Search form

Wɨ́á wómɨxɨnɨŋɨ́pɨ 6

Sipɨsipɨ́ miáo bɨkwɨ́namɨ tamɨxɨnɨŋɨ́pɨ ararɨ́kímɨ́ eŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Nionɨ sipɨsipɨ́ miáo bɨkwɨ́namɨ tamɨxɨnɨŋɨ́ wé wɨ́úmɨ dáŋɨ́ waú eŋɨ́pɨ bɨ arɨ́kíagɨ nɨwɨnɨrɨ́ná dɨŋɨ́ tɨ́ŋɨ́ imónɨgɨ́á waú waú awa wo akɨrɨwɨ́nɨŋɨ́ nɨrɨrɨ́ná “Eɨnɨ.” rarɨŋagɨ arɨ́á nɨwirɨ 2wenɨŋɨ́ éáyɨ́ wɨnɨŋanigɨnɨ. Osɨ́ apɨ́á weŋɨ́ wo wɨnɨŋanigɨnɨ. Osomɨ seáyɨ e xeŋweaŋo éwaikɨ́ bá ɨ́á nɨxɨrɨrɨ ŋweaŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Amɨnaŋwɨ́ ámá mɨxɨ́ ninɨrɨ́ná xopɨrárɨ́ wíomɨ wiarɨgɨ́áyɨ́ wɨna omɨ mɨnɨ wíáná o xopɨrárɨ́ winɨ́o yapɨ nimónɨrɨ ámáyo xopɨrárɨ́ wíamɨgɨnɨrɨ úagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ.

3Bɨkwɨ́namɨ tamɨxɨnɨŋɨ́ ámɨ bɨ sipɨsipɨ́ miáo arɨ́kíáná dɨŋɨ́ tɨ́ŋɨ́ imónɨgɨ́á waú waú awa ámɨ wo “Eɨnɨ.” rarɨŋagɨ arɨ́á nɨwirɨ́ná wɨnɨŋanigɨnɨ. 4Osɨ́ ámɨ wo, ayɨ́á rɨŋo úagɨ nɨwɨnɨrɨ Gorɨxo xe osomɨ xeŋweaŋo ámá xwɨ́árímɨ nɨwayɨrónɨro awayinɨ ŋweagɨ́áyɨ́ mɨxɨ́ níkwɨ́naroro wiwɨnɨ pɨpɨkímɨ́ inɨ́ɨ́rɨxɨnɨrɨ owíwapɨyinɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ e emɨnɨrɨ warɨ́ná kirá mɨxɨ́ nánɨ sepiá bá mɨnɨ wiowárɨ́agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ.

5Bɨkwɨ́namɨ tamɨxɨnɨŋɨ́ ámɨ bɨ arɨ́kíáná dɨŋɨ́ tɨ́ŋɨ́ imónɨgɨ́á waú waú awa ámɨ wo “Eɨnɨ.” rarɨŋagɨ arɨ́á nɨwirɨ́ná wenɨŋɨ́ éáyɨ́ wɨnɨŋanigɨnɨ. Osɨ́ úrapí pɨ́pɨ́ó oŋɨ́ wo wɨnɨŋanigɨnɨ. Osomɨ seáyɨ e xeŋweaŋo ámáyo aiwá onɨmiápia nɨwiayirɨ aí nɨgwɨ́ xwé urɨrápɨmɨ́ winɨ́a nánɨ sɨkerɨ́á bɨ ɨ́á nɨxɨrɨmáná xeŋweaŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 6Maŋɨ́pɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́ bɨ dɨŋɨ́ tɨ́ŋɨ́ imónɨgɨ́á waú waú awamɨ áwɨnɨmɨ dánɨ re rarɨŋagɨ arɨ́á wiŋanigɨnɨ, “Witɨ́ aiwá sɨxɨ́ aga onɨmiáwá nánɨ xegɨ́ nɨgwɨ́ rɨpɨ roŋɨ́wárɨnɨ. Ámá sɨ́á wɨyimɨ omɨŋɨ́ rɨ́á tɨ́ŋɨ́ nerɨ́ná nɨgwɨ́ meaarɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ imónɨŋɨ́wárɨnɨ. Barí aiwá sɨxɨ́ aga onɨmiá wɨ́xaú wá nánɨ xegɨ́ nɨgwɨ́ axɨ́pɨ wenɨ. Joxɨ witɨ́ aiwá tɨ́nɨ barí aiwá tɨ́nɨ xwɨrɨ́á ikɨxéáná xegɨ́ nɨgwɨ́pɨ seáyɨ e imónɨnɨ́a eŋagɨ aiwɨ wainɨ́ uraxɨ́ tɨ́nɨ íkɨ́á sogwɨ́ gɨrisɨ́ imɨxarɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ nánɨ nɨgwɨ́ seáyɨ e ronɨgɨnɨrɨ xwɨrɨ́á mikɨxepanɨ.” rarɨŋagɨ arɨ́á wiŋanigɨnɨ.

