Search form

Wɨ́á wómɨxɨnɨŋɨ́pɨ 12

Ekɨyiŋɨ́ iwɨ́ wo inɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ apɨxɨ́ wí inɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ nánɨrɨnɨ.

1Ekɨyiŋɨ́ aŋɨ́ pɨrɨ́yo ayá sɨ́wɨ́ ropaxɨ́ bɨ ninɨrɨ́ná rɨpɨ imónɨŋɨnigɨnɨ. Apɨxɨ́ wí —Í sogwo rapɨrapɨ́nɨŋɨ́ yínɨrɨ xegɨ́ sɨkwɨ́ emáomɨ ikwiárɨrɨ amɨnaŋwɨ́ sɨŋɨ́ wé wúkaú sɨkwɨ́ waú tɨ́ŋɨ́ dɨ́kínɨrɨ nemáná 2niaíwɨ́ agwɨ́ eŋírɨnɨ. Í niaíwɨ́ xɨrɨmɨnɨrɨ nánɨ sɨŋwɨ́ wanarɨŋagɨ rɨ́nɨŋɨ́ ayɨkwɨ́ mɨwinarɨŋagɨ nánɨ “Aŋɨ́nɨ oxɨrɨmɨnɨ.” nɨyaiwirɨ “yeyɨ” rɨŋɨnigɨnɨ.

3Ekɨyiŋɨ́ ámɨ bɨ aŋɨ́ pɨrɨ́yo ninɨrɨ́ná rɨpɨ imónɨŋɨnigɨnɨ. Iwɨ́ ayɨ́á rɨŋɨ́ xwé wo —O mɨŋɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú imorɨ sɨwaŋɨ́ wé wúkaú mɨŋɨ́yo dánɨ rémówapɨrɨ dɨrɨ́ mɨxɨ́ ináyɨ́ dɨ́kínarɨgɨ́á imónɨŋɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú mɨŋɨ́yo xɨxenɨ nɨdɨ́kíga urɨ eŋorɨnɨ. O aŋɨ́ pɨrɨ́yo e sɨŋánɨ nimónɨrɨ re eŋɨnigɨnɨ. 4Siŋɨ́ biaú bɨ egɨ́á bimɨ xegɨ́ sowɨ́ tɨ́nɨ aŋɨ́namɨ dánɨ aíraírómɨ́ énapáná xwɨ́áyo piérɨnowiŋɨnigɨnɨ. E nemáná iwɨ́ xwéo “Apɨxɨ́ niaíwɨ́ xɨrɨmɨnɨrɨ yarɨŋí rɨxa niaíwɨ́ xɨráná oroanɨmɨnɨ.” nɨyaiwirɨ ímɨ agwɨ́rɨwámɨnɨ uroŋáná 5í niaíwɨ́ oxɨ́ womɨ —O ainɨxɨ́ wá ɨ́á nɨxɨrɨrɨ ámá gwɨ́ bɨ bɨ mónɨgɨ́á nɨyonɨ umeŋweanɨ́a nánɨ imónɨrɨ xwɨyɨ́á xɨ́oyápimɨ mɨmúropaxɨ́ imónɨrɨ enɨ́orɨnɨ. Omɨ í xɨrɨŋɨnigɨnɨ. Niaíwɨ́ omɨ nɨxɨrɨmáná eŋáná íwo Gorɨxoyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ xɨ́o íkwiaŋwɨ́namɨ ŋweaŋe nánɨ nɨpeyirɨ ŋweaŋáná 6apɨxí ámá dɨŋɨ́ meaŋɨ́ e nánɨ éɨ́ uŋɨnigɨnɨ. Gorɨxo í e nánɨ éɨ́ nurɨ ŋweáwɨnɨgɨnɨrɨ anɨŋɨ́nɨ wimɨxɨyáriŋe nánɨ nurɨ ŋweaŋáná aiwá nɨwiro píránɨŋɨ́ mearɨ́ná sɨ́á 1,260 nóra uŋɨnigɨnɨ.

