Search form

Mako 9

1Ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ nepa seararɨŋagɨ nánɨ píránɨŋɨ́ arɨ́á nípoyɨ. Ámá re rogɨ́á wiyɨ́né sɨnɨ mɨpepa nerɨ́ná eŋɨ́ eánɨŋɨ́ Gorɨxo xɨ́o xegɨ́ xwioxɨ́yo mɨmeámɨ́ nerɨ píránɨŋɨ́ seameŋweanɨ́a nánɨ imónɨŋɨ́pɨ imónarɨŋagɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jisaso nikɨ́nɨrɨ xegɨ́ bɨ imónɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

2Rɨxa sɨ́á wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ wo óráná o Pitaomɨ tɨ́nɨ Jemisomɨ tɨ́nɨ Jonomɨ tɨ́nɨ nɨwirɨmeámɨ dɨ́wɨ́ xwé bimɨ nɨpeyiro wiwɨnɨ nɨŋwearɨ́ná wigɨ́ sɨŋwɨ́ anɨgɨ́e dánɨ re eŋɨnigɨnɨ. Jisaso wará xegɨ́ bɨ nimónɨrɨ 3xegɨ́ rapɨrapɨ́ enɨ wɨ́á nókiárɨrɨ ámá wí wayɨ́ nɨrorɨ́ná apɨ́á e wéɨ́ mɨropaxɨ́ apɨ́á xaíwɨ́ weárɨŋɨnigɨnɨ. 4E yarɨ́ná Gorɨxoyá wɨ́á rókiamoagɨ́ Iraijaoyɨ rɨnɨŋo tɨ́nɨ eŋíná yagɨ́ Moseso tɨ́nɨ omɨ nɨwímeari o tɨ́nɨ xwɨyɨ́á rɨnarɨ́ná 5-6wiepɨsarɨŋowa wáyɨ́ ayɨkwɨ́ mɨwinɨ́agɨ nánɨ Pitao “Píoɨ urɨmɨ́ɨnɨ?” nɨyaiwirɨ úrapí xwɨyɨ́á nurɨrɨ Jisasomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “None re nɨŋwearɨ́ná naŋɨ́rɨnɨ. Ananɨ re ŋweapaxɨ́rɨnɨ. Aŋɨ́ pɨpákɨ́ wíkaú wí, joxɨ nánɨ wiwáyɨ, Moseso nánɨ wiwáyɨ, Iraijao nánɨ wiwáyɨ omɨraneyɨ.” nurɨmáná eŋáná 7agwɨ́ bɨ rɨtɨ́ wiáráná agwɨ́pimɨ dánɨ xwɨyɨ́á bɨ re rɨnɨŋɨnigɨnɨ, “O gɨ́ íwɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ yiŋáorɨnɨ. Pí pí xwɨyɨ́á searánáyɨ́ arɨ́á wípoyɨ.” uráná 8wenɨŋɨ́ éɨ́áyɨ́ wɨnɨgɨ́awixɨnɨ. Ámá wo mepa Jisasonɨ iwo ŋweaŋagɨ wɨnɨgɨ́awixɨnɨ.

Iraijao nánɨ yarɨŋɨ́ wigɨ́á nánɨrɨnɨ.

