Search form

Mako 15

Jisasomɨ Pairato tɨ́ŋɨ́ e wárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.

1Wɨ́á mónɨŋɨ́mɨ apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́á xwéowa tɨ́nɨ Judayɨ́ mebáowa tɨ́nɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ mewegɨ́áwa tɨ́nɨ awa Judayɨ́ xwɨrɨxɨ́ mearɨgɨ́á nɨ́nɨ tɨ́nɨ awí neánɨro xwɨyɨ́á nimɨxárɨmáná Jisasomɨ gwɨ́ nɨyiro nɨmeámɨ nuro émáyɨ́yá gapɨmanɨ́ Pairatoyɨ rɨnɨŋomɨ mɨnɨ wíáná 2o Jisasomɨ yarɨŋɨ́ re wiŋɨnigɨnɨ, “Judayɨ́yá mɨxɨ́ ináyoxɨranɨ?” Yarɨŋɨ́ e wíagɨ Jisaso “Ayɨ́ joxɨ rarɨŋɨnɨ.” uráná 3apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́á xwéowa omɨ sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ uxekwɨ́moarɨ́ná 4Pairato ámɨ Jisasomɨ yarɨŋɨ́ re wiŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyɨ́á joxɨyá wí nɨwiápɨ́nɨmearɨ mɨrɨpaxɨ́ rɨsiarɨnɨ? Ayɨ́ xwɨyɨ́á ‘Joxɨnɨ.’ rɨxekwɨ́moarɨgɨ́áyɨ́ onɨmiápɨ nɨrɨro mɨyarɨŋoɨ.” urɨ́agɨ aiwɨ 5Jisaso xwɨyɨ́á wákwipaxɨ́ aiwɨ ámɨ pɨ́né bɨ mɨrɨ́agɨ nánɨ Pairato dɨŋɨ́ ududɨ́ nɨwiga uŋɨnigɨnɨ.

Pairato Jisasomɨ níkwearɨ wárɨmɨnɨrɨ eŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

