Search form

Matɨyuo 5

Xwɨyɨ́á Jisaso dɨ́wɨ́yo dánɨ uréwapɨyiŋɨ́pɨ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso ámá oxɨ́ apɨxɨ́ niaíwɨ́ obaxɨ́ o tɨ́ŋɨ́ e nánɨ bɨmiarɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ dɨ́wɨ́ mɨŋɨ́yo nánɨ nɨyoarɨ éɨ́ nɨŋwearɨ xegɨ́ wiepɨsarɨŋɨ́yɨ́ xɨ́o tɨ́ŋɨ́ e nánɨ báná 2o nuréwapɨya nurɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, 3“Ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́né ‘Nionɨ nɨgɨ́pɨ apánɨrɨnɨ.’ mɨrɨpa éɨ́áyɨ́né, ‘Ámá arɨrá oneaípoyɨ.’ yaiwiarɨgɨ́áyɨ́né, Gorɨxo xwioxɨ́yo mɨmeámɨ́ nɨseairɨ píránɨŋɨ́ seameŋweanɨ́á eŋagɨ nánɨ yayɨ́ seainɨpaxɨ́yɨ́nérɨnɨ. 4Ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́né, ŋwɨ́ eanɨrɨ yarɨgɨ́áyɨ́né, Gorɨxo mɨŋɨ́ ikɨŋwɨ́ seamɨrɨnɨ́á eŋagɨ nánɨ yayɨ́ seainɨpaxɨ́yɨ́nérɨnɨ. 5Ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́né, ɨ́wɨ́ mé nɨrɨmaxɨnɨro sanɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́né, Gorɨxo xwioxɨ́yo mɨmeámɨ́ nerɨ seameŋweanɨ́e dánɨ xwɨ́á nɨrínɨ segɨ́ imónɨnɨ́á eŋagɨ nánɨ yayɨ́ seainɨpaxɨ́yɨ́nérɨnɨ. 6Ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́né, aiwá nánɨ agwɨ́ seairɨ iniɨgɨ́ nánɨ seainɨrɨ yarɨŋɨ́pa rɨ́á mɨkɨró píránɨŋɨ́ yarɨgɨ́á ayɨ́ nánɨ́nɨŋɨ́ nɨseaimónɨrɨ́ná Gorɨxo ananɨ xɨxenɨ seaiinɨ́á eŋagɨ nánɨ yayɨ́ seainɨpaxɨ́yɨ́nérɨnɨ. 7Ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́né, ámá wíyo wá wianarɨgɨ́áyɨ́né, Gorɨxo enɨ wá seawianɨnɨ́á eŋagɨ nánɨ yayɨ́ seainɨpaxɨ́yɨ́nérɨnɨ. 8Ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́né, ámá sɨŋwɨ́ anɨgɨ́e dánɨranɨ, segɨ́pɨ úɨ́ámɨ dánɨranɨ, dɨŋɨ́ ná bɨnɨ nɨmoro axɨ́pɨnɨ yarɨgɨ́áyɨ́né, Gorɨxo xewanɨŋo sɨwá seainɨnɨ́á eŋagɨ nánɨ yayɨ́ seainɨpaxɨ́yɨ́nérɨnɨ. 9Ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́né, ámá mɨxɨ́ inarɨ́ná nuro pɨyɨ́á wɨ́rarɨgɨ́áyɨ́né, Gorɨxo ayɨ́ nánɨ ‘Gɨ́ niaíwɨ́xɨnɨ.’ rɨnɨ́á eŋagɨ nánɨ yayɨ́ seainɨpaxɨ́yɨ́nérɨnɨ. 10Ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́né, wé rónɨŋɨ́ Gorɨxo e éɨ́rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋɨ́pɨ xɨ́darɨŋagɨ́a nánɨ xeanɨŋɨ́ seaikárɨ́áyɨ́né, o xwioxɨ́yo mɨmeámɨ́ nɨseairɨ píránɨŋɨ́ seameŋweanɨ́á eŋagɨ nánɨ yayɨ́ seainɨpaxɨ́yɨ́nérɨnɨ. 11Ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́né, nionɨ nɨxɨ́darɨŋagɨ́a nánɨ ikayɨ́wɨ́ searɨro xeanɨŋɨ́ seaikárɨro pí pí xwɨyɨ́á yapɨ́ seaxekwɨ́moro seaiarɨ́náyɨ́, yayɨ́ seainɨpaxɨ́yɨ́nérɨnɨ. 12Eŋíná wɨ́á rókiamoagɨ́áwamɨ xeanɨŋɨ́ nɨwikára wagɨ́ápa axɨ́pɨ seyɨ́né enɨ nɨseaikára warɨ́náyɨ́, seyɨ́né aŋɨ́namɨ nɨpeyirɨ́ná Gorɨxo yayɨ́ nɨseaimorɨ amɨpí ayá rɨmɨxarɨŋɨ́pɨ seaiapɨnɨ́á eŋagɨ nánɨ yayɨ́ seainɨpaxɨ́yɨ́nérɨnɨ.