9E nɨwɨnɨmáná dɨ́wɨ́ mɨŋɨ́yo dánɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ nɨweapɨróná Jisaso ŋwɨ́ ikaxɨ́ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Rɨpɨ nanɨ́ápɨ nánɨ ámáyo áwaŋɨ́ murɨmepa époyɨ. Ámá imónɨŋáonɨ rɨxa nɨperɨ xwárɨpáyo dánɨ nɨwiápɨ́nɨmeámáná eŋáná íná ananɨ áwaŋɨ́ urɨméɨ́rɨxɨnɨ.” urɨ́agɨ 10awa dɨŋɨ́nɨ ɨ́á nɨxɨrɨro xwɨyɨ́á “Nɨperɨ xwárɨpáyo dánɨ wiápɨ́nɨmeámɨ́árɨnɨ.” urɨ́ɨ́pɨ nánɨ ududɨ́ nero “Pí nánɨ rɨ́a nearɨŋoɨ?” nɨrɨnɨro 11yarɨŋɨ́ re wigɨ́awixɨnɨ, “Pí nánɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ mewegɨ́áwa re rarɨgɨ́árɨnɨ, ‘Iraijao rɨxa bɨŋɨ́mɨ eŋáná rɨ́wɨ́yo ámá nene yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́o arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaronɨ́árɨnɨ.’ pí nánɨ rarɨgɨ́árɨnɨ?” urɨ́agɨ́a 12o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ayɨ́ neparɨnɨ. Iraijao xámɨ nɨbɨrɨ ámá wigɨ́ yarɨgɨ́ápɨ rɨ́wɨ́mɨnɨ mamoro Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roro epɨ́rɨ nánɨ xwɨyɨ́á nurɨrɨ aiwɨ xwɨyɨ́á Gorɨxoyá nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ rɨpɨ ‘Ámá imónɨŋomɨ rɨ́nɨŋɨ́ nɨwiayiro xwɨrɨ́á wikɨxepɨ́rɨ́árɨnɨ.’ xwɨyɨ́á apɨ enɨ pí nánɨ rɨnɨnɨ?” nurɨrɨ 13re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ mewegɨ́áwa e nɨrɨro aiwɨ nionɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Iraijao rɨxa bɨ́agɨ aiwɨ ámá rɨ́wamɨŋɨ́ xɨ́o nánɨ eánɨŋɨ́pɨ omɨ arɨ́á mɨwí wigɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ sɨpí nɨwiéra ugɨ́awixɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Íwɨ́ imɨ́ó xɨxéroarɨŋɨ́ womɨ mɨxɨ́ umáɨnɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

