Search form

Wɨ́á wómɨxɨnɨŋɨ́pɨ 9

Aŋɨ́najɨ́ awaú awaú pékákɨ́ nɨrɨmáná eŋáná ámɨ wo rɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

1Aŋɨ́najɨ́ pékákɨ́ xɨrɨgɨ́áyɨ́ yoparɨ́ waú wo awayá wo pékákɨ́ ráná nionɨ siŋɨ́ aŋɨ́namɨ dánɨ piéroŋɨ́ wo xwɨ́ámɨ weŋagɨ nɨwɨnɨrɨ siŋomɨ sirɨrɨkɨ́ yoparɨ́ bɨ mimónɨŋɨ́yi nánɨ kípɨ wíagɨ 2o nurɨ sirɨrɨkɨ́ yoparɨ́ bɨ mimónɨŋɨ́yi ɨ́kwíáná re éagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Sɨŋwɨrɨ́á rɨ́á xwé bimɨ roŋɨ́pimɨ dánɨ awímɨŋɨ́nɨŋɨ́ nɨtɨrɨ́ná sirɨrɨkɨ́ ayimɨ dánɨ peyíagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Peyíáná sogwɨ́ íkwapiŋɨ́ mearɨ agwɨ́nɨŋɨ́ tárɨŋagɨ nánɨ aŋɨ́ pɨrɨ́ sɨŋánɨ mepa erɨ yarɨ́ná wɨnɨŋanigɨnɨ. 3Áxwaxɨ́ sɨŋwɨrɨ́á apimɨ dánɨ peyeamiarɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Wáré xwɨ́áyo eŋɨ́pɨ sidɨŋɨ́ warɨŋɨ́pa áxwaxɨ́ apɨ enɨ xe wárénɨŋɨ́ sidɨŋɨ́ opaxɨ́ imónɨ́wɨnɨgɨnɨrɨ Gorɨxo sɨŋwɨ́ nɨwɨnɨrɨ 4áxwaxɨ́ apimɨ ŋwɨ́ ikaxɨ́ re urɨnɨ́agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ, “Ará tɨ́nɨ íkɨ́á tɨ́nɨ amɨpí sowinɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ nɨnɨrɨ kɨrɨŋɨ́ mɨpímɨxɨpanɨ. E nerɨ aí ámá Gorɨxoyá mimónɨpa nero nánɨ xegɨ́ ipɨrɨ́á meánɨgɨ́áyo ananɨ xwɨrɨ́á ikɨxéɨ́rɨxɨnɨ.” urɨnɨ́agɨ nɨwɨnɨrɨ 5ámá ayo xwɨrɨ́á nikɨxerɨ́ná xe pɨkíɨ́rɨxɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ mɨwɨnɨ́ nerɨ rɨ́nɨŋɨ́ bɨ —Rɨ́nɨŋɨ́ áxwaxɨ́ ayɨ́ wiarɨŋɨ́pɨ wáré ámáyo sidɨŋɨ́ óáná rɨ́nɨŋɨ́ winarɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ axɨ́pɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Rɨ́nɨŋɨ́ apɨnɨ nɨwia warɨ́ná xe emá wé wú núnɨ pwéwɨnɨgɨnɨrɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨ́agɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 6Áxwaxɨ́ apɨ ámá rɨ́nɨŋɨ́ ayɨkwɨ́ mɨwinɨpa yarɨ́ná rɨxa “Opémɨnɨ.” nɨwimónɨro íkɨ́nɨŋɨ́ sɨpí nɨwinɨro “Arɨge nerɨ́ná pémɨnɨréɨnɨ?” nɨyaiwiro aiwɨ íná wí nɨpepaxɨ́ imónɨpɨ́rɨ́ámanɨ. 7Áxwaxɨ́ ayɨ́ osɨ́ ámá mɨxɨ́ nánɨ nɨmeámɨ nurɨ́ná nikɨ́nɨŋɨ́nɨŋɨ́ yimároarɨgɨ́ápa imónɨŋagɨ́a nɨwɨnɨrɨ wigɨ́ mɨŋɨ́yo amɨnaŋwɨ́ sɨ́ŋá gorɨ́ tɨ́nɨ imɨxɨnɨŋɨ́nánɨŋɨ́ dɨ́kínɨro sɨ́mɨmaŋɨ́ ámá sɨ́mɨmaŋɨ́nɨŋɨ́ inɨro 8wigɨ́ dɨ́á sepiá apɨxɨ́ wíwayánɨŋɨ́ wero wigɨ́ sɨwaŋɨ́ pusɨ́ sayɨ́ raionɨ́yɨ rɨnɨŋɨ́yɨ́yá sɨwaŋɨ́nɨŋɨ́ wero 9agwɨ́rɨwámɨnɨ nikɨ́nɨŋɨ́ kapá tɨ́nɨ imɨxɨnɨŋɨ́nánɨŋɨ́ ŋwɨrárɨnɨro eŋagɨ́a wɨnɨŋanigɨnɨ. Ɨwɨ́ wigɨ́ nɨpɨpɨka nuróná rarɨŋɨ́pɨ, ayɨ́ osɨ́ obaxɨ́ mɨxɨ́ nánɨ nɨmeámɨ nurɨ́ná rarɨŋɨ́pa rɨrɨ osɨ́ karɨ́ obaxɨ́ mɨxɨ́ nánɨ níropémɨ nurɨ́ná rarɨŋɨ́pa rɨrɨ yarɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 10Wigɨ́ íkwémɨŋɨ́yi wáré sidɨŋɨ́ warɨŋɨ́yínɨŋɨ́ imónɨŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. Ámáyo emá wé wúmɨ rɨ́nɨŋɨ́ wipaxɨ́ imónɨpɨ́rɨ́áyi ayɨ́ wigɨ́ íkwémɨŋɨ́yo dánɨ sidɨŋɨ́ warɨgɨ́áyirɨnɨ. 11Mɨxɨ́ ináyɨ́ áxwaxɨ́ ayo seáyɨ e nɨwimónɨrɨ umeŋweaŋo, ayɨ́ aŋɨ́najɨ́ sirɨrɨkɨ́ yoparɨ́ bɨ mimónɨŋɨ́yimɨ meŋweaŋorɨnɨ. O xegɨ́ yoɨ́ Xibɨruyɨ́ pɨ́né tɨ́nɨ nɨrɨrɨ́ná Abadonoyɨ rarɨgɨ́orɨnɨ. Gɨrikɨyɨ́ pɨ́né tɨ́nɨ nɨrɨrɨ́ná Aporiyonoyɨ rarɨgɨ́orɨnɨ. Yoɨ́ nɨpiaúnɨ mɨ́kɨ́ ayɨ́ o irɨkiarɨŋo eŋagɨ nánɨrɨnɨ.