7Aŋɨ́namɨ dánɨ mɨxɨ́ ninowiápɨ́nɨróná aŋɨ́najɨ́ Maikoroyɨ rɨnɨŋo tɨ́nɨ xegɨ́ aŋɨ́najowa tɨ́nɨ mɨdánɨ nɨrómáná iwɨ́ xwéo tɨ́nɨ mɨxɨ́ ninɨróná iwo enɨ aŋɨ́najɨ́ xɨ́omɨ xɨ́darɨgɨ́áwa tɨ́nɨ mɨdánɨ nɨrómáná mɨxɨ́ ninɨro aí 8iwowa eŋɨ́ mɨweánɨpa nero nánɨ sɨnɨ aŋɨ́namɨ ŋweapaxɨ́ mimónɨŋagɨ́a nánɨ 9Maikorowa iwomɨ mamówárénapɨgɨ́awixɨnɨ. Sidɨro eŋíná dánɨ oboyɨ rɨro Setenoyɨ rɨro egɨ́o, ayɨ́ orɨnɨ. Ámá xwɨ́áyo ŋweagɨ́á nɨ́nɨ ɨ́wɨ́ oépoyɨnɨrɨ yapɨ́ nɨwíwapɨya warɨŋo, ayɨ́ orɨnɨ. Omɨ xwɨ́áyo nánɨ mamówárénapɨro aŋɨ́najɨ́ omɨ nɨxɨ́dɨro yarɨgɨ́áwamɨ mamówárénapɨro éagɨ́a 10nionɨ arɨ́á wíáyɨ́ aŋɨ́namɨ dánɨ xwɨyɨ́á bɨ eŋɨ́ tɨ́nɨ re rɨnénaparɨŋagɨ arɨ́á wiŋanigɨnɨ, “Gorɨxo eŋɨ́ eánɨŋɨ́ xɨ́o imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ erɨ ámá xɨ́oyá imónɨŋɨ́yo yeáyɨ́ uyimɨxemearɨ mɨxɨ́ ináyɨ́ yapɨ nimónɨrɨ xwioxɨ́yo mɨmeámɨ́ nerɨ umeŋwearɨ enɨ rɨxa agwɨrɨnɨ. Yeáyɨ́ uyimɨxemeanɨ́a nánɨ oyá dɨŋɨ́ tɨ́nɨ arɨ́owayá xwɨ́á piaxɨ́yo dánɨ iwiaroŋo, o xegɨ́ nénɨ́ tɨ́ŋo nimónɨrɨŋɨ́yo dánɨ ámá xwɨ́áyo ŋweagɨ́áyo wíwapɨyinɨ rɨxa agwɨrɨnɨ. Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Jisasomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro nánɨ xexɨ́xexɨrɨ́meá imónɨgɨ́áyo xwɨyɨ́á uxekwɨ́moayarɨŋomɨ —O negɨ́ Gorɨxoyá sɨŋwɨ́yo dánɨ ikwáwɨyiranɨ, árɨ́wɨyiranɨ, xwɨyɨ́á uxekwɨ́moayarɨŋorɨnɨ. Omɨ rɨxa xwɨ́áyo mamówárɨ́árɨnɨ. 11Negɨ́ nɨrɨxɨ́meáyɨ́ ‘Sipɨsipɨ́ miáo nene yeáyɨ́ neayimɨxemeanɨ́a nánɨ neapeiŋɨ́rɨ́anɨ?’ nɨyaiwiro ragɨ́ oyáyo igɨ́ánɨŋɨ́ eánɨro o nánɨ xwɨyɨ́á wáɨ́ urɨyiro nerɨŋɨ́yo dánɨ obomɨ xopɨrárɨ́ wíɨ́árɨnɨ. Ayɨ́ omɨ xopɨrárɨ́ nɨwirɨ́ná wiwanɨŋɨ́yɨ́ wá mumɨxɨnɨ́ ‘Wa nene Jisasomɨ xɨ́darɨŋagwɨ nánɨ nɨneapɨkiróná ayɨ́ anɨnɨ xe oneapɨkípoyɨ.’ nɨyaiwiro xɨ́dɨgɨ́áyɨ́rɨnɨ. 12Ayɨnánɨ aŋɨ́ rɨnaxɨ tɨ́nɨ re ŋweagɨ́áyɨ́né tɨ́nɨ dɨŋɨ́ niɨ́á oseainɨnɨ. E nerɨ aí xwɨ́áríxɨ tɨ́nɨ rawɨrawáwáxɨ tɨ́nɨ ine! Obo xwɨ́árímɨ seyɨ́né tɨ́ŋɨ́ e nánɨ rɨxa wéɨ́ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. O ‘Anɨŋɨ́ xwɨ́árímɨ nɨŋweámáná epaxonɨmanɨ. Re enɨ pɨ́rɨ́ nɨrakipɨ́rɨ aŋwɨ ayorɨ́anɨ?’ nɨyaiwirɨ nánɨ xegɨ́ wikɨ́ nónɨrɨ seainɨ́pɨ rɨ́á ápiáwɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋagɨ nánɨ ine!” Xwɨyɨ́á aŋɨ́namɨ dánɨ e rɨnénaparɨŋagɨ arɨ́á wiŋanigɨnɨ.

