Search form

Piripai 2

“Dɨŋɨ́ axɨ́pɨnɨ ɨ́á nɨxɨrɨrɨ éɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Kiraiso seaiiŋɨ́pimɨ dánɨ dɨŋɨ́ wɨ́á bɨ mɨseaónɨpaxɨ́ranɨ? O wá seawianɨŋɨ́pimɨ dánɨ mɨŋɨ́ ikɨŋwɨ́ mɨseamɨrɨpaxɨ́ranɨ? Seyɨ́né kwíyɨ́ Gorɨxoyápɨ tɨ́nɨ mɨkumɨxɨnɨpa reŋoɨ? Segɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ dɨŋɨ́ sɨpí inɨro wá wianenɨro minɨpaxɨ́ranɨ? 2Apɨ nɨpɨnɨ nepa imónɨŋagɨ nánɨ “Poro dɨŋɨ́ niɨ́á onɨmiápɨ mɨwinɨ́ ayá wí owinɨnɨ.” nɨseaimónɨrɨ́ná rɨpɨ éɨ́rɨxɨnɨ. Dɨŋɨ́ ná bɨnɨ axɨ́pɨnɨ ɨ́á nɨxɨrɨrɨ éɨ́rɨxɨnɨ. Dɨŋɨ́ sɨpí inarɨgɨ́á axɨ́pɨnɨ ɨ́á nɨxɨra úɨ́rɨxɨnɨ. Axɨ́yɨ́nɨŋɨ́ imónɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Apɨ oyaneyɨnɨróná dɨŋɨ́ ná bɨnɨ tɨ́nɨnɨ nɨmoro rɨnɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. 3Seyɨ́né sɨpɨ́í nimónɨmáná mepa ero wárɨxayɨ́né nimónɨmáná mepa ero éɨ́rɨxɨnɨ. Woxɨnɨ woxɨnɨ re yaiwinɨ́ɨrɨxɨnɨ, “Nionɨ sɨyikwɨ́pɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋáná gɨ́ wí seáyɨ e rɨnimónɨŋoɨ?” yaiwinɨ́ɨrɨxɨnɨ. 4Seyɨ́né re mɨyaiwí, “Nionɨ gɨ́ dɨŋɨ́ e nimónarɨŋɨ́pɨnɨ nɨxɨ́dɨranéná ayɨ́ apánɨrɨnɨ.” mɨyaiwí ámá wí wimónarɨŋɨ́pɨ enɨ “Ananɨ oyaneyɨ.” yaiwíɨ́rɨxɨnɨ.

“Kiraiso sɨyikwɨ́pɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨŋɨ́pimɨ dánɨ Gorɨxomɨ seáyɨ e umɨ́eyoaŋɨ́rɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

5Seyɨ́né Kiraisɨ Jisaso yapɨ pákínɨ́ nimónɨro o xwɨ́á tɨ́yo nánɨ nɨbɨrɨ́ná dɨŋɨ́ moŋɨ́pa seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ móɨ́rɨxɨnɨ. 6O Gorɨxo imónɨŋɨ́pa aga nepa nimónɨrɨ aiwɨ wí re mɨyaiwiŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨŋápɨ wí mɨwáramopaxɨ́ imónɨŋɨnɨ.” mɨyaiwí nerɨ 7e imónɨŋɨ́pɨ pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ aga ámá wónɨŋɨ́ nimónɨrɨ́ná omɨŋɨ́ wiinɨ́a nánɨ Gorɨxoyá xɨnáí wínɨŋɨ́ imónɨŋɨnigɨnɨ. 8Ámá imónɨŋɨ́pa nimónɨmáná xewanɨŋo sɨyikwɨ́pɨ́nɨŋɨ́ nimónɨrɨ Gorɨxo urɨ́ɨ́pɨ arɨ́á nɨwirɨ xɨxenɨ xɨ́dɨŋɨnigɨnɨ. Ayɨ́ nɨpenɨ́a nánɨnɨ marɨ́áɨ, yoxáɨ́pámɨ yekwɨroáráná penɨ́a nánɨ aí Gorɨxo urɨ́ɨ́pɨ arɨ́á nɨwirɨ xɨxenɨ xɨ́dɨŋɨnigɨnɨ. 9Jisaso e éɨ́ eŋagɨ nánɨ Gorɨxo seáyɨ e numɨ́eyoarɨ yoɨ́ wíyo nɨyonɨ seáyɨ e múrónɨŋɨ́pɨ wɨ́rɨŋɨnigɨnɨ. 10Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ e eŋɨnigɨnɨ. Aŋɨ́namɨ ŋweáyɨ́ranɨ, xwɨ́áyo ŋweáyɨ́ranɨ, xwɨ́árímɨ ínɨmɨ ŋweáyɨ́ranɨ, nɨ́nɨ yoɨ́ Jisasoyá arɨ́á nɨwiróná xómɨŋɨ́ nɨyɨkwiro yayɨ́ umero 11woákɨ́kɨ́ nɨwiróná “Nɨyonɨ nánɨ Ámɨnáo, ayɨ́ Jisasɨ Kiraisorɨnɨ.” rɨro epɨ́rɨ́a nánɨ Gorɨxo omɨ numɨ́eyoarɨ yoɨ́ seáyɨ e imónɨŋɨ́pɨ wɨ́rɨŋɨnigɨnɨ. Kiraisomɨ ámá seáyɨ e uméɨ́ápimɨ dánɨ ápo Gorɨxomɨ enɨ seáyɨ e umepɨ́rɨ́árɨnɨ.

