Search form

Matɨyuo 4

Obo Jisasomɨ iwamɨ́ó wíwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ Jisasomɨ nɨwímeámáná omɨ Obo iwamɨ́ó owíwapɨyinɨrɨ ámá dɨŋɨ́ meaŋɨ́ e nánɨ nɨméra úáná 2o aiwá mɨnɨ́ ŋwɨ́á nɨŋwearɨ rɨxa sɨ́á 40 nórɨmáná eŋáná o agwɨ́ wíáná 3iwamɨ́ó wíwapɨyarɨŋo nɨbɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ‘Niaíwɨ́ Gorɨxoyáonɨrɨnɨ.’ yaiwinarɨŋɨ́pɨ nepa eŋánáyɨ́, aiwá nɨrɨ nánɨ ‘Sɨ́ŋá tɨyɨ́ aiwá oimónɨnɨ.’ reɨ.” urɨ́agɨ aí 4Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Oweoɨ, wí emɨméɨnɨ. Gorɨxoyá Bɨkwɨ́yo dánɨ rɨ́wamɨŋɨ́ re eánɨnɨ, ‘Ámá aiwá nánɨnɨ dɨŋɨ́ nɨmorɨ́náyɨ́ wí dɨŋɨ́ meapaxɨ́ menɨnɨ. Xwɨyɨ́á Gorɨxo rɨŋɨ́yɨ́ nɨyonɨ dɨŋɨ́ nɨkwɨ́rorɨ́náyɨ́ ayɨ́nɨ dɨŋɨ́ meapaxɨ́rɨnɨ.’ Rɨ́wamɨŋɨ́ e nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 5Obo Jisasomɨ nɨmeámɨ Jerusaremɨ aŋɨ́ Gorɨxoyá ayá tɨ́ŋɨ́mɨnɨ nánɨ nurɨ aŋɨ́ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgɨ́iwámɨ rɨkwɨ́yo seáyɨ e nurárárɨmáná 6re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ ‘Niaíwɨ́ Gorɨxoyáonɨrɨnɨ.’ yaiwinarɨŋɨ́pɨ nepa eŋánáyɨ́, Gorɨxoyá Bɨkwɨ́yo dánɨ rɨ́wamɨŋɨ́ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ ‘Gorɨxo joxɨ sɨkwɨ́ sɨ́ŋáyo pɨ́rɨ́ uyɨkímɨ́ inɨrɨxɨnɨrɨ xegɨ́ aŋɨ́najowa awí nɨroro ɨ́á rɨxepɨ́rɨ nánɨ urowárɨnɨŋoɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ ananɨ mɨ́mɨ nɨmawirɨ xeamoɨ.” urɨ́agɨ aí 7Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyɨ́á joxɨ mɨŋɨ́ nirorɨ rɨ́ɨ́pɨ eánɨŋagɨ aiwɨ xwɨyɨ́á rɨpɨ enɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Negɨ́ Gorɨxo nepa eŋɨ́ neánɨrɨ epaxorɨ́anɨrɨ iwamɨ́ó mɨwíwapɨyipanɨ.’ enɨ rɨnɨŋagɨ nánɨ nionɨ wí e emɨméɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 8Ámɨ Obo dɨ́wɨ́ mɨŋɨ́ seáyɨmɨ wiápɨ́nɨmeaŋɨ́ bimɨ nánɨ nɨmeámɨ nɨyirɨ aŋɨ́ nɨ́nɨ xwɨ́á rɨrí nɨrímɨnɨ ikwɨ́rónɨŋɨ́yo sɨwá nɨwirɨ xegɨ́ amɨpí ámá nɨwɨnɨróná ayá sɨ́wɨ́ nurorɨ nɨmeapaxɨ́ wimónarɨŋɨ́pɨ enɨ sɨwá nɨwirɨ 9re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ xwɨ́áyo nɨpɨ́kínɨmearɨ sɨmaŋwɨ́yónɨŋɨ́ nɨnurɨ́nɨrɨ nionɨ nánɨ yayɨ́ seáyɨmɨ nɨmeɨ. E níánáyɨ́, amɨpí sɨwá síá tiyɨ́ nɨpɨnɨ siapɨmɨ́ɨnɨ.” uráná 10Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Setenoxɨ pɨ́nɨ nɨnɨwiárɨmɨ éɨ́ uɨ. Xwɨyɨ́á rɨpɨ ‘Ámɨná Gorɨxo nánɨnɨ xwɨ́áyo nɨpɨ́kínɨmearo yayɨ́ seáyɨmɨ umero segɨ́ amɨpí “Ŋwɨ́áxɨnɨ.” rɨnɨŋɨ́yɨ́ emɨ nɨmoro sɨwɨ́ oyá nánɨnɨ dɨŋɨ́ ɨkwɨ́roro éɨ́rɨxɨnɨ.’ rɨnɨŋagɨ nánɨ joxɨ nɨrɨ́ɨ́pa wí emɨméɨnɨ.” urɨ́agɨ 11Obo pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ úáná aŋɨ́najɨ́ wa nɨbɨro arɨrá wigɨ́awixɨnɨ.

