Search form

Wɨ́á wómɨxɨnɨŋɨ́pɨ 7

Isɨrerɨyɨ́ 144,000 egɨ́áyo ipɨrɨ́á eagɨ́á nánɨrɨnɨ.

1Apɨ e nɨwɨnárɨmáná aŋɨ́najɨ́ waú waú xwɨ́á sírɨ́wɨ́ biaú biaú imoŋɨ́ mɨdɨmɨdánɨ e éɨ́ nɨroro imɨŋɨ́ xwɨ́áyoranɨ, rawɨrawáyoranɨ, íkɨ́á wíyoranɨ, mepa oenɨrɨ imɨŋɨ́ apiaú apiaú imoŋe barɨŋɨ́pɨ nɨpɨ́roro roŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ 2aŋɨ́najɨ́ ámɨ wo ipɨrɨ́á Ŋwɨ́á anɨŋɨ́ sɨŋɨ́ imónɨŋoyá nánɨ ɨkwɨ́roarɨgɨ́ápɨ nɨmaxɨrɨmɨ sogwɨ́ weaparɨŋɨ́mɨ dánɨ nɨpeyirɨ aŋɨ́najɨ́ Gorɨxo xe xwɨ́árí tɨ́nɨ rawɨrawá tɨ́nɨ xwɨrɨ́á ikɨxéɨ́rɨxɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨŋɨ́ waú waú awamɨ eŋɨ́ tɨ́nɨ rɨ́aiwá nurɨrɨ́ná 3áxémá nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “None negɨ́ Gorɨxoyá ámá xegɨ́ xewaxomɨ dɨŋɨ́ nɨwɨkwɨ́roro nánɨ xɨnáíwánɨŋɨ́ nimónɨro omɨŋɨ́ wiiarɨgɨ́áyo sɨnɨ ipɨrɨ́á mimáyo mɨweapa eŋáná xámɨ xwɨ́á tɨ́nɨ rawɨrawá tɨ́nɨ íkɨ́á tɨ́nɨ xwɨrɨ́á mikɨxepa époyɨ.” urarɨŋagɨ arɨ́á nɨwirɨ 4ayɨ́ rɨpɨ enɨ rɨnarɨŋagɨ́a arɨ́á wiŋanigɨnɨ, “Ámá Gorɨxoyá ipɨrɨ́á weáɨ́á nɨ́nɨ, 144,000 egɨ́áyɨ́, ayɨ́ Isɨrerɨyɨ́ gwɨ́ rɨrɨ́ rɨrí imónɨgɨ́á nɨyonɨ dáŋɨ́yɨ́rɨnɨ. 5Xiáwo írɨŋo Judaoyárímɨ dáŋɨ́ 12,000 ipɨrɨ́á earo xiáwo írɨŋo Gatoyárímɨ dáŋɨ́ 12,000 ipɨrɨ́á earo Rubenoyárímɨ dáŋɨ́ 12,000 ipɨrɨ́á earo 6Asaoyárímɨ dáŋɨ́ 12,000 ipɨrɨ́á earo Napɨtaraioyárímɨ dáŋɨ́ 12,000 ipɨrɨ́á earo Manasaoyárímɨ dáŋɨ́ 12,000 ipɨrɨ́á earo 7Simionoyárímɨ dáŋɨ́ 12,000 ipɨrɨ́á earo Ripaioyárímɨ dáŋɨ́ 12,000 ipɨrɨ́á earo Isakaoyárímɨ dáŋɨ́ 12,000 ipɨrɨ́á earo 8Seburanoyárímɨ dáŋɨ́ 12,000 ipɨrɨ́á earo Josepoyárímɨ dáŋɨ́ 12,000 ipɨrɨ́á earo Bejɨmanoyárímɨ dáŋɨ́ 12,000 ipɨrɨ́á earo egɨ́áyɨ́ ayɨ́ apɨrɨnɨ.” rɨnarɨŋagɨ́a arɨ́á wiŋanigɨnɨ.

Ámá ɨ́á mɨropaxɨ́ wí Gorɨxomɨ yayɨ́ wigɨ́á nánɨrɨnɨ.