Saxɨ́ tɨ́nɨ wɨ́á tɨ́nɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

13“Saxɨ́ aiwáyo nɨmorɨ nɨnɨrɨ́náyɨ́ awɨ́í yarɨŋɨ́pa seyɨ́né nionɨ seararɨŋáyo píránɨŋɨ́ nɨnɨxɨ́dɨróná ámá nɨyonɨ enɨ nɨwíwapɨyiro saxɨ́ awɨ́í yarɨŋɨ́pa axɨpɨ́nɨŋɨ́ wimɨxɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Saxɨ́ awɨ́í yarɨŋɨ́pɨ nɨpurɨ rɨxa uráwɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋánáyɨ́ arɨre éáná ámɨ awɨ́í imónɨnɨŋoɨ? Oweoɨ, amɨpí wí imɨxɨpaxɨ́ mimónɨŋagɨ nánɨ óɨ́ e emɨ mɨwiárómóáná ámá xwɨrɨŋwɨ́ osɨxayarɨgɨ́árɨnɨ. Seyɨ́né nionɨ seararɨŋáyo nɨnɨwiaíkirɨ́náyɨ́, saxɨ́ rɨxa uráwɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ emɨ moarɨgɨ́ápa Gorɨxo enɨ axɨ́pɨ emɨ e seamonɨ́árɨnɨ. 14Seyɨ́né ámá Gorɨxomɨ xɨ́dɨpɨ́rɨ́a nánɨ uyɨ́wɨ́ nɨmɨxároro wɨ́ánɨŋɨ́ uyamopɨ́rɨ́árɨnɨ. Aŋɨ́ dɨ́wɨ́ mɨŋɨ́yo ikwɨ́rónɨŋɨ́pɨ́nɨŋɨ́ ínɨmɨ mimónɨ́ eŋɨ́pɨ yapɨ seyɨ́né enɨ nionɨ píránɨŋɨ́ nɨnɨxɨ́dɨrónáyɨ́, ámá nɨyonɨ sɨŋánɨ e wimónɨpɨ́rɨ́árɨnɨ. 15Ámá ramɨxɨ́ nɨmɨxároro sɨxɨ́ wá nɨmearo sɨxɨ́ ikwaseaárarɨgɨ́ámanɨ. Nɨmɨxároro seáyɨ e íkwiaŋwɨ́yo ŋwɨrárárarɨgɨ́árɨnɨ. Seáyɨ e tánáyɨ́ ámá aŋɨ́yo ínɨmɨ ŋweagɨ́á nɨyonɨ wɨ́á wókiarɨŋɨ́rɨnɨ. 16Ramɨxɨ́ seáyɨ e ikwiáráráná ámá nɨyonɨ wɨ́á wókiarɨŋɨ́pánɨŋɨ́ seyɨ́né enɨ ámá sɨŋwɨ́yo dánɨ wé rónɨŋɨ́ imónɨro ámáyo arɨrá wiro nerónáyɨ́ ámá sɨŋwɨ́ nɨseanɨro ‘Ayɨ́ Gorɨxomɨ nɨxɨ́dɨro nánɨ rɨ́a yarɨŋoɨ?’ nɨyaiwiro omɨ seáyɨ e umepɨ́rɨ́árɨnɨ.