14Jisaso awa tɨ́nɨ ámɨ xegɨ́ wiepɨsarɨŋɨ́ wɨ́amɨ wímeanɨro nánɨ nɨweapɨro awa tɨ́e ámá epɨ́royɨ́ eŋagɨ́a nɨwɨnɨro awa ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ mewegɨ́á wa tɨ́nɨ xwɨyɨ́á sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ rɨnarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨro 15rɨxa aŋwɨ e báná ámá e epɨ́royɨ́ egɨ́áyɨ́ Jisaso weaparɨŋagɨ nɨwɨnɨro sɨrɨ́ nɨpɨkínɨro yayɨ́ wianɨro nánɨ aŋɨ́nɨ nuro wímeááná 16o yarɨŋɨ́ re wiŋɨnigɨnɨ, “Awa tɨ́nɨ pí nánɨ xwɨyɨ́á sɨ́mɨ́ tɨ́nɨ rɨnarɨŋoɨ?” urɨ́agɨ 17ámá e epɨ́royɨ́ egɨ́áyɨ́ wo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nearéwapɨyarɨŋoxɨnɨ, gɨ́ íwomɨ imɨ́ó xɨxéroarɨŋagɨ nánɨ maŋɨ́ pɨ́rónárɨnɨ. 18Imɨ́ó meaŋɨ́ eááná meákɨ́kwiɨ́ánɨ yárɨrɨ maŋɨ́ sɨ́wɨ́ kɨrɨ́wɨnɨrɨ sɨkwɨ́ wé sɨwɨ́á yárɨrɨ yárarɨŋɨ́rɨnɨ. Nionɨ joxɨ nánɨ nɨmeáa bɨ́á aiwɨ joxɨ mɨŋweaŋagɨ nánɨ dɨxɨ́ wiepɨsarɨŋowamɨ ‘Soyɨ́né mɨxɨ́ umáɨnowárɨ́poyɨ.’ urɨ́agɨ aiwɨ awa wí ananɨ mɨxɨ́ umáɨnowárɨpaxɨ́manɨ.” urɨ́agɨ 19Jisaso rɨxa anɨdɨŋɨ́ nɨwiaiwirɨ nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Agwɨ ríná ŋweagɨ́áyɨ́né nionɨ tɨ́nɨ nemerane emá obaxɨ́ nɨseamúróagɨ aiwɨ sɨnɨ Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ mɨwɨkwɨ́roarɨgɨ́á reŋoɨ? Arɨre searayimɨ́ɨnɨ?” nurɨrɨ “Íwomɨ nɨwirɨmeámɨ bɨ́poyɨ.” urɨ́agɨ 20rɨxa nɨwirɨmeámɨ nɨbɨro imɨ́ó Jisasomɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨrɨ́ná re eŋɨnigɨnɨ. Meaŋɨ́ eááná sinapɨxwɨ́nɨ́ néra nɨpiérorɨ xwɨ́áyo niwieága urɨ meákɨ́kwiɨ́á pumirɨ yarɨŋagɨ 21xanomɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sa ararɨ eŋɨ́rɨnɨ?” urɨ́agɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sɨnɨ onɨmiáo dánɨ e néra uŋɨ́rɨnɨ. 22Imɨ́ó íwomɨ íníná xwɨrɨ́á oikɨxémɨnɨrɨ re yarɨŋɨ́rɨnɨ. Nɨxerɨ rɨ́áyo ikeaárɨrɨ nɨxerɨ iniɨgɨ́yo mamówárɨrɨ yarɨŋɨ́rɨnɨ.” nurɨrɨ “Jisaso enɨ yopa megɨnɨrɨ́enɨŋoɨ?” nɨyaiwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ‘Ananɨ naŋɨ́ imɨxɨpaxonɨrɨnɨ.’ nɨyaiwinɨrɨ́náyɨ́ wá nɨyeaomɨxɨrɨ arɨrá yeaiɨ.” urɨ́agɨ 23Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ‘O naŋɨ́ mimɨxɨpaxorɨnɨ.’ nɨniaiwirɨ rɨnɨrarɨŋɨnɨ? Jɨwanɨŋoxɨ Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roɨ. Ámá gɨyɨ́ Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ ɨkwɨ́róɨ́áyɨ́ amɨpí aí ananɨ arɨrá winɨŋoɨ.” urɨ́agɨ 24íwomɨ xano apaxɨ́ mé re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́rómɨnɨrɨ yarɨŋagɨ nánɨ aga píránɨŋɨ́ wɨkwɨ́rómɨ nimɨxeɨ.” urɨ́agɨ 25Jisaso ámá obaxɨ́ o tɨ́ŋɨ́ e nánɨ mɨ́rɨ́ bɨmiarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ imɨ́ó íwomɨ xɨxéroarɨŋomɨ mɨxɨ́ numáɨnowárɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Maŋɨ́ pɨ́roárɨrɨ arɨ́á pɨ́roárɨrɨ eŋoxɨ íwomɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ ámɨ bɨ tɨ́nɨ rɨ́wɨ́mɨnɨ nɨrorɨ mɨxɨxéropanɨ.” uráná 26imɨ́o makɨrɨ́wɨ́ nɨmorɨ meaŋɨ́ nearɨ íwo sinapɨxwɨ́nɨ́ nɨyárɨrɨ weŋáná omɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ uŋɨnigɨnɨ. Pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ úáná íwo rɨxa nɨperɨ́nɨŋɨ́ weŋagɨ nɨwɨnɨro ámá obaxɨ́ “Rɨxa nɨperɨ rɨ́a weŋoɨ?” rarɨŋagɨ́a aiwɨ 27Jisaso xegɨ́ wéyo ɨ́á nɨmaxɨrɨmáná mɨ́eyoááná o wiápɨ́nɨmeaŋɨnigɨnɨ. 28Nɨwiápɨ́nɨmeámáná eŋáná Jisaso nurɨ aŋɨ́yo nɨpáwirɨ ŋweaŋáná xegɨ́ wiepɨsarɨŋowa wigɨ́pɨ ínɨmɨ yarɨŋɨ́ re wigɨ́awixɨnɨ, “Pí nánɨ imɨ́ó íwomɨ xɨxéróomɨ mɨxɨ́ umáɨnowárɨpaxɨ́ mimónɨpa éwanigɨnɨ?” urɨ́agɨ́a 29o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyɨ́né segɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ imɨ́ó tɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́yɨ́ mɨxɨ́ umáɨnowárɨpaxɨ́ menɨnɨ. Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roro yarɨŋɨ́ wiro nerónáyɨ́, ananɨ oyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ mɨxɨ́ umáɨnowárɨpaxɨ́ imónɨpɨ́ráoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ámɨ yumɨ́í “Nɨnɨpɨkipɨ́rɨ́árɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

