨ́á rɨrɨmɨ́ wiagɨ́rɨnɨ.

Eŋɨ́ nɨ́nɨ sɨwímɨ́ eŋɨ́ womɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

17O sɨ́á wɨyimɨ ámáyo uréwapɨyarɨ́ná ámá wa Parisiyɨ rɨnɨŋɨ́yɨ́ wa tɨ́nɨ Gorɨxoyá ŋwɨ́ ikaxɨ́ uréwapɨyarɨgɨ́áyɨ́ wa tɨ́nɨ —Awa Gariri pɨropenɨsɨ́yo aŋɨ́ ayɨ́ ayo dánɨ bɨmiro Judia pɨropenɨsɨ́yo aŋɨ́ ayɨ́ ayo dánɨ bɨmiro Isɨrerɨyɨ́ aŋɨ́ xwé Jerusaremɨ dánɨ enɨ bɨro egɨ́áwarɨnɨ. Awa Jisaso uréwapɨyarɨŋe éɨ́ nɨŋwearo arɨ́á wiarɨ́ná Jisaso ámá sɨmɨxɨ́ wiarɨŋɨ́yo naŋɨ́ owimɨxɨmɨnɨrɨ nánɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ eánɨŋɨ́ Gorɨxoyápɨ ukɨkayoŋáná re eŋɨnigɨnɨ. 18Ámá wa wigɨ́ ámá womɨ —O eŋɨ́ nɨ́nɨ sɨwímɨ́ yárɨŋorɨnɨ. Omɨ íkwiaŋwɨ́yo nɨtɨro Jisaso naŋɨ́ owimɨxɨnɨrɨ nɨmeámɨ nɨbɨro “Nɨmeámɨ nɨpáwirane Jisasoyá sɨ́mɨmaŋɨ́mɨnɨ aŋwɨ e owɨ́ráraneyɨ.” nɨrɨro éɨ́áyɨ́ 19ámá obaxɨ́ aŋɨ́ ɨ́wí e pɨ́kwɨpɨ́kwɨ́ inɨŋagɨ́a óɨ́ nánɨ pɨ́á nɨmegɨnɨro aŋiwámɨ nɨmeámɨ nɨxéga nɨpeyiro aŋɨ́ sɨ́á tɨnɨŋɨ́yɨ́ wí nɨpɨneaayiro dae nɨtɨmáná íkwiaŋwɨ́na tɨ́nɨ gwɨ́ nɨyiro ámá aŋɨ́yo ínɨmɨ epɨ́royɨ́ egɨ́áyo áwɨnɨmɨ gwɨ́rí e e nɨmamówára nɨwepɨ́nɨro Jisaso sɨ́mɨmaŋɨ́ tɨ́ŋɨ́mɨnɨ táná 20Jisaso eŋɨ́ nɨ́nɨ sɨwímɨ́ eŋoyá ámá nɨ́nɨ xɨ́o nánɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roro “Jisaso ananɨ naŋɨ́ imɨxɨpaxɨ́rɨnɨ.” wiaiwiro yarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámáoxɨnɨ, dɨxɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨŋɨ́pɨ rɨxa yokwarɨmɨ́ siíɨnɨ.” uráná 21Gorɨxoyá ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ mewegɨ́áwa tɨ́nɨ Parisiowa tɨ́nɨ ikeagɨgwɨ́ re nɨrɨga ugɨ́awixɨnɨ, “Ámá royɨ́ gorɨ́anɨ? Gorɨxomɨ rɨperɨrɨ́ numearɨrɨ yarɨŋɨ́ royoɨ? Ámá ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ yokwarɨmɨ́ yarɨŋɨ́ royɨ́ gorɨ́anɨ? E yarɨŋɨ́yɨ́ sa Gorɨxorɨnɨ.” rɨnarɨŋagɨ́a 22Jisaso xegɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ adadɨ́ nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nánɨ segɨ́ xwioxɨ́yo dánɨ pí nánɨ dɨŋɨ́ e moarɨŋoɨ?” nurɨrɨ 23re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo ɨ́wɨ́ ikárɨnɨŋɨ́ nionɨ yokwarɨmɨ́ wiíánáyɨ́, ínɨmɨ imónɨŋagɨ nánɨ ámá woxɨ sɨŋwɨ́ tɨ́nɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨpaxɨ́ menɨnɨ. E nerɨ aiwɨ nionɨ ámá eŋɨ́ nɨ́nɨ sɨwímɨ́ eŋɨ́ womɨ ‘Rɨxa nɨwiápɨ́nɨmearɨ dɨxɨ́ íkwiaŋwɨ́ nɨmeámɨ uɨ.’ uránáyɨ́, o naŋɨ́ imónɨ́agɨ ámá nɨyɨ́nénɨ sɨŋwɨ́ tɨ́nɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨpaxɨ́rɨnɨ.” nurɨrɨ 24re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nɨyɨ́nénɨ nionɨ nánɨ re niaiwipɨ́rɨ, ‘Ámá imónɨŋo ananɨ ámá xwɨ́á tɨ́yo dáŋɨ́yɨ́ ɨ́wɨ́ ikárɨnɨ́ápɨ enɨ ananɨ yokwarɨmɨ́ wiipaxorɨ́anɨ?’ niaiwipɨ́rɨ nánɨ píránɨŋɨ́ sɨŋwɨ́ nanɨ́poyɨ.” nurɨrɨ eŋɨ́ sɨwímɨ́ eŋomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ re rɨrarɨŋɨnɨ, ‘Joxɨ nɨwiápɨ́nɨmearɨ dɨxɨ́ íkwiaŋwɨ́ nɨmeámɨ aŋɨ́ e nánɨ uɨ.’ rɨrarɨŋɨnɨ.” uráná re eŋɨnigɨnɨ. 25O ámá nɨ́nɨ sɨŋwɨ́ anɨgɨ́e dánɨ rɨxa naŋɨ́ nimónɨrɨ nɨwiápɨ́nɨmearɨ xegɨ́ íkwiaŋwɨ́ sá weŋɨ́na nɨmearɨ xwaŋwɨ́ níkwónɨmɨ nɨpeyearɨ Gorɨxomɨ seáyɨ e numéra xegɨ́ aŋɨ́ e nánɨ úáná 26oxɨ́ apɨxɨ́ nɨ́nɨ óɨ́ nikárɨnɨro Gorɨxomɨ seáyɨ e numero wigɨ́ xwioxɨ́yo dánɨ sɨrɨ́ nɨpɨkínɨro re nɨrɨga ugɨ́awixɨnɨ, “Agwɨ xegɨ́ bɨ éagɨ ríyɨ́ wɨnɨ́wɨnɨ.” rɨgɨ́awixɨnɨ.