Ŋwɨ́ ikaxɨ́ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ nánɨ rɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

17Seyɨ́né nionɨ nánɨ ‘O Gorɨxoyá ŋwɨ́ ikaxɨ́ Moseso nɨrɨrɨ eaŋɨ́pɨ tɨ́nɨ wɨ́á rókiamoagɨ́áwa nɨrɨro eagɨ́ápɨ tɨ́nɨ enɨ xwɨ́á iwenɨ nánɨ bɨŋɨ́rɨnɨ.’ mɨniaiwipanɨ. Xwɨ́á iwenɨ nánɨ mɨbɨ́ amɨpí nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ sɨnɨ xɨxenɨ imónɨnɨ́a nánɨ bɨŋárɨnɨ. 18Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Xwɨ́árí tɨ́nɨ aŋɨ́na tɨ́nɨ sɨnɨ eŋánáyɨ́ ŋwɨ́ ikaxɨ́ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́ nɨpɨnɨ sɨnɨ xɨxenɨ mimónɨpa eŋánáyɨ́ ná bɨnɨ onɨmiápɨ rɨnɨŋɨ́ apɨ aiwɨ xwɨ́á iwenɨ́ámanɨ. 19Ámá gɨyɨ́ gɨyɨ́né ŋwɨ́ ikaxɨ́ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ bɨ nánɨ ‘Xwémanɨ. Xwɨyɨ́á nɨmearɨpaxɨ́manɨ.’ nɨyaiwiro ogámɨ́ nero ámá wí enɨ axɨ́pɨ ogámɨ́ epɨ́rɨ nánɨ nɨwíwapɨyirɨ́náyɨ́, Gorɨxo xwioxɨ́yo mɨmeámɨ́ nerɨ seameŋweanɨ́íná e yarɨgɨ́áyɨ́ nánɨ ‘Sɨyikwɨ́piánɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.’ rɨpɨ́rɨ́árɨnɨ. Gɨyɨ́ gɨyɨ́né ŋwɨ́ ikaxɨ́ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋɨ́pɨ xɨxenɨ axɨ́pɨ nero ámá wí enɨ axɨ́pɨ epɨ́rɨ nánɨ nɨwíwapɨyirɨ́náyɨ́, Gorɨxo xwioxɨ́yo mɨmeámɨ́ nerɨ píránɨŋɨ́ seameŋweanɨ́íná e yarɨgɨ́áyɨ́ nánɨ ‘Ámá xwé mamadɨ́rɨxánɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ.’ rɨpɨ́rɨ́árɨnɨ. 20‘Seyɨ́né Parisiowa tɨ́nɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pɨ mewegɨ́áwa tɨ́nɨ “None ŋwɨ́ ikaxɨ́ eánɨŋɨ́pimɨ nɨxɨ́dɨrane e nerɨ́náyɨ́ wé rónɨŋɨ́ yarɨŋwɨnɨ.” yaiwinarɨgɨ́ápɨ mɨmúropa nerɨ́náyɨ́, Gorɨxo xwioxɨ́yo mɨmeámɨ́ nɨseairɨ seameŋweanɨ́e wí ŋweapɨ́rɨ́ámanɨ.’ seararɨŋɨnɨ.