30Awa aŋɨ́ ayo pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ Gariri pɨropenɨsɨ́yo áwɨnɨmɨ nurɨ́ná Jisaso “Ámá nionɨ pwarɨŋagɨ nánɨ nɨjɨ́á mimónɨpa oépoyɨ.” yaiwiŋɨnigɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ e yaiwiŋɨnigɨnɨ. 31Wiepɨsarɨŋowamɨnɨ nuréwapɨyirɨ re urayiŋɨnigɨnɨ, “Ámá imónɨŋáonɨ nánɨ mɨyɨ́ uráná nɨnɨpɨkipɨ́rɨ́árɨnɨ. Nɨpɨkíɨ́á aí sɨ́á wɨyaú wɨyi óráná xwárɨpáyo nɨwémáná ámɨ nɨwiápɨ́nɨmeámɨ́árɨnɨ.” urayarɨŋagɨ aiwɨ 32awa sɨnɨ nɨpɨkwɨnɨ nɨjɨ́á mimónɨpa nero aí masɨsɨ́á nɨwiro nánɨ yarɨŋɨ́ bɨ mɨwigɨ́awixɨnɨ.

“Go gone seáyɨ e imónanɨ́wárɨ́anɨ?” rɨnɨgɨ́á nánɨrɨnɨ.

33Awa aŋɨ́ yoɨ́ Kapaneamɨ nɨrémoro aŋɨ́yo nɨpáwiro nɨŋwearɨ́ná Jisaso wiepɨsarɨŋowamɨ yarɨŋɨ́ re wiŋɨnigɨnɨ, “Óɨ́ e nɨbɨranéná pí xwɨyɨ́á nɨrɨga bɨ́awixɨnɨ?” urɨ́agɨ aiwɨ 34awa “Negɨ́ woxɨ goxɨ ámɨná nimónɨrɨ neameŋweaŋáná wɨ́one sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ ínɨmɨ yeáyɨ́ rurɨ́nanɨ́wárɨnɨ?” nɨrɨga bɨ́á eŋagɨ nánɨ ayá nero xwɨyɨ́á bɨ murɨ́ kikiɨ́á yarɨŋagɨ́a 35o éɨ́ nɨŋweámáná wiepɨsarɨŋɨ́ wé wúkaú sɨkwɨ́ waú awamɨ “Soyɨ́né awí neánɨro re ŋwénapɨ́poyɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá ‘Nionɨ sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ onurɨ́nayípoyɨ.’ nɨyaiwirɨŋo re éwɨnɨgɨnɨ. Ámá nɨyonɨ xɨnáínɨŋɨ́ nimónɨrɨ arɨrá wíwɨnɨgɨnɨ.” nurɨrɨ 36niaíwɨ́ miá bɨ nɨmearɨ áwɨnɨ e éɨ́ nurárɨmáná wé nɨmakɨ́kɨyirɨ ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, 37“Ámá wo nionɨ nɨxɨ́dɨrɨ́náyɨ́ niaíwɨ́ rɨpɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́yo peayɨ́ mɨwianɨ́ wéyo nɨmerɨ́náyɨ́ apimɨnɨ wéyo mɨmearɨnɨnɨ. Nionɨ wéyo nɨmerɨ gɨ́ ápo, nɨrowárénapɨŋomɨ enɨ wéyo umerɨ yarɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Ayɨ́ tɨ́ámɨnɨ mɨkumɨxɨnɨgɨ́áyɨ́ none tɨ́ámɨnɨ imónɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