Ripaiomɨ “Nɨxɨ́deɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

27Jisaso e dánɨ nɨpeyearɨ nurɨ́ná ámá nɨgwɨ́ takisɨ́ nánɨ uráparɨŋɨ́ wo —O xegɨ́ yoɨ́ Ripaiorɨnɨ. Xegɨ́ yoɨ́ ámɨ bɨ Matɨyuorɨnɨ. O xegɨ́ opisɨ́ aŋɨ́yo éɨ́ ŋweaŋagɨ Jisaso sɨŋwɨ́ e nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nɨxɨ́deɨ.” uráná 28o nɨwiápɨ́nɨmearɨ xegɨ́ amɨpí nɨ́nɨ e pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ Jisasomɨ uxɨ́dɨŋɨnigɨnɨ. 29Jisaso nánɨ xegɨ́ aŋɨ́yo aiwá xwé bɨ rɨyamɨ́ nerɨ ŋweaŋáná takisɨ́ nánɨ nɨgwɨ́ uráparɨgɨ́á wa tɨ́nɨ ámá wínɨyɨ́ tɨ́nɨ nɨbɨro nawínɨ awaú tɨ́nɨ nɨŋweámáná aiwá nɨnɨro yarɨ́ná 30Parisi wa tɨ́nɨ Gorɨxoyá ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ mewegɨ́á wo tɨ́nɨ Jisaso nánɨ wiepɨsarɨŋowamɨ anɨŋúmɨ́ ikaxɨ́ nurɨro re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Soyɨ́né takisɨ́ nánɨ nɨgwɨ́ uráparɨgɨ́á awa tɨ́nɨ ámá ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́á wínɨyɨ́ tɨ́nɨ pí nánɨ iniɨgɨ́ nɨro aiwá nɨro yarɨŋoɨ?” urɨ́agɨ́a 31Jisaso ewayɨ́ xwɨyɨ́á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá naŋɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ naŋɨ́ oneaimɨxɨnɨrɨ xwɨrɨ́ tɨ́ŋɨ́ e nánɨ warɨgɨ́áranɨ? Oweoɨ! Sɨmɨxɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́nɨ xwɨrɨ́ tɨ́ŋɨ́ e nánɨ warɨgɨ́árɨnɨ.” Ewayɨ́ xwɨyɨ́á apɨ nurɨrɨ 32re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ámá wé rónɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ wigɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ rɨ́wɨ́mɨnɨ mamoro sanɨŋɨ́ imónɨro oépoyɨnɨrɨ bɨŋámanɨ. Ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ rɨ́wɨ́mɨnɨ mamoro sanɨŋɨ́ imónɨro oépoyɨnɨrɨ bɨŋárɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Wiepɨsarɨŋowa pí nánɨ aiwá ŋwɨ́á mɨŋwɨrárɨnɨ́ yarɨŋoɨ?” urɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.