Wikɨ́ wónarɨgɨ́á nánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

21“Eŋíná Moseso segɨ́ seárɨ́awéyo ŋwɨ́ ikaxɨ́ nurɨrɨ́ná ‘Nɨwiápɨ́nɨmearɨ ámá mɨpɨkipanɨ. Ámá gɨyɨ́ e nerɨ́náyɨ́ xwɨrɨxɨ́ seamepɨ́rɨ́árɨnɨ.’ urɨŋɨ́pɨ seyɨ́né rɨxa arɨ́á nɨwiro nɨjɨ́á imónɨŋoɨ. 22Ayɨ́ naŋɨ́ nerɨ aiwɨ agwɨ nionɨ ámɨ bɨ nɨpɨkwɨnɨ naŋɨ́ seáyɨ e nimɨxɨrɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Ámá gɨyɨ́ xegɨ́ ámá imónɨgɨ́á wo nánɨ wikɨ́ nɨwónɨrɨ mɨxɨ́ nurɨrɨ́náyɨ́ aŋɨ́ e dánɨ xwɨrɨxɨ́ mepɨ́rɨ́árɨnɨ. Gɨyɨ́ xegɨ́ ámá imónɨgɨ́á womɨ “Dɨŋɨ́ mayɨ́ roxɨnɨ.” nurɨrɨ́náyɨ́ opisɨ́ aŋɨ́yo dánɨ xwɨrɨxɨ́ mepɨ́rɨ́árɨnɨ. Gɨyɨ́ xegɨ́ ámá imónɨgɨ́á womɨ “Majɨmajɨ́á ikárɨnarɨŋɨ́ roxɨnɨ.” nurɨrɨ́náyɨ́ xewanɨŋo xwɨyɨ́á nɨmeárɨnɨrɨ rɨ́á anɨŋɨ́ wearɨŋɨ́yo ikeaárɨpɨ́rɨ́árɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ. 23Ayɨnánɨ Gorɨxo nánɨ aiwá peaxɨ́ tɨmɨnɨrɨ nerɨ́ná dɨŋɨ́ re sináná ‘Gɨ́ ámá imónɨgɨ́áyɨ́ wo sɨnɨ xwɨyɨ́á nɨmearɨpaxɨ́ imónɨnɨ.’ dɨŋɨ́ e sinánáyɨ́ 24aiwá peaxɨ́ tarɨgɨ́e mɨdánɨŋɨ́ e nɨtɨmɨ nurɨ omɨ xámɨ pɨyɨ́á nɨwɨ́rɨnɨmáná ámɨ rɨ́wɨ́yo dánɨ nɨbɨrɨ dɨxɨ́ aiwá peaxɨ́ tɨrɨ́ɨnɨ. 25Seyɨ́né woxɨ ámá wo tɨ́nɨ xwɨyɨ́á mearɨnɨpaxɨ́ imónɨŋánáyɨ́ xwɨrɨxɨ́yo rɨwárɨnɨnɨ nánɨ sɨnɨ óɨ́ e o tɨ́nɨ nuríná aŋɨ́nɨ pɨyɨ́á wɨ́rɨnɨrɨ́ɨnɨ. E mepa nerɨ́náyɨ́, o xwɨrɨxɨ́yo rɨwáráná gapɨmanɨ́ xwɨrɨxɨ́ mearɨŋo e dánɨ porisowa tɨ́ŋɨ́ e rɨwáráná awa gwɨ́ aŋɨ́yo rɨwárɨpɨ́rɨ́árɨnɨ. 26Aga nepa re seararɨŋɨnɨ, ‘Joxɨ ɨ́wɨ́ eŋɨ́yɨ́ nánɨ nɨgwɨ́ ɨ́wɨ́ eŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ nɨroarɨ mɨwipa nerɨ́náyɨ́, anɨŋɨ́ e ŋweaŋáná wí pɨ́nɨ nɨrɨwiárɨro rɨwáramopaxɨ́ mimónɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.