12Jisaso ámá wa Jono wayɨ́ numeaia warɨŋo nánɨ re rarɨŋagɨ́a “Omɨ rɨxa ɨ́á nɨxero gwɨ́ aŋɨ́yo ŋwɨrárɨ́árɨnɨ.” rarɨŋagɨ́a o arɨ́á e nɨwimo Gariri pɨropenɨsɨ́yo nánɨ nurɨ nɨŋwearɨ́ná 13aŋɨ́ Nasaretɨ xɨ́o xwé iwiaroŋe pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ aŋɨ́ xegɨ́ yoɨ́ Kapaneamɨyɨ rɨnɨŋɨ́yo —Aŋɨ́ apɨ ipí Gariri tɨ́nɨ ikwɨ́rónɨnɨ. Seburano tɨ́nɨ Napɨtaraio tɨ́nɨ awaúyá ɨ́wiárɨ́awé ŋweaagɨ́erɨnɨ. E nánɨ nurɨ ŋweaŋɨnigɨnɨ. 14Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Gorɨxoyá xwɨyɨ́á wɨ́á rókiamoagɨ́ Aisaiaoyɨ rɨnɨŋo xwɨyɨ́á nɨwurɨyirɨ rɨ́wamɨŋɨ́ re eaárɨŋɨ́rɨnɨ, 15“Xwɨ́á Seburanoyá ɨ́wiárɨ́awé tɨ́nɨ Napɨtaraioyá ɨ́wiárɨ́awé tɨ́nɨ eŋíná ŋweaagɨ́e ipí tɨ́ŋɨ́mɨnɨ tɨ́nɨ iniɨgɨ́ Jodanɨ rapáyo jɨ́arɨwámɨ dánɨ tɨ́nɨ xwɨ́á Gariri imónɨŋɨ́mɨnɨ émáyɨ́ ŋweagɨ́e, 16ámá oxɨ́ apɨxɨ́ e ŋweagɨ́áyɨ́ nɨ́nɨ Gorɨxomɨ muxɨ́darɨŋagɨ́a nánɨ sɨ́á yinɨŋɨ́mɨ́nɨŋɨ́ ŋweagɨ́e rɨxa wɨ́á xwé bɨ ónɨ́agɨ wɨnɨgɨ́awixɨnɨ. Ayɨ́ apaxɨ́ mé pearɨŋagɨ́a nánɨ íkwapiŋɨ́nɨŋɨ́ umeaarɨŋɨ́yo rɨxa wɨ́á wókímɨxɨnɨ.” Rɨ́wamɨŋɨ́ e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ xɨxenɨ imónɨnɨ nánɨ Jisaso wɨ́ánɨŋɨ́ imónɨŋo e nánɨ nurɨ ŋweaagɨ́rɨnɨ.

Ámá wiepɨsarɨŋɨ́ imónɨpɨ́rɨ nánɨ wirɨmeaemeŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