38Jono re urɨŋɨnigɨnɨ, “Neaiepɨsarɨŋoxɨnɨ, none ámá wo yoɨ́ joxɨyá nɨrɨrɨ imɨ́ó mɨxɨ́ umáɨnowárarɨŋagɨ nɨwɨnɨrane o none tɨ́nɨ nawínɨ memearɨŋagɨ nánɨ xe oenɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnanɨrɨ eŋwámanɨ.” urɨ́agɨ 39Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Apɨ e imɨxáná pɨ́rɨ́ mɨwiaíkipanɨ. Ámá go go yoɨ́ nionɨyá nɨrɨrɨ emɨmɨ́ nemɨ nurɨ aŋɨ́nɨ ikayɨ́wɨ́ nɨmearɨpaxɨ́ imónɨnɨmenɨŋoɨ. 40Ámá ayɨ́ tɨ́ámɨnɨ mɨkumɨxɨnɨpa nerɨ́náyɨ́ ayɨ́ none tɨ́nɨ imónɨnɨ. Ayɨnánɨ e éɨ́áyo bɨ pɨ́rɨ́ mɨwiaíkipanɨ. 41Ámá go go soyɨ́né Kiraisonɨ nɨxɨ́dɨro wáɨ́ urɨmero yarɨŋagɨ́a nánɨ arɨrá nɨseairɨ iniɨgɨ́ bɨ aí niwirɨ nɨseaiapɨrɨ́náyɨ́, Gorɨxo e éo nánɨ wí dɨŋɨ́ arɨ́á mikeamó omɨ xɨxenɨ arɨrá winɨ́árɨnɨ.

Ɨ́wɨ́ oépoyɨnɨrɨ wíwapɨyarɨgɨ́áyɨ́ nánɨrɨnɨ.