13Iwɨ́ xwéo “Rɨxa xwɨ́árímɨ rɨnɨmamówárénapáoɨ?” nɨyaiwirɨ apɨxɨ́ niaíwɨ́ oxo xɨrɨ́ímɨ mɨxɨ́ eaaxɨ́dɨŋɨnigɨnɨ. 14Mɨxɨ́ eaaxɨ́dɨ́agɨ aí apɨxí ámá dɨŋɨ́ meaŋɨ́yo xɨ́í nánɨ wimɨxɨyáriŋe nánɨ nɨpɨpɨka ounɨrɨ nabíkɨnáo ɨwɨ́ wɨnɨ́xaú ímɨ uŋwɨráráná í sidɨro tɨ́ŋɨ́ e pɨ́nɨ nɨwiárɨmɨ nɨpɨpɨka nurɨ e ŋweaŋáná xwiogwɨ́ waú wo nɨmúrorɨ ámɨ wo áwɨnɨ e imónɨ́e nánɨ aiwá nɨwiro píránɨŋɨ́ umegɨ́awixɨnɨ. 15Sidɨro iniɨgɨ́ xegɨ́ maŋɨ́yo dánɨ peyeáú iniɨgɨ́ waxɨ́nɨŋɨ́ númɨ nurɨ ímɨ nɨxemɨ nɨwerɨ opɨkinɨrɨ imɨxowárɨ́agɨ aí 16xwɨ́árí apɨxímɨ arɨrá nɨwirɨ́ná re eŋɨnigɨnɨ. Iniɨgɨ́ waxɨ́ iwɨ́ xwéo apɨxímɨ opɨkinɨrɨ xwɨrɨ́á dowárɨ́ú xwɨ́árí xegɨ́ maŋɨ́ nexoarɨ nɨŋɨnigɨnɨ. 17-18Iwo sɨŋwɨ́ e nɨwɨnɨrɨ apɨxí nánɨ wikɨ́ rɨ́á ápiáwɨ́nɨŋɨ́ nɨwónɨrɨ nánɨ niaíwɨ́ apɨxɨ́ í xɨrɨŋɨ́ wínɨyo mɨxɨ́ wimɨnɨrɨ uŋɨnigɨnɨ. Ayɨ́ ámá sekaxɨ́ Gorɨxo urɨŋɨ́pɨ xɨ́dɨro xwɨyɨ́á Jisaso nánɨ rɨŋɨ́pɨ dɨŋɨ́ ɨ́á xɨrɨro yarɨgɨ́áyɨ́ eŋagɨ nánɨ ayo mɨxɨ́ wimɨnɨrɨ nánɨ nurɨ rawɨrawáyo imaŋɨ́ e éɨ́ roárɨŋɨnigɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index