“E éɨ́rɨxɨnɨrɨ yeáyɨ́ seayimɨxemeaŋɨ́yɨ́né xɨxenɨ apɨ éɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

12Gɨ́ dɨŋɨ́ sɨxɨ́ seayiŋáyɨ́né, Jisaso “Gɨ́ dɨŋɨ́ tɨ́nɨ bɨ oemɨnɨ.” mɨyaiwí Gorɨxo urɨ́ɨ́pɨ arɨ́á nɨwirɨ xɨxenɨ nɨxɨ́dɨrɨ́ná sɨŋwepɨgɨ́ neaiŋɨ́ eŋagɨ nánɨ seyɨ́né xámɨ Gorɨxo rɨŋɨ́pɨ arɨ́á yɨ́mɨgɨ́ nɨwiro xɨxenɨ yagɨ́ápa nionɨ seyɨ́né tɨ́nɨ ŋweaŋánánɨ marɨ́áɨ, agwɨ ríná nionɨ tɨ́nɨ mɨŋweá segɨ́pɨ nɨŋwearɨ́ná aí axɨ́pɨ e arɨ́á yɨ́mɨgɨ́ nɨwiro píránɨŋɨ́ xɨdɨ́ɨ́rɨxɨnɨ. Xɨxenɨ píránɨŋɨ́ nɨxɨ́dɨróná omɨ wáyɨ́ wiro óɨ́ wiro nero naŋɨ́ e éɨ́rɨxɨnɨrɨ yeáyɨ́ seayimɨxemeaŋɨ́yɨ́né xɨxenɨ axɨ́pɨ éɨ́rɨxɨnɨ. 13Xɨ́o wimónarɨŋɨ́pɨ “E oyaneyɨ.” seaimónɨro xɨxenɨ e ero epɨ́rɨ nánɨ sɨ́kɨ́kɨ́ seaomɨxarɨŋo, ayɨ́ xɨ́o eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

“Seaímeáɨ́pɨ nánɨ anɨŋúmɨ́ ikaxɨ́ mɨrɨ́ yayɨ́nɨ éɨ́rɨxɨnɨ.” urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