7Bɨkwɨ́namɨ tamɨxɨnɨŋɨ́ ámɨ bɨ arɨ́kíáná dɨŋɨ́ tɨ́ŋɨ́ imónɨgɨ́á yoparo “Eɨnɨ.” rarɨŋagɨ arɨ́á nɨwirɨ́ná 8wenɨŋɨ́ éáyɨ́ wɨnɨŋanigɨnɨ. Osɨ́ siyó rɨŋɨ́ wo wɨnɨŋanigɨnɨ. Osomɨ xeŋweaŋo —O xegɨ́ yoɨ́ Pɨyoyɨ wɨ́rɨnɨŋorɨnɨ. O xeŋweaŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Pɨyɨŋɨ́ Siwí Aŋɨ́yo Wárarɨŋoyɨ rɨnɨŋo nawínɨ rɨ́wɨ́mɨnɨ nɨxeŋweámáná warɨŋagɨ́i wɨnɨŋanigɨnɨ. Gorɨxo awaú ámá xwɨ́á rɨrí nɨrímɨnɨ biaú biaú imónɨgɨ́á bimɨ nɨpɨkiríná xe mɨxɨ́ nánɨ nɨwíwapɨyiri pɨpɨkímɨ́ eri aiwá nánɨ dɨ́wɨ́ nɨwimɨxɨri pɨpɨkímɨ́ eri sɨmiárɨ́ nɨwiri pɨpɨkímɨ́ eri sɨ́wí sayɨ́ oroanɨ́poyɨnɨrɨ nɨwimɨxɨri pɨpɨkímɨ́ eri éisixɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnowárɨ́agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ.

9Bɨkwɨ́namɨ tamɨxɨnɨŋɨ́ ámɨ bɨ arɨ́kíáná nionɨ wenɨŋɨ́ éáyɨ́ wɨnɨŋanigɨnɨ. Rɨdɨyowá nánɨ íráɨ́ noa peyinɨŋɨ́yo ínɨmɨ ámá xwɨyɨ́á Gorɨxoyá wáɨ́ urɨmero Jisaso uréwapɨyiŋɨ́pɨ anɨŋɨ́ minɨ́ xɨ́dɨro yarɨŋagɨ́a nánɨ pɨkigɨ́áyɨ́yá dɨŋɨ́yɨ́ ínɨmɨ e yarɨŋagɨ́a wɨnɨŋanigɨnɨ. 10Ayɨ́ eŋɨ́ tɨ́nɨ re urarɨŋagɨ́a arɨ́á wiŋanigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, aga xegɨ́ bɨ imónɨrɨ nepaxɨŋɨ́ imónɨrɨ eŋoxɨnɨ, sɨ́á araríná sɨpí neaikárɨ́á xwɨ́áyo ŋweagɨ́áyo pɨrɨ́ mumamó nerɨ nene neapɨkigɨ́á nánɨ eŋɨ́ mɨmeá nerɨ kikiɨ́á erɨ́árɨnɨ?” urarɨŋagɨ́a arɨ́á nɨwirɨ 11nɨyonɨ womɨnɨ womɨnɨ rapɨrapɨ́ apɨ́á weŋɨ́ sepiá wú yínɨpɨ́rɨ nánɨ mɨnɨ nɨwirɨ re urarɨŋagɨ arɨ́á wiŋanigɨnɨ, “Seyɨ́né bɨ onɨmiápɨ sɨnɨ wenɨŋɨ́ nero kikiɨ́á ŋweáɨ́rɨxɨnɨ. Seyɨ́né seapɨkíɨ́ápa ámá ápo Gorɨxoyá xɨnáíwánɨŋɨ́ imónɨro segɨ́ sérɨxɨ́meá imónɨro egɨ́á wínɨyo enɨ xe pɨkíɨ́rɨxɨnɨrɨ yaiwiŋɨ́pɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ pɨkipɨ́rɨ́e nánɨ wenɨŋɨ́ nerɨ ŋweáɨ́rɨxɨnɨ.” urarɨŋagɨ arɨ́á wiŋanigɨnɨ.