Ɨ́wɨ́ inarɨgɨ́ápɨ nánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

27“Eŋíná Moseso segɨ́ seárɨ́awéyo ŋwɨ́ ikaxɨ́ nurɨrɨ́ná rɨ́wamɨŋɨ́ nearɨ ‘Meánɨgɨ́ípagwí ámá wí tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ minɨpanɨ.’ nurɨrɨ eaŋɨ́pɨ seyɨ́né arɨ́á nɨwiro nɨjɨ́á imónɨŋoɨ. 28Ayɨ́ naŋɨ́ nerɨ aiwɨ agwɨ ámɨ bɨ nɨpɨkwɨnɨ naŋɨ́ seáyɨ e nimɨxɨrɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Ámá nɨ́nɨ gɨyɨ́ gɨyɨ́ apɨxɨ́ wímɨ “Nionɨ í tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ inɨpaxonɨrɨnɨ.” yaiwimɨnɨrɨ nánɨ sɨŋwɨ́ ɨ́wɨ́ nɨwɨnɨrɨ́náyɨ́, o rɨxa dɨŋɨ́ tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ inarɨŋiɨ.’ seararɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

29O ámá ayɨ́ dɨŋɨ́ oeyírónɨ́poyɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Segɨ́ sɨŋwɨ́ wɨyɨ́ji ‘Ɨ́wɨ́ apɨ eɨ.’ rɨránáyɨ́ sɨŋwɨ́ e rɨrɨ́ɨ́yi nɨyorɨ emɨ morɨ́ɨnɨ. E ninɨrónáyɨ́ rɨ́nɨŋɨ́ xwé nɨseainɨrɨŋɨ́ aiwɨ Gorɨxo rɨ́á anɨŋɨ́ wearɨŋɨ́yo seaikeaáráná rɨ́nɨŋɨ́ seainɨmɨnɨrɨ eŋɨ́pɨ́nɨŋɨ́ seainɨnɨ́ámanɨ. Sɨŋwɨ́ wɨyinɨ anɨpá nimónɨrɨ́náyɨ́ ayɨ́ naŋɨ́ meŋagɨ aiwɨ joxɨ sɨnɨ sɨŋɨ́ urɨ́á eŋagɨ nánɨ ayɨ́ ananɨrɨnɨ. 30Dɨxɨ́ wé onamɨŋú tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ nánɨ ɨ́eapá sinánáyɨ́ ‘Gorɨxo gɨ́ wará nɨrínɨ rɨ́á anɨŋɨ́ wearɨŋɨ́yo nikeaárɨnɨgɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ wéú nɨwákwínɨrɨ emɨ morɨ́ɨnɨ. E ninɨrɨ́náyɨ́ rɨ́nɨŋɨ́ xwé nɨsinɨrɨ aiwɨ rɨ́nɨŋɨ́ Gorɨxo rɨ́á anɨŋɨ́ wearɨŋɨ́yo sikeaáráná sinɨmɨnɨrɨ eŋɨ́pɨ́nɨŋɨ́ sinɨnɨ́ámanɨ. Wé wúnɨ nɨwákwínɨrɨ́náyɨ́ ayɨ́ naŋɨ́ meŋagɨ aiwɨ joxɨ sɨnɨ sɨŋɨ́ urɨ́á eŋagɨ nánɨ ayɨ́ ananɨrɨnɨ.