6Sɨ́á Aŋɨ́najo Judayo Múroŋɨ́yi imónɨŋáná xwiogwɨ́ ayɨ́ ayo Judayɨ́ nuro wigɨ́ gwɨ́ ŋweagɨ́á wo nánɨ émáyɨ́ gapɨmanomɨ yarɨŋɨ́ wíáná o ayɨ́ nionɨ nánɨ yayɨ́ onípoyɨnɨrɨ nɨmɨxearɨ uwáriagɨ́rɨnɨ. 7Íná ámá wo Barabasoyɨ rɨnɨŋo —O ámá wa tɨ́nɨ nɨwiápɨ́nɨmearo “Wauyowamɨ mɨxɨ́ oxɨ́dowáraneyɨ.” nɨrɨnɨro awa tɨ́nɨ mɨxɨ́ ninɨróná o ámá womɨ pɨkíagɨ émáyɨ́ omɨ tɨ́nɨ ámá xɨ́o tɨ́nɨ nɨroro mɨxɨ́ egɨ́áwamɨ tɨ́nɨ gwɨ́ yíagɨ́a nánɨ o íná kɨrapusɨ́ aŋɨ́yo ŋweaŋorɨnɨ. 8O nánɨ oxɨ́ apɨxɨ́ nɨ́nɨ aiwá apɨ nánɨ awí eánɨgɨ́áyɨ́ émáyɨ́ gapɨmanɨ́ Pairatomɨ nuro yarɨŋɨ́ re wigɨ́awixɨnɨ, “Xwiogwɨ́ ayɨ́ ayo negɨ́ ámá gwɨ́ ŋweagɨ́á wo neaiapagɨ́pa ámɨ wo neaiapɨréɨnɨ?” urɨ́agɨ́a 9-10Pairato “Apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́á xwéowa Jisasomɨ sɨpí dɨŋɨ́ nɨwiaiwiro nánɨ gwɨ́ nɨyiro nɨmeámɨ nɨbɨro niapáoɨ.” nɨyaiwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Segɨ́ mɨxɨ́ ináyɨ́ Jisasoyɨ rɨnɨŋo seawárimɨnɨréɨnɨ?” urɨ́agɨ aiwɨ 11apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́á xwéowa wɨ́á mónɨŋɨ́mɨ ámá aiwá apɨ nánɨ epɨ́royɨ́ egɨ́áyo re rɨnárɨméɨ́á nánɨ “Jisaso pí enɨŋoɨ! O nánɨ yarɨŋɨ́ mɨwipanɨ. Barabaso nánɨ yarɨŋɨ́ wípoyɨ.” rɨnárɨméɨ́á eŋagɨ nánɨ 12ayɨ́ Pairatomɨ re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Barabaso neawáriɨ.” urɨ́agɨ́a Pairato re urɨŋɨnigɨnɨ, “Judayɨ́néyá mɨxɨ́ ináyɨ́ urɨgɨ́omɨ pÍ emɨ́ɨnɨ?” urɨ́agɨ 13ayɨ́ xɨxewiámɨ́ re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Íkɨ́áyo yekwɨroáreɨ.” urɨ́agɨ́a 14Pairato re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pí ɨ́wɨ́ éɨ́ nánɨ e emɨ́ɨnɨ?” urɨ́agɨ aiwɨ awa xɨxewiámɨ́ nura nuro “Íkɨ́áyo yekwɨroáreɨ.” urayarɨŋagɨ́a 15Pairato ayo oyapemɨxɨmɨnɨrɨ nerɨ re eŋɨnigɨnɨ. Barabaso nɨmɨxearɨ nuwárimáná xegɨ́ porisowa Jisasomɨ iwaŋɨ́ xaíwɨ́ nɨmépéɨ́asáná eŋáná awamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Omɨ nɨmeámɨ nuro íkɨ́áyo yekwɨroárɨ́poyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Omɨ rɨperɨrɨ́ umearɨro íkɨ́áyo yekwɨroárɨro egɨ́á nánɨrɨnɨ.

16Porisowa Jisasomɨ nɨmeámɨ gapɨmanoyá aŋiwámɨ —Aŋɨ́ yoɨ́ ayɨ́ Pɨretoriumɨyɨ rɨnɨŋiwámɨrɨnɨ. Aŋɨ́ iwámɨ nɨpáwiro wauyɨ́ porisɨ́ nowamɨnɨ “Eɨnɨ.” nurɨro “Omɨ rɨperɨrɨ́ omépeaneyɨ.” nɨrɨnɨro re egɨ́awixɨnɨ. 17Rapɨrapɨ́ ayɨ́á rɨŋɨ́ wú mɨxɨ́ ináyɨ́ yínarɨgɨ́á wú nɨmearo omɨ nuyírɨro ópɨyá eŋɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ wɨrí nɨkɨ́kɨyimáná mɨxɨ́ ináyɨ́ amɨnaŋwɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ mɨŋɨ́yo dɨ́kínarɨgɨ́ápa mɨŋɨ́yo xaíwɨ́ udɨ́kiárɨro nemáná 18mɨxɨ́ ináyɨ́yo yayɨ́ wiarɨgɨ́ápa rɨperɨrɨ́ nɨwiro re urayigɨ́awixɨnɨ, “Judayɨ́yá mɨxɨ́ ináyoxɨrɨnɨ.” nurayirɨ́ná 19wegwɨ́á tɨ́nɨ mɨŋɨ́yo iwaŋɨ́ earo reaŋwɨ́ úrɨro xómɨŋɨ́ nɨyɨkwiro mɨŋɨ́ xwɨ́áyo ɨkwɨ́roro nero 20rɨxa rɨperɨrɨ́ numépéɨ́asáná rapɨrapɨ́ ayɨ́á rɨŋú nɨwirɨro ámɨ xegú nuyírɨro íkɨ́áyo yekwɨroáranɨro nánɨ nɨméra nuro 21óɨ́ e nurɨ́ná ámá obaxɨ́ pwarɨgɨ́á womɨ xegɨ́ yoɨ́ Saimonoyɨ —O aŋɨ́ yoɨ́ Sairini dáŋorɨnɨ. Xewaxo yoɨ́ Arekɨsadaorɨnɨ. Xexɨrɨ́meáo yoɨ́ Rupasorɨnɨ. Omɨ porisowa ɨ́á nɨxero “Jisaso nánɨ íkɨ́á yoxáɨ́ rɨpá nɨmeámɨ wuiɨ.” nurɨro 22Jisasomɨ nɨméra nuro dɨ́wɨ́ bɨ Gorɨgota rɨnɨŋɨ́pimɨ —Yoɨ́ mɨ́kɨ́ ayɨ́ ámá mɨŋɨ́ gɨxweá nánɨrɨnɨ. Dɨ́wɨ́ apimɨ nɨrémoro 23ámá wa Jisaso rɨ́nɨŋɨ́ bɨ mɨwinɨpa oenɨrɨ marɨsɨnɨ́á murɨ́yɨ rɨnɨŋɨ́ bɨ iniɨgɨ́ wainɨ́yo niwayɨmorɨ mɨnɨ wianɨro yarɨŋagɨ́a aí o murápɨ́ “Oweoɨ.” uráná 24porisowa omɨ íkɨ́áyo nɨyekwɨroárɨro xegɨ́ rapɨrapɨ́ yaŋɨ́ menanɨro sárúyo dánɨ “None go meanɨrɨ́enɨŋoɨ?” nɨrɨnɨro sárú egɨ́awixɨnɨ.