12Bɨkwɨ́namɨ tamɨxɨnɨŋɨ́ ámɨ bɨ arɨ́kíáná wenɨŋɨ́ éáyɨ́ wɨnɨŋanigɨnɨ. Pobonɨ́ ayɨkwɨ́ mé erɨ sogwɨ́ manɨ́ pɨ́pɨ́ó wárɨrɨ emá xɨ́á ayɨ́á nɨrɨrɨ́ná ragɨ́ pwarɨŋɨ́pánɨŋɨ́ rɨrɨ 13siŋɨ́ aŋɨ́ pɨrɨ́yo dánɨ nɨrɨwómioarɨ́ná íkɨ́á pikɨ́ sogwɨ́ sɨnɨ yóɨ́ meŋáná rɨ́wɨpí kɨkɨdɨmɨ́ éáná piéroarɨŋɨ́pa axɨ́pɨ e piérorɨ 14aŋɨ́ pɨrɨ́ íkwɨ́ wɨnánɨŋɨ́ áwɨnɨ e naxɨnowárɨnɨmáná mɨdɨmɨdánɨ nɨxopéga urɨ dɨ́wɨ́ nɨ́nɨ tɨ́nɨ pɨrɨŋwɨ́ nɨ́nɨ tɨ́nɨ xámɨ imónɨŋe dánɨ nɨxoyɨ́píga nurɨ ámɨ wí e imónɨrɨ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 15xwɨ́áyo dáŋɨ́ mɨxɨ́ ináyɨ́ tɨ́nɨ ámá wíyo seáyɨ e wimónɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ porisɨ́yo seáyɨ e wimónɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ ámá amɨpí wí mɨmúrónɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ ámá xwérɨxa imónɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ ámá kodɨreakɨ́ nero xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨrɨ omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́á nɨ́nɨyɨ́ tɨ́nɨ ámá wigɨ́ omɨŋɨ́nɨ yarɨgɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ wiwanɨŋɨ́yɨ́ sɨ́ŋá óɨ́yo pɨ́nɨ ŋwearo dɨ́wɨ́ sɨ́ŋá tɨ́nɨ eŋe yimároŋɨ́mɨ pɨ́nɨ ŋwearo yarɨŋagɨ́a wɨnɨŋanigɨnɨ. 16E nero dɨ́wɨ́yo tɨ́nɨ sɨ́ŋáyo tɨ́nɨ re urarɨŋagɨ́a wɨnɨŋanigɨnɨ, “Sɨ́ŋá tɨyɨ́né, dɨ́wɨ́ tɨyɨ́né, ananɨ seáyɨ e neaɨkwarɨmoɨ. Íkwiaŋwɨ́namɨ éɨ́ ŋweaŋo sɨŋwɨ́ neanɨrɨ sipɨsipɨ́ miáo wikɨ́ neaónɨŋɨ́pɨ pɨrɨ́ neamamorɨ enɨgɨnɨrɨ rɨtɨ́ neateɨ. 17Sɨ́á sɨpíyɨ́, sɨ́á awaú wikɨ́ neaónɨgɨ́í eŋagɨ nánɨ pɨrɨ́ neamamopɨsɨ́íyɨ́ rɨxa nimónɨnɨ eŋagɨ nánɨ rarɨŋwɨnɨ. Apimɨ gone múropaxɨ́ imónɨŋwɨnɨ? Oweoɨ.” rarɨŋagɨ́a arɨ́á wiŋanigɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index