Apɨxɨ́ emɨ moarɨgɨ́ápɨ nánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

31“Eŋíná Moseso ŋwɨ́ ikaxɨ́ nɨrɨrɨ rɨ́wamɨŋɨ́ re eaŋɨnigɨnɨ, ‘Ámá go go xegɨ́ xiepímɨ “Emɨ omómɨnɨ.” nɨyaiwirɨ́náyɨ́ ámá nɨ́nɨ “O apɨxímɨ rɨxa emɨ moŋoɨ.” yaiwipɨ́rɨ nánɨ payɨ́ wɨna nimɨxɨrɨ mɨnɨ wiowárɨ́wɨnɨgɨnɨ.’ Moseso rɨ́wamɨŋɨ́ naŋɨ́ e nɨrɨrɨ eaŋɨ́ aiwɨ 32agwɨ nionɨ ámɨ bɨ nɨpɨkwɨnɨ naŋɨ́ seáyɨ e nimɨxɨrɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Go go xegɨ́ xiepí xámɨ meaŋí ámá wo tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ bɨ minarɨ́ná emɨ nɨmorɨ́náyɨ́ í ámá womɨ nɨmeánɨrɨ aí xámɨ nɨmearɨ emɨ moŋoyá dɨŋɨ́yo dánɨ ɨ́wɨ́ inarɨŋiɨ. Go go apɨxɨ́ wa nɨmearo emɨ mogɨ́ímɨ nɨmearɨ́náyɨ́ ayɨ́ enɨ í tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ inarɨŋiɨ.’ seararɨŋɨnɨ.

Sɨ́ŋá tɨ́ŋɨ́ e dánɨ́nɨŋɨ́ rarɨgɨ́ápɨ nánɨ uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

33“Eŋíná Moseso segɨ́ seárɨ́awéyo ŋwɨ́ ikaxɨ́ nurɨrɨ́ná rɨ́wamɨŋɨ́ rɨpɨ nearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Seyɨ́né woxɨ woxɨ sɨ́ŋáyo árɨxá nɨwirɨ “Sɨ́ŋá ro ŋweaŋe dánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ́ná yapɨ́ bɨ murɨpanɨ. E nurɨrɨ́ná Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ axɨ́pɨ éɨrɨxɨnɨ.’ Rɨ́wamɨŋɨ́ e nurɨrɨ eaŋɨ́pɨ seyɨ́né arɨ́á nɨwiro nɨjɨ́á nimónɨrɨ aiwɨ 34-35agwɨ nionɨ ámɨ bɨ nɨpɨkwɨnɨ naŋɨ́ seáyɨ e nimɨxɨrɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Xwɨyɨ́á bɨ nɨrɨrɨ́ná sɨ́ŋá tɨ́ŋɨ́ e dánɨ mɨrɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Aŋɨ́na ayɨ́ Gorɨxoyá íkwiaŋwɨ́ éɨ́ ŋweanɨ nánɨ imónɨŋagɨ nánɨ e dánɨ xwɨyɨ́á “E rɨrarɨŋɨnɨ.” mɨrɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Xwɨ́árí enɨ ayɨ́ Gorɨxoyá sɨkwɨ́ tɨ́nɨ xwɨrɨŋwɨ́ nosaxɨrɨ ŋweaŋɨ́rí eŋagɨ nánɨ xwɨ́á rɨrí eŋe dánɨ xwɨyɨ́á “E rɨrarɨŋɨnɨ.” mɨrɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. Jerusaremɨ ayɨ́ aŋɨ́ mɨxɨ́ ináyɨ́ Gorɨxoyá eŋagɨ nánɨ aŋɨ́ apimɨ dánɨ enɨ murɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. 36Dɨxɨ́ dɨŋɨ́yo dánɨ dɨ́á wɨyi pɨ́pɨ́ó oŋɨ́ werɨ apɨ́á weŋɨ́ werɨ epaxɨ́ mimónɨŋagɨ nánɨ “Gɨ́ mɨŋɨ́ rɨyimɨ dánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” wí murɨpa éɨ́rɨxɨnɨ. 37Pɨ́né nurɨrɨ́ná sa “Oyɨ.” urɨrɨ “Oweoɨ.” urɨrɨ xɨxenɨ éɨ́rɨxɨnɨ. Wínɨ nɨra nurɨ “Sɨ́ŋá tɨ́ tɨ́ŋɨ́ e dánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ́náyɨ́, rɨxa Oboyá dɨŋɨ́yo dánɨ yarɨŋoɨ.’ seararɨŋɨnɨ.