25Jisasomɨ 9:00 a.m. imónáná rɨxa sogwɨ́ xaíwɨ́ anarɨ́ná íkɨ́áyo nɨyekwɨroárɨro 26ámá nɨ́nɨ “O ɨ́wɨ́ rɨpɨ éɨ́ nánɨ rɨpɨkiarɨŋoɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ íkɨ́á wárá nɨmearo “Judayɨ́yá mɨxɨ́ ináyorɨnɨ.” nɨrɨro rɨ́wamɨŋɨ́ e nearo íkɨ́áyo seáyɨ e nɨpɨ́rauro 27ámá ámáyá amɨpí ɨ́wɨ́ pɨkioráparɨgɨ́íwaú enɨ Jisaso tɨ́ŋɨ́ e mɨdɨmɨdánɨ nɨyekwɨroárɨro nánɨ 28rɨ́wamɨŋɨ́ eŋíná Bɨkwɨ́yo nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ rɨpɨ, “O ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́á tɨ́nɨ nawínɨ kumɨxɨgɨ́árɨnɨ.” rɨnɨŋɨ́pɨ xɨxenɨ imónɨŋɨnigɨnɨ.

29Ámá Jisasomɨ mɨnɨ mɨnɨ nɨmúroayiro ikayɨ́wɨ́ numearɨro payɨ́ nɨwianɨróná mɨŋɨ́ kɨrɨ́kɨrɨ́ nimeaayiro re rɨgɨ́awixɨnɨ, “Re rɨŋoxɨranɨ? ‘Niɨwanɨŋonɨ aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwá nɨpɨnearɨ gɨ́ niɨwɨnɨ sɨ́á wɨyaú wɨyimɨ ámɨ mɨrɨmɨ́árɨnɨ.’ rɨŋoxɨ 30eŋɨ́ neánɨrɨ jɨwanɨŋoxɨ eŋɨ́ nɨyoárɨmɨ wepɨ́neɨ.” urayarɨ́ná 31apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́á xwéowa tɨ́nɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ mewegɨ́áwa tɨ́nɨ enɨ ikayɨ́wɨ́ numearɨro re rɨgɨ́awixɨnɨ, “O eŋɨ́ neánɨrɨ ámáyo arɨrá wiago aí xewanɨŋo arɨrá minɨpaxɨ́rɨnɨ. 32Ámá yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaroŋɨ́ ro Isɨrereneyá mɨxɨ́ ináyɨ́ rɨnɨŋɨ́ royɨ íkɨ́áyo seáyɨ e dánɨ nɨyoárɨnɨmɨ wepɨ́nɨ́agɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨranénáyɨ́, dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roanɨ́wɨnɨ.” rarɨ́ná ámá Jisaso tɨ́ŋɨ́ e mɨdɨmɨdánɨ yekwɨroárɨgɨ́íwaú enɨ omɨ ikayɨ́wɨ́ axɨ́pɨ umearɨgɨ́isixɨnɨ.

