Search form

Mako 5

Imɨ́ó obaxɨ́ xɨxéroarɨŋomɨ mɨxɨ́ umáɨnɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso tɨ́nɨ xegɨ́ wiepɨsarɨŋowa tɨ́nɨ nuro ipí yoɨ́ Gaririyo jɨ́arɨwámɨnɨ ámá wigɨ́ yoɨ́ Gegesayɨ́ aŋɨ́yo niwiékɨ́nɨmearo 2o rɨxa ewéyo dánɨ ayoááná re eŋɨnigɨnɨ. Rɨxa ámá imɨ́ó dɨŋɨ́ xɨxéroarɨŋɨ́ wo ámá xwárɨpáyo dánɨ nɨweapɨrɨ Jisasomɨ nɨwímearɨ 3—O ámá xwárɨpáyo anɨŋɨ́ e weagorɨnɨ. Ámá wí ainɨxɨ́ aí tɨ́nɨ aí gwɨ́ mɨjárɨpaxɨ́ yagɨ́orɨnɨ. 4Íníná ainɨxɨ́ tɨ́nɨ gwɨ́ xaíwɨ́ wɨrí tɨ́nɨ sɨkwɨ́yo tɨ́nɨ wéyo tɨ́nɨ járarɨŋagɨ́a aiwɨ o narɨ́kiárɨmɨ wagorɨnɨ. Ámá wí eŋɨ́ neánɨro omɨ xayɨpemɨxɨpaxɨ́ yagɨ́omanɨ. 5Xegɨ́pɨ anɨŋɨ́ xwárɨpáyo nɨŋwearɨ́ná ikwáwɨyíná árɨ́wɨyíná dɨ́wɨ́ tɨ́ŋɨ́ e dánɨ makɨrɨ́wɨ́ nɨmóa nurɨ sɨ́ŋá nɨmearɨ pɨ́rɨ́ nuyɨkíga wagorɨnɨ. 6O Jisaso jɨ́amɨ barɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ mɨ́rɨ́ nɨwerɨ waunɨ́ nɨwikárɨnɨrɨ 7-8Jisaso maŋɨ́ tɨ́nɨ “Ámá romɨ imɨ́oyɨ́né sɨnɨ dɨŋɨ́ mɨxɨxéropanɨ. Pɨ́nɨ wiárɨ́poyɨ.” urarɨŋagɨ o xwamiánɨ́ nɨwirɨ “Jisasoxɨ pí neaimɨnɨrɨ barɨŋɨnɨ?” nurɨrɨ “Gorɨxo ŋwɨ́á amɨpí nɨyonɨ seáyɨ e múroŋomɨ xewaxoxɨrɨnɨ. Waunɨ́ siarɨŋagwɨ nánɨ Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ ‘Rɨ́nɨŋɨ́ wí seaiapɨmɨméɨnɨ.’ neareɨ.” urɨ́agɨ́a 9Jisaso yarɨŋɨ́ “Segɨ́ yoɨ́ pírɨnɨ?” wíáná imɨ́owa re urɨgɨ́awixɨnɨ, “None xwé obaxɨ́ mɨrónɨŋagwɨ nánɨ yoɨ́ Rijonɨyɨ —Yoɨ́ mɨ́kɨ́ ayɨ́ mɨxɨ́ nánɨ xwé obaxɨ́ gwɨ́ mónarɨgɨ́á nánɨrɨnɨ. Yoɨ́ Rijonɨyɨ rɨnɨŋwɨnɨ.” nurɨro 10waunɨ́ nɨwiro arɨ́kí “Xwɨ́á tɨ́yo dánɨ imɨ́one mɨxɨ́ mɨneamáɨnowárɨpanɨ.” nurɨro 11odɨpí aga xwé obaxɨ́ bɨ dɨ́wɨ́ wíyo miaúrárɨ́ ninɨro aiwá narɨŋagɨ́a nɨwɨnɨro 12waunɨ́ rɨxɨŋɨ́ re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Imɨ́one odɨpíyo rɨ́wɨ́mɨnɨ nɨrómáná dɨŋɨ́ oxɨxérópoyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ neaneɨ.” urɨ́agɨ́a 13Jisaso xe dɨŋɨ́ oxɨxérópoyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnáná imɨ́ó ámá omɨ dɨŋɨ́ xɨxérogɨ́ápɨ nɨmɨxearo ámɨ odɨpíyómɨnɨ xɨxéróáná re egɨ́awixɨnɨ. Pɨmaŋɨ́ éɨ́ roŋɨ́ wí e aŋɨ́nɨ wéɨ́áyɨ́ wiárɨ́ sɨwá nero anɨŋɨ́nɨ ipíyo nɨpiéroro pɨyɨ́ egɨ́awixɨnɨ. Odɨpí ayɨ́ wonɨ marɨ́áɨ, 2,000 pɨyɨ́ egɨ́awixɨnɨ. 14E éáná ámá odɨpí mearɨgɨ́áyɨ́ aŋɨ́nɨ nuro odɨpí éɨ́ápɨ nánɨ aŋɨ́ e ŋweagɨ́áyo áwaŋɨ́ nurárɨmɨ nuro omɨŋɨ́ tɨ́ŋɨ́ e yarɨgɨ́áyo enɨ áwaŋɨ́ nura eméáná ámá nɨ́nɨ “Pí rɨ́a eŋoɨ?” nɨyaiwiro sɨŋwɨ́ wɨnanɨro nuro 15Jisaso tɨ́ŋɨ́ e nɨrémoro wenɨŋɨ́ éɨ́áyɨ́ wɨnɨgɨ́awixɨnɨ. Ámá imɨ́ó dɨŋɨ́ xɨxéroarɨŋo xegɨ́ yarɨŋɨ́pa mé dɨŋɨ́ sɨxɨ́ nínɨrɨ aikɨ́ nɨyínɨrɨ riwo éɨ́ ŋweaŋagɨ nɨwɨnɨro xámɨ imɨ́ó obaxɨ́ dɨŋɨ́ xɨxérogɨ́á nánɨ “Nepa imɨ́ó xɨxéroago orɨ́anɨ?” nɨyaiwiro wáyɨ́ yarɨ́ná 16ámá Jisaso imɨ́ó mɨxɨ́ umáɨnowárɨ́agɨ wɨnɨ́áyɨ́ repɨyɨ́ nɨwiro imɨ́ó sayá meago éɨ́pɨ nánɨ tɨ́nɨ odɨpí éɨ́ápɨ nánɨ tɨ́nɨ repɨyɨ́ wíáná 17Jisasomɨ waunɨ́ nɨwiro re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Negɨ́ xwɨ́á re pɨ́nɨ nɨneawiárɨmɨ uɨ.” uráná 18o rɨxa ewéyo pɨxemoánɨmɨnɨrɨ yarɨ́ná imɨ́ó dɨŋɨ́ xɨxéróɨ́o waunɨ́ nurɨrɨ “Nionɨ enɨ joxɨ tɨ́nɨ wanɨ́wiɨ.” urarɨŋagɨ aiwɨ 19Jisaso nionɨ tɨ́nɨ xe ounɨrɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨpa nerɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨxɨ́ aŋɨ́ e nánɨ nurɨ dɨxɨ́ ámáyo Ámɨnáonɨ ayá nɨrɨrɨmɨxɨrɨ síápɨ nánɨ áwaŋɨ́ nura úɨrɨxɨnɨ.” urɨ́agɨ 20o nurɨ aŋɨ́ Dekaporisɨyo apɨ apɨ nikwɨ́róga unɨŋɨ́yo áwaŋɨ́ nura nemerɨ amɨpí Jisaso wíɨ́pɨ nánɨ áwaŋɨ́ nura emearɨ́ná ámá nɨ́nɨ dɨŋɨ́ ududɨ́ nɨwinɨrɨ “Arɨge nerɨ naŋɨ́ éorɨ́anɨ?” yaiwiagɨ́árɨnɨ.