Xɨxe eánarɨgɨ́ápɨ nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

38“Eŋíná Moseso segɨ́ seárɨ́awéyo ŋwɨ́ ikaxɨ́ nurɨrɨ́ná rɨ́wamɨŋɨ́ nearɨ re urɨŋɨ́pɨ, ‘Ámá wa seyɨ́néyá womɨ sɨŋwɨ́ pɨ́rɨ́ seauyɨkíáná seyɨ́né enɨ wayá womɨ sɨŋwɨ́ pɨ́rɨ́ uyɨkirɨ́ɨnɨ. Wa seyɨ́néyá womɨ maŋɨ́ pɨ́rɨ́ seayíreááná seyɨ́né enɨ wayá womɨ pɨ́rɨ́ uyírearɨ́ɨnɨ.’ nurɨrɨ eaŋɨ́pɨ seyɨ́né arɨ́á nɨwiro nɨjɨ́á imónɨŋoɨ. 39Ayɨ́ naŋɨ́ nerɨ aiwɨ agwɨ nionɨ ámɨ bɨ nɨpɨkwɨnɨ naŋɨ́ seáyɨ e nimɨxɨrɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Mɨxɨ́ seyɨ́né seaíáná seyɨ́né xɨxe mɨwipanɨ. Ámá wo marɨpɨŋwɨ́yo iwaŋɨ́ reááná xɨ́omɨ enɨ meá ámɨ bɨ tɨ́nɨ reámɨnɨrɨ yarɨ́ná xe oneanɨrɨ marɨpɨŋwɨ́ mɨdánɨ wimɨxɨrɨ́ɨnɨ. 40Ámá wo xwɨrɨxɨ́ nɨrɨmerɨ dɨxɨ́ sorɨ́á rɨrápɨmɨnɨrɨ yarɨ́ná xɨ́o xe onɨrápɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨrɨ iyɨ́á nɨpánɨ méú enɨ mɨnɨ wirɨ́ɨnɨ. 41Porisɨ́ woranɨ, gapɨmanɨ́ woranɨ, “Nɨgwɨ́ nánɨ marɨ́á, joxɨ saŋɨ́ nɨnɨrápɨrɨ nɨgɨ́ saŋɨ́ rɨpɨ nɨmeámɨ aŋɨ́ apimɨ nánɨ nuiɨ.” rɨráná “Nɨgwɨ́ meámɨ imorɨ nɨmeámɨ umɨnɨréɨnɨ?” mɨyaiwipanɨ. Aŋɨ́ xɨ́o rɨrɨ́ɨ́pimɨ nɨrémorɨ aiwɨ “Ámɨ aŋɨ́ bimɨ nánɨ ananɨ nɨmeámɨ oruimɨnɨ.” urɨrɨ́ɨnɨ. 42Ámá wo amɨpí nánɨ xegɨ́ dɨŋɨ́ nɨyaiwirɨ rɨxɨŋɨ́ rɨrɨ́ɨ́pɨyɨ́ sa mɨnɨ wirɨ́ɨnɨ. Ámá wo “Amɨpí wí nionɨyá rɨ́wéná siapɨmɨ́a nánɨ joxɨyá niapeɨ.” rɨránáyɨ́ “Menɨnɨ.” murɨpanɨ. Sa mɨnɨ wirɨ́ɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ.

“Xeŋwɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí seaíwɨnɨgɨnɨ.” uréwapɨyiŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