Jisaso peŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

33Ayɨ́ e néra núɨ́asáná eŋáná rɨxa 12:00 ikwawedɨ́ imónáná re eŋɨnigɨnɨ. Aŋɨ́ nɨmɨnɨ sɨ́á nɨyinárɨrɨ sɨ́á nɨyinárɨŋɨsáná sɨ́á tɨ́nɨ 3:00 dánɨ ámɨ wɨ́á ókíáná re eŋɨnigɨnɨ. 34Jisaso rɨ́aiwá eŋɨ́ tɨ́nɨ nɨrɨrɨ xegɨ́ Xibɨruyɨ́ pɨ́né tɨ́nɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Eroi, Eroi, rama sabakɨtani?” nɨrɨrɨ aga pɨ́né “Gɨ́ Gorɨxoxɨnɨ! Gɨ́ Gorɨxoxɨnɨ, pí nánɨ emɨ nɨmóɨnɨ?” urarɨgɨ́ápa Xibɨruyɨ́ pɨ́né tɨ́nɨ e rɨ́agɨ 35ámá e rówapɨgɨ́á wa arɨ́á nɨwiro re rɨgɨ́awixɨnɨ, “Ai! Rɨxa Gorɨxoyá wɨ́á rókiamoagɨ́ mɨpé aŋɨ́namɨ peyiŋo Iraijao nánɨ rɨ́aiwá rarɨnɨ.” nɨrɨro 36ámá wo írɨkwɨ́ nɨmearɨ iniɨgɨ́ wainɨ́ niáɨ́ yarɨŋɨ́pimɨ igɨ́á nearɨ wegwɨ́á wá tɨ́nɨ ayɨŋwɨ́ nikɨroárɨmáná wegwɨ́áwámɨ nɨmaxɨrɨmáná o bɨ nɨnɨrɨ sɨŋɨ́ oenɨrɨ nánɨ seáyɨ émɨ nɨwimɨxánɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Iraijao omɨ íkɨ́á tɨ́nɨ eŋɨ́ onɨŋɨ́ nɨyoarɨ nɨmeámɨ wepɨ́nɨnɨ aŋɨ́namɨ dánɨ weapɨnɨrɨ́enɨŋoɨ?” rɨ́agɨ 37Jisaso rɨ́aiwá ámɨ bɨ eŋɨ́ tɨ́nɨ nɨrɨmo dɨŋɨ́ nɨyámɨga uŋɨnigɨnɨ. 38Dɨŋɨ́ nɨyámɨga úáná rapɨrapɨ́ sepiá aŋɨ́ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwá awawá ŋwɨ́á tɨ́ŋɨ́mɨnɨ epaŋioárɨnɨŋú áwɨnɨ e axowárɨnɨŋɨnigɨnɨ.

39Porisowayá seáyɨ e imónɨŋo Jisaso nɨpearɨ́ná sɨ́mɨmaŋɨ́mɨnɨ nɨrorɨ Jisaso péagɨ nɨwɨnɨrɨ́ná dɨŋɨ́ nɨyámɨga e úagɨ nɨwɨnɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá royɨ́ neparɨnɨ. Gorɨxomɨ xewaxorɨnɨ.” rɨŋɨnigɨnɨ.