17O aŋɨ́ e nánɨ nurɨ ŋweaé dánɨ wáɨ́ re urɨmeŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo xwioxɨ́yo mɨmeámɨ́ nɨseairɨ píránɨŋɨ́ seamenɨ aŋwɨ ayo eŋagɨ nánɨ segɨ́ ɨ́wɨ́ yarɨgɨ́ápɨ rɨ́wɨ́mɨnɨ nɨmamoro sanɨŋɨ́ nimónɨro ŋweáɨ́rɨxɨnɨ.” nurɨmerɨ 18ipí Gariri imaŋɨ́pá tɨ́nɨ nɨpurɨ́ná sɨŋwɨ́ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Xɨráxogwá waú —Xɨráo xegɨ́ yoɨ́ Saimonorɨnɨ. O xegɨ́ yoɨ́ ámɨ bɨ Pitaorɨnɨ. Xogwáo Adɨruorɨnɨ. Agwiaú egɨ́ omɨŋɨ́ peyɨ́ ápearɨgɨ́íwaú eŋagɨ nánɨ ubenɨ́ peyɨ́ nánɨ ipíyo mamówárarɨŋagɨ́i Jisaso e nɨwɨnɨrɨ 19re urɨŋɨnigɨnɨ, “Agwiagwí nɨxɨ́dɨ́piyɨ. Peyɨ́ nánɨ yarɨgɨ́ípa ámá nionɨ nɨxɨ́dɨpɨ́rɨ́áyɨ́ enɨ axɨ́pɨ e wirɨmeapɨsi nánɨ eaíwapɨyimɨ́ɨnɨ.” urɨ́agɨ 20agwiaú ubenɨ́ apaxɨ́ mé e nɨtɨmɨ rɨ́wɨ́yo uxɨ́dɨgɨ́isixɨnɨ. 21O e dánɨ nurɨ́ná sɨŋwɨ́ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Ámɨ xɨráxogwá waú —Agwiaú Sebediomɨ xewaxowaúrɨnɨ. Wɨ́o Jemisorɨnɨ. Wɨ́o xogwáo Jonorɨnɨ. Agwiaú xano tɨ́nɨ ewéyo nɨŋweámáná wigɨ́ ubenɨ́ arɨ́kínɨŋagɨ píránɨŋɨ́ yadɨrɨpɨ́narɨŋagɨ́a Jisaso e nɨwɨnɨrɨ rɨ́aiwá “Nɨxɨ́dɨ́piyɨ.” uráná 22agwiaú enɨ aŋɨ́nɨ egɨ́ ewé tɨ́nɨ xanomɨ tɨ́nɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ nayoari númɨ uxɨ́dɨgɨ́isixɨnɨ.

Jisaso wáɨ́ urɨmerɨ sɨmɨxɨ́yo naŋɨ́ imɨxɨmerɨ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

23Jisaso Gariri pɨropenɨsɨ́yo amɨ amɨ nemerɨ́ná xegɨ́ Judayɨ́yá rotú aŋɨ́yo dánɨ uréwapɨyemerɨ xwɨyɨ́á yayɨ́ winɨpaxɨ́pɨ —Apɨ Gorɨxo xwioxɨ́yo mɨmeámɨ́ nerɨ píránɨŋɨ́ umeŋweanɨ́ápɨ nánɨ rɨnɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ wáɨ́ urɨmerɨ ámá pí pí sɨmɨxɨ́ yarɨgɨ́áyo tɨ́nɨ uranɨ́ xɨxegɨ́nɨ imónɨgɨ́áyo tɨ́nɨ naŋɨ́ imɨxɨmerɨ yarɨ́ná 24o yarɨŋɨ́pɨ nánɨ yanɨ́ niwéa nurɨ Siria pɨropenɨsɨ́yo ŋweagɨ́áyɨ́ nɨ́nɨ arɨ́á nɨwiárɨro nánɨ wigɨ́ ámá sɨmɨxɨ́ xɨxegɨ́nɨ yarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ rɨ́nɨŋɨ́ xɨxegɨ́nɨ winarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ ámá imɨ́ó dɨŋɨ́ xɨxéroarɨŋɨ́yɨ́ tɨ́nɨ xóxwɨ́ yarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ eŋɨ́ sɨwímɨ́ yárɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ o tɨ́ŋɨ́ e nánɨ nɨmeámɨ báná o píránɨŋɨ́ wimɨxɨyarɨŋagɨ nánɨ 25ámá oxɨ́ apɨxɨ́ obaxɨ́ Gariri pɨropenɨsɨ́yo dáŋɨ́yɨ́ tɨ́nɨ Dekaporisɨ pɨropenɨsɨ́yo dáŋɨ́yɨ́ tɨ́nɨ Judia pɨropenɨsɨ́yo dáŋɨ́yɨ́ tɨ́nɨ wigɨ́ aŋɨ́ xwé Jerusaremɨ dáŋɨ́yɨ́ tɨ́nɨ iniɨgɨ́ Jodanɨ rapáyo jɨ́arɨwámɨnɨ dáŋɨ́yɨ́ tɨ́nɨ epɨ́royɨ́ nero omɨ númɨ uxɨ́dɨgɨ́awixɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index