12Rɨ́wɨ́yo wímeanɨ́pɨ nánɨ “Ine” biaú bɨ rɨ́ɨ́pɨ bɨ rɨxa apɨ wímeaŋoɨ. Biaú apimɨ rɨ́wɨ́yo imónɨnɨ́piaú sɨnɨrɨnɨ.

Aŋɨ́najɨ́ awa yoparo tɨ́ŋo pékákɨ́ rɨŋɨ́ nánɨrɨnɨ.

13Aŋɨ́najɨ́ pékákɨ́ xɨrɨgɨ́á awa yoparo tɨ́ŋo pékákɨ́ ráná íráɨ́ sɨ́ŋá gorɨ́ tɨ́nɨ imɨxɨnɨŋɨ́ Gorɨxoyá sɨ́mɨmaŋɨ́mɨnɨ onɨŋɨ́piyá sɨwaŋɨ́ biaú biaú tɨ́ŋɨ́ e dánɨ maŋɨ́ bɨ nɨrɨnɨrɨ́ná 14aŋɨ́najɨ́ pékákɨ́ ɨ́á xɨrɨgɨ́á yoparo tɨ́ŋomɨ re urarɨŋagɨ arɨ́á wiŋanigɨnɨ, “Aŋɨ́najɨ́ waú waú iniɨgɨ́ Yupɨretisɨ rapáú tɨ́ŋɨ́ e gwɨ́ ŋweagɨ́áwamɨ wíkweawáreɨ.” urarɨŋagɨ arɨ́á nɨwirɨ 15aŋɨ́najɨ́ awaú awaú —Awa rɨxa xwiogwɨ́ o imónɨrɨ emá o imónɨrɨ sɨ́á ayi imónɨrɨ éáná e éɨ́rɨxɨnɨrɨ wimɨxárɨŋowarɨnɨ. Awa nuro ámá xwɨ́á nɨrímɨnɨ ŋweagɨ́áyɨ́ biaú bɨ imónɨgɨ́á bimɨ pɨpɨkímɨ́ epɨ́rɨ́a nánɨ wíkweawárɨ́agɨ nɨwɨnɨrɨ 16“Ámá mɨxɨ́ nánɨ osɨ́yo xeŋweagɨ́áwa dɨŋɨ́ nɨmorɨ ɨ́á mɨropaxɨ́ imónɨŋoɨ. Nɨ́nɨ 200,000,000 imónɨgɨ́áwarɨnɨ.” rarɨŋagɨ́a arɨ́á wiŋanigɨnɨ. 17Osɨ́ tɨ́nɨ seáyɨ e xeŋweagɨ́áyɨ́ tɨ́nɨ nionɨ orɨŋá nɨwɨnɨrɨ́ná rɨpɨ́nɨŋɨ́ imónɨŋagɨ́a wɨnɨŋanigɨnɨ. Seáyɨ e xeŋweagɨ́áyɨ́ nikɨ́nɨŋɨ́ rɨ́ánɨŋɨ́ ayɨ́á rɨrɨ onagwá werɨ siyó rɨrɨ eŋɨ́yɨ́ imanɨro osɨ́ mɨŋɨ́ pusɨ́ sayɨ́ raionɨ́yɨ rɨnɨŋɨ́yɨ́yá mɨŋɨ́nɨŋɨ́ imónɨrɨ osɨ́ maŋɨ́yo dánɨ rɨ́á ápiáwɨ́ tɨ́nɨ sɨŋwɨrɨ́á tɨ́nɨ sɨ́ŋá xegɨ́ yoɨ́ sarɨpáɨ rɨnɨŋɨ́ rɨ́á siŋɨ́ inɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ kwíyɨ́ orɨ yarɨŋagɨ sɨŋwɨ́ wɨnɨŋanigɨnɨ. 