Apɨxɨ́ ragɨ́ anɨŋɨ́ pwarɨŋɨ́ wímɨ tɨ́nɨ miáí peŋɨ́ wímɨ tɨ́nɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

21Jisaso tɨ́nɨ xegɨ́ wiepɨsarɨŋowa tɨ́nɨ ámɨ ewéyo núɨ́asáná ipíyo jɨ́arɨwámɨnɨ niwiékɨ́nɨmearo ewéyo dánɨ nayoaro ipí tɨ́ŋɨ́ aŋwɨ e roŋáná ámá obaxɨ́ nɨbɨro Jisaso tɨ́ŋɨ́ e epɨ́royɨ́ yarɨ́ná 22ámá wo —O Judayɨ́yá rotú aŋɨ́ wíyo ámɨnáo nimónɨrɨ meŋweaŋorɨnɨ. Xegɨ́ yoɨ́ Jairasoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. O nɨbɨrɨ Jisasomɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨrɨ́ná oyá sɨkwɨ́ tɨ́ŋɨ́ aŋwɨ e mɨŋɨ́ xwɨ́áyo nɨkwɨ́rorɨ waunɨ́ nɨwikárɨnɨrɨ 23waunɨ́ xwɨyɨ́á re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gɨ́ miáí rɨxa aŋwɨ ayo nɨpepaxɨ́ enɨ. Í naŋɨ́ nerɨ sɨŋɨ́ unɨ nánɨ joxɨ nɨbɨrɨ wé seáyɨ e ikwiáreɨ.” urɨ́agɨ 24Jisaso o tɨ́nɨ nawínɨ úáná ámá nɨ́nɨ nɨxɨ́dɨro ɨkwɨkwierɨ́ warɨ́ná re eŋɨnigɨnɨ. 25Apɨxɨ́ wí —Í xegɨ́ ragɨ́ anɨŋɨ́ pwarɨ́ná xwiogwɨ́ wé wúkaú sɨkwɨ́ waú múroŋírɨnɨ. 26Í naŋɨ́ onimɨxɨ́poyɨnɨrɨ xwɨrɨ́ obaxɨ́yo nɨgwɨ́ ayá wí nɨroaayirɨ mɨnɨ nɨwirɨ aí rɨ́nɨŋɨ́ winarɨŋɨ́pɨ naŋɨ́ bɨ onɨmiápɨ mé nɨyɨpeí yarɨŋɨ́rɨnɨ. Xegɨ́ nɨgwɨ́ anɨpá imónɨŋagɨ aí ámɨ wínɨ mɨxɨ́nɨŋɨ́ yomɨxarɨgɨ́írɨnɨ. 27-28Í Jisaso nánɨ arɨ́á nɨwirɨ́ná “Oyá iyɨ́áyo aí amáɨ́ nɨrónɨrɨ́náyɨ́ ámɨ naŋɨ́ emɨ́ɨnɨ.” nɨyaiwia nɨbɨrɨ ámá epɨ́royɨ́ egɨ́áyo áwɨnɨ e nɨdakwirɨ rɨ́wɨ́mɨ dánɨ wé ɨ́eapá nerɨ oyá iyɨ́á amáɨ́ rónɨŋɨnigɨnɨ. 29Amáɨ́ rónáná ragɨ́ anɨŋɨ́ pwarɨŋɨ́pɨ yeáyɨ́ sɨkiárɨŋɨnigɨnɨ. Ragɨ́ yeáyɨ́ sɨkiárɨ́agɨ nainenɨrɨ re yaiwiŋɨnigɨnɨ, “Rɨxa naŋɨ́ riyínɨ réɨnɨ?” yaiwiarɨ́ná 30Jisaso nɨjɨ́á nimónɨrɨ “Eŋɨ́ eánɨŋɨ́ nionɨyá bɨ nɨnowárɨmɨ ipɨ ruŋoɨ?” nɨyaiwirɨ nɨkɨnɨmónɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Gɨ́ iyɨ́áyo amáɨ́ go rónɨgoɨ?” ráná 31xegɨ́ wiepɨsarɨŋowa re urɨgɨ́awixɨnɨ, “Joxɨ ámá epɨ́royɨ́ nɨsiro ɨkwɨkwierɨ́ nɨsiga warɨ́ná pí nánɨ ‘Go gɨ́ iyɨ́áyo amáɨ́ nɨrónɨgoɨ?’ rarɨŋɨnɨ?” urɨ́agɨ́a 32apɨxɨ́ e wíímɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨmɨnɨrɨ nánɨ sagagɨ́ emearɨŋagɨ 33í “Jisaso píránɨŋɨ́ nimɨxɨ́ɨ́rɨnɨ.” nɨyaiwirɨ wáyɨ́ nerɨ eŋɨ́ óɨ́ néra nɨbɨrɨ Jisasomɨ agwɨ́rɨwámɨnɨ waunɨ́ nɨwikárɨnɨrɨ mɨŋɨ́ xwɨ́áyo nɨkwɨ́rorɨ xɨ́í éɨ́pɨ nánɨ wɨ́á rókiamónɨ́agɨ 34Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ineyɨ, jíxɨ dɨŋɨ́ nɨnɨkwɨ́rorɨŋɨ́pimɨ dánɨ erɨ́kiemeánɨ́ɨnɨ. Sɨmɨxɨ́ ayá sinarɨŋɨ́pɨ ámɨ wí sinɨnɨ́á meŋagɨ nánɨ ámɨ ayá bɨ mɨsinɨ́ kikiɨ́á néra uɨ.” nurɨrɨ 35sɨnɨ ímɨ e urarɨ́ná sɨnɨ miáí sɨmɨxɨ́ weŋe mɨrémopa nerɨ́ná ámá wí rotú aŋɨ́ meweŋoyá aŋɨ́ e dánɨ nɨbɨro Jisaso nánɨ re urémeagɨ́awixɨnɨ, “Nearéwapɨyarɨŋomɨ sɨnɨ ayá wí murɨŋweapanɨ. Dɨxɨ́ miáí rɨxa peŋoɨ.” urarɨ́ná 36Jisaso arɨ́á e nɨwirɨ rotú aŋɨ́ meweŋomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “E nerɨ aiwɨ wáyɨ́ mepanɨ. Dɨŋɨ́nɨ nɨnɨkwɨ́róa uɨ.” nurɨrɨ 37ámá nɨ́nɨ e nurakioŋwɨrárɨmáná aiwɨ “Pitao tɨ́nɨ Jemiso tɨ́nɨ xogwáo Jono tɨ́nɨ awa nionɨ tɨ́nɨ xe obɨ́poyɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ owɨnɨmɨnɨ.” nɨyaiwirɨ nuro 38rotú aŋɨ́ meweŋoyá aŋɨ́ e nɨrémoro Jisaso yaiwínɨŋɨ́ ninɨrɨ rɨnarɨŋagɨ arɨ́á nɨwirɨ wí yeyɨ nɨra warɨ́ná wí ŋwapé rarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ 39aŋɨ́yo nɨpáwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pí nánɨ ŋwɨ́ earo yeyɨ rɨro yarɨŋoɨ? Miáí rɨxa peŋoɨnɨrɨ ŋwɨ́ rɨmiearɨŋoɨ? Í sa sá wenɨ.” nurɨrɨ 40rɨpɨ́á nura warɨ́ná o ámá nɨ́nɨ emɨ mɨmɨxeámɨ́ nerɨ miáímɨ xanɨyaú tɨ́nɨ omɨ kumɨxɨnarɨgɨ́á waú wo awa tɨ́nɨ aŋɨ́ awawá ikwɨ́rónɨŋɨ́ miáí weŋɨ́wámɨ nɨpáwiro 41Jisaso miáímɨ wéyo ɨ́á nɨmaxɨrɨrɨ xegɨ́ pɨ́né tɨ́nɨ “Tarita kumi.” nurɨrɨ —Ayɨ́ agapɨ́né “Miá ríyɨ wiápɨ́nɨmeaɨ.” urarɨŋwápɨ nánɨrɨnɨ. E uráná re eŋɨnigɨnɨ. 42Í rɨxa nɨwiápɨ́nɨmearɨ xegɨ́ xwiogwɨ́ wé wúkaú sɨkwɨ́ waú eŋagɨ nánɨ rɨxa nɨwiápɨ́nɨmearɨ aŋɨ́ yarɨ́ná ayɨ́ sɨrɨ́ nɨpɨkínɨro “Arɨge ámɨ rɨ́a wiápɨ́nɨmeaŋoɨ?” nɨyaiwiro ududɨ́ yarɨ́ná 43Jisaso ŋwɨ́ ikaxɨ́ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ éápɨ ámá wíyo áwaŋɨ́ murɨpa épiyɨ.” nurɨrɨ “Ímɨ aiwá bɨ mɨnɨ wípiyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index