14Pí pí seyɨ́né yarɨgɨ́ápɨ nerɨ́ná anɨŋúmɨ́ ikaxɨ́ mɨrɨpa ero xwɨyɨ́á xɨmɨxɨmɨ́ ninɨrɨ mɨrɨpa ero éɨ́rɨxɨnɨ. 15-16Segɨ́ yarɨgɨ́ápimɨ dánɨ ámá wí xwɨyɨ́á seaxekwɨ́mopaxɨ́ mimónɨpa ero sɨyikwɨ́ mínɨgɨ́áyɨ́né imónɨro oépoyɨnɨrɨ “Anɨŋúmɨ́ ikaxɨ́ mɨrɨpa ero xwɨyɨ́á xɨmɨxɨmɨ́ ninɨrɨ mɨrɨpa ero éɨ́rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. Niaíwɨ́ Gorɨxoyánɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́né sɨnɨ xwɨ́á tɨ́yo nɨŋwearóná ámá xarɨxarɨ́ ero uyɨ́niɨ́ ero yarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ nɨŋwearo aí xwɨyɨ́á mɨseaxekwɨ́mopaxɨ́yɨ́né oimónɨ́poyɨnɨrɨ e seararɨŋɨnɨ. Seyɨ́né ámá sɨpí ayɨ́ tɨ́nɨ nɨŋwearo xwɨyɨ́á dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ meapɨ́rɨ́a nánɨ rɨnɨŋɨ́pɨ nurɨróná wɨ́ánɨŋɨ́ wómɨxarɨŋoɨ. Seyɨ́né anɨŋɨ́ e néra nurónáyɨ́, sɨ́á Kiraiso weapɨnɨ́áyimɨ nionɨ dɨŋɨ́ re seaiaiwimɨ́árɨnɨ, “Nionɨ nɨyunɨmáná anɨŋɨ́ minɨ́ wíwapɨyiŋápɨ surɨ́má mimónɨ́ rɨxa xɨxenɨ rí ripɨmónɨgoɨ?” nɨseaiaiwirɨ mɨxɨ́ seameakɨ́nɨmɨ́árɨnɨ. 17Seyɨ́né Gorɨxomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro xɨ́darɨgɨ́ápɨ, ayɨ́ naŋwɨ́ o nánɨ rɨdɨyowá yarɨgɨ́ápɨ́nɨŋɨ́ imónɨnɨ. Nionɨ seyɨ́né omɨ píránɨŋɨ́ oxɨ́dɨ́poyɨnɨrɨ nɨyunɨmáná seaíwapɨyarɨ́ná ámá wí nɨpɨkíáná ragɨ́ nionɨyá púɨ́pɨ, ayɨ́ iniɨgɨ́ wainɨ́ rɨdɨyowá seyɨ́né yarɨgɨ́ápɨ rɨ́á ápiáwɨ́ xwé owenɨrɨ seáyɨ e iwayɨmóɨ́ápɨ́nɨŋɨ́ imónɨnɨ́árɨnɨ. Nionɨ nɨnɨpɨkíáná aí seyɨ́né Gorɨxomɨ píránɨŋɨ́ oxɨ́dɨ́poyɨnɨrɨ rɨxa seaíwapɨyiŋámɨ nɨpɨkíɨ́á eŋagɨ nánɨ ananɨ nionɨ nɨgɨ́ nímeáɨ́pɨ nánɨ yayɨ́ erɨ seyɨ́né nánɨ yayɨ́ erɨ emɨ́árɨnɨ. 18Seyɨ́né enɨ axɨ́pɨ nionɨ yayɨ́ yarɨŋápa segɨ́ seaímeáɨ́pɨ nánɨ yayɨ́ ero nionɨ nímeáɨ́pɨ nánɨ yayɨ́ ero éɨ́rɨxɨnɨ.

Timotio nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

19“Ámɨná Jisaso ‘Ananɨrɨnɨ.’ nɨwimónɨrɨ́náyɨ́, nionɨ sɨ́á árɨ́nɨ́ wí nɨpwémáná eŋáná Timotio seyɨ́né tɨ́ŋɨ́ e yaxwɨ́ nénapɨrɨ seyɨ́né imónɨgɨ́ápɨ nánɨ áwaŋɨ́ nɨráná dɨŋɨ́ wɨ́á nónɨnɨ́a nánɨ urowárɨ́ɨmɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 20Ámá nionɨ tɨ́nɨ re ŋweagɨ́áyɨ́ wo seyɨ́né nánɨ dɨŋɨ́ nɨmorɨ́ná Timotio moarɨŋɨ́pa mɨmoarɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ “Omɨ urowárɨ́ɨmɨgɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. O nepa seyɨ́né nánɨ “Arɨge rɨ́a imónɨŋoɨ?” nɨyaiwirɨ mimáyo tɨnɨŋorɨnɨ. Ámá re ŋweagɨ́áyɨ́ wí axɨ́pɨ mimónɨŋoɨ. 21Ayɨ́ Kiraisɨ Jisaso apɨ nánɨ dɨŋɨ́ omópoyɨnɨrɨ wimónarɨŋɨ́pɨ nánɨ dɨŋɨ́ mamó wigɨ́ wimónarɨŋɨ́pɨ nánɨnɨ moarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ omɨ seyɨ́né tɨ́ŋɨ́ e nánɨ urowárɨ́ɨmɨgɨnɨ. 22O mɨmɨwiáró Kiraisomɨ píránɨŋɨ́ xɨ́darɨŋo eŋagɨ nánɨ seyɨ́né nɨjɨ́árɨnɨ. Xámɨ nionɨ xwɨyɨ́ápɨ wáɨ́ urɨmearɨ́ná niaíwɨ́ xanomɨ saŋɨ́ uráparɨŋɨ́pa nerɨ saŋɨ́ nɨrápɨŋorɨnɨ. 23Ayɨnánɨ “Amɨpí nionɨ nipɨ́rɨ́ápɨ nánɨ rɨxa anɨŋɨ́nɨ nɨjɨ́á nimónárɨmáná urowárɨ́ɨmɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 24E nerɨ aí nionɨ dɨŋɨ́ re nɨyaiwirɨ ipɨmónɨŋɨnɨ, “Timotionɨ marɨ́áɨ, niɨwanɨŋonɨ enɨ Ámɨnáoyá dɨŋɨ́yo dánɨ sɨnɨ mé seyɨ́né tɨ́ámɨnɨ bɨmɨ́árɨnɨ.” nɨyaiwirɨ ipɨmónɨŋɨnɨ.