18Rɨ́á ápiáwɨ́ tɨ́nɨ sɨŋwɨrɨ́á tɨ́nɨ sɨ́ŋá rɨ́á siŋɨ́ inɨŋɨ́pɨ tɨ́nɨ osɨ́yɨ́yá maŋɨ́yo dánɨ kwíyɨ́ omomɨ́ nerɨ́ná xeanɨŋɨ́ apiaú apɨ imónɨŋɨ́pimɨ dánɨ ámá nɨ́nɨ biaú bɨ imónɨgɨ́á bimɨ pɨkiárɨ́agɨ́a wɨnɨŋanigɨnɨ. 19Osɨ́yɨ́yá sowɨ́ sidɨrɨ́nɨŋɨ́ nimónɨmáná sɨ́rɨ́wɨ́ sidɨrɨ́ mɨŋɨ́ imónɨŋagɨ nánɨ apimɨ dánɨ ámáyo pɨkiarɨgɨ́á eŋagɨ nánɨ ayɨ́ wigɨ́ eŋɨ́ eánɨŋɨ́ ámá pɨkipaxɨ́ imónɨŋɨ́pɨ maŋɨ́yo dánɨ imónɨrɨ sowɨ́yo dánɨ imónɨrɨ eŋagɨ wɨnɨŋanigɨnɨ. 20Ámá nɨ́nɨ biaú bɨ imónɨgɨ́áyo xeanɨŋɨ́ apiaú apɨ nɨwikárɨrɨ́ná bɨ́biaú mɨpɨkíɨ́ápiaú re egɨ́awixɨnɨ. Wigɨ́ ŋwɨ́á wé tɨ́nɨ imɨxɨgɨ́ápɨ peá mɨmopa nero imɨ́ó dɨŋɨ́ wɨkwɨ́roarɨgɨ́ápɨ pɨ́nɨ mɨwiárɨpa ero wigɨ́ ŋwɨ́á sɨ́ŋá gorɨ́ tɨ́nɨ imɨxɨro sirɨpá tɨ́nɨ imɨxɨro kapá tɨ́nɨ imɨxɨro aga sɨ́ŋá tɨ́nɨ imɨxɨro íkɨ́á tɨ́nɨ imɨxɨro yarɨgɨ́ápɨ —Apɨ wí sɨŋwɨ́ anɨrɨ arɨ́á wirɨ aŋɨ́ erɨ mɨyarɨŋɨ́pɨrɨnɨ. Apɨ anɨŋɨ́ minɨ́ ɨ́á nɨxɨrɨro sɨ́mɨ́ sɨ́mɨ́ e mearɨgɨ́ápɨ pɨ́nɨ mɨwiárɨpa egɨ́awixɨnɨ. 21Wigɨ́ pɨkíxwɨrɨ́ó néra warɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ ayáɨ́ néra warɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ niga warɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ ɨ́wɨ́ meaamearɨgɨ́ápɨ tɨ́nɨ apɨ nɨpɨnɨ enɨ rɨ́wɨ́mɨnɨ mɨmamogɨ́awixɨnɨ.

Ankave

© 1990, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index