43“Eŋíná Moseso segɨ́ seárɨ́awéyo ŋwɨ́ ikaxɨ́ nurɨrɨ́ná rɨ́wamɨŋɨ́ nearɨ re urɨŋɨ́pɨ, ‘Ámá dɨxɨ́yoyɨ́ dɨŋɨ́ sɨpí síwɨnɨgɨnɨ.’ nurɨrɨ eaŋɨ́pɨ seyɨ́né arɨ́á nɨwiro nɨjɨ́á imónɨŋoɨ. Xwɨyɨ́á rɨpɨ, segɨ́ ámɨnáowa rɨgɨ́ápɨ ‘Xepɨxepá rónɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ wikɨ́ tɨ́nɨ inɨrɨ́ɨnɨ.’ rɨgɨ́ápɨ enɨ seyɨ́né rɨxa nɨjɨ́á imónɨŋoɨ. 44Ayɨ́ e nerɨ aiwɨ nionɨ ámɨ bɨ nɨpɨkwɨnɨ naŋɨ́ seáyɨ e nimɨxɨrɨ re seararɨŋɨnɨ, ‘Dɨxɨ́ xepɨxepá rónɨgɨ́áyɨ́ nánɨ dɨŋɨ́ sɨpí síwɨnɨgɨnɨ. Ámá xeanɨŋɨ́ seaikárarɨgɨ́áyo naŋɨ́ wí owímeanɨrɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋɨ́ urɨrɨ́ɨnɨ. 45Seyɨ́né e nerɨ́náyɨ́, nepa niaíwɨ́ segɨ́ ápo Gorɨxoyá niaíwɨ́yɨ́nénɨŋɨ́ imónɨŋoɨ.’ seararɨŋɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Xewanɨŋoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ ámá sɨpí ayo tɨ́nɨ naŋɨ́ ayo tɨ́nɨ sogwɨ́ wanarɨŋɨ́rɨnɨ. Iniá enɨ oyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ wé rónɨgɨ́á ayo tɨ́nɨ wé mɨrónɨgɨ́á ayo tɨ́nɨ eaarɨŋɨ́rɨnɨ. O ‘Ámá sɨpí ayo aiwɨ iniá wearɨ sogwɨ́ wanɨrɨ mepa oenɨ.’ yaiwiarɨŋɨ́manɨ. Seyɨ́né o xegɨ́ niaíwɨ́yɨ́né eŋagɨ nánɨ ámá segɨ́yo tɨ́nɨ xepɨxepá rónɨgɨ́áyo tɨ́nɨ aiwɨ Gorɨxo yarɨŋɨ́pa axɨ́pɨ wéyo merɨ́ɨnɨ. 46Seyɨ́né ámá dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayigɨ́áyonɨ dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirónáyɨ́, ‘Nene e yarɨŋagwɨ nánɨ Gorɨxo yayɨ́ nɨneairɨ amɨpí ayá tɨ́ŋɨ́ bɨ neaiapɨnɨ́árɨnɨ.’ rɨyaiwiarɨŋoɨ? Oweoɨ! Ámá takisɨ́ nánɨ nɨgwɨ́ nɨnearápɨrɨ́ná xɨxenɨ mɨnearápɨ́ bɨ ɨ́wɨ́ nearáparɨgɨ́áwa axɨ́pɨ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ uyigɨ́áyonɨ dɨŋɨ́ sɨpí nɨwiro nánɨ ‘Gorɨxo amɨpí ayá tɨ́ŋɨ́ bɨ mɨnɨ winɨ́árɨnɨ.’ yaiwiarɨŋwáranɨ? Oweoɨ! 47Ámá dɨxɨ́yonɨ óɨ́ e sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨrɨ yayɨ́ nɨwirɨ́náyɨ́, ‘Ámá wí yarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ xɨxenɨ mimónɨ́ múroarɨŋwɨnɨ.’ rɨyaiwinarɨŋoɨ? Oweoɨ! Ámá Gorɨxomɨ mɨxɨ́dɨpa yarɨgɨ́áyɨ́ aí axɨ́pɨ seyɨ́né yarɨgɨ́ápa enɨ e yarɨŋagɨ́a nánɨ e mɨyaiwipanɨ. 48Ayɨnánɨ segɨ́ séno, aŋɨ́namɨ ŋweaŋo wé rónɨŋɨ́ nimónɨrɨ ámá naŋɨ́ ayo tɨ́nɨ sɨpí ayo tɨ́nɨ aí dɨŋɨ́ sɨpí nɨwirɨ naŋɨ́ wiarɨŋɨ́pa seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ e wirɨ́ɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index