Epapɨrodaitaso nánɨ urɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

25E nerɨ aí nionɨ dɨŋɨ́ re yaiwiárɨ́ɨnɨ, “Epapɨrodaitaso —O gɨ́ nɨrɨxɨ́meáónɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ worɨnɨ. Jisaso nánɨ wáɨ́ urarɨŋwápɨ nánɨ gwɨ́ mónɨŋwáyɨ́ worɨnɨ. Xwɨrɨxɨ́ nɨmearɨgɨ́á rɨpɨ nánɨ enɨ gwɨ́ nɨmónɨŋɨ́yɨ́ worɨnɨ. Seyɨ́né nionɨ tɨ́ŋɨ́ e nánɨ urowárénapáná saŋɨ́ nɨrónaroŋɨ́yɨ́ worɨnɨ. ‘O nionɨ tɨ́nɨ re sɨnɨ ámɨ bɨ tɨ́nɨ oŋweanɨ.’ nɨyaiwirɨ́ná naŋɨ́manɨ. Ámɨ seyɨ́né tɨ́ŋɨ́ e nánɨ ourowárénapɨmɨnɨ.” yaiwiárɨ́ɨnɨ. 26O seyɨ́né nánɨ íkɨ́nɨŋɨ́ sɨpí wirɨ seyɨ́né xwɨyɨ́á “O Romɨyo nɨrémómáná sɨmɨxɨ́ wenɨ.” rɨnarɨgɨ́ápɨ arɨ́á wíɨ́á eŋagɨ nánɨ dɨŋɨ́ rɨ́á uxerɨ yarɨŋagɨ nánɨ seyɨ́né tɨ́ŋɨ́mɨnɨ ourowárénapɨmɨ́ɨnɨ. 27Xámɨ o nepa sɨmɨxɨ́ xwé nerɨ rɨxa nɨpémɨnɨrɨ éɨ́ aiwɨ Gorɨxo wá wianɨ́ɨ́pimɨ dánɨ ámɨ naŋɨ́ eŋɨnigɨnɨ. Omɨnɨ wá mɨwianɨ́ nionɨ enɨ wá nɨwianɨŋɨnigɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Epapɨrodaitaso nɨperɨ́náyɨ́, Poro dɨŋɨ́ sɨpí ayá wí winɨgɨnɨrɨ wá nɨwianɨrɨ naŋɨ́ imɨxɨŋɨ́ eŋagɨ nánɨ “Nionɨ enɨ wá nɨwianɨŋɨnigɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 28Ayɨnánɨ seyɨ́né omɨ sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨróná dɨŋɨ́ niɨ́á seainɨrɨ nionɨ “Piripai ŋweáyɨ́ sɨnɨ Epapɨrodaitaso nánɨ ‘Sɨmɨxɨ́ xwé yarɨnɨ.’ rɨ́a yaiwiarɨŋoɨ?” nɨyaiwirɨ ududɨ́ ninarɨŋɨ́pɨ enɨ pɨ́nɨ wiárɨrɨ oninɨrɨ aga ayá wí “Seyɨ́né tɨ́ámɨnɨ ourowárɨmɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 29Ayɨnánɨ o ámɨ seaímeááná “Negɨ́ Ámɨnáo tɨ́nɨ ikárɨnɨŋwáyɨ́ worɨ́anɨ?” nɨyaiwiro yayɨ́ tɨ́nɨ numímɨnɨro yayɨ́ umero ámá ónɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ nánɨ “Seáyɨ e imónɨgɨ́áyɨ́rɨ́anɨ?” yaiwiro éɨ́rɨxɨnɨ. 30O “Kiraiso wimónarɨŋɨ́pɨ owiimɨnɨ.” nɨyaiwirɨ nerɨ́ná rɨxa nɨpémɨnɨrɨ eŋɨ́ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. O seyɨ́né aŋwɨ e meŋagɨ nánɨ arɨrá mɨnipaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ xewanɨŋo Poromɨ owimɨnɨrɨ nɨnirɨ́ná yoɨ́ mayɨ́ nimónɨrɨ rɨxa nɨpémɨnɨrɨ eŋɨ́ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index