40Apɨxɨ́ wíwa enɨ Jisaso péáná ná jɨ́amɨ nɨrómáná sɨŋwɨ́ wɨnarogɨ́íwa wigɨ́ yoɨ́ ríwarɨnɨ. Mariaí —Í aŋɨ́ yoɨ́ Magɨdara dáŋírɨnɨ. Í tɨ́nɨ apɨxɨ́ Mariaíyɨ rɨnɨŋɨ́ ámɨ wí —Í Jemiso onaxomɨ tɨ́nɨ Josesomɨ tɨ́nɨ xɨnáírɨnɨ. Í tɨ́nɨ ámɨ wí Saromíyɨ rɨnɨŋí tɨ́nɨrɨnɨ. 41Íwa Jisaso Gariri pɨropenɨsɨ́yo emearɨ́ná númɨ nuro arɨrá wigɨ́íwarɨnɨ. Ámɨ obaxɨ́ wíwa enɨ o tɨ́nɨ Gariri dánɨ Jerusaremɨ aŋɨ́yo nánɨ bɨgɨ́íwa Jisasomɨ pɨkiarɨ́ná jɨ́amɨ dánɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨgɨ́awixɨnɨ.

Jisasomɨ xwɨ́á weyárɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.

42Rɨxa sɨ́ápɨ tɨ́nɨ sɨ́á ayi Sabarɨ́á nánɨ amɨpí píránɨŋɨ́ imɨxárarɨgɨ́áyimɨ 43Aramatia dáŋɨ́ Josepo —O Judayɨ́ mebá seáyɨ e imónɨgɨ́á worɨnɨ. O Gorɨxo xwioxɨ́yo mɨmeámɨ́ nerɨ píránɨŋɨ́ umeŋweanɨ́a nánɨ dɨŋɨ́ nɨkɨkayorɨ wenɨŋɨ́ nerɨ ŋweaŋorɨnɨ. O masɨsɨ́á mɨwí dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nínɨmɨ émáyɨ́ gapɨmanɨ́ Pairato tɨ́ŋɨ́ e nánɨ nurɨ éɨ́ nɨrómáná Jisaso pɨyo nánɨ “Ananɨ omeámɨnɨ?” nurɨrɨ yarɨŋɨ́ wíáná 44Pairato Jisaso rɨxa rɨ́a péɨnigɨnɨrɨ “Porisowamɨ mearɨŋo obɨnɨ.” nɨrɨrɨ poriso rɨxa báná yarɨŋɨ́ re wiŋɨnigɨnɨ, “Jisaso rɨxa rɨpéɨnigɨnɨ? Sɨnɨ mɨpepa réɨnigɨnɨ?” nurɨrɨ 45poriso “O rɨxa péɨnigɨnɨ.” rɨ́agɨ Pairato arɨ́á e nɨwirɨ Aramatia dáŋɨ́ Josepo Jisaso pɨyomɨ xe omeanɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨ́agɨ 46Josepo nurɨ rapɨrapɨ́ apɨ́á weŋɨ́ wú bɨ́ nerɨ nɨmeámɨ nɨbɨrɨ pɨyomɨ nɨyoarɨ nɨmeámɨ nɨwepɨ́nɨrɨ e nɨtɨmáná wigɨ́ yarɨgɨ́ápa xopɨxopɨ́ nɨróa numáná xwárɨpáyo nánɨ nɨmeámɨ nurɨ —Xwárɨpá ayi sɨ́ŋáyo óɨ́ rɨxárɨnɨŋɨ́yirɨnɨ. Ayimɨ nɨtɨmáná sɨ́ŋá xwé wo mɨmegwɨnárɨ́ nɨméra nɨpuro óɨ́ maŋɨ́wámɨ rɨtɨ́ nerɨ́ná éɨ́ rárárɨŋɨnigɨnɨ. 47E yarɨ́ná Magɨdara dáŋɨ́ Mariaí tɨ́nɨ Josesomɨ xɨnáí Mariaíyɨ rɨnɨŋí tɨ́nɨ “Jisaso ge tɨpɨ́rɨréoɨ?” nɨyaiwiri sɨŋwɨ́ wɨnaxɨ́dɨgɨ́isixɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index