9Arɨ́á e nɨwiárɨmáná wenɨŋɨ́ éáyɨ́ wɨnɨŋanigɨnɨ. Ámá ayá wí mɨrónárɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Dɨŋɨ́ nɨmorɨ ɨ́á ropaxɨ́ mimónɨŋɨ́yɨ́rɨnɨ. Ayɨ́ ámá gwɨ́ xɨxegɨ́nɨ imónɨgɨ́á nɨyonɨ dáŋɨ́yɨ́rɨnɨ. Gwɨ́ wɨrɨ́ wɨrí xɨxegɨ́nɨ imónɨgɨ́áyoranɨ, wará xɨxegɨ́nɨ írɨŋɨ́yoranɨ, pɨ́né xɨxegɨ́nɨ rarɨgɨ́áyoranɨ, ayo nɨyonɨ dáŋɨ́yɨ́ wí axɨ́ e nɨmɨrónárɨro rapɨrapɨ́ apɨ́á weŋɨ́ nɨyínɨmáná íkwiaŋwɨ́na tɨ́nɨ sipɨsipɨ́ miáo tɨ́nɨ agwɨ́rɨwámɨnɨ tɨ́ŋɨ́ e yayɨ́ nɨwinɨro nánɨ soná ɨwɨ́ ɨ́á nɨxɨrɨro 10meaŋɨ́ nɨrɨróná eŋɨ́ tɨ́nɨ re rarɨŋagɨ́a wɨnɨŋanigɨnɨ, “Gorɨxo, íkwiaŋwɨ́namɨ éɨ́ ŋweaŋɨ́ ro tɨ́nɨ sipɨsipɨ́ miá ro tɨ́nɨ yeáyɨ́ neayimɨxemeáɨ́íwaúrɨnɨ.” ráná 11íkwiaŋwɨ́na tɨ́nɨ ámɨná 24 e nɨŋweaxa pugɨ́áwa tɨ́nɨ dɨŋɨ́ tɨ́ŋɨ́ imónɨgɨ́á awaú awaú tɨ́nɨ áwɨnɨ e eŋáná aŋɨ́najɨ́ mɨdɨmɨdánɨ xapɨxapɨ́ nɨmudɨ́moro rogɨ́áyɨ́ íkwiaŋwɨ́namɨ sɨ́mɨmaŋɨ́rɨwámɨnɨ nɨpɨ́kínɨmearo Gorɨxomɨ yayɨ́ numeróná 12re rarɨŋagɨ́a arɨ́á wiŋanigɨnɨ, “Rɨpɨ aga nepa imónɨnɨ. Negɨ́ Gorɨxo yayɨ́ umepaxo imónɨrɨ seáyɨ émɨ umepaxo imónɨrɨ nɨ́nɨ nánɨ dɨŋɨ́ aumaúmɨ́ inɨpaxo imónɨrɨ yayɨ́ wipaxo imónɨrɨ weyɨ́ umearɨpaxo imónɨrɨ seáyɨ e nɨneaimónɨrɨ neameŋweapaxo imónɨrɨ eŋɨ́ sɨxɨ́ eánɨpaxo imónɨrɨ eŋo eŋagɨ nánɨ anɨŋɨ́ minɨ́ íníná e e néra úwanɨgɨnɨ. Nepa xɨxenɨ e imónɨ́wɨnɨgɨnɨ.” rarɨŋagɨ́a wɨnɨŋanigɨnɨ.

Rapɨrapɨ́ ragɨ́ sipɨsipɨ́ miáoyáyo igɨ́á eáɨ́áyɨ́ nánɨrɨnɨ.

13Sɨŋwɨ́ e wɨnarɨ́ná ámɨná e nɨŋweaxa pugɨ́áwa wo re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá rapɨrapɨ́ apɨ́á weŋɨ́ nɨyínɨmáná re rogɨ́á tɨyɨ́ gɨyɨ́rɨnɨ? Gɨmɨ dánɨ bɨ́áyɨ́rɨnɨ? Joxɨ nɨjɨ́áranɨ?” nɨrɨ́agɨ 14nionɨ re urɨŋanigɨnɨ, “Oweoɨ, ápoxɨnɨ nɨjɨ́árɨnɨ.” urɨ́agɨ o re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá tɨyɨ́ xeanɨŋɨ́ xwɨ́árímɨ bɨ tɨ́nɨ xɨxenɨ mimónɨ́ seáyɨ e imónɨŋɨ́ wímeaŋɨ́pimɨ dánɨ bɨ́áyɨ́rɨnɨ. Wigɨ́ rapɨrapɨ́ ragɨ́ sipɨsipɨ́ miáoyáyo igɨ́á eááná apɨ́á weŋɨ́ imónɨŋɨ́rɨnɨ. 15Ayɨnánɨ Gorɨxoyá íkwiaŋwɨ́namɨ sɨ́mɨmaŋɨ́mɨ dánɨ éɨ́ nɨroro xegɨ́ aŋɨ́ ŋwɨ́á riwámɨ dánɨ ikwáwɨyiranɨ, árɨ́wɨyiranɨ, Gorɨxoyá apaxɨ́pánɨŋɨ́ imónɨgɨ́áyɨ́ wiiarɨgɨ́ápa axɨ́pɨ wiiarɨgɨ́árɨnɨ. Íkwiaŋwɨ́namɨ éɨ́ ŋweaŋo anɨŋɨ́ sɨmaŋwɨ́nɨŋɨ́ yeáyɨ́ wimɨxɨnɨ́árɨnɨ. 16Ámá tɨyɨ́ ámɨ bɨ agwɨ́ nánɨ mepa ero iniɨgɨ́ nánɨ mɨwinɨpa ero sogwɨ́ xaíwɨ́ mɨwanɨpa erɨ amɨpí wí wigɨ́ waráyo rɨ́mɨmenɨŋwɨ́nɨŋɨ́ mɨweánɨpa erɨ enɨ́árɨnɨ. 17Ayɨ́ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Sipɨsipɨ́ miáo, íkwiaŋwɨ́namɨ áwɨnɨ e éɨ́ roŋo sipɨsipɨ́yo xiáwo píránɨŋɨ́ mearɨŋɨ́pa ámá tɨ́yo axɨ́pɨ nɨmerɨ́ná iniɨgɨ́ sɨmɨŋɨ́ ayɨ́ nɨnɨrɨ́ná dɨŋɨ́ nɨyɨmɨŋɨ́ imónɨpɨ́rɨ nánɨ tɨ́ŋɨ́ e nipemeámɨ unɨ́árɨnɨ. Xeanɨŋɨ́ wímeaarɨ́ná ŋwɨ́ eaarɨgɨ́ápɨ enɨ Gorɨxo sɨŋwɨrɨxɨ́ nɨ́nɨ kwɨkwɨ́rɨmɨ́ winɨ́árɨnɨ.” nɨrɨŋɨnigɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index