42“E nerɨ aiwɨ ámá go go niaíwɨ́ rɨpiamɨ nionɨ dɨŋɨ́ nɨkwɨ́roanɨro yarɨgɨ́ápiamɨ pɨ́rɨ́ wiaíkímɨnɨrɨ nerɨ ɨ́wɨ́ oépoyɨnɨrɨ wíwapɨyarɨ́ná Gorɨxo ‘O xwɨyɨ́á mayorɨnɨ.’ mɨrɨ́ rɨxa nɨpémáná eŋáná rɨ́nɨŋɨ́ xwé winɨ́árɨnɨ. Sɨnɨ niaíwɨ́piamɨ ɨ́wɨ́ nánɨ mɨwiepɨsipa eŋáná ámá wa omɨ ɨ́á nɨxero sɨ́ŋá xwé wo siŋwɨ́ tɨ́nɨ gwɨ́ nɨjárɨro rawɨrawáyo nɨmamówárɨrɨ́náyɨ́, sɨpí eŋagɨ aiwɨ rɨ́nɨŋɨ́ Gorɨxo wimɨnɨrɨ eŋɨ́pɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨmanɨ. 43-44Ɨ́wɨ́ nánɨ wé ɨ́eapá nɨsinɨrɨ́náyɨ́ nɨwákwínɨrɨ emɨ morɨ́ɨnɨ. E ninɨrɨ́ná rɨ́nɨŋɨ́ xwé nɨsinɨrɨ aiwɨ wé rasɨ́á eŋɨ́ tɨ́nɨ opéɨrɨ aí aŋɨ́namɨ nánɨ nɨpeyirɨ́náyɨ́ ayɨ́ ananɨrɨnɨ. Wé núkaúnɨ ɨ́eapá nerɨ ɨ́wɨ́ meáú sɨnɨ ú tɨ́nɨ nerɨ́ná rɨ́á anɨŋɨ́ wearɨŋɨ́yómɨnɨ nurɨ rɨ́á nɨrɨnɨrɨ́náyɨ́ ayɨ́ naŋɨ́manɨ. 45-46‘Sɨkwɨ́ rú tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ nánɨ aŋɨ́ oememɨnɨ.’ yaiwíú sɨkwɨ́ ú mɨŋɨ́ nɨwákwínɨrɨ emɨ morɨ́ɨnɨ. E ninɨrɨ́ná rɨ́nɨŋɨ́ xwé nɨsinɨrɨ aiwɨ sɨkwɨ́ rasɨ́á eŋɨ́ tɨ́nɨ opéɨrɨ aí aŋɨ́namɨ nánɨ nɨpeyirɨ́náyɨ́ ayɨ́ ananɨrɨnɨ. Sɨkwɨ́ ‘Ɨ́wɨ́ nánɨ oumɨnɨ.’ yaiwiarɨŋú tɨ́nɨ eŋáná nɨperɨ́ná Gorɨxo rɨ́á anɨŋɨ́ wearɨŋɨ́yo nɨsikeaárɨrɨ́náyɨ́ ayɨ́ naŋɨ́manɨ. 47Sɨŋwɨ́ wɨ́nɨyi tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ nánɨ nɨmorɨ́náyɨ́ sɨŋwɨ́ ayi nɨyorɨ emɨ morɨ́ɨnɨ. E ninɨrɨ́ná rɨ́nɨŋɨ́ xwé nɨsinɨrɨ aiwɨ sɨŋwɨ́ ná wɨyinɨ nanɨmɨ opéɨrɨ aí aŋɨ́namɨ nánɨ nɨpeyirɨ́náyɨ́ ayɨ́ ananɨrɨnɨ. Sɨŋwɨ́ ɨ́wɨ́ nánɨ móɨ́yi tɨ́nɨ néɨsáná nɨperɨ́ná Gorɨxo rɨ́á anɨŋɨ́ wearɨŋɨ́yo nɨsikeaárɨrɨ́náyɨ́ ayɨ́ naŋɨ́manɨ. 48Rɨ́á anɨŋɨ́ wearɨŋe xweamɨ́í mɨpé anɨŋɨ́ nɨsirɨ rɨ́á enɨ anɨŋɨ́ rɨnɨrɨ yarɨŋerɨnɨ.

49“Saxɨ́ aiwáyo moarɨgɨ́ápa Gorɨxo rɨ́á enɨ ámá nɨ́nɨ naŋɨ́ oimónɨ́poyɨnɨrɨ saxɨ́nɨŋɨ́ e monɨ́árɨnɨ. 50Saxɨ́ aiwá awɨ́í imɨxarɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ naŋɨ́rɨnɨ. E nerɨ aí xegɨ́ awɨ́í yarɨŋɨ́pɨ anɨpá nerɨ aiwánɨŋɨ́ imónɨŋáná arɨge nerɨ ámɨ awɨ́í enɨŋoɨ? Soyɨ́né saxɨ́nɨŋɨ́ nimónɨro saxɨ́ aiwáyo awɨ́í imɨxarɨŋɨ́pa ámá nɨyonɨ píránɨŋɨ́ e nɨwirɨ́náyɨ́, sewanɨŋoyɨ́né mɨmɨ́eyoánɨpa nero píránɨŋɨ́ nɨkumɨxɨnɨro néra úɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index