33Ámá wa Jisasomɨ re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Jono wiepɨsarɨŋowa íníná aiwá ŋwɨ́á ŋwɨrárɨnɨro Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ urɨro yayarɨgɨ́árɨnɨ. Parisiowayá wiepɨsarɨŋowa enɨ axɨ́pɨ yarɨgɨ́árɨnɨ. E nero aiwɨ joxɨ wiepɨsarɨŋɨ́yɨ́ aiwá ŋwɨ́á bɨ mɨŋwɨrárɨnɨ́ íníná aiwá nɨro iniɨgɨ́ nɨro yarɨgɨ́árɨnɨ.” urɨ́agɨ́a 34Jisaso “Nionɨ gɨ́ wiepɨsarɨŋáowa tɨ́nɨ ŋweaŋáná awa aiwá ŋwɨ́á ŋweapaxɨ́manɨ.” urɨmɨnɨrɨ nánɨ ewayɨ́ xwɨyɨ́á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo apɨxɨ́ meámɨnɨrɨ aiwá imɨxɨ́ɨ́yɨ́ ámá aiwá apɨ nɨpɨ́rɨ nánɨ bɨ́áyɨ́ apɨxɨ́ meáo sɨnɨ ayɨ́ tɨ́nɨ ŋweaŋáná aiwá ŋwɨ́á ŋwɨrárɨnarɨgɨ́áranɨ? Oweoɨ! 35E nerɨ aiwɨ apɨxɨ́ meáo sɨ́á obaxɨ́ wí nórɨmáná eŋáná ámá wí omɨ wanɨ́nɨmɨxáná íná ámá ayɨ́ dɨŋɨ́ sɨpí wiarɨŋagɨ nánɨ aiwá ŋwɨ́á ŋwɨrárɨnɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 36Xɨ́o rapɨrapɨ́ sɨŋúnɨŋɨ́ imónɨŋagɨ nánɨ ewayɨ́ xwɨyɨ́á ámɨ rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo xegɨ́ rapɨrapɨ́ urú axenɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ́ná pɨ́rómɨnɨrɨ nánɨ xegɨ́ sɨŋú nɨmearɨ naxerɨ pɨ́roarɨŋɨ́ranɨ? Oweoɨ! Sɨŋú naxerɨ́ná xwɨrɨ́á ikɨxenɨŋoɨ. Sɨŋú enɨ naxerɨ pɨ́róánáyɨ́ urú yapɨ xɨxenɨ axɨ́pɨ imónɨnɨmenɨŋoɨ.” nurɨrɨ awa wigɨ́ eŋíná dánɨ “Nene e nerɨ́ná wé rónɨŋɨ́ nimónɨrane nɨperɨ́náyɨ́ ananɨ Gorɨxo tɨ́ŋɨ́ e nánɨ peyanɨ́wárɨnɨ.” nɨra wagɨ́ápɨ sɨnɨ yarɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ xwɨyɨ́á sɨŋɨ́ tɨ́nɨ nawínɨ ɨkwieropɨ́rɨxɨnɨrɨ ewayɨ́ xwɨyɨ́á e urɨŋɨnigɨnɨ. 37Ámɨ axɨ́ rɨpɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá wo re yarɨŋɨ́manɨ. Memé wará sɨxɨ́ urɨ́yo iniɨgɨ́ wainɨ́ sɨŋɨ́ iwajɨ́á yarɨŋɨ́manɨ. E nerɨ́náyɨ́, memé wará sɨxɨ́ awá núpɨyinɨrɨ wainɨ́ apɨ purɨ memé wará sɨxɨ́wá xwɨrɨ́á ikɨxénɨrɨ enɨŋoɨ. 38Iniɨgɨ́ wainɨ́ sɨŋɨ́yɨ́ memé wará sɨxɨ́ sɨŋɨ́yo iwajɨ́á yarɨgɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 39Xɨ́o yarɨŋɨ́pɨ nánɨ ámɨ ewayɨ́ xwɨyɨ́á rɨpɨ urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá gɨyɨ́ iniɨgɨ́ wainɨ́ pɨrɨ́yɨ́ nɨnɨmáná sɨnɨ sɨŋɨ́yɨ́ nánɨ wimónarɨŋɨ́rɨnɨ? Oweoɨ, sɨnɨ sɨŋɨ́yɨ́ nánɨ mɨwimónɨ́ ‘Pɨrɨ́yɨ́ apánɨrɨnɨ.’ rarɨgɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index